hindufaqs-black-logo
விஷ்ணுவின் 10 அவதாரங்களான தசாவதரா - பகுதி I- மத்ஸ்ய அவதாரம் - hindufaqs.com

ॐ गंगणबतये नमः

விஷ்ணுவின் 10 அவதாரங்களான தசாவதரா - பகுதி I: மத்ஸ்ய அவதாரம்

விஷ்ணுவின் 10 அவதாரங்களான தசாவதரா - பகுதி I- மத்ஸ்ய அவதாரம் - hindufaqs.com

ॐ गंगणबतये नमः

விஷ்ணுவின் 10 அவதாரங்களான தசாவதரா - பகுதி I: மத்ஸ்ய அவதாரம்

மத்ஸ்யா:
மத்ஸ்யா விஷ்ணுவின் முதல் அவதாரம் என்று கூறப்படுகிறது. அவர் ஒரு மீன் (அல்லது சில நேரங்களில் அரை மனிதனாகவும், பாதி மீன் ஒரு தேவதை போலவும் சித்தரிக்கப்படுகிறார்). நோவா வெள்ளக் கதையை பாதித்ததாகத் தோன்றும் ஒரு கதையில் முதல் மனிதனை வெள்ளத்தில் இருந்து அவர் மீட்டதாகக் கூறப்படுகிறது (அல்லது, இரு கதைகளும் ஒரு பொதுவான மூலத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன). மத்ஸ்யா உலகின் தொடக்கத்துடன் தொடர்புடையவர்.

மத்ஸ்யா (मत्स्य, மீன்) என்பது குர்மாவுக்கு முந்தைய ஒரு மீனின் வடிவத்தில் விஷ்ணுவின் அவதாரம். விஷ்ணுவின் பத்து முதன்மை அவதாரங்களின் பட்டியல்களில் இது முதல் அவதாரமாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. முதல் மனிதரான மனுவை ஒரு பெரிய பிரளயத்திலிருந்து மீட்டதாக மத்ஸ்யா விவரிக்கப்படுகிறார். மத்ஸ்யாவை ஒரு மாபெரும் மீனாக சித்தரிக்கலாம், அல்லது மானுடவியல் ரீதியாக ஒரு மீனின் பின்புற பாதியுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு மனித உடலுடன்.

விஷுவின் மத்ஸ்ய அவதாரம் | இந்து கேள்விகள்
விஷுவின் மத்ஸ்ய அவதாரம்

இந்த அவதாரத்தின் ஒரு வரி விளக்கம்: இந்த அவதாரத்தில், விஷ்ணு எச்சரிக்கை மகாபிராலயா (பெரிய வெள்ளம்) மற்றும் மீட்பு வேதங்கள். விஷ்ணுவும் புனித வைஸ்வதாவைக் காப்பாற்றினார்.

சத்தியுகத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்திலிருந்து மனித நேயத்தையும் புனித வேத உரையையும் காப்பாற்ற இந்த அவதாரம் மகா விஷ்ணுவால் எடுக்கப்பட்டது. மத்ஸ்ய அவதாரத்தில், விஷ்ணு இந்த உலகில் தன்னை ஒரு மீனாக அவதரித்துக் கொண்டு, ஏழு நாட்களில் ஒரு பெரிய வெள்ளத்தால் உலகம் முடிவுக்கு வரும் என்றும், இதைத் தப்பிப்பிழைத்து அடுத்த யுக் ராஜாவுக்குச் சென்று ஒரு பெரிய கட்டிடத்தைக் கட்டுவதாகவும் மனு மன்னருக்குத் தெரிவிக்கிறார். படகு மற்றும் ஏழு முனிவர்கள், அனைத்து தாவரங்களின் விதைகள், ஒவ்வொரு வகையிலும் ஒரு விலங்கு ஆகியவற்றை அவருடன் அழைத்துச் செல்லுங்கள். மட்யா மனுவிடம் ஏழாம் நாளில் தோன்றுவார் என்று கூறினார். அவரது வார்த்தையை நிறைவேற்றி, விஷ்ணு தனது அவதாரத்தில் மனு முன் மீன்களாக தோன்றி படகு மவுண்ட் இமாவனிடம் செலுத்தி வெள்ளம் முடியும் வரை அவற்றை அங்கேயே வைத்திருந்தார்.
கதை:
பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, உலகம் முழுவதும் அழிக்கப்பட்டது. உண்மையில் அழிவு பூலோகா, புவர்லோகா மற்றும் ஸ்வர்லோகா ஆகிய மூன்று லோகங்களுக்கும் (உலகங்கள்) நீட்டிக்கப்பட்டது. பூலோகா பூமி, ஸ்வர்லோகா அல்லது ஸ்வர்கா சொர்க்கம் மற்றும் புவர்லோகா என்பது பூமிக்கும் சொர்க்கத்திற்கும் இடையிலான ஒரு பகுதி. மூன்று உலகங்களும் தண்ணீரில் வெள்ளத்தில் மூழ்கின. வைஸ்வத மனு சூரியக் கடவுளின் மகன். அவர் பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் பிரார்த்தனை மற்றும் தபஸ்யா (தியானம்) ஹெர்மிடேஜ் வத்ரிகாவில் கழித்தார். இந்த பரம்பரை கிருத்தமாலா ஆற்றின் கரையில் இருந்தது.

சத்யவ்ரத மன்னனின் கதையையும், ஒரு மாபெரும் மீனாக மகாவிஷ்ணுவின் அவதாரத்தின் பின்னணியில் அவரது பங்கையும் விரிவுபடுத்திய சுக மகா முனி, மன்னர் பரிக்ஷித்துக்கு முன்னாள் மன்னர் ஏழாவது மனுவாக ஸ்ராதாதேவாவாக மாறுவார் என்று தெரிவித்தார். இறைவன் சத்தியவ்ரதா ஒரு காலத்தில் கீர்த்தமாலா நதியில் தண்ணீர் பிரசாதம் செலுத்தி வந்ததிலிருந்து, மீனாக இறைவன் அவதரித்த சம்பவம் நினைவு கூர்ந்தது, ஒரு சிறிய மீன் அவரது உள்ளங்கையில் தோன்றி பெரிய மீன்கள் போல அதை மீண்டும் ஆற்றில் வீச வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டது. அதை விழுங்கவும், அதை ஒரு தொட்டியில் பாதுகாப்பாக வைக்கவும்.

ஒருமுறை மனு தனது குறைபாடுகளைச் செய்ய ஆற்றுக்கு வந்தார். அவர் தனது கைகளுக்கு தண்ணீரைப் பற்றிக் கொண்டார். அவர் அவற்றை வளர்த்தபோது, ​​தனது கைகளின் கோப்பையில் தண்ணீரில் ஒரு சிறிய மீன் நீந்துவதைக் கண்டார். “என்னைத் தூக்கி எறிய வேண்டாம்” என்று மீன் சொன்னபோது மனு மீன்களை மீண்டும் தண்ணீருக்குள் வீசப் போகிறான். முதலைகள் மற்றும் முதலைகள் மற்றும் பெரிய மீன்களைப் பற்றி நான் பயப்படுகிறேன். என்னை காப்பாற்றுங்கள்."
மனு ஒரு மண் பானையைக் கண்டுபிடித்தார், அதில் அவர் மீனை வைத்திருக்க முடியும். ஆனால் விரைவில் மீன் பானைக்கு பெரிதாகி, மனு ஒரு பெரிய பாத்திரத்தைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருந்தது, அதில் மீன் வைக்கப்படலாம். ஆனால் இந்த கப்பலுக்கும் மீன் பெரிதாகி, மனு மீன்களை ஒரு ஏரிக்கு மாற்ற வேண்டியிருந்தது. ஆனால் மீன் வளர்ந்து வளர்ந்தது மற்றும் ஏரிக்கு மிகப் பெரியதாக மாறியது.

எனவே, மனு மீன்களை கடலுக்கு மாற்றினார். கடலில், அது பிரம்மாண்டமாக மாறும் வரை மீன் வளர்ந்தது.
இப்போது, ​​மனுவின் ஆச்சரியத்திற்கு எல்லையே தெரியாது. அவர், “நீங்கள் யார்? நீங்கள் விஷ்ணுவாக இருக்க வேண்டும், நான் உங்கள் முன் வணங்குகிறேன். சொல்லுங்கள், நீங்கள் ஏன் என்னை ஒரு மீன் வடிவில் தூண்டுகிறீர்கள்? ” மீன் பதிலளித்தது, “நான் தீமையைத் தண்டிக்கவும் நல்லதைப் பாதுகாக்கவும் வந்திருக்கிறேன். இப்போதிலிருந்து ஏழு நாட்கள், கடல் உலகம் முழுவதையும் வெள்ளத்தில் மூழ்கடித்து, அனைத்து உயிரினங்களும் அழிக்கப்படும். ஆனால் நீங்கள் என்னைக் காப்பாற்றியதால், நான் உன்னைக் காப்பாற்றுவேன். உலகம் வெள்ளத்தில் மூழ்கும்போது, ​​ஒரு படகு இங்கு வரும். உங்களுடன் சப்தர்ஷிகளை (ஏழு முனிவர்கள்) அழைத்துச் சென்று அந்த படகில் வரும் பயங்கரமான இரவைக் கழிக்கவும். உணவு தானியங்களின் விதைகளை உங்களுடன் எடுத்துச் செல்ல மறக்காதீர்கள்.
வரும், நீங்கள் ஒரு பெரிய பாம்பைக் கொண்டு படகுகளை என் கொம்புக்கு இணைப்பீர்கள். ”

`
மத்யா அவதாரம் மானுவையும் மகா பிரலாயில் உள்ள ஏழு முனிவர்களையும் காப்பாற்றியது இதைச் சொல்லி மீன் காணாமல் போனது. மீன் உறுதியளித்தபடி எல்லாம் நடந்தது. கடல் கொந்தளிப்பாகி மனு படகில் ஏறினார். மீன் வைத்திருந்த பெரிய கொம்புடன் படகைக் கட்டினார். அவர் மீனையும், மீன்களும் மத்ஸ்ய புராணத்தை அவரிடம் பிரார்த்தனை செய்தார். இறுதியில், நீர் குறைந்துவிட்டபோது, ​​படகு இமயமலையின் உச்சியில் நங்கூரமிடப்பட்டது. மேலும் உயிரினங்கள் மீண்டும் உருவாக்கப்பட்டன. ஹயக்ரிவா என்ற ஒரு தனவா (அரக்கன்) வேதங்களின் புனித நூல்களையும் பிராமணரின் அறிவையும் திருடிவிட்டான். தனது மீனின் வடிவத்தில், விஷ்ணுவும் ஹயக்ரீவாவைக் கொன்று வேதங்களை மீட்டெடுத்தார்.

மத்ஸ்ய ஜெயந்தி என்பது பூமியில் விஷ்ணுவின் முதல் அவதாரத்தின் பிறந்த நாளாக மத்ஸ்ய அவதார் என்று கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த நாளில் விஷ்ணு பகவான் விஷ்ணு ஒரு கொம்பு மீனாகப் பிறந்தார். இந்து நாட்காட்டியின்படி சைத்ரா மாதத்தின் சுக்லா பக்ஷின் 3 வது நாளில் அவர் பிறந்தார்.

வேதங்களைக் காப்பாற்றும் மத்ஸ்ய அவதாரம் | இந்து கேள்விகள்
மத்ஸ்ய அவதாரம் வேதங்களைக் காப்பாற்றுகிறது

பரிணாமக் கோட்பாட்டின் படி மத்ஸ்யா:
பரிணாம காலவரிசையில், வாழ்க்கை நீரில் பரிணமித்தது, இதனால் வாழ்க்கையின் முதல் வடிவம் ஒரு நீர்வாழ் விலங்கு, அதாவது மீன் (மத்ஸ்யா). முதன்மையாக நீரில் வாழ்ந்த புரோட்டோ-ஆம்பிபியர்களை வாழ்க்கையின் முதல் கட்டமாகக் காணலாம்.
விஷ்ணு பகவான் ஒரு பெரிய மீனின் வடிவத்தை எடுத்து, நல்ல மனிதர்களையும் கால்நடைகளையும் ஏற்றிச் செல்லும் ஆதிகால படகையும் பெரும் வெள்ளத்தின் நீரின் வழியாக எதிர்காலத்தின் புதிய உலகத்திற்கு இழுத்தார்.
என்ற கோட்பாட்டின் படி பரிணாம வளர்ச்சி, இந்த உயிரினங்கள் முதலில் 540 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோன்றின.
விஷ்ணுவின் முதல் அவதாரம், மத்ஸ்யா அவதார், இது உண்மையில் ஒரு உலகத்தை காப்பாற்ற மனுவுக்கு உதவிய ஒரு மீன்.

4 1 வாக்கு
கட்டுரை மதிப்பீடு
பதிவு
அறிவிக்க
7 கருத்துரைகள்
புதிய
பழமையான மிகவும் வாக்களித்தனர்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க

ॐ गंगणबतये नमः

இந்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பற்றி மேலும் ஆராயுங்கள்