hindufaqs-black-logo
హిందూ మతంలో 10 మహావిద్యలు

ॐ గం గణపతయే నమః

హిందూ మతంలో 10 మహావిద్యలు

హిందూ మతంలో 10 మహావిద్యలు

ॐ గం గణపతయే నమః

హిందూ మతంలో 10 మహావిద్యలు

10 మహావిద్యలు వివేకం దేవతలు, స్త్రీలింగ దైవత్వం యొక్క స్పెక్ట్రంను సూచిస్తారు, ఒక చివరలో భయంకరమైన దేవతల నుండి, మరొక వైపు సున్నితమైనవారు.

మహావిద్యస్ అనే పేరు సంస్కృత మూలాల నుండి వచ్చింది, మహా అంటే 'గొప్ప' మరియు విద్యా అర్ధం, 'ద్యోతకం, అభివ్యక్తి, జ్ఞానం లేదా జ్ఞానం

మహావిద్యలు (గొప్ప జ్ఞానాలు) లేదా దశ-మహావిద్యలు దైవ తల్లి దుర్గా లేదా కాశీ లేదా హిందూ మతంలో దేవి యొక్క పది అంశాల సమూహం. 10 మహావిద్యలు వివేకం దేవతలు, స్త్రీలింగ దైవత్వం యొక్క వర్ణపటాన్ని సూచిస్తాయి, ఒక చివర భయంకరమైన దేవతల నుండి, మరొక వైపు సున్నితమైన వరకు.

శక్తిస్ నమ్ముతారు, “ఒక సత్యం పది వేర్వేరు కోణాల్లో గ్రహించబడుతుంది; దైవ తల్లిని పది విశ్వ వ్యక్తులు, "దాస-మహావిద్య" ("పది-మహావిద్యలు") గా ఆరాధించారు. మహావిద్యాలను ప్రకృతిలో తాంత్రికంగా పరిగణిస్తారు మరియు సాధారణంగా వీటిని గుర్తిస్తారు:

కాళి:

కాశీ సాధికారతతో సంబంధం ఉన్న హిందూ దేవత
కాశీ సాధికారతతో సంబంధం ఉన్న హిందూ దేవత

బ్రాహ్మణ యొక్క అంతిమ రూపం, “డెవౌరర్ ఆఫ్ టైమ్” (కాలికుల వ్యవస్థల సుప్రీం దేవత)
కాళి అనేది సాధికారత, శక్తితో సంబంధం ఉన్న హిందూ దేవత. ఆమె దుర్గా (పార్వతి) దేవత యొక్క భయంకరమైన అంశం. కాశీ అనే పేరు కోలా నుండి వచ్చింది, అంటే నలుపు, సమయం, మరణం, మరణానికి ప్రభువు

తారే: ది ప్రొటెక్టర్

తారా ది ప్రొటెక్టర్
తారా ది ప్రొటెక్టర్

దేవత గైడ్ మరియు ప్రొటెక్టర్, లేదా హూ సేవ్స్. మోక్షాన్ని ఇచ్చే అంతిమ జ్ఞానాన్ని ఎవరు అందిస్తారు (దీనిని నీల్ సరస్వతి అని కూడా పిలుస్తారు).
తారా అంటే “నక్షత్రం”. నక్షత్రం ఒక అందమైన కానీ నిరంతరం స్వీయ-దహన వస్తువుగా కనబడుతున్నందున, తారా అన్ని జీవితాలను ముందుకు నడిపించే సంపూర్ణమైన, కనిపెట్టలేని ఆకలిగా భావించబడుతుంది.

త్రిపుర సుందరి (షోదాషి):

త్రిపుర సుందరి
త్రిపుర సుందరి

"మూడు ప్రపంచాలలో అందమైనది" (శ్రీకుల వ్యవస్థల సుప్రీం దేవత) లేదా మూడు నగరాల అందమైన దేవత అయిన దేవత; “తాంత్రిక పార్వతి” లేదా “మోక్ష ముక్త”.
షోదాషి వలె, త్రిపురసుందరిని పదహారేళ్ళ అమ్మాయిగా సూచిస్తారు మరియు పదహారు రకాల కోరికలను కలిగి ఉంటారని నమ్ముతారు. షోడాషి పదహారు అక్షరాల మంత్రాన్ని కూడా సూచిస్తుంది, ఇందులో పదిహేను అక్షరాల (పంచదసక్షరి) మంత్రం మరియు తుది విత్తన అక్షరం ఉంటుంది.
భువనేశ్వరి: దేవత ఎవరి శరీరం కాస్మోస్

భువనేశ్వరి
భువనేశ్వరి

ప్రపంచ తల్లిగా దేవత, లేదా ఎవరి శరీరం కాస్మోస్.
విశ్వ రాణి. భువనేశ్వరి అంటే విశ్వ రాణి లేదా పాలకుడు. ఆమె అన్ని ప్రపంచాల రాణిగా దైవ తల్లి. విశ్వమంతా ఆమె శరీరం మరియు అన్ని జీవులు ఆమె అనంతమైన జీవిపై ఆభరణాలు. ఆమె తన స్వయం స్వభావం యొక్క పుష్పించేలా అన్ని ప్రపంచాలను తీసుకువెళుతుంది. ఈ విధంగా ఆమె సుందరికి మరియు విశ్వం యొక్క సుప్రీం లేడీ రాజరాజేశ్వరికి సంబంధించినది. ఆమె కోరిక ప్రకారం పరిస్థితులను తిప్పగల సామర్థ్యం ఉంది. నవగ్రహాలు మరియు త్రిమూర్తి ఆమెను ఏమీ చేయకుండా ఆపలేరు.
భైరవి: భయంకరమైన దేవత

భైరవి భీకర దేవత
భైరవి భీకర దేవత

ఆమెను శుభంకారి అని కూడా పిలుస్తారు, మంచి వ్యక్తులకు మంచి తల్లి మరియు చెడ్డవారికి భయంకరమైనది. ఆమె పుస్తకం, రోసరీ పట్టుకొని, భయం-తొలగింపు మరియు వరం ఇచ్చే హావభావాలు చేస్తుంది. ఆమెను బాలా లేదా త్రిపురభైరవి అని కూడా పిలుస్తారు. భైరవి యుద్ధ క్షేత్రంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, ఆమె భయంకరమైన ప్రదర్శన రాక్షసులు బలహీనంగా మరియు చాలా బలహీనంగా మారిందని నమ్ముతారు, మరియు చాలా మంది రాక్షసులు ఆమెను చూసిన వెంటనే భయపడటం ప్రారంభించారని కూడా నమ్ముతారు. భైరవి ప్రధానంగా దుర్భా సప్తషాతి వెర్షన్‌లో శంభ మరియు నిశుంబలను చంపే చండీగా కనిపిస్తుంది. అయినప్పటికీ, ఆమె చంద మరియు ముండా అసురుల అధిపతుల రక్తాన్ని చంపి త్రాగుతుంది, కాబట్టి పార్వతి దేవి ఆమెను చాముండేశ్వరి అని పిలుస్తుందని ఒక వరం ఇస్తుంది.
చిన్నమాస్తా: స్వీయ శిరచ్ఛేదం చేసిన దేవత.

చిన్నమాస్తా స్వీయ శిరచ్ఛేదం చేసిన దేవత.
చిన్నమాస్తా స్వీయ శిరచ్ఛేదం చేసిన దేవత.

చిన్నమాస్టాను ఆమె భయంకరమైన ఐకానోగ్రఫీ ద్వారా సులభంగా గుర్తించవచ్చు. స్వీయ-శిరచ్ఛేదం చేసిన దేవత తన చేతిని కత్తిరించిన తలను ఒక చేతిలో, మరొక చేతిలో ఒక స్కిమిటర్ను కలిగి ఉంది. ఆమె రక్తస్రావం మెడ నుండి మూడు జెట్ రక్తం బయటకు వచ్చింది మరియు ఆమె కత్తిరించిన తల మరియు ఇద్దరు పరిచారకులు త్రాగి ఉన్నారు. చిన్నమాస్తా సాధారణంగా ఒక కాపులేటింగ్ జంటపై నిలబడి ఉంటుంది.
చిన్నమాస్తా ఆత్మబలిదాన భావనతో పాటు కుండలిని మేల్కొలుపు - ఆధ్యాత్మిక శక్తితో ముడిపడి ఉంది. ఆమె లైంగిక కోరికపై స్వీయ నియంత్రణకు చిహ్నంగా మరియు లైంగిక శక్తి యొక్క స్వరూపులుగా పరిగణించబడుతుంది. ఆమె దేవి యొక్క రెండు అంశాలను సూచిస్తుంది: జీవితాన్ని ఇచ్చేవాడు మరియు జీవితాన్ని తీసుకునేవాడు. ఆమె ఇతిహాసాలు ఆమె త్యాగాన్ని నొక్కిచెప్పాయి - కొన్నిసార్లు తల్లి మూలకంతో, ఆమె లైంగిక ఆధిపత్యం మరియు ఆమె స్వీయ-విధ్వంసక కోపంతో.
ధుమావతి: వితంతువు దేవత, లేదా మరణ దేవత.

ధుమావతి వితంతువు దేవత
ధుమావతి వితంతువు దేవత

ఆమె తరచూ పాత, అగ్లీ వితంతువుగా చిత్రీకరించబడుతుంది మరియు కాకి మరియు చతుర్మాస్ కాలం వంటి హిందూ మతంలో దుర్మార్గంగా మరియు ఆకర్షణీయం కానిదిగా భావించబడుతుంది. దేవత తరచుగా గుర్రపు రథం మీద లేదా కాకి తొక్కడం, సాధారణంగా దహన మైదానంలో చిత్రీకరించబడుతుంది.
ధుమావతి విశ్వ కరిగిపోయే సమయంలో (ప్రాలయ) తనను తాను వ్యక్తపరుస్తుందని మరియు ఇది సృష్టికి ముందు మరియు రద్దు తర్వాత ఉన్న “శూన్యత” అని చెప్పబడింది. ఆమెను తరచూ మృదువైన హృదయపూర్వక మరియు వరం ఇచ్చేవాడు అని పిలుస్తారు. ధుమావతిని గొప్ప గురువుగా అభివర్ణించారు, విశ్వం యొక్క అంతిమ జ్ఞానాన్ని వెల్లడించేవాడు, ఇది భ్రమల విభజనలకు మించినది, శుభం మరియు దుర్మార్గం వంటిది. ఆమె వికారమైన రూపం భక్తుడికి ఉపరితలం దాటి చూడటానికి, లోపలికి చూడటానికి మరియు జీవితంలోని అంతర్గత సత్యాలను వెతకడానికి నేర్పుతుంది.
ధుమావతిని సిద్ధి (అతీంద్రియ శక్తులు) ఇచ్చేవాడు, అన్ని కష్టాల నుండి రక్షించేవాడు మరియు అంతిమ జ్ఞానం మరియు మోక్షం (మోక్షం) తో సహా అన్ని కోరికలు మరియు బహుమతులు ఇచ్చేవాడు అని వర్ణించబడింది.
బాగలాముఖి: శత్రువులను స్తంభింపజేసే దేవత

బాగలముఖి
బాగలముఖి

బాగలముఖి దేవి భక్తుడి దురభిప్రాయాలను మరియు భ్రమలను (లేదా భక్తుడి శత్రువులను) తన కడ్గెల్ తో పగులగొడుతుంది.
మాతంగి: - లలిత ప్రధానమంత్రి (శ్రీకుల వ్యవస్థలలో)

మాతంగి
మాతంగి

ఆమె సంగీతం మరియు అభ్యాస దేవత అయిన సరస్వతి యొక్క తాంత్రిక రూపంగా పరిగణించబడుతుంది. సరస్వతి వలె, మాతంగి ప్రసంగం, సంగీతం, జ్ఞానం మరియు కళలను నియంత్రిస్తుంది. ఆమె ఆరాధన అతీంద్రియ శక్తులను సంపాదించడానికి సూచించబడింది, ముఖ్యంగా శత్రువులపై నియంత్రణ పొందడం, ప్రజలను తన వైపుకు ఆకర్షించడం, కళలపై పాండిత్యం పొందడం మరియు అత్యున్నత జ్ఞానాన్ని పొందడం.
కమలత్మిక: లోటస్ దేవత; "తాంత్రిక లక్ష్మి"

కమలత్మిక
కమలత్మిక

కమలత్మికకు బంగారు రంగు ఉంది. ఆమెను నాలుగు పెద్ద ఏనుగులు స్నానం చేస్తున్నాయి, వారు ఆమెపై అమృత (తేనె) యొక్క కలషాలు (జాడి) పోస్తారు. ఆమెకు నాలుగు చేతులు ఉన్నాయి. రెండు చేతుల్లో, ఆమె రెండు తామరలను కలిగి ఉంది మరియు ఆమె మరో రెండు చేతులు వరుసగా అభయముద్ర (భరోసా ఇచ్చే సంజ్ఞ) మరియు వరముద్ర (వరాలు ఇచ్చే సంజ్ఞ) లో ఉన్నాయి. ఆమె తామరపై పద్మాసన (తామర భంగిమ) లో కూర్చున్నట్లు చూపబడింది, [1] స్వచ్ఛతకు చిహ్నం.
కమల అనే పేరు “తామర యొక్క ఆమె” అని అర్ధం మరియు ఇది లక్ష్మీ దేవి యొక్క సాధారణ సారాంశం. లక్ష్మి మూడు ముఖ్యమైన మరియు పరస్పర సంబంధం ఉన్న ఇతివృత్తాలతో ముడిపడి ఉంది: శ్రేయస్సు మరియు సంపద, సంతానోత్పత్తి మరియు పంటలు మరియు రాబోయే సంవత్సరంలో అదృష్టం.

క్రెడిట్స్:
నిజమైన కళాకారులకు చిత్ర క్రెడిట్స్. హిందువు తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు ఏ చిత్రాలను కలిగి ఉండవు.

2 1 ఓటు
ఆర్టికల్ రేటింగ్
సబ్స్క్రయిబ్
తెలియజేయండి
2 వ్యాఖ్యలు
సరికొత్త
పురాతన ఎక్కువ మంది ఓటు వేశారు
ఇన్లైన్ అభిప్రాయాలు
అన్ని వ్యాఖ్యలను చూడండి

ॐ గం గణపతయే నమః

హిందూ తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలపై మరింత అన్వేషించండి