కంబోడియాలోని అంగ్కోర్ వాట్‌లోకి సూర్యుడు ప్రవేశిస్తాడు

ॐ గం గణపతయే నమః

కంబోడియాలోని అంగ్కోర్ వాట్‌లోకి సూర్యుడు ప్రవేశించిన ఫోటోలు

కంబోడియాలోని అంగ్కోర్ వాట్‌లోకి సూర్యుడు ప్రవేశిస్తాడు

ॐ గం గణపతయే నమః

కంబోడియాలోని అంగ్కోర్ వాట్‌లోకి సూర్యుడు ప్రవేశించిన ఫోటోలు

హిందూ మతం చిహ్నాలు- తిలక్ (టిక్కా)- హిందూమతం యొక్క అనుచరులు నుదిటిపై ధరించే సంకేత గుర్తు - HD వాల్‌పేపర్ - హిందూఫాక్స్

సూర్యుని ఫోటోగ్రాఫర్ ఇటీవల తలుపుల గుండా వెళుతున్న కొన్ని ఫోటోలు ఇవి కంబోడియాలో అంగ్కోర్ వాట్.

కంబోడియాలోని అంగ్కోర్ వాట్ ఆలయంలోకి సూర్యుడు ప్రవేశిస్తాడు
కంబోడియాలోని అంగ్కోర్ వాట్ ఆలయంలోకి సూర్యుడు ప్రవేశిస్తాడు

అంగ్కోర్ వాట్ ఆలయంలో తలుపుల మధ్య సూర్యుడు ఎలా నిలుస్తున్నాడో ఫోటో చూపిస్తుంది.

కంబోడియాలోని అంగ్కోర్ వాట్ ఆలయంలోకి సూర్యుడు ప్రవేశిస్తాడు
కంబోడియాలోని అంగ్కోర్ వాట్ ఆలయంలోకి సూర్యుడు ప్రవేశిస్తాడు

మధ్య టవర్ మధ్యలో సూర్యుడు సరిగ్గా సమలేఖనం చేస్తాడు.

కూడా చదవండి: భారతదేశంలోని కోనార్క్ సన్ ఆలయంలో సుండియల్ రహస్యం ఏమిటి?

కంబోడియాలోని అంగ్కోర్ వాట్ ఆలయంలోకి సూర్యుడు ప్రవేశిస్తాడు
కంబోడియాలోని అంగ్కోర్ వాట్ ఆలయంలోకి సూర్యుడు ప్రవేశిస్తాడు
కంబోడియాలోని అంగ్కోర్ వాట్ ఆలయంలోకి సూర్యుడు ప్రవేశిస్తాడు
కంబోడియాలోని అంగ్కోర్ వాట్ ఆలయంలోకి సూర్యుడు ప్రవేశిస్తాడు

ఈ ఫోటోలు ఆలయం యొక్క ఖచ్చితమైన కేంద్రం గుండా సూర్యుడు ఎలా వెళుతున్నాయో చూపిస్తుంది, ఇది అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని ఇస్తుంది.

క్రెడిట్స్: వాట్సాప్‌లో ఈ జగన్ అందుకున్నారు. అసలు ఫోటోగ్రాఫర్‌కు క్రెడిట్స్.
హిందూఫాక్స్ ఈ చిత్రాలలో దేనినీ కలిగి లేదు.

5 2 ఓట్లు
ఆర్టికల్ రేటింగ్
సబ్స్క్రయిబ్
తెలియజేయండి
3 వ్యాఖ్యలు
సరికొత్త
పురాతన ఎక్కువ మంది ఓటు వేశారు
ఇన్లైన్ అభిప్రాయాలు
అన్ని వ్యాఖ్యలను చూడండి

ॐ గం గణపతయే నమః

హిందూ తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలపై మరింత అన్వేషించండి