hindufaqs-black-logo

ॐ గం గణపతయే నమః

శ్రీ రామకృష్ణ స్తోత్ర

ॐ గం గణపతయే నమః

శ్రీ రామకృష్ణ స్తోత్ర

రామకృష్ణ మరియు అతని ప్రధాన శిష్యుడు స్వామి వివేకానందను 19 వ శతాబ్దపు బెంగాల్ పునరుజ్జీవనోద్యమంలో ఇద్దరు ముఖ్య వ్యక్తులుగా భావిస్తారు. అతని స్తోత్రం ధ్యానం రూపంలో పారాయణం చేయబడుతుంది.

సంస్కృతం:

 रणामः्रणामः ॥

అనువాదం:

అథా ప్రన్నామా ||

అర్థం:

ఇప్పుడు we ఆరోగ్య గాడ్స్ అండ్ సెయింట్స్.

సంస్కృతం:

 थापकाय्थापकाय  य्मस्य సర్వదర్శనం .
ठाय्ठाय णाय्णाय   ॥

అనువాదం:

ఓం స్థాపకయ సి ధర్మస్య సర్వ-ధర్మ-స్వరూపిన్నే |
అవతారా-వరిస్తాయ రామక్రాస్న్నాయ తే నమ ||

అర్థం:

1: (శ్రీ రామకృష్ణకు నమస్కారాలు) ది ఏర్పాటు (ఆధ్యాత్మిక సారాంశం) యొక్క ధర్మ (మత మార్గం); (ఆయనకు నమస్కారాలు) ఎవరి జీవితం (నిజమైన సారాంశం) అన్ని ధర్మాలు (మత మార్గాలు).
2: ఎవరు ఒక అవతారం ఎవరి జీవితంలో ఆధ్యాత్మికత వ్యక్తమైంది విశాలమైన విస్తరణ మరియు లోతైన లోతు (అదే సమయంలో); నేను నా అంది శుభాకాంక్షలు మీకు, ఓ రామకృష్ణ.

సంస్కృతం:

 दाहिका्नेर्दाहिका तिः्तिः णे्णे थिता्थिता  या .
या्वविद्या वरूपां्वरूपां   సర్వదర్శనం ॥

అనువాదం:

ఓం యథా-[ఆ]gner-Daahikaa ශක්ති రామక్రాస్సేన్ స్తితా హాయ్ యా |
సర్వ-విద్యా స్వరూపమ్ తం శారదమ్ ప్రణమామి[I]-అహం ||

అర్థం:

Om, (శ్రీ శారదా దేవికి నమస్కారాలు) ఎవరు, వంటి ది బర్నింగ్ పవర్ of ఫైర్అబిడ్స్ విడదీయరాని విధంగా శ్రీ రామకృష్ణ,
ఎవరు ప్రకృతి యొక్క సారాంశం అన్ని జ్ఞానం; కు ఆటలు, దానికి శారదా దేవిI నా ఆఫర్ శుభాకాంక్షలు.

సంస్కృతం:

  रीयतिराजाय्रीयतिराजाय द्द  .
సర్వదర్శనం वामिने्वामिने  ॥

మూలం: Pinterest

అనువాదం:

ఓం నమశ్రీ-యతి-రాజయ వివేకానంద సూరయే |
సాక్-సిట్-సుఖా-స్వరూపాయ స్వమైన్ తపా-హారిన్నే ||

అర్థం:

1: Omశుభాకాంక్షలు కు రాజు of మాంక్స్, (ఎవరు) స్వామి వివేకానంద, వంటి మండుతున్న సన్,
2: ఎవరు ప్రకృతి యొక్క జాయ్ of సచ్చిదానంద (బ్రాహ్మణ); (నమస్కారాలు) దానికి స్వామి, WHO తొలగిస్తుంది ది కష్టాలు ప్రాపంచిక జీవితం.

సంస్కృతం:

 राणं्णगतप्राणं भाव्भाव  .
 वामिनं्वामिनं देति्णानन्देति .्ञितम् ॥

అనువాదం:

ఓం రామకృష్ణ-గాట-ప్రన్నం హనుమద్-భవా భవతం |
నమామి స్వమినం రామక్రాస్నానందే[aI]తి సంజ్ఞితం ||

అర్థం:

1: Om, (శ్రీ రామకృష్ణానందకు నమస్కారాలు) ఎవరి హృదయం నీట యొక్క సేవలో శ్రీ రామకృష్ణనడుపబడుతోంది ద్వారా భావన of హనుమాన్ (శ్రీ రామ సేవలో),
2: నేను వందనం ఆ స్వామి, ఎవరు అని as రామకృష్ణానంద (శ్రీ రామకృష్ణ పేరును అనుసరించి).

నిరాకరణ:
 ఈ పేజీలోని అన్ని చిత్రాలు, నమూనాలు లేదా వీడియోలు వాటి యజమానుల కాపీరైట్. ఈ చిత్రాలు / నమూనాలు / వీడియోలు మాకు లేవు. మీ కోసం ఆలోచనలుగా ఉపయోగించడానికి శోధన ఇంజిన్ మరియు ఇతర వనరుల నుండి మేము వాటిని సేకరిస్తాము. కాపీరైట్ ఉల్లంఘన ఉద్దేశించబడలేదు. మా కంటెంట్‌లో ఒకటి మీ కాపీరైట్‌లను ఉల్లంఘిస్తోందని మీకు నమ్మకం ఉంటే, దయచేసి మేము జ్ఞానాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నందున చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోకండి. క్రెడిట్ చేయడానికి మీరు నేరుగా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు లేదా సైట్ నుండి అంశం తీసివేయబడవచ్చు.
0 0 ఓట్లు
ఆర్టికల్ రేటింగ్
సబ్స్క్రయిబ్
తెలియజేయండి
2 వ్యాఖ్యలు
సరికొత్త
పురాతన ఎక్కువ మంది ఓటు వేశారు
ఇన్లైన్ అభిప్రాయాలు
అన్ని వ్యాఖ్యలను చూడండి

ॐ గం గణపతయే నమః

హిందూ తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలపై మరింత అన్వేషించండి