hindufaqs-black-logo
ఈజిప్టులో 8 స్థాయిల పిరమిడ్ సంస్థ ఉంది

ॐ గం గణపతయే నమః

భారతదేశంలో కుల వ్యవస్థ ఎలా అభివృద్ధి చెందింది?

ఈజిప్టులో 8 స్థాయిల పిరమిడ్ సంస్థ ఉంది

ॐ గం గణపతయే నమః

భారతదేశంలో కుల వ్యవస్థ ఎలా అభివృద్ధి చెందింది?

ఇది ఒకే షాట్‌లో అభివృద్ధి చెందలేదు మరియు అనేక విభిన్న సామాజిక సమూహాలను విలీనం చేయడం ద్వారా కాలక్రమేణా అభివృద్ధి చెందింది. కుల వ్యవస్థ బాగా నిర్వచించబడిన అస్తిత్వం కాదు, కానీ కాలక్రమేణా మిశ్రమంగా మారిన విభిన్న మూలాలు కలిగిన వ్యక్తుల నిరాకార సమూహం.

మానవులు, అనేక ఇతర క్షీరదాల మాదిరిగా, వివిధ సామాజిక సమూహాలలో నివసిస్తున్నారు. మేము తరచుగా బంధుత్వం అని పిలువబడే సంబంధాల వెబ్‌ను నిర్మిస్తాము. ప్రారంభంలో మేమంతా చిన్న బృందాలు లేదా తెగలలో ఉన్నాము మరియు మేము ఇతర సమూహాలతో సన్నిహితంగా లేము. మరింత సంక్లిష్టమైన సమాజాలను ఏర్పాటు చేయడానికి మేము కలిసి వస్తూ ఉండటంతో, కొందరు సమూహాన్ని నిర్వహించడానికి మరియు లాంఛనప్రాయంగా చేయాలనుకున్నారు.

బ్యాండ్ - బ్యాండ్‌లు అతి చిన్న యూనిట్లు. ఇది కలిసి పనిచేసే కొన్ని డజన్ల మంది అనధికారిక సమూహం. దీనికి నాయకుడు ఉండకపోవచ్చు.

క్లాన్
- ఇది సాధారణ మూలం & సంతతికి నమ్మకంతో కొంచెం పరిణతి చెందిన సమూహం. భారతదేశంలో, ఇది గోత్రకు సుమారుగా అనువదిస్తుంది. ఉదాహరణకు, మేము విశ్వమిత్ర-అహమర్షన-కౌషిక యొక్క 3 సాధువుల సంతతి అని నా కుటుంబం నమ్ముతుంది. ఇటువంటి వంశాలు చాలా ప్రాచీన మానవ సమాజాలలో ఉన్నాయి. వంశాలు తమలో తాము బలమైన బంధుత్వం & బంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నాయి. అలాగే, చాలా వంశాలు వంశంలోని ఇతరులను సోదరులు / సోదరీమణులుగా భావించాయి మరియు తద్వారా వంశంలో వివాహం చేసుకోదు. హర్యానాలోని కాప్స్ దీనిని తీవ్రస్థాయికి తీసుకువెళతారు మరియు వంశంలో వివాహం చేసుకున్న వారికి మరణశిక్ష కూడా ఇవ్వవచ్చు.

ట్రైబ్ - ములిటిపుల్ వంశాలు కలిసి ఒక తెగను ఏర్పరుస్తాయి & తెగలు చాలా బాగా నిర్మాణాత్మకంగా ఉంటాయి. వారు తమ సొంత నాయకులను కలిగి ఉంటారు మరియు సాధారణ సాంస్కృతిక పద్ధతులను నిర్మించగలరు. అనేక ప్రాచీన సమాజాలలో, ప్రజలు ఒకే తెగలోనే వివాహం చేసుకున్నారు. సంక్షిప్తంగా, మీరు ఒక వంశం నుండి మరియు ఒక తెగలో వివాహం చేసుకుంటారు. భారతదేశంలో, ఇది సుమారుగా జాతికి అనుగుణంగా ఉంటుంది.

నేషన్స్ - గిరిజనులు దేశం అనే పెద్ద సమూహాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఉదాహరణకు, పది రాజుల యుద్ధంలో గిరిజన సమూహాలు ఉత్తర భారతదేశంలో 10 తెగల సమాఖ్యపై గెలిచిన భరత దేశాన్ని ఏర్పాటు చేశాయి. అందువలన, మన దేశాన్ని భారత్ అని పిలుస్తాము.

కార్మిక విభజన - మేము నాగరికతలను ఏర్పరచడం ప్రారంభించినప్పుడు, పనిని విభజించడం కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది. అందువల్ల, కొందరు పాలను ఉత్పత్తి చేస్తారు, కొందరు వ్యవసాయం చేస్తారు, మరికొందరు నేత చేస్తారు. ఇతర నాగరికతల మాదిరిగానే, భారతదేశానికి కూడా ఈ శ్రమ విభజన ఉంది. ఈ విభాగాలు చాలా పాత వంశం & గిరిజన విభాగాలపై అధికంగా ఉన్నాయి.

కొన్ని తెగలు / జాతీలు చాలా దేశాల మాదిరిగా పెద్దవి. ఉదాహరణకు, జాట్స్ యొక్క రైతు కులం 83 మిలియన్ల మంది - జర్మనీ & మంగోలియా కన్నా కొంచెం పెద్దది. యాదవులు, మినాస్ మరియు రాజ్‌పుత్‌లు వంటి ఇతర కులాలు కూడా లక్షలాది మంది బలీయమైన రాజకీయ శక్తిని నిర్మించాయి.

సామాజిక సోపానక్రమాలను నిర్మించడం
దాదాపు అన్ని సమాజాలు చివరికి పిరమిడ్ వ్యవస్థలో నిర్మాణ శ్రేణులను మార్చాయి. దీనికి ముందు గిరిజనులకు ర్యాంకింగ్ వ్యవస్థ లేదు & ఏదో ఒక ర్యాంక్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రజలు భావించారు. ఇలాంటి ర్యాంకింగ్‌లు మన మనస్సులో ఎప్పుడూ కొంతవరకు ఉంటాయి.

ఉదాహరణకు, ఆకర్షణీయత / ఉపయోగం పరంగా ప్లంబర్, సైనికుడు, డాక్టర్ మరియు దుకాణదారుడి వృత్తులను ర్యాంక్ చేయమని మీరు పిల్లవాడిని అడిగితే, అతడు / ఆమె సహజంగా డాక్టర్> సైనికుడు> దుకాణదారుడు> ప్లంబర్ అని చెప్పవచ్చు. విభిన్న వృత్తుల సాపేక్ష విలువ గురించి మనకు కొన్ని విశ్వ భావనలు ఉన్నాయి & ఈ పక్షపాతం సామాజిక సోపానక్రమంలో ప్రతిబింబిస్తుంది.

సుమారు 3500 సంవత్సరాల క్రితం, ig గ్వేదాన్ని సృష్టిస్తున్న వివిధ తెగలు అన్ని విభిన్న వ్యవస్థలను నిర్వహించడానికి ఒక మార్గంతో పట్టుబడుతున్నాయి - ఎందుకంటే 100 మంది గిరిజన సమూహాలు & వృత్తి సమూహాలు ఉన్నాయి. Ig గ్వేదం ఈ విధంగా చేసింది.

బ్రాహ్మణులు (పూజారి సంబంధిత వృత్తులలో ఉన్న అన్ని విభిన్న వంశాలతో)
క్షత్రియులు (యోధులు)
వైశ్యులు (వ్యాపారులు)
శూద్రులు (కార్మికులు)

ఇటువంటి పిరమిడ్ సంస్థ ig గ్వేదాలకు ప్రత్యేకమైనది కాదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా సమాజాలు వారి సమాజాన్ని స్తరీకరించాయి. ఐరోపాలో ఎస్టేట్స్ ఆఫ్ రాజ్యం ఉంది.

ఈజిప్టులో 8 స్థాయిలు ఉన్నాయి.

ఈజిప్టులో 8 స్థాయిల పిరమిడ్ సంస్థ ఉంది
ఈజిప్టులో 8 స్థాయిల పిరమిడ్ సంస్థ ఉంది

జపాన్‌లో కూడా 8 ఉన్నాయి.

జపనీస్ 8 స్థాయిల పిరమిడ్ సంస్థను కలిగి ఉంది
జపనీస్ 8 స్థాయిల పిరమిడ్ సంస్థను కలిగి ఉంది

మెసొపొటేమియాలో 6 ఉన్నాయి.

మెసొపొటేమియాలో 6 స్థాయిల పిరమిడ్ సంస్థ ఉంది
మెసొపొటేమియాలో 6 స్థాయిల పిరమిడ్ సంస్థ ఉంది

ఉత్తర భారతదేశం మరింత అధికారిక సామాజిక స్తరీకరణ వ్యవస్థలను కలిగి ఉండగా, దక్షిణ భారతదేశం లాంఛనప్రాయంగా పొందలేదు. ఇది చాలా బైనరీ అని తేలింది - బ్రాహ్మణులు మరియు బ్రాహ్మణులు కానివారు. ఇటీవలే రెడ్డిస్, తేవర్స్ మరియు లింగాయత్‌లు వంటి అనేక జాతీలు వర్ణ వ్యవస్థకు సరిపోయే చోట పట్టుకోవడం ప్రారంభించారు.

సంక్షిప్తంగా, ఒకే వ్యవస్థ లేదు మరియు ప్రజలు తరచుగా ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు నియమాలను రూపొందించారు. పాత సోపానక్రమంలో తమ స్థానాన్ని నిర్వచించడానికి చాలా మంది 2000 సంవత్సరాల మను స్మృతి వంటి అస్పష్టమైన గ్రంథాలను కూడా ఉపయోగించారు.

కుల వర్గీకరణ కోసం ఉపయోగించిన రెండు ప్రధాన అంశాలు ఉన్నాయి

1. వర్ణ - ఒక వ్యక్తి యొక్క మానసిక స్థితి
2. జాతీ - వృత్తి ఆధారంగా ఒక వ్యక్తి యొక్క సామాజిక విభజన.

జాతి వర్ణ యొక్క ఉత్పన్నం కాని రివర్స్ నిజం కాదు. వర్ణ సుప్రీం, జాతి కేవలం ఒక కుటుంబ శాఖ యొక్క వృత్తికి సూచిక, దీనికి కర్మతో సంబంధం లేదు. వర్ణ కర్మ, జాతి కేవలం ఒక సామాజిక వర్గీకరణ, ఇది తరువాత ఉద్భవించింది. వర్ణ మనస్సు యొక్క స్థితి ఎక్కువ.

వర్ణ అంటే ఏమిటి?
వర్ణ అనేది ఒక విషయం యొక్క మానసిక స్థితి. వర్ణ “ఎందుకు?”

వర్ణ - ఒక విషయం యొక్క మానసిక స్థితి
వర్ణ - ఒక విషయం యొక్క మానసిక స్థితి

శూద్ర - షరతులు లేని అనుచరుడు.
వైశ్యులు - షరతులతో కూడిన అనుచరుడు
క్షత్రియ - షరతులతో కూడిన నాయకుడు
బ్రాహ్మణుల - షరతులు లేని నాయకుడు.

శూద్ర వర్ణ వ్యక్తి ఇచ్చినదానిని ఎప్పుడూ అనుసరిస్తాడు. అతను ఎప్పుడూ ప్రశ్నించడు, వాదించడు, ఎప్పుడూ తనంతట తానుగా ఆలోచించడు, అతను మాస్టర్ (కర్తా) ను "పాటిస్తాడు". అతను పెద్ద చిత్రాన్ని చూడడు మరియు ఎల్లప్పుడూ అనుసరించడానికి ఆసక్తి కలిగి ఉంటాడు.

హనుమంతుడు శూద్ర వర్ణానికి చెందినవాడు. అతను ఎప్పుడూ రాముడిని ప్రశ్నించడు. అతను చెప్పినదానిని చేస్తాడు. అది. అతను మొత్తం లంక సైన్యాన్ని ఒంటరిగా చంపగలడు కాని అతను దానిని ఎప్పుడూ చేయడు. అతని తల్లి “ఎందుకు?” అని అడిగినప్పుడు అతను చెప్పాడు - ఎందుకంటే అలా చేయమని ఎవరూ నాకు చెప్పలేదు.

వైశ్య వర్ణ వ్యక్తి ఒక షరతులతో కూడిన అనుచరుడు, అంటే అతను ఇచ్చిన పరిస్థితిలో మాత్రమే తన యజమానిని అనుసరిస్తాడు. అతను చొరవ తీసుకోడు, కానీ ఏదైనా చేయమని ఆదేశించినప్పుడు, అతను ఆదేశాలను అంచనా వేస్తాడు మరియు అది షరతుకు సరిపోయేటప్పుడు మాత్రమే చర్యలు తీసుకుంటాడు.

సుగ్రీవుడు వైశ్య వర్ణానికి చెందినవాడు. రామ్ మొదట సహాయం చేస్తేనే రామ్‌కు సహాయం చేయడానికి అతను అంగీకరిస్తాడు. రామ్ వాలిని చంపకపోతే, సుగ్రీవుడు తన సైన్యాన్ని రాముడికి ఇచ్చేవాడు కాదు.

క్షత్రియ వర్ణ నాయకత్వం వహించే వ్యక్తి, కానీ అతను ఎందుకు నడిపిస్తున్నాడో మళ్ళీ షరతులు ఉన్నాయి. అతను నాయకత్వం యొక్క కారణాన్ని సమర్థించకుండా, నాయకత్వం కోసం మాత్రమే నడిపిస్తాడు. అతను చర్యను నిర్వహిస్తాడు, ఎందుకంటే అతను "శక్తి" మరియు "కీర్తి" లలో ఎక్కువగా ఉంటాడు మరియు చర్య కోసం మాత్రమే కాదు.

రావణుడు, దుర్యోధనుడు ఇద్దరూ క్షత్రియ వర్ణానికి చెందినవారు. వారు షరతులతో కూడిన నాయకులు. రావణుడు తన అహాన్ని కాపాడుకోవటానికి మరియు సర్ప్నాఖా అవమానానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవటానికి మాత్రమే నాయకత్వం వహిస్తాడు. దుర్యోధనుడు తన వ్యక్తిగత శత్రుత్వం కోసమే నడిపిస్తాడు మరియు రాజ్యం యొక్క గొప్ప కారణాన్ని వదిలివేస్తాడు. వారిద్దరూ “షరతులతో కూడిన నాయకులు”.

బ్రాహ్మణ వర్ణ అనేది గొప్ప లక్ష్యం కోసం జీవించే వ్యక్తి మరియు అతని నాయకత్వం లేదా చర్య "ధర్మం" పై కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది మరియు వ్యక్తిగత లక్ష్యాలపై కాదు. రాముడు మరియు కృష్ణ ఇద్దరూ షరతులు లేని నాయకులు, వారు ధర్మం నెరవేర్చడానికి మరియు పెద్ద లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి విధి యొక్క పిలుపుకు మించి మరియు దాటి వెళతారు. రాముడు తన తండ్రి కోసం తన రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టాడు, రాజ్యం కోసం భార్యను విడిచిపెట్టాడు. కృష్ణుడు తన లక్ష్యాన్ని స్థాపించడంలో పదునైన దృష్టి పెట్టాడు మరియు ధర్మాన్ని పునరుద్ధరించడానికి “అధర్మిక్ సూత్రాలను” పరిచయం చేశాడు. ఇది బేషరతు నాయకత్వం, తుది ఫలితాన్ని తీర్చడానికి మరియు ధర్మాన్ని స్థాపించడానికి ఏమైనా చేయండి.

ఒకరి జీవితంలో వర్ణ ఎలా మారుతుంది

ఒక మనిషి పెద్దయ్యాక, అతను ఎక్కువగా శూద్ర వర్ణానికి చెందినవాడు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు మరియు ఇతరులు చెప్పినదానిని బేషరతుగా అనుసరిస్తారు.

అప్పుడు అతను వైశ్య వర్ణానికి పట్టభద్రుడయ్యాడు, ఒక షరతు నెరవేరినప్పుడు మాత్రమే అతను అనుసరిస్తాడు (నేను ఇంజనీరింగ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రమే… ..).

అప్పుడు అతను ఖాస్త్రియ వర్ణానికి పట్టభద్రుడవుతాడు, అందులో అతను ఏమి చేస్తున్నాడో తెలియకుండా, కర్మ కోసమే కర్మను తీసుకుంటాడు (ఉద్యోగం లేదా కొంత వాణిజ్యం ముగుస్తుంది).
చివరగా అతను తన నిజమైన విలువను గ్రహించగలడు మరియు జీవితంలో నిజంగా చేయాలనుకునే పనులను చేయగలడు (బ్రాహ్మణ వర్ణ).

వర్ణ పుట్టుకతో సంబంధం ఉందా?

అది కానే కాదు.
అట్టడుగు కులానికి చెందిన వ్యక్తి “బ్రాహ్మణ” వర్ణానికి చెందినవాడు కాగా, “ఉన్నత” కులానికి చెందిన వ్యక్తి శూద్ర వర్ణానికి చెందినవాడు కావచ్చు.

ఉదాహరణ - ప్రజల మరుగుదొడ్లను శుభ్రపరిచే శూద్ర జాతి నుండి ఒక వ్యక్తిని పరిగణించండి. అతను తన కర్తవ్యానికి ఎంతో అంకితభావంతో ఉంటాడు మరియు ప్రతి పనిని అత్యంత పరిపూర్ణతతో చేస్తాడు. అతను షరతులు లేని నాయకుడు మరియు తన ప్రాంతంలోని ప్రతి మరుగుదొడ్డిని శుభ్రపరచడమే అతని జీవితంలో లక్ష్యం. అతను జాతిచే “శూద్ర” అయినప్పటికీ, అతను “బ్రాహ్మణ” వర్ణానికి చెందినవాడు.

ఉదాహరణ - “బ్రాహ్మణ” జాతి నుండి వచ్చిన వ్యక్తిని పరిగణించండి. అతను ప్రఖ్యాత ఇన్స్టిట్యూట్లో ప్రొఫెసర్, కానీ తన విధిని ఎప్పుడూ చక్కగా నిర్వహించడు. అతను ఇప్పుడే వస్తాడు, ఉపన్యాసాలు మరియు గమనికలు ఇస్తాడు, పరీక్షలు తీసుకొని ప్రతి విద్యార్థిలో ఉత్తీర్ణత సాధిస్తాడు. అతను తన విద్యార్థులు పొందుతున్న జ్ఞానం గురించి ఆందోళన చెందలేదు, అతను కొన్ని "వ్యవస్థ" ను అనుసరిస్తున్నాడు.

కాబట్టి “బ్రాహ్మణ” జాతి నుండి వచ్చినప్పటికీ, అతను “శూద్ర వర్ణ” - బేషరతు అనుచరుడు. పర్యవసానాల గురించి పట్టించుకోకుండా, తనకు చెప్పినదానిని అతను చేస్తాడు.

జాతి నుండి జాతి ఎలా వస్తుంది? >> మనస్సు యొక్క ప్రవర్తన

జాతిని పరిచయం చేశారు, తద్వారా నిర్దిష్ట వర్ణ వ్యక్తి తనకు బాగా సరిపోయే వృత్తిని పొందుతాడు. ఇది ఇతర మార్గం కాదు.

"బ్రాహ్మణ" వర్ణానికి చెందిన ఒక వ్యక్తికి "బ్రాహ్మణ" యొక్క "జాతి" ఇవ్వబడింది, తద్వారా అతని ప్రవర్తన నుండి సమాజం ప్రయోజనం పొందుతుంది. షరతులు లేని నాయకుడు ఇన్స్టిట్యూట్లలో బాగా సరిపోతుంది, తద్వారా ప్రజలు పెద్ద లక్ష్యం తెలిసిన మరియు దానిని సాధించాలనే సంకల్పంతో ఉన్నవారి నుండి నేర్చుకోవచ్చు.

“ఖాస్త్రియా” వర్ణానికి చెందిన ఒక వ్యక్తికి “ఖాత్రియా” యొక్క “జాతి” ఇవ్వబడింది, తద్వారా సమాజం ఆ ప్రవర్తన నుండి ప్రయోజనం పొందుతుంది. పరిపాలనాపరమైన పనులు, రాజ్యపాలన, పాలకుడు..ఒక షరతులతో కూడిన నాయకుడు దేశాన్ని విదేశీయుల నుండి నడిపించగలడు మరియు రక్షించగలడు మరియు బేషరతు నాయకులచే సలహా ఇస్తాడు (“బ్రాహ్మణులు”)

"వైశ్య" వర్ణానికి చెందిన ఒక వ్యక్తికి "వైశ్య" యొక్క "జాతి" ఇవ్వబడింది, తద్వారా ప్రవర్తన నుండి సమాజానికి ప్రయోజనం ఉంటుంది. షరతులతో కూడిన అనుచరుడు వాణిజ్యం మరియు వాణిజ్యానికి బాగా సరిపోతుంది మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థను వేగంగా నిర్మించటానికి మరియు వస్తువులు మరియు సేవలను అందించడానికి సహాయపడుతుంది, ఎందుకంటే అతను వ్యవస్థను "అనుసరించడం" పై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతాడు.

"శూద్ర" వర్ణానికి చెందిన వ్యక్తికి "శూద్ర" యొక్క "జాతి" ఇవ్వబడింది, తద్వారా సమాజం ప్రవర్తన నుండి ప్రయోజనం పొందుతుంది. షరతులు లేని అనుచరుడు ఇతరుల సేవలో బాగా సరిపోతాడు మరియు అందువల్ల “శూద్ర” వర్ణ వ్యక్తి గుమస్తాలు, అధికారులు మరియు ఇతర రోజువారీ “ఉద్యోగాలు” గా బాగా ఉపయోగించబడతాడు.

అయ్యో, మానవ జాతి ఈ భావనను సర్దుబాటు చేసి దుర్వినియోగం చేయడం ప్రారంభించింది. వారు దానిని అంతగా దుర్వినియోగం చేసారు, ఇప్పుడు అది ఖచ్చితమైన వ్యతిరేకం. గొప్ప ఆలోచన మరియు దృష్టి ఉన్న వ్యక్తి కాని తక్కువ కుల కుటుంబంలో జన్మించిన వ్యక్తి ఎక్కువగా నిర్లక్ష్యం చేయబడతాడు, అయితే ఒక వ్యక్తి “బ్రాహ్మణ” కుటుంబంలో జన్మించాడు, కాని పాత్ర లేదా దృష్టికి గౌరవం ఇవ్వబడదు.

సమాజంలో ప్రతిభను వేరుచేసే వేద వ్యవస్థకు కలియుగ్ ఇదే చేశారు.

1 2 ఓట్లు
ఆర్టికల్ రేటింగ్
సబ్స్క్రయిబ్
తెలియజేయండి
8 వ్యాఖ్యలు
సరికొత్త
పురాతన ఎక్కువ మంది ఓటు వేశారు
ఇన్లైన్ అభిప్రాయాలు
అన్ని వ్యాఖ్యలను చూడండి

ॐ గం గణపతయే నమః

హిందూ తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలపై మరింత అన్వేషించండి