hindufaqs-black-logo

ॐ गंगणबतये नमः

அத்யாயின் நோக்கம் 16- பகவத் கீதை

ॐ गंगणबतये नमः

அத்யாயின் நோக்கம் 16- பகவத் கீதை

ஸ்ரீ-பகவன் உவாகா
அபயம் சத்வ-சம்சுத்தீர்
ஞான-யோகா-வ்யாவஸ்தித்
danam damas ca yajnas ca.
ஸ்வாத்யஸ் தப அர்ஜவம்
அஹிம்சா சத்யம் அக்ரோதாஸ்
தியாகா சாந்திர் அபைசுனம்
தயா பூதேஸ் அலோலுப்த்வம்
மார்தவம் ஹிர்ர் அச்சபலம்
தேஜா க்ஷமா த்ருதிஹ் சucசம்
அத்ரோஹோ நாடி-மனிதா
பவந்தி சம்பதம் டைவிம்
அபிஜதஸ்ய பாரத

 

ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இறைவன் கூறினார்: அச்சமற்ற தன்மை, ஒருவரின் இருப்பை சுத்திகரித்தல், ஆன்மீக அறிவை வளர்ப்பது, தர்மம், சுய கட்டுப்பாடு, தியாகத்தின் செயல்திறன், வேதங்களைப் படித்தல், சிக்கனம் மற்றும் எளிமை; அஹிம்சை, உண்மைத்தன்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபடுதல்; துறத்தல், அமைதி, தவறு செய்வதில் வெறுப்பு, இரக்கம் மற்றும் பேராசையிலிருந்து விடுபடுதல்; மென்மை, அடக்கம் மற்றும் நிலையான உறுதிப்பாடு; வீரியம், மன்னிப்பு, துணிச்சல், தூய்மை, பொறாமையிலிருந்து விடுபடுதல் மற்றும் க honor ரவத்திற்கான ஆர்வம்-பாரதத்தின் மகனே, இந்த ஆழ்நிலை குணங்கள், தெய்வீக இயல்பு கொண்ட தெய்வீக மனிதர்களுக்கு சொந்தமானது.

நோக்கத்துக்கு

பதினைந்தாம் அத்தியாயத்தின் தொடக்கத்தில், இந்த பொருள் உலகின் ஆலமரம் விளக்கப்பட்டது. அதிலிருந்து வெளிவரும் கூடுதல் வேர்கள், உயிருள்ள நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகளுடன் ஒப்பிடப்பட்டன, சில நல்லவை, சில தீங்கு விளைவிக்கும். ஒன்பதாம் அத்தியாயத்தில், மேலும் தேவாஸ், அல்லது தெய்வீக, மற்றும் அசுரர்கள், தேவபக்தியற்றவர்கள் அல்லது பேய்கள் விளக்கப்பட்டன. இப்போது, ​​வேத சடங்குகளின்படி, நற்குணத்தின் செயல்பாடுகள் விடுதலையின் பாதையில் முன்னேற்றத்திற்கு நல்லதாகக் கருதப்படுகின்றன, மேலும் இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் அறியப்படுகின்றன தேவ பிரகிருதி, இயற்கையால் ஆழ்நிலை.

ஆழ்நிலை இயல்பில் அமைந்திருப்பவர்கள் விடுதலையின் பாதையில் முன்னேறுகிறார்கள். பேரார்வம் மற்றும் அறியாமை முறைகளில் செயல்படுபவர்களுக்கு, மறுபுறம், விடுதலைக்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஒன்று அவர்கள் இந்த பொருள் உலகில் மனிதர்களாக இருக்க வேண்டியிருக்கும், அல்லது அவை விலங்குகளின் இனங்கள் அல்லது குறைந்த வாழ்க்கை வடிவங்களுக்கிடையில் இறங்குகின்றன. இந்த பதினாறாம் அத்தியாயத்தில் இறைவன் ஆழ்நிலை இயல்பு மற்றும் அதன் உதவியாளர் குணங்கள், அத்துடன் பேய் இயல்பு மற்றும் அதன் குணங்கள் இரண்டையும் விளக்குகிறார். இந்த குணங்களின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் பற்றியும் அவர் விளக்குகிறார்.

அந்த வார்த்தை அபிஜதஸ்ய ஆழ்நிலை குணங்கள் அல்லது தெய்வீக போக்குகளால் பிறந்த ஒருவரைக் குறிப்பிடுவது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். ஒரு தெய்வீக வளிமண்டலத்தில் ஒரு குழந்தையைப் பெற்றெடுப்பது வேத வசனங்களில் அறியப்படுகிறது கர்பதான-சம்ஸ்காரா. தெய்வீக குணங்களில் பெற்றோர் ஒரு குழந்தையை விரும்பினால், அவர்கள் மனிதனின் பத்து கொள்கைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும். இல் பகவத்-கீதை ஒரு நல்ல குழந்தையைப் பெற்றெடுப்பதற்கான பாலியல் வாழ்க்கை க்ர்ஸ்னா தானே என்பதற்கு முன்பே நாங்கள் படித்திருக்கிறோம். க்ர்ஸ்னா நனவில் செயல்முறை பயன்படுத்தப்பட்டால் பாலியல் வாழ்க்கை கண்டிக்கப்படவில்லை.

க்ர்ஸ்னா நனவில் இருப்பவர்கள் குறைந்தபட்சம் பூனைகள் மற்றும் நாய்களைப் போன்ற குழந்தைகளைப் பெறக்கூடாது, ஆனால் அவற்றைப் பெற்றெடுக்க வேண்டும், அதனால் அவர்கள் பிறந்த பிறகு க்ர்ஸ்னா உணர்வுடையவர்களாக மாறக்கூடும். க்ர்ஸ்னா நனவில் உறிஞ்சப்பட்ட ஒரு தந்தை அல்லது தாயால் பிறந்த குழந்தைகளின் நன்மை அதுவாக இருக்க வேண்டும்.

எனப்படும் சமூக நிறுவனம் வர்ணாஸ்ரம-தர்மம்-சமுதாயத்தை நான்கு பிரிவுகளாக அல்லது சாதிகளாகப் பிரிக்கும் நிறுவனம் - பிறப்புக்கு ஏற்ப மனித சமுதாயத்தைப் பிரிப்பதற்காக அல்ல. இத்தகைய பிரிவுகள் கல்வித் தகுதிகளின் அடிப்படையில் உள்ளன. அவை சமுதாயத்தை அமைதி மற்றும் செழிப்பு நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குணங்கள் ஆன்மீக புரிதலில் ஒரு நபரை முன்னேற்றுவதற்கான ஆழ்நிலை குணங்களாக விளக்கப்பட்டுள்ளன, இதனால் அவர் பொருள் உலகத்திலிருந்து விடுபட முடியும். இல் வர்ணாசிரம நிறுவனம் சன்யாசி, அல்லது வாழ்க்கையின் கைவிடப்பட்ட வரிசையில் உள்ள நபர், அனைத்து சமூக நிலைகள் மற்றும் கட்டளைகளின் தலைவராக அல்லது ஆன்மீக எஜமானராக கருதப்படுகிறார். அ பிராமண ஒரு சமூகத்தின் மற்ற மூன்று பிரிவுகளின் ஆன்மீக எஜமானராக கருதப்படுகிறார், அதாவது க்ஷத்ரியர்கள், அந்த வைசியஸ் மற்றும் இந்த சூத்திரங்கள், ஆனால் ஒரு சன்யாசி, நிறுவனத்தின் மேல் இருக்கும், ஆன்மீக எஜமானராக கருதப்படுகிறார் பிராமணர்கள் மேலும். ஒரு சன்யாசி, முதல் தகுதி அச்சமற்றதாக இருக்க வேண்டும். ஏனெனில் ஒரு சன்யாசி எந்தவொரு ஆதரவும் அல்லது ஆதரவின் உத்தரவாதமும் இல்லாமல் தனியாக இருக்க வேண்டும், அவர் வெறுமனே கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமையின் கருணையை சார்ந்து இருக்க வேண்டும்.

அவர் நினைத்தால், “எனது தொடர்புகளை விட்டு வெளியேறிய பிறகு, யார் என்னைப் பாதுகாப்பார்கள்?” அவர் வாழ்க்கையின் கைவிடப்பட்ட ஒழுங்கை ஏற்கக்கூடாது. பரமாத்மா என்ற அவரது உள்ளூர்மயமாக்கப்பட்ட அம்சத்தில் க்ர்ஸ்னா அல்லது கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை எப்போதும் உள்ளதாக இருப்பதை ஒருவர் முழுமையாக நம்ப வேண்டும், அவர் எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறார், ஒருவர் என்ன செய்ய விரும்புகிறார் என்பது அவருக்கு எப்போதும் தெரியும்.

  மறுதலிப்பு:
 இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள அனைத்து படங்கள், வடிவமைப்புகள் அல்லது வீடியோக்கள் அந்தந்த உரிமையாளர்களின் பதிப்புரிமை. இந்த படங்கள் / வடிவமைப்புகள் / வீடியோக்கள் எங்களிடம் இல்லை. உங்களுக்கான யோசனைகளாகப் பயன்படுத்த தேடுபொறி மற்றும் பிற மூலங்களிலிருந்து அவற்றை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம். பதிப்புரிமை மீறல் எதுவும் நோக்கம் இல்லை. எங்கள் உள்ளடக்கங்களில் ஒன்று உங்கள் பதிப்புரிமைகளை மீறுவதாக நீங்கள் நம்புவதற்கு காரணம் இருந்தால், தயவுசெய்து நாங்கள் அறிவைப் பரப்ப முயற்சிக்கும்போது எந்தவொரு சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டாம். வரவு வைக்க நீங்கள் நேரடியாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது தளத்திலிருந்து உருப்படியை அகற்றலாம்.
0 0 வாக்குகள்
கட்டுரை மதிப்பீடு
பதிவு
அறிவிக்க
5 கருத்துரைகள்
புதிய
பழமையான மிகவும் வாக்களித்தனர்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க

ॐ गंगणबतये नमः

இந்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பற்றி மேலும் ஆராயுங்கள்