hindufaqs-black-logo

ॐ గం గణపతయే నమః

దేవి లక్ష్మి యొక్క స్తోత్రాలు

ॐ గం గణపతయే నమః

దేవి లక్ష్మి యొక్క స్తోత్రాలు

దేవి లక్ష్మి యొక్క కొన్ని స్తోత్రాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. సంపద మరియు విలువలు, కుటుంబం మరియు పురోగతి, కేవలం డబ్బు కాదు. భూమి, ఆస్తి, జంతువులు, ధాన్యాలు మొదలైనవి, అలాగే పాత్ర రూపంలో సహనం, నిలకడ, స్వచ్ఛత మొదలైన ధర్మాలు సంపద మరియు కీర్తి లేదా విజయం.

సంస్కృతం:

नमस्तेस्तु  रीपीठे्रीपीठे  .
సర్వదర్శనం मि्ष्मि नमोस्तुते .XNUMX.

అనువాదం:

నమస్తేస్తు మహామాయే శ్రీ పిట్టే సూర పూజైతే |
షాంఖా చక్ర గడహస్తే మహాలక్ష్మి నామోస్టూట్ || 1 ||

అర్థం:
1.1: I ఆరాధన వందనం దేవి మహాలక్ష్మి, ఎవరు మహామాయ (సృష్టి యొక్క ప్రాధమిక కారణం); మరియు ఎవరు ఆరాధించబడ్డారు శ్రీ పిత (ఆమె నివాసం) చేత సూరస్.
1.2: (నేను ఆమెను ఆరాధించాను) ఆమె అందమైన రూపంలో అలంకరించబడినది శంఖా (శంఖం), చక్ర (డిస్క్) మరియు గడా (మేస్) ఆమెలో చేతులు; నేను దేవి మహాలక్ష్మిని ఆరాధించండి.

సంస్కృతం:

ते्ते   .
वपापहरे्वपापहरे  मि्ष्मि नमोस्तुते XNUMX.

అనువాదం:

నమస్తే గరుడారుధే కోలాసుర భయాంగ్కరి |
సర్వ పాపహరే దేవి మహాలక్ష్మి నామోస్టూట్ || 2 ||

అర్థం:

2.1: I ఆరాధన వందనం దేవి మహాలక్ష్మి ఎవరు మౌంట్ న గరుడ, మరియు ఎవరు టెర్రర్ కు కోలాసుర,
2.2: (నేను ఆరాధించాను) దేవి ఎవరు అన్ని పాపాలను తొలగిస్తుంది (మేము ఆమెకు లొంగిపోయినప్పుడు); నేను దేవి మహాలక్ష్మిని ఆరాధించండి.

 

సంతాన లక్ష్మి
సంతాన లక్ష్మి

సంస్కృతం:

ञे्वज्ञे ववरदे्ववरदे टभयंकरि्वदुष्टभयंकरि .
वदुःखहरे्वदुःखहरे  मि्ष्मि नमोस्तुते .XNUMX.

అనువాదం:

సర్వజ్ఞనే సర్వ వరడే సర్వదుష్ట భయాంకారి |
సర్వ దుహ్ఖహరే దేవి మహాలక్ష్మి నామోస్టూట్ || 3 ||

అర్థం:

3.1: (నేను దేవి మహాలక్ష్మిని ఆరాధిస్తాను) ఎవరు సర్వజ్ఞుడు (మా అంతర్గత ఆలోచనలను కూడా తెలుసుకోవడం), మరియు ఎవరు అన్ని వరాలు ఇస్తుంది (ఆమె కరుణ ప్రేరేపించినప్పుడు); (నేను దేవి మహాలక్ష్మిని ఆరాధిస్తాను) ఎవరు టెర్రర్ కు అన్ని ది వికెడ్(మా చెడు ధోరణులను నాశనం చేస్తోంది),
3.2: (నేను ఆరాధించాను) దేవి ఎవరు అన్ని బాధలను తొలగిస్తుంది (ఆమె కృప ప్రేరేపించినప్పుడు); నేను దేవి మహాలక్ష్మిని ఆరాధించండి.

 సంస్కృతం:

సర్వదర్శనం  సర్వదర్శనం .
సర్వదర్శనం   मि्ष्मि नमोस्तुते .XNUMX.

అనువాదం:

సిద్ధి బుద్ధి ప్రదే దేవి భుక్తి ముక్తి ప్రదయని |
మంత్ర ముర్తే సదా దేవి మహాలక్ష్మి నామోస్టూట్ || 4 ||

అర్థం:

4.1: (నేను ఆరాధించాను) దేవి ఎవరు విజయాలు ఇస్తాయి (ఆమె దయగా మారినప్పుడు) మరియు మేధస్సు (ఆ సాధనలతో మా జీవితాలను సరిగ్గా నిర్దేశించడానికి); (నేను దేవిని ఆరాధించాను) ఎవరు ప్రపంచ సమృద్ధి రెండింటినీ ఇస్తుంది అలాగే మన జీవితాలను దిశగా నిర్దేశిస్తుంది లిబరేషన్ (ఆమె లోటస్ ఫీట్‌లో విలీనం),
4.2: (నేను ఆరాధించాను) దేవి ఎవరు ఎల్లప్పుడూ కట్టుబడి సూక్ష్మ ఫారం of మంత్రం (సృష్టిలో మరియు మన హృదయాలలో అంతా వెనుక); నేను దేవి మహాలక్ష్మిని ఆరాధించండి.

సంస్కృతం:

तरहिते्यन्तरहिते  సర్వదర్శనం .
 भूते्भूते मि्ष्मि नमोस्तुते .XNUMX.

అనువాదం:

ఆదాంత రహైట్ దేవి ఆద్య శక్తి మహేశ్వరి |
యోగజే యోగసంభూట్ మహాలక్ష్మి నామోస్టూట్ || 5 ||

అర్థం:

5.1: (నేను ఆరాధించాను) దేవి ఎవరు లేకుండా (ఆడి) మరియు చివర (అంటా), ఉండటం ఆదిమ శక్తి (ప్రతిదీ వెనుక); నేను ఆరాధించాను గొప్ప దేవత,
5.2: (నేను దేవి మహాలక్ష్మిని ఆరాధిస్తాను) ఎవరు యోగ జన్మించారు (గొప్ప చైతన్యం నుండి) మరియు ఎవరు ఎల్లప్పుడూ ఉంటారు యోగాతో యునైటెడ్; నేను దేవి మహాలక్ష్మిని ఆరాధించండి.

తనది కాదను వ్యక్తి:

ఈ పేజీలోని అన్ని చిత్రాలు, నమూనాలు లేదా వీడియోలు వాటి యజమానుల కాపీరైట్. ఈ చిత్రాలు / నమూనాలు / వీడియోలు మాకు లేవు. మీ కోసం ఆలోచనలుగా ఉపయోగించడానికి శోధన ఇంజిన్ మరియు ఇతర వనరుల నుండి మేము వాటిని సేకరిస్తాము. కాపీరైట్ ఉల్లంఘన ఉద్దేశించబడలేదు. మా కంటెంట్‌లో ఒకటి మీ కాపీరైట్‌లను ఉల్లంఘిస్తోందని మీకు నమ్మకం ఉంటే, దయచేసి మేము జ్ఞానాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నందున చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోకండి. క్రెడిట్ చేయడానికి మీరు నేరుగా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు లేదా సైట్ నుండి అంశం తీసివేయబడవచ్చు.

0 0 ఓట్లు
ఆర్టికల్ రేటింగ్
సబ్స్క్రయిబ్
తెలియజేయండి
2 వ్యాఖ్యలు
సరికొత్త
పురాతన ఎక్కువ మంది ఓటు వేశారు
ఇన్లైన్ అభిప్రాయాలు
అన్ని వ్యాఖ్యలను చూడండి

ॐ గం గణపతయే నమః

హిందూ తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలపై మరింత అన్వేషించండి