hindufaqs-black-logo

ॐ गंगणबतये नमः

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண ஸ்தோத்திரம்

ॐ गंगणबतये नमः

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண ஸ்தோத்திரம்

ராமகிருஷ்ணா மற்றும் அவரது தலைமை சீடர் சுவாமி விவேகானந்தர் 19 ஆம் நூற்றாண்டின் வங்காள மறுமலர்ச்சியின் முக்கிய நபர்களில் இருவராக கருதப்படுகிறார்கள். அவரது ஸ்தோத்திரம் தியான வடிவில் ஓதப்படுகிறது.

சமஸ்கிருதம்:

 रणामः्रणामः ॥

மொழிபெயர்ப்பு:

ஆத்தா பிரன்னாமா ||

பொருள்:

இப்பொழுது we சுகாதார கடவுள்கள் மற்றும் புனிதர்கள்.

சமஸ்கிருதம்:

 थापकाय्थापकाय  ्मस्य वधर्वधर्मस्वरूपिणे .
ठाय्ठाय णाय्णाय   ॥

மொழிபெயர்ப்பு:

ஓம் ஸ்தபகாய சி தர்மஸ்ய சர்வ-தர்ம-ஸ்வரூபின்னே |
அவதாரா-வாரிஸ்தாய ராமகிரஸ்னாயா தே நம ||

பொருள்:

1: (ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருக்கு வணக்கங்கள்) தி நிறுவப்பட்டது (ஆன்மீக சாரத்தின்) தர்ம (மத பாதை); (அவருக்கு வணக்கங்கள்) யாருடைய வாழ்க்கை (உண்மையான சாராம்சம்) அனைத்து தர்மங்களும் (மத பாதைகள்).
2: யார் ஒரு அவதாரம் யாருடைய வாழ்க்கையில் ஆன்மீகம் தன்னை வெளிப்படுத்தியது பரந்த விரிவாக்கம் மற்றும் ஆழமான ஆழம் (அதே நேரத்தில்); நான் என் வழங்குகிறேன் வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு, ஓ ராமகிருஷ்ணா.

சமஸ்கிருதம்:

 ्नेर्दाहिका तिः्तिः णे्णे थिता्थिता  या .
्वविद्या वरूपां्वरूपां   ्रणमाम्यहम् ॥

மொழிபெயர்ப்பு:

ஓம் யதா-[ஆ]gner-Daahikaa சக்தி ராமகிரஸ்னே ஸ்திதா ஹாய் யா |
சர்வ-வித்யா ஸ்வரூபாம் தாம் ஷாரதாம் பிரன்னாமாமி[நான்]-அஹாம் ||

பொருள்:

Om, (ஸ்ரீ ஷரதா தேவிக்கு வணக்கங்கள்) யார், போன்ற அந்த எரியும் சக்தி of தீகருதுகிறது பிரிக்க முடியாத வகையில் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா,
யார் இயல்பு இன் சாராம்சத்தின் அனைத்து ஞானமும்; க்கு விளையாட்டுகள், அதற்கு ஷரதா தேவிI என் வழங்க வாழ்த்துக்கள்.

சமஸ்கிருதம்:

  रीयतिराजाय्रीयतिराजाय द्द  .
चित्चित्सुखस्वरूपाय वामिने्वामिने  ॥

மூல: Pinterest

மொழிபெயர்ப்பு:

ஓம் நம ஸ்ரீ-யதி-ராஜய விவேகானந்த சுரேய் |
சாக்-சிட்-சுக-ஸ்வரூபாய ஸ்வாமின் தாபா-ஹாரின்னே ||

பொருள்:

1: Omவாழ்த்துக்கள் செய்ய ராஜா of துறவிகள், (யார்) சுவாமி விவேகானந்தர், போன்ற எரியும் சூரியன்,
2: யார் இயல்பு என்ற மகிழ்ச்சி of சச்சிதானந்தா (பிரம்மம்); (வணக்கங்கள்) அதற்கு சுவாமி, WHO நீக்குகிறது அந்த துன்பங்கள் உலக வாழ்க்கையின்.

சமஸ்கிருதம்:

 ्णगतप्राणं भाव्भाव .् .
 वामिनं्वामिनं ्णानन्देति ्ञितम् ॥

மொழிபெயர்ப்பு:

ஓம் ராமகிருஸ்னா-கதா-ப்ரன்னம் ஹனுமத்-பாவா பாவிதம் |
நமாமி சுவாமினம் ராமகிருஸ்நானந்தே[aI]தி சம்ஜ்ஞிதம் ||

பொருள்:

1: Om, (ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணானந்தருக்கு வணக்கங்கள்) யாருடைய இதயம் இருந்தது மூழ்கியது சேவையில் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணாஇயக்கப்படும் மூலம் உணர்வு of அனுமன் (ஸ்ரீ ராமரின் சேவையில்),
2: நான் வணக்கம் அந்த சுவாமி, யார் என்று as ராமகிருஷ்ணானந்தா (ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் பெயரைத் தொடர்ந்து).

மறுதலிப்பு:
 இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள அனைத்து படங்கள், வடிவமைப்புகள் அல்லது வீடியோக்கள் அந்தந்த உரிமையாளர்களின் பதிப்புரிமை. இந்த படங்கள் / வடிவமைப்புகள் / வீடியோக்கள் எங்களிடம் இல்லை. உங்களுக்கான யோசனைகளாகப் பயன்படுத்த தேடுபொறி மற்றும் பிற மூலங்களிலிருந்து அவற்றை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம். பதிப்புரிமை மீறல் எதுவும் நோக்கம் இல்லை. எங்கள் உள்ளடக்கங்களில் ஒன்று உங்கள் பதிப்புரிமைகளை மீறுவதாக நீங்கள் நம்புவதற்கு காரணம் இருந்தால், தயவுசெய்து நாங்கள் அறிவைப் பரப்ப முயற்சிக்கும்போது எந்தவொரு சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டாம். வரவு வைக்க நீங்கள் நேரடியாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது தளத்திலிருந்து உருப்படியை அகற்றலாம்.
0 0 வாக்குகள்
கட்டுரை மதிப்பீடு
பதிவு
அறிவிக்க
2 கருத்துரைகள்
புதிய
பழமையான மிகவும் வாக்களித்தனர்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க

ॐ गंगणबतये नमः

இந்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பற்றி மேலும் ஆராயுங்கள்