hindufaqs-black-logo
గరుడ పురాణంలో పేర్కొన్న పాపులకు 28 ఘోరమైన శిక్షలు - hindufaqs.com

ॐ గం గణపతయే నమః

గరుడ పురాణంలో పేర్కొన్న పాపులకు 28 ఘోరమైన శిక్షలు

గరుడ పురాణంలో పేర్కొన్న పాపులకు 28 ఘోరమైన శిక్షలు - hindufaqs.com

ॐ గం గణపతయే నమః

గరుడ పురాణంలో పేర్కొన్న పాపులకు 28 ఘోరమైన శిక్షలు

గరుడ పురాణం విష్ణు పురాణాలలో ఒకటి. ఇది తప్పనిసరిగా విష్ణువు మరియు పక్షుల రాజు గరుడు మధ్య సంభాషణ. గరుడ పురాణం మరణం, అంత్యక్రియల కర్మలు మరియు పునర్జన్మ యొక్క మెటాఫిజిక్స్కు సంబంధించిన హిందూ తత్వశాస్త్రం యొక్క ప్రత్యేక సమస్యలతో వ్యవహరిస్తుంది. భారతీయ గ్రంథాల యొక్క చాలా ఆంగ్ల అనువాదాలలో 'నారక' అనే సంస్కృత పదం "నరకం" గా తీసుకోబడిందని తరచుగా కనుగొనవచ్చు. "స్వర్గం మరియు" నరకం "అనే హిందూ భావన ఈ రోజు జనాదరణ పొందిన సంస్కృతిలో ఉన్నట్లు మనం imagine హించిన దానితో సమానం కాదు. హెల్ మరియు హెవెన్ యొక్క పాశ్చాత్య భావనలు "పుట్టుక మరియు పునర్జన్మ మధ్య మధ్యంతర రాష్ట్రాలకు" హిందూ సమానమైన వాటికి సమానంగా ఉంటాయి. వచనం యొక్క ఒక అధ్యాయం శిక్ష యొక్క స్వభావంతో వ్యవహరిస్తుంది, ఇది మధ్య భూమిలో నివసించే విపరీతమైన పాపులకు సూచించబడుతుంది.

గరుడ శిల్పం | హిందూ తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
గరుడ శిల్పం

ఇవన్నీ వచనంలో పేర్కొన్న ఘోరమైన శిక్షలు (“యమ హింసలు” అని పిలుస్తారు):

1. తమిస్రామ్ (భారీ కొరడా దెబ్బ) - తమ సంపదను ఇతరులను దోచుకునే వారిని యమ సేవకులు తాడులతో బంధించి తమీశ్రామ్ అని పిలువబడే నారకలో వేస్తారు. అక్కడ, వారు రక్తస్రావం మరియు మూర్ఛపోయే వరకు వారికి కొట్టడం జరుగుతుంది. వారు వారి భావాలను తిరిగి పొందినప్పుడు, కొట్టడం పునరావృతమవుతుంది. వారి సమయం ముగిసే వరకు ఇది జరుగుతుంది.

2. అంధతామ్‌ట్రామ్ (కొరడా దెబ్బ) - ఈ హెల్ భర్త లేదా భార్య కోసం రిజర్వు చేయబడింది, వారు తమ జీవిత భాగస్వాములకు లాభం లేదా ఆనందం కలిగించేటప్పుడు మాత్రమే మంచిగా వ్యవహరిస్తారు. స్పష్టమైన కారణాలు లేకుండా భార్యలను, భర్తను విడిచిపెట్టిన వారిని కూడా ఇక్కడకు పంపుతారు. శిక్ష దాదాపుగా తమిశ్రామ్ మాదిరిగానే ఉంటుంది, కాని బాధితులు వేగంగా కట్టివేయబడటం వలన అనుభవించే బాధ, వారు తెలివి లేకుండా పడిపోతారు.

3. రౌరం (పాముల హింస) - మరొక మనిషి యొక్క ఆస్తిని లేదా వనరులను స్వాధీనం చేసుకుని ఆనందించే పాపులకు ఇది నరకం. ఈ ప్రజలను ఈ నరకంలోకి విసిరినప్పుడు, వారు మోసం చేసిన వారు, భయంకరమైన పాము అయిన “రురు” ఆకారాన్ని ume హిస్తారు. పాము (లు) వారి సమయం ముగిసే వరకు వారిని తీవ్రంగా హింసించేది.

4. మహారారురం (పాముల మరణం) - ఇక్కడ రూరు పాములు కూడా ఉన్నాయి, కాని మరింత భయంకరమైనవి. చట్టబద్ధమైన వారసులను, వారి వారసత్వాన్ని మరియు ఇతరుల ఆస్తిని కలిగి ఉన్నవారిని తిరస్కరించే వారు తమ చుట్టూ కప్పే ఈ భయంకరమైన సర్పాలచే పిండి వేయబడతారు మరియు కరిగించబడతారు. మరొక వ్యక్తి భార్య లేదా ప్రేమికుడిని దొంగిలించే వారిని కూడా ఇక్కడ విసిరివేస్తారు.

5. కుంభిపం (నూనెతో వండుతారు) - ఆనందం కోసం జంతువులను చంపేవారికి ఇది నరకం. ఇక్కడ నూనెను భారీ పాత్రలలో ఉడకబెట్టడం మరియు పాపులు ఈ పాత్రలలో మునిగిపోతారు.

6. కలసూత్రం (నరకం వలె వేడి) - ఈ నరకం చాలా వేడిగా ఉంది. పెద్దలను గౌరవించని వారు ఎస్.పి. వారి పెద్దలు తమ విధులను పూర్తి చేసినప్పుడు ఇక్కడకు పంపబడతారు. ఇక్కడ వారు ఈ భరించలేని వేడిలో పరుగెత్తడానికి మరియు ఎప్పటికప్పుడు అయిపోయినట్లు పడిపోతారు.

7. అసితాపత్రం (పదునైన కొరడా దెబ్బ) - పాపులు ఒకరి స్వంత కర్తవ్యాన్ని విడిచిపెట్టిన నరకం ఇది. ఆసిపాత్రా (పదునైన అంచుగల కత్తి ఆకారపు ఆకులు) తో చేసిన కొరడాలతో వాటిని యమ సేవకులు కొట్టారు. వారు కొరడా దెబ్బ కింద పరుగెత్తితే, వారు రాళ్ళు మరియు ముళ్ళపైకి వెళ్లి, వారి ముఖాలపై పడతారు. అప్పుడు వారు అపస్మారక స్థితిలో పడిపోయే వరకు కత్తులతో పొడిచి చంపబడతారు, వారు కోలుకున్నప్పుడు, ఈ నారకాలో వారి సమయం ముగిసే వరకు అదే ప్రక్రియ పునరావృతమవుతుంది.

8. సుకరముఖం (చూర్ణం మరియు హింస) - తమ విధులను నిర్లక్ష్యం చేసి, తమ ప్రజలను దుర్వినియోగం చేయడం ద్వారా హింసించే పాలకులకు ఈ నరకంలో శిక్ష పడుతుంది. భారీగా కొట్టడం ద్వారా వాటిని గుజ్జుగా చూర్ణం చేస్తారు. అవి కోలుకున్నప్పుడు, వారి సమయం ముగిసే వరకు ఇది పునరావృతమవుతుంది.

9. అంధకుపం (జంతువుల దాడి) - మంచి వ్యక్తులను హింసించే వారికి ఇది నరకం మరియు వనరులు ఉన్నప్పటికీ అభ్యర్థిస్తే వారికి సహాయం చేయదు. సింహాలు, పులులు, ఈగల్స్ వంటి జంతువులు మరియు పాములు మరియు తేళ్లు వంటి విష జీవులు ఉన్న బావిలోకి వాటిని నెట్టబడుతుంది. పాపులు ఈ జీవుల యొక్క నిరంతర దాడులను వారి శిక్ష కాలం ముగిసే వరకు భరించాలి.

10. తప్తమూర్తి (బర్న్ట్ అలైవ్) - బంగారం మరియు ఆభరణాలను దోచుకునే లేదా దొంగిలించే వారిని ఈ నారక యొక్క కొలిమిలలో వేస్తారు, ఇది ఎల్లప్పుడూ మండుతున్న అగ్నిలో వేడిగా ఉంటుంది.

11. క్రిమిభోజనమ్ (పురుగులకు ఆహారం)- తమ అతిథులను గౌరవించని మరియు పురుషులు లేదా స్త్రీలను తమ సొంత లాభం కోసం మాత్రమే ఉపయోగించుకోని వారిని ఈ నారకలో పడవేస్తారు. పురుగులు, కీటకాలు మరియు పాములు వాటిని సజీవంగా తింటాయి. వారి శరీరాలు పూర్తిగా తిన్న తర్వాత, పాపులకు కొత్త శరీరాలను అందిస్తారు, వీటిని కూడా పై పద్ధతిలో తింటారు. ఇది వారి శిక్షా కాలం ముగిసే వరకు కొనసాగుతుంది.

12. సల్మాలి (వేడి చిత్రాలను ఆలింగనం చేసుకోవడం)-ఈ నారక వ్యభిచారం చేసిన స్త్రీ, పురుషుల కోసం ఉద్దేశించబడింది. ఇనుముతో తయారు చేసిన బొమ్మ, వేడిచేసిన ఎరుపు-వేడి అక్కడ ఉంచబడుతుంది. పాపి దానిని ఆలింగనం చేసుకోవలసి వస్తుంది, యమ సేవకులు బాధితురాలిని వెనుకకు కొట్టారు.

13. వజ్రకాంతకసలి- (ఎంబ్రాసిపదునైన చిత్రాలు) - ఈ నారక జంతువులతో అసహజ సంభోగం చేసిన పాపులకు శిక్ష. ఇక్కడ, వారి శరీరాల ద్వారా కుట్టిన పదునైన వజ్రాల సూదులతో నిండిన ఇనుప చిత్రాలను ఆలింగనం చేసుకోవడానికి వీటిని తయారు చేస్తారు.

14. వైతారాణి (మలిన నది) - తమ అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసే పాలకులను, వ్యభిచారం చేసేవారిని ఇక్కడ విసిరివేస్తారు. ఇది శిక్ష యొక్క అత్యంత భయంకరమైన ప్రదేశం. ఇది మానవ విసర్జన, రక్తం, జుట్టు, ఎముకలు, గోర్లు, మాంసం మరియు అన్ని రకాల మురికి పదార్ధాలతో నిండిన నది. వివిధ రకాల భయంకరమైన జంతువులు కూడా ఉన్నాయి. దానిలో పడవేసిన వారు అన్ని వైపుల నుండి ఈ జీవులచే దాడి చేయబడతారు. పాపులు తమ శిక్ష యొక్క కాలాన్ని ఈ నదిలోని విషయాలను తినిపించాలి.

15. పుయోడకం (నరకం బావి)- ఇది మలమూత్ర, మూత్రం, రక్తం, కఫంతో నిండిన బావి. వివాహం చేసుకోవాలనే ఉద్దేశ్యంతో సంభోగం మరియు మహిళలను మోసం చేసే పురుషులను జంతువుల్లా భావిస్తారు. జంతువుల వలె బాధ్యతా రహితంగా తిరుగుతున్న వారు ఈ బావిలో విసిరివేయబడతారు. వారి సమయం ముగిసే వరకు వారు ఇక్కడే ఉండాలి.

16. ప్రణరోధం (పీస్ బై పీస్)- ఈ నారక కుక్కలను మరియు ఇతర సగటు జంతువులను ఉంచి, ఆహారం కోసం జంతువులను నిరంతరం వేటాడి చంపేవారికి. ఇక్కడ యమ సేవకులు, పాపుల చుట్టూ గుమిగూడి, అవమానంగా అవయవాలను కత్తిరించుకుంటూ, నిరంతరం అవమానానికి గురిచేస్తారు.

17. విసనం (క్లబ్‌ల నుండి బాషింగ్) - ఈ నారక పేదలను తక్కువగా చూసే మరియు వారి సంపద మరియు వైభవాన్ని ప్రదర్శించడానికి అధికంగా ఖర్చు చేసే ధనవంతుల హింస కోసం. వారి శిక్ష యొక్క మొత్తం వ్యవధిలో వారు ఇక్కడే ఉండిపోతారు, అక్కడ వారు యమ సేవకుల నుండి భారీ క్లబ్‌ల నుండి నిరంతరాయంగా కొట్టబడతారు.

18. లాలాభక్షం (వీర్యం నది)- కామ పురుషులకు ఇది నారక. తన భార్యను తన వీర్యం మింగేలా చేసే కామాంధుడు ఈ నరకంలో పడతాడు. లాలాభక్షం వీర్య సముద్రం. పాపి దానిలోనే ఉంటాడు, శిక్ష కాలం వరకు వీర్యానికి మాత్రమే ఆహారం ఇస్తాడు.

19. సరమేయసనం (కుక్కల నుండి హింస) - ఆహారాన్ని విషపూరితం చేయడం, సామూహిక వధ, దేశాన్ని నాశనం చేయడం వంటి సాంఘిక చర్యలకు పాల్పడిన వారిని ఈ నరకంలో పడవేస్తారు. ఆహారం కోసం కుక్కల మాంసం తప్ప మరేమీ లేదు. ఈ నారకాలో వేలాది కుక్కలు ఉన్నాయి మరియు వారు పాపులపై దాడి చేసి, వారి శరీరాల నుండి వారి మాంసాన్ని పళ్ళతో ముక్కలు చేస్తారు.

20. అవిసి (దుమ్ముగా మారిపోయింది) - ఈ నారక తప్పుడు సాక్ష్యం మరియు తప్పుడు ప్రమాణం చేసినందుకు దోషులు. ఒక గొప్ప ఎత్తు నుండి విసిరివేయబడతాయి మరియు అవి భూమికి చేరుకున్నప్పుడు పూర్తిగా దుమ్ముతో కొట్టబడతాయి. వారు మళ్ళీ జీవితానికి పునరుద్ధరించబడతారు మరియు వారి సమయం ముగిసే వరకు శిక్ష పునరావృతమవుతుంది.

21. అయాహ్పనమ్ (బర్నింగ్ పదార్థాల మద్యపానం)- మద్యం మరియు ఇతర మత్తు పానీయాలు తీసుకునే వారిని ఇక్కడకు పంపుతారు. మహిళలు ద్రవ రూపంలో కరిగించిన ఇనుమును తాగవలసి వస్తుంది, అయితే పురుషులు తమ భూసంబంధమైన జీవితంలో మద్యపానం చేసే ప్రతిసారీ వేడి ద్రవ కరిగిన లావాను తాగవలసి వస్తుంది.

22. రాక్సోబ్జక్సం (పగ దాడులు) - జంతువు మరియు మానవ త్యాగాలు చేసి, బలి తర్వాత మాంసాన్ని తింటున్న వారు ఈ నరకంలో పడతారు. వారు ఇంతకు ముందు చంపిన జీవులందరూ అక్కడే ఉంటారు మరియు వారు పాపులపై దాడి చేయడానికి, కొరికేయడానికి మరియు మౌల్ చేయడానికి కలిసిపోతారు. వారి ఏడుపులు మరియు ఫిర్యాదులు ఇక్కడ ప్రయోజనం పొందవు.

23. సులప్రొతం (ట్రైడెంట్ టార్చర్) - తమకు ఎటువంటి హాని చేయని ఇతరుల ప్రాణాలను తీసే వ్యక్తులు మరియు ద్రోహం ద్వారా ఇతరులను మోసం చేసే వారిని ఈ “సులపోర్తం” నరకానికి పంపుతారు. ఇక్కడ వారు త్రిశూలంపై శిలువ వేయబడ్డారు మరియు వారు తమ శిక్ష యొక్క మొత్తం కాలాన్ని ఆ స్థితిలో గడపవలసి వస్తుంది, తీవ్రమైన ఆకలి మరియు దాహంతో బాధపడుతుంటారు, అలాగే వారిపై జరిగే అన్ని హింసలను భరిస్తారు.

24. క్షారకర్దమం (తలక్రిందులుగా ఉరి) - బ్రాగర్ట్స్ మరియు మంచి వ్యక్తులను అవమానించే వారిని ఈ నరకంలో పడవేస్తారు. యమ సేవకులు పాపులను తలక్రిందులుగా చేసి అనేక విధాలుగా హింసించారు.

25. దండసుకం (సజీవంగా తింటారు) - జంతువుల మాదిరిగా ఇతరులను హింసించే పాపులను ఇక్కడకు పంపుతారు. ఇక్కడ చాలా జంతువులు ఉన్నాయి. వాటిని ఈ జంతువులు సజీవంగా తింటాయి.

26. వతరోధం (ఆయుధ హింస) - అడవులు, పర్వత శిఖరాలు మరియు చెట్లలో నివసించే జంతువులను హింసించేవారికి ఈ నరకం. వారిని ఈ నరకంలో విసిరిన తరువాత, పాపులు ఈ నారకాలో ఇక్కడ ఉన్న సమయంలో అగ్ని, విషం మరియు వివిధ ఆయుధాలతో హింసించబడతారు.

27. పరివర్తనాకం (పక్షుల నుండి హింస) - ఆకలితో ఉన్న వ్యక్తికి ఆహారాన్ని నిరాకరించి, వేధింపులకు గురిచేసే వ్యక్తిని ఇక్కడ విసిరివేస్తారు. పాపి ఇక్కడకు వచ్చిన క్షణం, కాకులు, ఈగల్స్ వంటి పక్షుల ముక్కులను కుట్టడం ద్వారా అతని కళ్ళు ఉంచబడతాయి. వారి శిక్ష ముగిసే వరకు ఈ పక్షులచే వారు తరువాత కుట్టబడతారు.

28. సుసిముఖం (సూదులతో హింసించబడింది) - మంచి ఆహారం లేదా వారి సంబంధాలు లేదా స్నేహితుల కోసం ఆహారం కొనడం వంటి జీవితంలోని ప్రాథమిక అవసరాల కోసం కూడా డబ్బు ఖర్చు చేయడానికి నిరాకరించిన గర్వంగా మరియు తప్పుగా ఉన్న వ్యక్తులు ఈ నరకం లో తమ స్థానాన్ని కనుగొంటారు. వారు అరువు తెచ్చుకున్న డబ్బును తిరిగి చెల్లించని వారు కూడా ఈ నరకంలో పడతారు. ఇక్కడ, వారి శరీరాలు నిరంతరం సూదులు ద్వారా గుచ్చుతారు మరియు కుట్టబడతాయి.

"గురు పురాణం విష్ణువు గరుడకు సూచనల రూపంలో ఉంది. ఇది ఖగోళ శాస్త్రం, medicine షధం, వ్యాకరణం మరియు వజ్రాల నిర్మాణం మరియు లక్షణాలతో వ్యవహరిస్తుంది. ఈ పురాణం వైష్ణవులకు ప్రియమైనది. ఈ పురాణం యొక్క చివరి భాగం మరణం తరువాత జీవితంతో వ్యవహరిస్తుంది ”ఇది తప్పక చదవాలి…
3.5 4 ఓట్లు
ఆర్టికల్ రేటింగ్
సబ్స్క్రయిబ్
తెలియజేయండి
10 వ్యాఖ్యలు
సరికొత్త
పురాతన ఎక్కువ మంది ఓటు వేశారు
ఇన్లైన్ అభిప్రాయాలు
అన్ని వ్యాఖ్యలను చూడండి

ॐ గం గణపతయే నమః

హిందూ తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలపై మరింత అన్వేషించండి