సాధారణ సెలెక్టర్లు
ఖచ్చితమైన సరిపోలికలు మాత్రమే
శీర్షికలో శోధించండి
కంటెంట్లో శోధించండి
పోస్ట్ రకం ఎంపికదారులు
పోస్ట్‌లలో శోధించండి
పేజీలలో శోధించండి

తదుపరి వ్యాసం

ఉపనిషత్తులు మరియు హిందూమతం మరియు హిందూ సంప్రదాయంలో వాటి ప్రాముఖ్యత.

ఉపనిషత్తులు పురాతన హిందూ గ్రంథాలు, ఇవి హిందూమతం యొక్క కొన్ని పునాది గ్రంథాలుగా పరిగణించబడతాయి. అవి వేదాలలో భాగం, ఎ

ఇంకా చదవండి "

దశవతర విష్ణువు యొక్క 10 అవతారాలు - పార్ట్ IX: బుద్ధ అవతార్

గౌతమ్ బుద్ధ | హిందూ ఫాక్స్

బుద్ధుడిని వైష్ణవ హిందూ మతంలో విష్ణువు యొక్క అవతారంగా చూస్తారు, అయితే బుద్ధుడు తాను దేవుడు లేదా దేవుడి అవతారం అని ఖండించాడు. బుద్ధుని బోధలు వేదాల అధికారాన్ని తిరస్కరించాయి మరియు తత్ఫలితంగా బౌద్ధమతాన్ని సనాతన హిందూ మతం యొక్క కోణం నుండి నాస్టికా (హెటెరోడాక్స్ పాఠశాల) గా చూస్తారు.

గౌతమ్ బుద్ధ | హిందూ ఫాక్స్
గౌతమ్ బుద్ధ

అతను బాధ, దాని కారణం, దాని విధ్వంసం మరియు దు .ఖాన్ని తొలగించే మార్గం గురించి నాలుగు గొప్ప సత్యాలను (ఆర్య సత్య) వివరించాడు. అతను స్వీయ-ఆనందం మరియు స్వీయ-ధృవీకరణ రెండింటి యొక్క తీవ్రతకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు. సరైన అభిప్రాయాలు, సరైన ఆకాంక్షలు, సరైన ప్రసంగం, సరైన ప్రవర్తన, సరైన జీవనోపాధి, సరైన ప్రయత్నం, సరైన బుద్ధి మరియు సరైన ధ్యానంతో కూడిన మధ్య మార్గాన్ని సూచించారు. అతను వేదాల అధికారాన్ని తిరస్కరించాడు, ఆచార పద్ధతులను, ముఖ్యంగా జంతు బలిని ఖండించాడు మరియు దేవతల ఉనికిని ఖండించాడు.

దాదాపు అన్ని ప్రధాన పురాణాలతో సహా ముఖ్యమైన హిందూ గ్రంథాలలో బుద్ధుడు వివరించబడ్డాడు. 'వారందరూ ఒకే వ్యక్తిని సూచించరు: వారిలో కొందరు ఇతర వ్యక్తులను సూచిస్తారు, మరియు "బుద్ధ" యొక్క కొన్ని సంఘటనలు "బుద్ధి కలిగి ఉన్న వ్యక్తి" అని అర్ధం; అయినప్పటికీ, వాటిలో చాలావరకు బౌద్ధమతం స్థాపకుడిని సూచిస్తాయి. వారు అతనిని రెండు పాత్రలతో చిత్రీకరిస్తారు: ధర్మాన్ని పునరుద్ధరించడానికి నాస్తిక వేద అభిప్రాయాలను బోధించడం మరియు జంతు బలిని విమర్శించడం. బుద్ధుని యొక్క ప్రధాన పురాణ సూచనల యొక్క పాక్షిక జాబితా క్రింది విధంగా ఉంది:
    హరివంశ (1.41)
విష్ణు పురాణం (3.18)
భాగవత పురాణం (1.3.24, 2.7.37, 11.4.23) [2]
గరుడ పురాణం (1.1, 2.30.37, 3.15.26)
అగ్ని పురాణం (16)
నారద పురాణం (2.72)
లింగా పురాణం (2.71)
పద్మ పురాణం (3.252) మొదలైనవి.

పురాణ గ్రంథాలలో, విష్ణువు యొక్క పది అవతారాలలో ఒకటిగా, సాధారణంగా తొమ్మిదవదిగా పేర్కొనబడింది.

అతన్ని అవతార్‌గా పేర్కొనే మరో ముఖ్యమైన గ్రంథాలు రిషి పరశర యొక్క బృహత్ పరశర హోరా శాస్త్రం (2: 1-5 / 7).

అతన్ని తరచుగా యోగి లేదా యోగాచార్య, మరియు సన్యాసి అని అభివర్ణిస్తారు. అతని తండ్రిని సాధారణంగా సుద్ధోధన అని పిలుస్తారు, ఇది బౌద్ధ సంప్రదాయానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది, కొన్ని ప్రదేశాలలో బుద్ధుని తండ్రికి అంజన లేదా జినా అని పేరు పెట్టారు. అతన్ని అందమైన (దేవసుందర-రూప), పసుపు చర్మం, మరియు గోధుమ-ఎరుపు లేదా ఎరుపు రంగు వస్త్రాలు ధరిస్తారు.

కొన్ని ప్రకటనలు మాత్రమే బుద్ధుని ఆరాధన గురించి ప్రస్తావించాయి, ఉదా. అందం కోరుకునేవాడు తనను ఆరాధించాలని వరాహపురాణం పేర్కొంది.

కొన్ని పురాణాలలో, అతను "రాక్షసులను తప్పుదారి పట్టించడానికి" జన్మించినట్లు వర్ణించబడింది:

mohanartham danavanam balarupi pathi-sthitah putram tam kalpayam asa mudha-buddhir jinah svayam tatah sammohayam asa jinadyan asuramsakan భగవాన్ వగ్భీర్ ఉగ్రభీర్ అహింసా-వాకిభీర్ హరిహ్
- బ్రహ్మండ పురాణం, మాధవచే భగవతతపార్య, 1.3.28

అనువాదం: రాక్షసులను మోసగించడానికి, అతను [లార్డ్ బుద్ధుడు] పిల్లల రూపంలో మార్గంలో నిలబడ్డాడు. మూర్ఖమైన జినా (ఒక రాక్షసుడు) అతన్ని తన కొడుకుగా ined హించుకున్నాడు. ఆ విధంగా లార్డ్ శ్రీ హరి [అవతారా-బుద్ధగా] తన బలమైన అహింసా మాటల ద్వారా జినా మరియు ఇతర రాక్షసులను నేర్పుగా మోసగించాడు.

భాగవత పురాణంలో, దేవతలను అధికారంలోకి తీసుకురావడానికి బుద్ధుడు జన్మించినట్లు చెబుతారు:

tatah kalau sampravrtte sammohaya sura-dvisam

బుద్ధో నామంజన-సుతా కికాటేసు భవ్యాతి

Ri శ్రీమద్-భాగవతం, 1.3.24

అనువాదం: అప్పుడు, కాళియుగం ప్రారంభంలో, దేవతల శత్రువులను గందరగోళపరిచే ఉద్దేశ్యంతో, [అతను] కికాటాలలో, అంజనా, బుద్ధుని కుమారుడు అవుతాడు.

అనేక పురాణాలలో, బుద్ధుడిని రాక్షసులను లేదా మానవాళిని వేద ధర్మానికి దగ్గరగా తీసుకురావడానికి అవతరించిన విష్ణువు అవతారంగా వర్ణించబడింది. భవష్య పురాణం ఈ క్రింది వాటిని కలిగి ఉంది:

ఈ సమయంలో, కాశీ యుగాన్ని గుర్తుచేస్తూ, విష్ణు దేవుడు గౌతమ, షాక్యమునిగా జన్మించాడు మరియు పదేళ్లపాటు బౌద్ధ ధర్మాన్ని బోధించాడు. అప్పుడు శుద్ధోదన ఇరవై సంవత్సరాలు, శాక్యసింహ ఇరవై సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు. కాశీయుగం యొక్క మొదటి దశలో, వేదాల మార్గం నాశనం చేయబడింది మరియు పురుషులందరూ బౌద్ధులు అయ్యారు. విష్ణువును ఆశ్రయించిన వారు మోసపోయారు.

విష్ణువు అవతారంగా
8 వ శతాబ్దపు రాజ వలయాలలో, బుద్ధుడిని పూజలలో హిందూ దేవతలు భర్తీ చేయడం ప్రారంభించారు. బుద్ధుడిని విష్ణువు అవతారంగా మార్చిన అదే కాలం ఇది.

తన గీత గోవిందలోని దాసవతర స్తోత్ర విభాగంలో, ప్రభావవంతమైన వైష్ణవ కవి జయదేవ (13 వ శతాబ్దం) విష్ణువు యొక్క పది ప్రధాన అవతారాలలో బుద్ధుడిని చేర్చాడు మరియు అతని గురించి ఈ క్రింది విధంగా ప్రార్థన రాశాడు:

ఓ కేశవ! విశ్వం యొక్క ప్రభువా! బుద్ధుని రూపాన్ని స్వీకరించిన లార్డ్ హరి! మీకు అన్ని మహిమలు! దయగల హృదయ బుద్ధా, వేద త్యాగం నిబంధనల ప్రకారం చేసే పేద జంతువులను వధించడాన్ని మీరు నిర్ణయిస్తారు.

ప్రధానంగా అహింసను (అహింసా) ప్రోత్సహించిన అవతారంగా బుద్ధుని యొక్క ఈ దృక్పథం ఇస్కాన్తో సహా అనేక ఆధునిక వైష్ణవ సంస్థలలో ఒక ప్రసిద్ధ నమ్మకంగా ఉంది.

అదనంగా, మహారాష్ట్రలోని వైష్ణవ శాఖ ఉంది, దీనిని వర్కరీ అని పిలుస్తారు, వీరు వితోబాను ఆరాధిస్తారు (దీనిని విఠల్, పాండురంగ అని కూడా పిలుస్తారు). వితోబాను ఎక్కువగా చిన్న కృష్ణుడి రూపంగా భావిస్తున్నప్పటికీ, వితోబా బుద్ధుని యొక్క ఒక రూపం అని చాలా శతాబ్దాలుగా లోతైన నమ్మకం ఉంది. మహారాష్ట్రలోని చాలా మంది కవులు (ఏక్నాథ్, నామ్‌దేవ్, తుకారాం మొదలైనవాటితో సహా) ఆయనను బుద్ధునిగా స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ, చాలా మంది నయా బౌద్ధులు (అంబేద్కరీలు) మరియు కొంతమంది పాశ్చాత్య పండితులు ఈ అభిప్రాయాన్ని తిరస్కరించారు.

స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తిగా
హిందూ మతం యొక్క ఇతర ప్రముఖ ఆధునిక ప్రతిపాదకులు, రాధాకృష్ణన్, వివేకానంద, బుద్ధుడిని మతాలకు లోబడి ఉన్న అదే సార్వత్రిక సత్యానికి ఉదాహరణగా భావిస్తారు:

వివేకానంద: హిందువుల బ్రాహ్మణుడు, జొరాస్ట్రియన్ల అహురా మజ్దా, బౌద్ధుల బుద్ధుడు, యూదుల యెహోవా, క్రైస్తవుల స్వర్గంలో ఉన్న తండ్రి, మీ గొప్ప ఆలోచనలను అమలు చేయడానికి మీకు బలాన్ని ఇవ్వండి!

గౌతమ్ బుద్ధ | హిందూ తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
గౌతమ్ బుద్ధ

రాధాకృష్ణన్: ఒక హిందువు గంగానది ఒడ్డున వేదాలు జపిస్తే… జపనీయులు బుద్ధుని ప్రతిమను ఆరాధిస్తే, యూరోపియన్ క్రీస్తు మధ్యవర్తిత్వం గురించి నమ్మకం కలిగి ఉంటే, అరబ్ మసీదులో ఖురాన్ చదివితే… అది దేవుని పట్ల వారికున్న లోతైన భయం మరియు దేవుడు వారికి పూర్తి ద్యోతకం.

గాంధీతో సహా ఆధునిక హిందూ మతంలో అనేక మంది విప్లవాత్మక వ్యక్తులు బుద్ధుని జీవితం మరియు బోధనలు మరియు ఆయన చేసిన అనేక సంస్కరణల నుండి ప్రేరణ పొందారు.

బౌద్ధమతానికి సంబంధించిన హిందూ వాదనలను స్టీవెన్ కాలిన్స్ ఒక ప్రయత్నంలో భాగంగా చూస్తాడు - భారతదేశంలో క్రైస్తవ మతమార్పిడి ప్రయత్నాలకు ఒక ప్రతిచర్య - “అన్ని మతాలు ఒకటి” అని చూపించడానికి, మరియు హిందూ మతం ప్రత్యేకంగా విలువైనది ఎందుకంటే ఈ వాస్తవాన్ని మాత్రమే గుర్తించింది

ఇంటర్ప్రెటేషన్స్
వెండి డోనిగర్ ప్రకారం, వివిధ పురాణాలలో వేర్వేరు సంస్కరణల్లో సంభవించే బుద్ధ అవతారం, బౌద్ధులను రాక్షసులతో గుర్తించడం ద్వారా అపవాదు చేయడానికి సనాతన బ్రాహ్మణిజం చేసిన ప్రయత్నాన్ని సూచిస్తుంది. బౌద్ధమతాన్ని శాంతియుతంగా గ్రహించాలన్న హిందూ కోరికకు హెల్ముత్ వాన్ గ్లాసేనాప్ కారణమని, బౌద్ధులను వైష్ణవ మతానికి గెలవాలని మరియు భారతదేశంలో ఇంత ముఖ్యమైన మతవిశ్వాసం ఉనికిలో ఉందనే కారణాన్ని కూడా చెప్పవచ్చు.

ఒక "బుద్ధ" వ్యక్తికి సూచించిన సమయాలు విరుద్ధమైనవి మరియు కొందరు అతన్ని సుమారు 500 CE లో ఉంచారు, 64 సంవత్సరాల జీవితకాలంతో, అతన్ని కొంతమంది వ్యక్తులను చంపినట్లు, వేద మతాన్ని అనుసరిస్తున్నట్లు మరియు జినా అనే తండ్రిని కలిగి ఉన్నారని సూచిస్తుంది. ఈ ప్రత్యేక వ్యక్తి సిద్ధార్థ గౌతమ నుండి వేరే వ్యక్తి కావచ్చు.

క్రెడిట్స్: అసలు ఫోటోగ్రాఫర్ మరియు కళాకారుడికి ఫోటో క్రెడిట్స్

0 0 ఓట్లు
ఆర్టికల్ రేటింగ్
సబ్స్క్రయిబ్
తెలియజేయండి
10 వ్యాఖ్యలు
సరికొత్త
పురాతన ఎక్కువ మంది ఓటు వేశారు
ఇన్లైన్ అభిప్రాయాలు
అన్ని వ్యాఖ్యలను చూడండి

నుండి మరిన్ని హిందూఫాక్యూలు

ది ఉపనిషత్తులు విస్తృత శ్రేణి అంశాలపై తాత్విక మరియు ఆధ్యాత్మిక బోధనలను కలిగి ఉన్న పురాతన హిందూ గ్రంథాలు. అవి హిందూమతం యొక్క కొన్ని పునాది గ్రంథాలుగా పరిగణించబడుతున్నాయి మరియు మతంపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపాయి. ఈ బ్లాగ్ పోస్ట్‌లో, మేము ఉపనిషత్తులను ఇతర ప్రాచీన ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలతో పోల్చాము.

ఉపనిషత్తులను ఇతర ప్రాచీన ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలతో పోల్చడానికి ఒక మార్గం వాటి చారిత్రక సందర్భం. ఉపనిషత్తులు వేదాలలో భాగం, పురాతన హిందూ గ్రంధాల సమాహారం 8వ శతాబ్దపు BCE లేదా అంతకు ముందు కాలం నాటిదని భావిస్తున్నారు. అవి ప్రపంచంలోని పురాతన పవిత్ర గ్రంథాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడతాయి. ఇతర పురాతన ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు వాటి చారిత్రక సందర్భం పరంగా తావో టె చింగ్ మరియు కన్ఫ్యూషియస్ యొక్క అనలెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఈ రెండూ పురాతన చైనీస్ గ్రంథాలు, ఇవి 6వ శతాబ్దం BCE నాటివిగా భావించబడుతున్నాయి.

ఉపనిషత్తులు వేదాలకు మకుటాయమానంగా పరిగణించబడతాయి మరియు సేకరణ యొక్క అత్యంత ముఖ్యమైన మరియు ప్రభావవంతమైన గ్రంథాలుగా పరిగణించబడతాయి. అవి స్వీయ స్వభావం, విశ్వం యొక్క స్వభావం మరియు అంతిమ వాస్తవికత యొక్క స్వభావంపై బోధనలను కలిగి ఉంటాయి. వారు వ్యక్తిగత స్వీయ మరియు అంతిమ వాస్తవికత మధ్య సంబంధాన్ని అన్వేషిస్తారు మరియు స్పృహ యొక్క స్వభావం మరియు విశ్వంలో వ్యక్తి యొక్క పాత్రపై అంతర్దృష్టులను అందిస్తారు. ఉపనిషత్తులు గురు-విద్యార్థి సంబంధాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి మరియు చర్చించడానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి మరియు వాస్తవిక స్వభావం మరియు మానవ స్థితిపై జ్ఞానం మరియు అంతర్దృష్టి యొక్క మూలంగా చూడబడతాయి.

ఉపనిషత్తులను ఇతర పురాతన ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలతో పోల్చడానికి మరొక మార్గం వాటి కంటెంట్ మరియు ఇతివృత్తాల పరంగా. ఉపనిషత్తులు తాత్విక మరియు ఆధ్యాత్మిక బోధనలను కలిగి ఉంటాయి, ఇవి వాస్తవికత యొక్క స్వభావాన్ని మరియు ప్రపంచంలో వారి స్థానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రజలకు సహాయపడతాయి. వారు స్వీయ స్వభావం, విశ్వం యొక్క స్వభావం మరియు అంతిమ వాస్తవికత యొక్క స్వభావంతో సహా అనేక రకాల అంశాలను అన్వేషిస్తారు. ఇలాంటి ఇతివృత్తాలను అన్వేషించే ఇతర పురాతన ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలలో భగవద్గీత మరియు తావో తే చింగ్ ఉన్నాయి. ది భగవద్గీత స్వీయ స్వభావం మరియు అంతిమ వాస్తవికతపై బోధనలను కలిగి ఉన్న హిందూ గ్రంథం, మరియు తావో టె చింగ్ అనేది విశ్వం యొక్క స్వభావం మరియు విశ్వంలో వ్యక్తి పాత్రపై బోధనలను కలిగి ఉన్న చైనీస్ టెక్స్ట్.

ఉపనిషత్తులను ఇతర ప్రాచీన ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలతో పోల్చడానికి మూడవ మార్గం వాటి ప్రభావం మరియు ప్రజాదరణ పరంగా. ఉపనిషత్తులు హిందూ ఆలోచనపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపాయి మరియు ఇతర మత మరియు తాత్విక సంప్రదాయాలలో విస్తృతంగా అధ్యయనం చేయబడ్డాయి మరియు గౌరవించబడ్డాయి. వారు వాస్తవికత మరియు మానవ స్థితి యొక్క స్వభావంపై జ్ఞానం మరియు అంతర్దృష్టి యొక్క మూలంగా చూడబడ్డారు. ఇతర పురాతన ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలలో భగవద్గీత మరియు తావో తే చింగ్ కూడా ఇదే స్థాయి ప్రభావం మరియు ప్రజాదరణ కలిగి ఉన్నాయి. ఈ గ్రంథాలు వివిధ మతపరమైన మరియు తాత్విక సంప్రదాయాలలో విస్తృతంగా అధ్యయనం చేయబడ్డాయి మరియు గౌరవించబడ్డాయి మరియు జ్ఞానం మరియు అంతర్దృష్టి యొక్క మూలాలుగా పరిగణించబడతాయి.

మొత్తంమీద, ఉపనిషత్తులు ఒక ముఖ్యమైన మరియు ప్రభావవంతమైన పురాతన ఆధ్యాత్మిక గ్రంథం, వీటిని ఇతర పురాతన ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలతో వాటి చారిత్రక సందర్భం, కంటెంట్ మరియు ఇతివృత్తాలు మరియు ప్రభావం మరియు ప్రజాదరణ పరంగా పోల్చవచ్చు. వారు ఆధ్యాత్మిక మరియు తాత్విక బోధనల యొక్క గొప్ప మూలాన్ని అందిస్తారు, అవి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజలచే అధ్యయనం చేయబడుతున్నాయి మరియు గౌరవించబడతాయి.

ఉపనిషత్తులు పురాతన హిందూ గ్రంథాలు, ఇవి హిందూమతం యొక్క కొన్ని పునాది గ్రంథాలుగా పరిగణించబడతాయి. అవి వేదాలలో భాగం, హిందూమతానికి ఆధారమైన పురాతన మత గ్రంథాల సమాహారం. ఉపనిషత్తులు సంస్కృతంలో వ్రాయబడ్డాయి మరియు 8వ శతాబ్దం BCE లేదా అంతకు ముందు కాలం నాటివని భావిస్తున్నారు. అవి ప్రపంచంలోని పురాతన పవిత్ర గ్రంథాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతున్నాయి మరియు హిందూ ఆలోచనపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని కలిగి ఉన్నాయి.

“ఉపనిషత్” అనే పదానికి “సమీపంలో కూర్చోవడం” అని అర్ధం మరియు ఉపదేశాన్ని స్వీకరించడానికి ఆధ్యాత్మిక గురువు దగ్గర కూర్చొని చేసే అభ్యాసాన్ని సూచిస్తుంది. ఉపనిషత్తులు వివిధ ఆధ్యాత్మిక గురువుల బోధనలను కలిగి ఉన్న గ్రంథాల సమాహారం. అవి గురు-విద్యార్థి సంబంధానికి సంబంధించిన సందర్భంలో అధ్యయనం మరియు చర్చించడానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి.

అనేక విభిన్న ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి మరియు అవి రెండు వర్గాలుగా విభజించబడ్డాయి: పాత, "ప్రాథమిక" ఉపనిషత్తులు మరియు తరువాత, "ద్వితీయ" ఉపనిషత్తులు.

ప్రాథమిక ఉపనిషత్తులు మరింత పునాదిగా పరిగణించబడుతున్నాయి మరియు వేదాల సారాంశాన్ని కలిగి ఉన్నాయని భావిస్తారు. పది ప్రాథమిక ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి మరియు అవి:

 1. ఈశా ఉపనిషత్తు
 2. కేన ఉపనిషత్తు
 3. కథా ఉపనిషద్
 4. ప్రశ్న ఉపనిషత్తు
 5. ముండక ఉపనిషత్తు
 6. మాండూక్య ఉపనిషత్తు
 7. తైత్తిరీయ ఉపనిషత్తు
 8. ఐతరేయ ఉపనిషత్తు
 9. ఛాందోగ్య ఉపనిషత్తు
 10. బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు

ద్వితీయ ఉపనిషత్తులు ప్రకృతిలో మరింత వైవిధ్యమైనవి మరియు విస్తృతమైన అంశాలను కవర్ చేస్తాయి. అనేక విభిన్న ద్వితీయ ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి మరియు వాటిలో వంటి గ్రంథాలు ఉన్నాయి

 1. హంస ఉపనిషత్తు
 2. రుద్ర ఉపనిషత్తు
 3. మహానారాయణ ఉపనిషత్తు
 4. పరమహంస ఉపనిషత్తు
 5. నరసింహ తపనీయ ఉపనిషత్తు
 6. అద్వయ తారక ఉపనిషత్తు
 7. జాబాల దర్శన ఉపనిషత్తు
 8. దర్శన ఉపనిషత్తు
 9. యోగ-కుండలినీ ఉపనిషత్తు
 10. యోగ-తత్త్వ ఉపనిషత్తు

ఇవి కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమే మరియు అనేక ఇతర ద్వితీయ ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి

ఉపనిషత్తులు తాత్విక మరియు ఆధ్యాత్మిక బోధనలను కలిగి ఉంటాయి, ఇవి వాస్తవికత యొక్క స్వభావాన్ని మరియు ప్రపంచంలో వారి స్థానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రజలకు సహాయపడతాయి. వారు స్వీయ స్వభావం, విశ్వం యొక్క స్వభావం మరియు అంతిమ వాస్తవికత యొక్క స్వభావంతో సహా అనేక రకాల అంశాలను అన్వేషిస్తారు.

ఉపనిషత్తులలో కనిపించే ముఖ్యమైన ఆలోచనలలో ఒకటి బ్రాహ్మణ భావన. బ్రహ్మం అనేది అంతిమ వాస్తవికత మరియు అన్ని విషయాలకు మూలం మరియు జీవనాధారంగా చూడబడుతుంది. ఇది శాశ్వతమైనది, మార్పులేనిది మరియు సర్వవ్యాప్తమైనదిగా వర్ణించబడింది. ఉపనిషత్తుల ప్రకారం, మానవ జీవితం యొక్క అంతిమ లక్ష్యం బ్రహ్మంతో వ్యక్తిగత స్వీయ (ఆత్మ) యొక్క ఐక్యతను గ్రహించడం. ఈ సాక్షాత్కారాన్ని మోక్షం లేదా విముక్తి అంటారు.

ఉపనిషత్తుల నుండి సంస్కృత గ్రంథానికి కొన్ని ఉదాహరణలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

 1. "అహం బ్రహ్మాస్మి." (బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు నుండి) ఈ పదబంధం "నేను బ్రహ్మను" అని అనువదిస్తుంది మరియు వ్యక్తిగత స్వీయ అంతిమ వాస్తవికతతో ఒకటి అనే నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
 2. "తత్ త్వం అసి." (ఛందోగ్య ఉపనిషత్తు నుండి) ఈ పదబంధం "నువ్వు అది" అని అనువదిస్తుంది మరియు పైన పేర్కొన్న పదబంధానికి అర్థంలో సమానంగా ఉంటుంది, అంతిమ వాస్తవికతతో వ్యక్తిగత స్వీయ ఐక్యతను నొక్కి చెబుతుంది.
 3. "అయం ఆత్మ బ్రహ్మ." (మాండూక్య ఉపనిషత్తు నుండి) ఈ పదబంధం "ఈ నేనే బ్రహ్మం" అని అనువదిస్తుంది మరియు ఆత్మ యొక్క నిజమైన స్వభావం అంతిమ వాస్తవికతతో సమానం అనే నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
 4. "సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ." (ఛందోగ్య ఉపనిషత్తు నుండి) ఈ పదబంధం "ఇదంతా బ్రహ్మం" అని అనువదిస్తుంది మరియు అన్ని విషయాలలో అంతిమ వాస్తవికత ఉందని విశ్వసించడాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
 5. "ఈశా వశ్యం ఇదం సర్వం." (ఈశా ఉపనిషత్ నుండి) ఈ పదబంధం "ఇదంతా భగవంతునిచే వ్యాపించి ఉంది" అని అనువదిస్తుంది మరియు అంతిమ వాస్తవికత అన్ని విషయాలకు అంతిమ మూలం మరియు పరిరక్షకుడు అనే నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.

ఉపనిషత్తులు పునర్జన్మ భావనను కూడా బోధిస్తాయి, మరణం తర్వాత ఆత్మ కొత్త శరీరంలోకి పునరుత్థానం చెందుతుందనే నమ్మకం. ఆత్మ తన తదుపరి జీవితంలో తీసుకునే రూపం మునుపటి జీవితంలోని చర్యలు మరియు ఆలోచనల ద్వారా నిర్ణయించబడుతుందని నమ్ముతారు, దీనిని కర్మ అని పిలుస్తారు. ఉపనిషత్తు సంప్రదాయం యొక్క లక్ష్యం పునర్జన్మ చక్రాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసి ముక్తిని సాధించడం.

ఉపనిషదిక్ సంప్రదాయంలో యోగా మరియు ధ్యానం కూడా ముఖ్యమైన అభ్యాసాలు. ఈ అభ్యాసాలు మనస్సును నిశ్శబ్దం చేయడానికి మరియు అంతర్గత శాంతి మరియు స్పష్టత యొక్క స్థితిని సాధించడానికి ఒక మార్గంగా పరిగణించబడతాయి. అంతిమ వాస్తవికతతో స్వీయ ఐక్యతను గుర్తించడంలో వ్యక్తికి సహాయపడతాయని కూడా నమ్ముతారు.

ఉపనిషత్తులు హిందూ ఆలోచనపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపాయి మరియు ఇతర మత మరియు తాత్విక సంప్రదాయాలలో విస్తృతంగా అధ్యయనం చేయబడ్డాయి మరియు గౌరవించబడ్డాయి. వారు వాస్తవికత మరియు మానవ స్థితి యొక్క స్వభావంపై జ్ఞానం మరియు అంతర్దృష్టి యొక్క మూలంగా చూడబడ్డారు. ఉపనిషత్తుల బోధనలు నేటికీ హిందువులచే అధ్యయనం చేయబడుతున్నాయి మరియు ఆచరించబడుతున్నాయి మరియు హిందూ సంప్రదాయంలో ముఖ్యమైన భాగం.

పరిచయం

వ్యవస్థాపకుడు అంటే ఏమిటి? మేము ఒక వ్యవస్థాపకుడు అని చెప్పినప్పుడు, ఎవరైనా క్రొత్త విశ్వాసాన్ని ఉనికిలోకి తెచ్చారని లేదా అంతకుముందు ఉనికిలో లేని మత విశ్వాసాలు, సూత్రాలు మరియు అభ్యాసాల సమితిని రూపొందించారని మేము అర్థం. శాశ్వతమైనదిగా భావించే హిందూ మతం వంటి విశ్వాసంతో అది జరగదు. లేఖనాల ప్రకారం, హిందూమతం కేవలం మానవుల మతం కాదు. దేవతలు మరియు రాక్షసులు కూడా దీనిని ఆచరిస్తారు. విశ్వ ప్రభువు అయిన ఈశ్వర్ (ఈశ్వర) దాని మూలం. అతను దానిని కూడా ఆచరిస్తాడు. అందువల్ల, హిందూమతం మానవుల సంక్షేమం కోసం పవిత్రమైన గంగా నది వలె భూమికి దించబడిన దేవుని ధర్మం.

అప్పుడు హిందూ మతం స్థాపకుడు ఎవరు (సనాతన ధర్మం)?

 హిందూ మతం ఒక వ్యక్తి లేదా ప్రవక్త చేత స్థాపించబడలేదు. దాని మూలం దేవుడు (బ్రాహ్మణుడు). అందువల్ల దీనిని శాశ్వతమైన మతం (సనాతన ధర్మం) గా పరిగణిస్తారు. దాని మొదటి ఉపాధ్యాయులు బ్రహ్మ, విష్ణు మరియు శివ. బ్రహ్మ, సృష్టికర్త దేవుడు వేదాల యొక్క రహస్య జ్ఞానాన్ని సృష్టి ప్రారంభంలో దేవతలకు, మానవులకు మరియు రాక్షసులకు వెల్లడించాడు. అతను వారికి ఆత్మ యొక్క రహస్య జ్ఞానాన్ని కూడా ఇచ్చాడు, కాని వారి స్వంత పరిమితుల కారణంగా, వారు దానిని వారి స్వంత మార్గాల్లో అర్థం చేసుకున్నారు.

విష్ణువు సంరక్షకుడు. ప్రపంచాల క్రమం మరియు క్రమబద్ధతను నిర్ధారించడానికి లెక్కలేనన్ని వ్యక్తీకరణలు, అనుబంధ దేవతలు, అంశాలు, సాధువులు మరియు దర్శకుల ద్వారా హిందూ మతం యొక్క జ్ఞానాన్ని ఆయన సంరక్షిస్తారు. వాటి ద్వారా, అతను వివిధ యోగాల యొక్క కోల్పోయిన జ్ఞానాన్ని కూడా పునరుద్ధరిస్తాడు లేదా కొత్త సంస్కరణలను ప్రవేశపెడతాడు. ఇంకా, హిందూ ధర్మం ఒక పాయింట్ దాటి క్షీణించినప్పుడు, దానిని పునరుద్ధరించడానికి మరియు మరచిపోయిన లేదా పోగొట్టుకున్న బోధలను పునరుద్ధరించడానికి అతను భూమిపై అవతరించాడు. విష్ణువు మానవులు తమ గోళాలలోని గృహనిర్వాహకులుగా భూమిపై తమ వ్యక్తిగత సామర్థ్యంతో నిర్వర్తించాల్సిన విధులను ఉదహరిస్తారు.

హిందూ ధర్మాన్ని సమర్థించడంలో శివుడు కూడా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాడు. డిస్ట్రాయర్గా, అతను మన పవిత్రమైన జ్ఞానంలోకి ప్రవేశించే మలినాలను మరియు గందరగోళాన్ని తొలగిస్తాడు. అతను సార్వత్రిక ఉపాధ్యాయుడిగా మరియు వివిధ కళ మరియు నృత్య రూపాలకు (లలితకాలాలు), యోగాలు, వృత్తులు, శాస్త్రాలు, వ్యవసాయం, వ్యవసాయం, రసవాదం, మేజిక్, వైద్యం, medicine షధం, తంత్రం మొదలైన వాటికి మూలంగా పరిగణించబడ్డాడు.

ఈ విధంగా, వేదాలలో ప్రస్తావించబడిన ఆధ్యాత్మిక అశ్వత్త చెట్టు వలె, హిందూ మతం యొక్క మూలాలు స్వర్గంలో ఉన్నాయి, మరియు దాని కొమ్మలు భూమిపై విస్తరించి ఉన్నాయి. దాని ప్రధాన భాగం దైవిక జ్ఞానం, ఇది మానవుల ప్రవర్తనను, ఇతర ప్రపంచాలలోని జీవులను కూడా నియంత్రిస్తుంది, దేవుడు దాని సృష్టికర్త, సంరక్షకుడు, దాగి ఉన్నవాడు, బహిర్గతం చేసేవాడు మరియు అడ్డంకులను తొలగించేవాడు. దాని ప్రధాన తత్వశాస్త్రం (శ్రుతి) శాశ్వతమైనది, అయితే ఇది మారుతున్న భాగాలు (స్మృతి) సమయం మరియు పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మరియు ప్రపంచ పురోగతికి అనుగుణంగా మారుతూ ఉంటాయి. దేవుని సృష్టి యొక్క వైవిధ్యాన్ని కలిగి ఉన్న ఇది అన్ని అవకాశాలకు, మార్పులకు మరియు భవిష్యత్తు ఆవిష్కరణలకు తెరిచి ఉంది.

కూడా చదువు: ప్రజాపతులు - బ్రహ్మ భగవంతుని 10 మంది కుమారులు

గణేశ, ప్రజాపతి, ఇంద్ర, శక్తి, నారద, సరస్వతి, లక్ష్మి వంటి అనేక ఇతర దైవత్వం కూడా అనేక గ్రంథాల రచయితత్వానికి ఘనత. ఇది కాకుండా, లెక్కలేనన్ని పండితులు, దర్శకులు, ges షులు, తత్వవేత్తలు, గురువులు, సన్యాసి ఉద్యమాలు మరియు ఉపాధ్యాయ సంప్రదాయాలు వారి బోధనలు, రచనలు, వ్యాఖ్యానాలు, ఉపన్యాసాలు మరియు ప్రదర్శనల ద్వారా హిందూ మతాన్ని సుసంపన్నం చేశాయి. ఈ విధంగా, హిందూ మతం అనేక మూలాల నుండి ఉద్భవించింది. దాని యొక్క అనేక నమ్మకాలు మరియు అభ్యాసాలు ఇతర మతాలలోకి ప్రవేశించాయి, అవి భారతదేశంలో ఉద్భవించాయి లేదా దానితో సంభాషించాయి.

హిందూ మతం శాశ్వతమైన జ్ఞానంలో మూలాలు కలిగి ఉన్నందున మరియు దాని లక్ష్యాలు మరియు ఉద్దేశ్యం దేవుని సృష్టికర్తగా అందరితో సన్నిహితంగా ఉన్నందున, ఇది శాశ్వతమైన మతం (సనాతన ధర్మం) గా పరిగణించబడుతుంది. ప్రపంచంలోని అశాశ్వత స్వభావం కారణంగా హిందూ మతం భూమి ముఖం నుండి కనుమరుగవుతుంది, కానీ దాని పునాదిని ఏర్పరుచుకునే పవిత్రమైన జ్ఞానం శాశ్వతంగా ఉంటుంది మరియు సృష్టి యొక్క ప్రతి చక్రంలో వేర్వేరు పేర్లతో వ్యక్తమవుతుంది. హిందూ మతానికి స్థాపకుడు లేడు మరియు మిషనరీ లక్ష్యాలు లేవని కూడా అంటారు, ఎందుకంటే ప్రజలు తమ ఆధ్యాత్మిక సంసిద్ధత (గత కర్మ) కారణంగా ప్రావిడెన్స్ (జననం) లేదా వ్యక్తిగత నిర్ణయం ద్వారా రావాలి.

చారిత్రక కారణాల వల్ల “సింధు” అనే మూల పదం నుండి ఉద్భవించిన హిందూ మతం అనే పేరు వాడుకలోకి వచ్చింది. సంభావిత సంస్థగా హిందూ మతం బ్రిటిష్ కాలం వరకు ఉనికిలో లేదు. క్రీ.శ 17 వ శతాబ్దం వరకు ఈ పదం సాహిత్యంలో కనిపించదు మధ్యయుగ కాలంలో, భారత ఉపఖండాన్ని హిందుస్తాన్ లేదా హిందువుల భూమి అని పిలుస్తారు. వీరంతా ఒకే విశ్వాసాన్ని పాటించలేదు, కానీ బౌద్ధమతం, జైన మతం, శైవ మతం, వైష్ణవిజం, బ్రాహ్మణిజం మరియు అనేక సన్యాసి సంప్రదాయాలు, విభాగాలు మరియు ఉప విభాగాలు ఉన్నాయి.

స్థానిక సంప్రదాయాలు మరియు సనాతన ధర్మాన్ని ఆచరించిన ప్రజలు వేర్వేరు పేర్లతో వెళ్ళారు, కాని హిందువుల వలె కాదు. బ్రిటీష్ కాలంలో, స్థానిక విశ్వాసాలన్నీ ఇస్లాం మరియు క్రైస్తవ మతం నుండి వేరు చేయడానికి మరియు న్యాయం కోసం లేదా స్థానిక వివాదాలు, ఆస్తి మరియు పన్ను విషయాలను పరిష్కరించడానికి "హిందూ మతం" అనే సాధారణ పేరుతో సమూహం చేయబడ్డాయి.

తదనంతరం, స్వాతంత్ర్యం తరువాత, బౌద్ధమతం, జైన మతం మరియు సిక్కు మతం చట్టాలను అమలు చేయడం ద్వారా దాని నుండి వేరు చేయబడ్డాయి. ఆ విధంగా, హిందూ మతం అనే పదం చారిత్రక అవసరం నుండి పుట్టింది మరియు చట్టం ద్వారా భారత రాజ్యాంగ చట్టాలలోకి ప్రవేశించింది.

10
0
మీ ఆలోచనలను ఇష్టపడతారా, దయచేసి వ్యాఖ్యానించండి.x