പൊതുവായ സെലക്ടർമാർ
കൃത്യമായ പൊരുത്തങ്ങൾ മാത്രം
തിരച്ചില് തിരയുക
ഉള്ളടക്കം തിരയുക
പോസ്റ്റ് തരം സെലക്ടറുകൾ
പോസ്റ്റുകളിൽ തിരയുക
പേജുകളിൽ തിരയുക

അടുത്ത ലേഖനം

ഉപനിഷത്തുകളും ഹിന്ദുമതത്തിലും ഹിന്ദു പാരമ്പര്യത്തിലും അവയുടെ പ്രാധാന്യവും.

ഉപനിഷത്തുകൾ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ചില അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പുരാതന ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. അവ വേദങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്, എ

കൂടുതല് വായിക്കുക "

ഹിന്ദുമതവും ഗ്രീക്ക് പുരാണവും തമ്മിലുള്ള സാമ്യത എന്താണ്? ഭാഗം 2

ദയവായി ഞങ്ങളുടെ മുമ്പത്തെ പോസ്റ്റ് വായിക്കുക “ഹിന്ദുമതവും ഗ്രീക്ക് പുരാണവും തമ്മിലുള്ള സാമ്യത എന്താണ്? ഭാഗം 1"

അതിനാൽ തുടരാം ……
അടുത്ത സമാനത ഇതിനിടയിലാണ്-

ജാതായു, ഇക്കാറസ്:ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിൽ, ഡീഡലസ് ഒരു പ്രധാന കണ്ടുപിടുത്തക്കാരനും കരക man ശല വിദഗ്ധനുമായിരുന്നു, മനുഷ്യർക്ക് ധരിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ചിറകുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതിനാൽ അവർക്ക് പറക്കാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഇക്കാറസിന് ചിറകുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു, സൂര്യന്റെ സാമീപ്യത്തിൽ മെഴുക് ചിറകുകൾ ഉരുകിയതിനാൽ താഴേക്ക് പറക്കാൻ ഡീഡലസ് നിർദ്ദേശിച്ചു. അവൻ പറക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനുശേഷം, ഇക്കാറസ് പറക്കലിന്റെ ആവേശത്തിൽ സ്വയം മറന്നു, സൂര്യനോട് വളരെ അടുത്ത് അലഞ്ഞുനടക്കുന്നു, ചിറകുകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, മരണത്തിലേക്ക് വീഴുന്നു.

ഇക്കാറസും ജാതായുവും
ഇക്കാറസും ജാതായുവും

ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളിൽ, സമ്പതിയും ജാതായുവും ഗരുഡന്റെ രണ്ടു പുത്രന്മാരായിരുന്നു - കഴുകന്മാരായി കഴുകന്മാരായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ കഴിയുകയെന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ട് ആൺമക്കളും പരസ്പരം മത്സരിച്ചു, അത്തരമൊരു സമയത്ത് ജാതായു സൂര്യനോട് വളരെ അടുത്ത് പറന്നു. സമ്പതി ഇടപെട്ട്, തന്റെ കൊച്ചു സഹോദരനെ അഗ്നിജ്വാലയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഈ പ്രക്രിയയിൽ കത്തിക്കുകയും ചിറകുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു.

തീസസും ഭീമയും: ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിൽ, ക്രീറ്റിനെ ഏഥൻസുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ, ഒമ്പത് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഏഥൻസിൽ നിന്നുള്ള ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരെയും ഏഴ് യുവതികളെയും ക്രീറ്റിലേക്ക് മിനോസിന്റെ ലാബിരിന്റിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും ഒടുവിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാക്ഷസന്റെ വിരുന്നു നടത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഒരു കരാർ ഒപ്പിട്ടു. മിനോറ്റോർ ആയി. ത്യാഗങ്ങളിൽ ഒന്നായി തീസസ് വോളന്റിയർമാർ, ലാബിരിന്ത് വിജയകരമായി നാവിഗേറ്റുചെയ്യുന്നു (അരിയാഡ്‌നെയുടെ സഹായത്തോടെ) മിനോറ്റോറിനെ കൊല്ലുന്നു.

ഭീമയും തീസസും
ഭീമയും തീസസും

ഹിന്ദു പുരാണത്തിൽ, ഏകചക്ര നഗരത്തിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് ബകാസുര എന്ന രാക്ഷസൻ താമസിച്ചിരുന്നു, നഗരം നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് എന്ന നിലയിൽ, ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല, വണ്ടി വലിച്ച കാളകളെയും അത് കൊണ്ടുവന്ന മനുഷ്യനെയും ഭക്ഷിച്ച രാക്ഷസന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഒരു കാർട്ട് ലോഡ് അയയ്ക്കാൻ ആളുകൾ സമ്മതിച്ചു. ഈ സമയത്ത്, പാണ്ഡവർ ഒരു വീട്ടിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, വണ്ടി അയയ്ക്കാനുള്ള വീടിന്റെ സമയമായപ്പോൾ, ഭീമൻ സ്വമേധയാ പോകാൻ പോയി. നിങ്ങൾക്ക് can ഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ, ഭകസുരനെ ഭീമൻ കൊന്നു.

അംബ്രോസിയയും അമൃത്: ദി അംബ്രോസിയ ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിലും അമൃത ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളിൽ ദേവന്മാരുടെ ഭക്ഷണം / പാനീയം അമർത്യത അത് കഴിക്കുന്നവർക്ക് നൽകി. വാക്കുകൾ ഒരുപോലെയാണ് തോന്നുന്നത്, അവ ഒരു പദോൽപ്പത്തി പങ്കിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

കാമധേനുവും കോർണുകോപിയയും: ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിൽ, നവജാതശിശുവിനെ പലരും പരിപാലിച്ചിരുന്നു, അതിലൊന്നാണ് പവിത്രമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആട് അമൽതിയ. ഒരിക്കൽ, സ്യൂസ് അബദ്ധവശാൽ അമാൽതിയയുടെ കൊമ്പ് പൊട്ടിക്കുന്നു, അത് കോർണുകോപിയ, ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത പോഷണം നൽകുന്ന സമൃദ്ധിയുടെ കൊമ്പ്.
ഹിന്ദു പുരാണത്തിൽ, പശുക്കളെ കാമധേനുവിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ പവിത്രമായി കണക്കാക്കുന്നു, സാധാരണയായി സ്ത്രീയുടെ തലയുള്ള പശുവായി ചിത്രീകരിക്കുകയും അവളുടെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ ദേവതകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹിന്ദുവിന് തുല്യമായത് കോർണുകോപിയ, ആണ് അക്ഷയ പത്ര അത് പാണ്ഡവർക്ക് നൽകി, അവയെല്ലാം പോഷിപ്പിക്കുന്നതുവരെ പരിധിയില്ലാത്ത ഭക്ഷണം ഉത്പാദിപ്പിച്ചു.

മൗണ്ട് ഒളിമ്പസ്, മ t ണ്ട് കൈലാഷ്: ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിലെ മിക്ക പ്രധാന ദേവന്മാരും ദേവന്മാരുടെ മണ്ഡലമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രീസിലെ ഒരു യഥാർത്ഥ പർവതമായ ഒളിമ്പസ് പർവതത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ ഒന്ന് ലോകാസ് ദേവന്മാർ താമസിച്ചിരുന്ന ഹിന്ദു പുരാണത്തിൽ ഇതിനെ വിളിച്ചിരുന്നു ശിവ ലോക, കൈലാഷ് പർവ്വതം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു - വലിയ മത പ്രാധാന്യമുള്ള ടിബറ്റിലെ ഒരു യഥാർത്ഥ പർവ്വതം.

ഈജിയസും ദ്രോണയും: ഇത് ഒരു പരിധിവരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്, കാരണം ഇവിടെയുള്ള പൊതുവായ വിഷയം, ഒരു പിതാവ് തന്റെ മകൻ മരിച്ചുവെന്ന് തെറ്റായി വിശ്വസിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി സ്വയം മരിക്കുന്നു.

ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിൽ, മിനോട്ടോറിനെ കൊല്ലാൻ തിസസ് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്, സുരക്ഷിതമായി മടങ്ങിയെത്തിയാൽ തന്റെ കപ്പലിൽ വെളുത്ത കപ്പലുകൾ ഉയർത്താൻ പിതാവ് ഈജിയസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ക്രീറ്റിലെ മിനോട്ടോറിനെ തിസസ് വിജയകരമായി കൊന്നശേഷം, അദ്ദേഹം ഏഥൻസിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു, പക്ഷേ തന്റെ കപ്പലുകൾ കറുപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളയിലേക്ക് മാറ്റാൻ മറക്കുന്നു. തീസസിന്റെ കപ്പൽ കറുത്ത കപ്പലുകളുമായി അടുക്കുന്നത് കണ്ട എജിയസ്, അവനെ മരിച്ചതായി കരുതുന്നു, അനിയന്ത്രിതമായ ദു rief ഖത്തിൽ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ കടലിലേക്ക് ചാടി മരിക്കുന്നു.

ദ്രോണാചാര്യനും ഈജിയസും
ദ്രോണാചാര്യനും ഈജിയസും

ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളിൽ, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകാലത്ത്, ശത്രു ക്യാമ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനറലുകളിലൊരാളായ ദ്രോണാചാര്യനെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് കൃഷ്ണൻ വരുന്നത്. ഭീമ അശ്വട്ടാമ എന്ന ആനയെ കൊന്നു, അശ്വട്ടാമയെ കൊന്നതായി ആഘോഷിച്ച് ഓടുന്നു. ഇത് തന്റെ ഏക മകന്റെ പേരായതിനാൽ, ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് ദ്രോണ യുധിസ്ത്രയോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നു - കാരണം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും നുണ പറയുന്നില്ല. അശ്വട്ടാമ മരിച്ചുവെന്ന് യുധിസ്ത്ര പറയുന്നു, അത് തന്റെ മകനല്ല, ആനയാണെന്ന് അദ്ദേഹം തുടർന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, യുധിഷ്ഠ്രന്റെ വാക്കുകൾ കവർന്നെടുക്കാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കൊഞ്ച് blow തി. തന്റെ മകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ സ്തംഭിച്ചുപോയ ദ്രോണൻ വില്ലു വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ധ്രഷ്ടദ്യുമ്ന ശിരഛേദം ചെയ്തു.

ലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ യുദ്ധവും ട്രോയിയ്‌ക്കെതിരായ യുദ്ധവും: ട്രോയിക്കെതിരായ യുദ്ധം തമ്മിലുള്ള പ്രമേയപരമായ സാമ്യം ഇലിയാഡ്, ലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ യുദ്ധം രാമായണം. ഒരു രാജകുമാരൻ ഒരു രാജാവിന്റെ ഭാര്യയെ അവളുടെ അംഗീകാരത്തോടെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മറ്റൊരാളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു, മറ്റൊരാൾ ഒരു രാജകുമാരന്റെ ഭാര്യയെ അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ. തലസ്ഥാനനഗരത്തെയും രാജകുമാരിയുടെ തിരിച്ചുവരവിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു സൈന്യം കടൽ കടന്ന ഒരു വലിയ സംഘട്ടനത്തിന് കാരണമായി. ആയിരക്കണക്കിനു വർഷങ്ങളായി ഇരുവശത്തുനിന്നുമുള്ള യോദ്ധാക്കളുടെ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കുന്ന ഇതിഹാസ കവിതകളായാണ് രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളും അനശ്വരമാക്കിയത്.

മരണാനന്തര ജീവിതവും പുനർജന്മവും: രണ്ട് പുരാണങ്ങളിലും, മരണപ്പെട്ടയാളുടെ ആത്മാക്കളെ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് വിഭജിക്കുകയും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദുഷ്ടന്മാരായി വിധിക്കപ്പെടുന്ന ആത്മാക്കളെ ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിലെ ശിക്ഷാ മേഖലകളിലേക്കോ ഹിന്ദു പുരാണത്തിലെ നരകയിലേക്കോ അയച്ചു, അവിടെ അവർ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ശിക്ഷ. (അസാധാരണമായി, ഗ്രീക്കിൽ) എന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ട ആത്മാക്കളെ ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിലെ എലിസിയൻ ഫീൽ‌ഡുകളിലേക്കോ ഹിന്ദു പുരാണത്തിലെ സ്വാർ‌ഗയിലേക്കോ അയച്ചു. ദുഷ്ടനോ വീരനോ അല്ലാത്ത സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കായി ഗ്രീക്കുകാർക്ക് അസ്ഫോഡെൽ മെഡോസും നരകത്തിന്റെ ആത്യന്തിക സങ്കല്പമായി ടാർത്തറസും ഉണ്ടായിരുന്നു. അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിവിധ വിമാനങ്ങളെ ലോക്കകളായി ഹിന്ദു തിരുവെഴുത്തുകൾ നിർവചിക്കുന്നു.

ഗ്രീക്ക് പതിപ്പ് ശാശ്വതമാണെങ്കിലും ഹിന്ദു പതിപ്പ് ക്ഷണികമാണ് എന്നതാണ് രണ്ട് മരണാനന്തര ജീവിതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം. സ്വാർഗയും നരകയും വാക്യത്തിന്റെ കാലാവധി വരെ മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ, അതിനുശേഷം വ്യക്തി പുനർജനിക്കുന്നു, വീണ്ടെടുപ്പിനോ മെച്ചപ്പെടുത്തലിനോ വേണ്ടി. സ്വാർഗയുടെ സ്ഥിരമായ നേട്ടം ഒരു ആത്മാവ് കൈവരിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്നതിൽ സമാനതയുണ്ട് മോക്ഷം, ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. എലിസിയത്തിലെ ഗ്രീക്ക് ആത്മാക്കൾക്ക് മൂന്ന് തവണ പുനർജനിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്, അവർ മൂന്ന് തവണയും എലിസിയം നേടിയുകഴിഞ്ഞാൽ, അവരെ പറുദീസയുടെ ഗ്രീക്ക് പതിപ്പായ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദ്വീപുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു.

ഗ്രീക്ക് അധോലോകത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം ഹേഡീസിന്റെ മൂന്ന് തലയുള്ള നായ സെർബെറസും, സ്വാർഗയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടവും ഇന്ദ്രന്റെ വെളുത്ത ആന ഐരാവതയാണ്.

ഡെമിഗോഡുകളും ദിവ്യത്വവും: ദേവന്മാർ ജനിക്കുന്നു, ജീവിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു എന്ന ആശയം ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിൽ ഇല്ലെങ്കിലും, വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ദേവന്മാർ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. രണ്ട് ദേവതകളിൽ ജനിച്ച കുട്ടികൾ ദേവതകളായി മാറുന്നു (ആരെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗണേഷ് പോലെ), കൂടാതെ ഒരു ദൈവത്തിനും മർത്യനും (പെർസ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അർജ്ജുനനെപ്പോലെ) ജനിച്ച ഡെമിഗോഡ് കുട്ടികൾ എന്ന ആശയവും ഉണ്ട്. ദേവന്മാരുടെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയ ഡെമിഗോഡ് വീരന്മാരുടെ സംഭവങ്ങളും സാധാരണമായിരുന്നു (ഹെറാക്കിൾസ്, ഹനുമാൻ എന്നിവ പോലെ).

ഹെറാക്കിൾസും ശ്രീകൃഷ്ണനും:

ഹെറാക്കിൾസും ശ്രീകൃഷ്ണനും
ഹെറാക്കിൾസും ശ്രീകൃഷ്ണനും


ഹെറാക്കിൾസ് യുദ്ധം സെർപന്റൈൻ ഹൈഡ്ര ശ്രീകൃഷ്ണൻ തോറ്റു സർപ്പം കാളിയ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ കലിംഗാരായണനെ (സർപ്പ കലിയ) കൊന്നില്ല, പകരം യമുന നദി വിട്ട് ബ്രിന്ദവനിൽ നിന്ന് പോകാൻ പറഞ്ഞു. സമാനമായി, ഹെറാക്കിൾസ് സർപ്പ ഹൈഡ്രയെ കൊന്നില്ല, തലയിൽ ഒരു വലിയ കല്ല് മാത്രം വച്ചു.


സ്റ്റൈം‌ഫാലിയനെയും ബകാസൂറിനെയും കൊല്ലുന്നു: മനുഷ്യർ തിന്നുന്ന പക്ഷികളാണ് വെങ്കല കൊക്കുകൾ, ഇരകൾക്ക് നേരെ വിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്ന മൂർച്ചയുള്ള ലോഹ തൂവലുകൾ, വിഷ ചാണകം എന്നിവയാണ് സ്റ്റൈംഫാലിയൻ പക്ഷികൾ. യുദ്ധത്തിന്റെ ദേവനായ ആരെസിന്റെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളായിരുന്നു അവ. ഒരു കൂട്ടം ചെന്നായ്ക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി അവർ ആർക്കേഡിയയിലെ ഒരു ചതുപ്പിലേക്ക് കുടിയേറി. അവിടെ അവർ വേഗത്തിൽ വളർത്തുകയും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ തിങ്ങിനിറഞ്ഞും വിളകളെയും ഫലവൃക്ഷങ്ങളെയും നഗരവാസികളെയും നശിപ്പിച്ചു. ഹെറാക്കിൾസ് അവരെ കൊന്നു.

സ്റ്റിംഫാലിയന്റെയും ബകാസൂറിന്റെയും കൊല
ബകാസൂറിനെയും സ്റ്റൈംഫാലിയനെയും കൊല്ലുന്നു

ക്രെയിൻ ഡെമോണായ ബകാസുരയ്ക്ക് അത്യാഗ്രഹം ലഭിച്ചു. സമ്പന്നവും സ്വാൻകി പ്രതിഫലവുമായ കംസയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായ ബകാസുരൻ കൃഷ്ണനെ അടുപ്പിക്കാൻ “കബളിപ്പിച്ചു” - കുട്ടിയെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഒറ്റിക്കൊടുക്കുക. കൃഷ്ണൻ തന്റെ വഴി നിർബന്ധിച്ച് അവനെ അവസാനിപ്പിച്ചു.

ക്രെറ്റൻ കാളയെ കൊല്ലുന്നു അരിഷ്ടാസുര: വിളകളെ പിഴുതെറിയുന്നതിലൂടെയും പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ മതിലുകൾ നിരപ്പാക്കുന്നതിലൂടെയും ക്രറ്റൻ കാള ക്രീറ്റിൽ നാശം വിതച്ചിരുന്നു. ഹെറാക്കിൾസ് കാളയുടെ പുറകിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞുനോക്കി കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു, തുടർന്ന് അത് ടിറൈൻസിലെ യൂറിസ്റ്റിയസിലേക്ക് അയച്ചു.

അരിഷ്ടാസുരയുടെയും ക്രെറ്റൻ കാളയുടെയും കൊല
അരിഷ്ടാസുരയുടെയും ക്രെറ്റൻ കാളയുടെയും കൊല

വാക്കിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു യഥാർത്ഥ ബുൾ-വൈ. അരിസ്റ്റാസൂർ ദി ബുൾ ഡെമോൺ പട്ടണത്തിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറി, ആകാശമെല്ലാം കണ്ട ഒരു കാളപ്പോരാട്ടത്തിന് കൃഷ്ണനെ വെല്ലുവിളിച്ചു.

ഡയോമെഡീസിന്റെയും കേശിയുടെയും കുതിരകളെ കൊല്ലുന്നത്: ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിലെ മനുഷ്യർ തിന്നുന്ന നാല് കുതിരകളായിരുന്നു ഡയോമെഡീസിന്റെ കുതിരകൾ. ഗംഭീരവും വന്യവും അനിയന്ത്രിതവുമായ അവർ കരിങ്കടലിന്റെ തീരത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ത്രേസിലെ രാജാവായ ഡയോമെഡീസിന്റെ വകയായിരുന്നു. അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റ് കുതിരയായ ബുസെഫാലസ് ഈ ജോലിക്കാരിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഹെറാക്കിൾസ് ഗ്രീക്ക് നായകൻ ഡയോമെഡീസിന്റെ കുതിരകളെ കൊല്ലുന്നു.

കേശിയെ കൊല്ലുന്നത് അസുര കുതിരയെയും ഡയോമെഡീസിന്റെ കുതിരകളെയും
കേശിയെ കൊല്ലുന്നത് അസുര കുതിരയെയും ഡയോമെഡീസിന്റെ കുതിരകളെയും

തന്റെ പല സഹപ്രവർത്തകരുടെയും നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് കേശി ദി ഹോഴ്‌സ് ഡെമോൺ വിലപിക്കുകയായിരുന്നു രാക്ഷസ സുഹൃത്തുക്കൾ, അതിനാൽ കൃഷ്ണനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം കംസയെ സമീപിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവനെ കൊന്നു.

ദയവായി ഞങ്ങളുടെ മുമ്പത്തെ പോസ്റ്റ് വായിക്കുക “ഹിന്ദുമതവും ഗ്രീക്ക് പുരാണവും തമ്മിലുള്ള സാമ്യത എന്താണ്? ഭാഗം 1"

പോസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റുകൾ:
സുനിൽ കുമാർ ഗോപാൽ
ഹിന്ദുഫാക്കിന്റെ കൃഷ്ണ

ഇമേജ് ക്രെഡിറ്റുകൾ:
ഉടമയ്ക്ക്

5 1 വോട്ടുചെയ്യുക
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
14 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

കൂടുതൽ നിന്ന് ഹിന്ദുഫാക്കുകൾ

ദി ഉപനിഷത്തുകൾ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ തത്ത്വചിന്താപരവും ആത്മീയവുമായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുരാതന ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. അവ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയും മതത്തിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ, ഉപനിഷത്തുകളെ മറ്റ് പുരാതന ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യും.

ഉപനിഷത്തുകളെ മറ്റ് പുരാതന ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗം അവയുടെ ചരിത്രപരമായ സന്ദർഭമാണ്. ഉപനിഷത്തുകൾ വേദങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്, പുരാതന ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം ബിസിഇ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലോ അതിനു മുമ്പോ ഉള്ളതാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നായി അവ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ചരിത്രപരമായ സന്ദർഭത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമാനമായ മറ്റ് പുരാതന ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ടാവോ ടെ ചിംഗ്, കൺഫ്യൂഷ്യസിന്റെ അനലെക്‌റ്റ്‌സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇവ രണ്ടും ബിസി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലേതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന പുരാതന ചൈനീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്.

ഉപനിഷത്തുകൾ വേദങ്ങളുടെ മകുടോദാഹരണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അവ ശേഖരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും സ്വാധീനമുള്ളതുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അവയിൽ സ്വയം സ്വഭാവം, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവം, ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവർ വ്യക്തിത്വവും ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ബോധത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും പ്രപഞ്ചത്തിലെ വ്യക്തിയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഉപനിഷത്തുകൾ ഒരു ഗുരു-വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പഠിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്, അവ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെയും മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെയും സ്വഭാവത്തിലേക്കുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഉൾക്കാഴ്ചയുടെയും ഉറവിടമായി കാണുന്നു.

ഉപനിഷത്തുകളെ മറ്റ് പുരാതന ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം അവയുടെ ഉള്ളടക്കവും പ്രമേയവുമാണ്. ഉപനിഷത്തുകളിൽ തത്വശാസ്ത്രപരവും ആത്മീയവുമായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ലോകത്തിലെ അവരുടെ സ്ഥാനവും മനസ്സിലാക്കാൻ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. സ്വയം സ്വഭാവം, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവം, ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിപുലമായ വിഷയങ്ങൾ അവർ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. സമാനമായ വിഷയങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് പുരാതന ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഭഗവദ് ഗീതയും താവോ തേ ചിംഗും ഉൾപ്പെടുന്നു. ദി ഭഗവദ് ഗീത സ്വയത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെയും ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥമാണ്, കൂടാതെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെയും പ്രപഞ്ചത്തിലെ വ്യക്തിയുടെ പങ്കിനെയും കുറിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ചൈനീസ് ഗ്രന്ഥമാണ് താവോ ടെ ചിംഗ്.

ഉപനിഷത്തുകളെ മറ്റ് പുരാതന ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മൂന്നാമത്തെ മാർഗം അവയുടെ സ്വാധീനവും ജനപ്രീതിയും കണക്കിലെടുത്താണ്. ഉപനിഷത്തുകൾ ഹൈന്ദവ ചിന്തകളിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ മറ്റ് മതപരവും ദാർശനികവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പഠിക്കപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെയും മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെയും സ്വഭാവത്തിലേക്കുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഉൾക്കാഴ്ചയുടെയും ഉറവിടമായി അവ കാണപ്പെടുന്നു. സമാനമായ സ്വാധീനവും ജനപ്രീതിയും ഉള്ള മറ്റ് പുരാതന ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഭഗവദ് ഗീതയും താവോ തേ ചിംഗും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിവിധ മതപരവും ദാർശനികവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പഠിക്കപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു, അവ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഉൾക്കാഴ്ചയുടെയും ഉറവിടങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നു.

മൊത്തത്തിൽ, ഉപനിഷത്തുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതും സ്വാധീനമുള്ളതുമായ ഒരു പുരാതന ആത്മീയ ഗ്രന്ഥമാണ്, അത് മറ്റ് പുരാതന ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി അവയുടെ ചരിത്രപരമായ സന്ദർഭം, ഉള്ളടക്കം, തീമുകൾ, സ്വാധീനം, ജനപ്രീതി എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ പഠിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആത്മീയവും ദാർശനികവുമായ പഠിപ്പിക്കലുകളുടെ സമ്പന്നമായ ഉറവിടം അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഉപനിഷത്തുകൾ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ചില അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പുരാതന ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ പുരാതന മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമായ വേദങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് അവ. ഉപനിഷത്തുകൾ സംസ്‌കൃതത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടവയാണ്, അവ ക്രി.മു. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലോ അതിനു മുമ്പോ ഉള്ളതാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന അവ ഹിന്ദു ചിന്തകളിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

"ഉപനിഷത്ത്" എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം "അരികിൽ ഇരിക്കുക" എന്നാണ്, കൂടാതെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഒരു ആത്മീയ അധ്യാപകന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന രീതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിവിധ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ. അവ ഒരു ഗുരു-വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പഠിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.

നിരവധി വ്യത്യസ്ത ഉപനിഷത്തുകൾ ഉണ്ട്, അവ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: പഴയത്, "പ്രാഥമിക" ഉപനിഷത്തുകൾ, പിന്നീടുള്ള "ദ്വിതീയ" ഉപനിഷത്തുകൾ.

പ്രാഥമിക ഉപനിഷത്തുകൾ കൂടുതൽ അടിസ്ഥാനപരവും വേദങ്ങളുടെ സാരാംശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. പത്ത് പ്രാഥമിക ഉപനിഷത്തുകൾ ഉണ്ട്, അവ:

 1. ഈശാ ഉപനിഷത്ത്
 2. കേന ഉപനിഷദ്
 3. കഥ ഉപനിഷത്ത്
 4. പ്രശ്ന ഉപനിഷത്ത്
 5. മുണ്ഡക ഉപനിഷത്ത്
 6. മാണ്ഡൂക്യ ഉപനിഷത്ത്
 7. തൈത്തിരിയ ഉപനിഷത്ത്
 8. ഐതരേയ ഉപനിഷത്ത്
 9. ഛാന്ദോഗ്യ ഉപനിഷത്ത്
 10. ബൃഹദാരണ്യക ഉപനിഷത്ത്

ദ്വിതീയ ഉപനിഷത്തുകൾ പ്രകൃതിയിൽ കൂടുതൽ വൈവിധ്യമുള്ളതും വിശാലമായ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമാണ്. വിവിധ ദ്വിതീയ ഉപനിഷത്തുകൾ ഉണ്ട്, അവ പോലുള്ള പാഠങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു

 1. ഹംസ ഉപനിഷത്ത്
 2. രുദ്ര ഉപനിഷത്ത്
 3. മഹാനാരായണ ഉപനിഷത്ത്
 4. പരമഹംസ ഉപനിഷത്ത്
 5. നരസിംഹ തപനീയ ഉപനിഷത്ത്
 6. അദ്വയ താരക ഉപനിഷത്ത്
 7. ജബല ദർശന ഉപനിഷത്ത്
 8. ദർശന ഉപനിഷത്ത്
 9. യോഗ-കുണ്ഡലിനി ഉപനിഷത്ത്
 10. യോഗ-തത്ത്വ ഉപനിഷത്ത്

ഇവ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്, കൂടാതെ മറ്റ് പല ദ്വിതീയ ഉപനിഷത്തുകളും ഉണ്ട്

ഉപനിഷത്തുകളിൽ തത്വശാസ്ത്രപരവും ആത്മീയവുമായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ലോകത്തിലെ അവരുടെ സ്ഥാനവും മനസ്സിലാക്കാൻ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നു. സ്വയം സ്വഭാവം, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവം, ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിപുലമായ വിഷയങ്ങൾ അവർ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു.

ഉപനിഷത്തുകളിൽ കാണുന്ന പ്രധാന ആശയങ്ങളിലൊന്നാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന ആശയം. ബ്രഹ്മം പരമമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ഉറവിടമായും ഉപജീവനമായും കാണപ്പെടുന്നു. അത് ശാശ്വതവും മാറ്റമില്ലാത്തതും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെന്ന് വിവരിക്കുന്നു. ഉപനിഷത്തുകൾ അനുസരിച്ച്, മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ബ്രഹ്മവുമായുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ (ആത്മൻ) ഐക്യം തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ്. ഈ തിരിച്ചറിവ് മോക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ വിമോചനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള സംസ്കൃത പാഠത്തിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതാ:

 1. "അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി." (ബൃഹദാരണ്യക ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന്) ഈ വാചകം "ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ്" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ വ്യക്തി സ്വയം ആത്യന്തികമായി ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ഒന്നാണെന്ന വിശ്വാസത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
 2. "തത് ത്വം അസി." (ഛാന്ദോഗ്യ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന്) ഈ പദപ്രയോഗം "നീ അത്" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ മേൽപ്പറഞ്ഞ വാക്യത്തിന് സമാനമാണ്, ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യവുമായുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഐക്യത്തെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു.
 3. "അയം ആത്മ ബ്രഹ്മ." (മണ്ഡൂക്യ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന്) ഈ പദപ്രയോഗം "ഈ സ്വയം ബ്രഹ്മമാണ്" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ആത്മയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് തുല്യമാണെന്ന വിശ്വാസത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
 4. "സർവം ഖൽവിദം ബ്രഹ്മ." (ഛാന്ദോഗ്യ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന്) ഈ വാക്യം "ഇതെല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ്" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
 5. "ഈശാ വശ്യം ഇദം സർവ്വം." (ഈശാ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന്) ഈ വാക്യം "ഇതെല്ലാം കർത്താവിനാൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ആത്യന്തിക ഉറവിടവും നിലനിർത്തുന്നതെന്ന വിശ്വാസത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

ഉപനിഷത്തുകളും പുനർജന്മത്തിന്റെ ആശയം പഠിപ്പിക്കുന്നു, ആത്മാവ് മരണശേഷം ഒരു പുതിയ ശരീരത്തിലേക്ക് പുനർജനിക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസം. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആത്മാവ് സ്വീകരിക്കുന്ന രൂപം, കർമ്മം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുൻകാല ജീവിതത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചിന്തകളുമാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. പുനർജന്മ ചക്രം തകർത്ത് മുക്തി നേടുക എന്നതാണ് ഉപനിഷദ് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

യോഗയും ധ്യാനവും ഉപനിഷദ് പാരമ്പര്യത്തിലെ പ്രധാന സമ്പ്രദായങ്ങളാണ്. മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുന്നതിനും ആന്തരിക സമാധാനത്തിന്റെയും വ്യക്തതയുടെയും അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായാണ് ഈ സമ്പ്രദായങ്ങൾ കാണുന്നത്. ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യവുമായുള്ള സ്വയം ഐക്യം തിരിച്ചറിയാൻ അവ വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

ഉപനിഷത്തുകൾ ഹൈന്ദവ ചിന്തകളിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ മറ്റ് മതപരവും ദാർശനികവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പഠിക്കപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെയും മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെയും സ്വഭാവത്തിലേക്കുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഉൾക്കാഴ്ചയുടെയും ഉറവിടമായി അവ കാണപ്പെടുന്നു. ഉപനിഷത്തുകളുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഇന്നും ഹിന്ദുക്കൾ പഠിക്കുകയും പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അവ ഹിന്ദു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗവുമാണ്.

അവതാരിക

സ്ഥാപകൻ ഞങ്ങൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഒരു സ്ഥാപകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ആരെങ്കിലും പുതിയൊരു വിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് നിലവിലില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം മതവിശ്വാസങ്ങളും തത്വങ്ങളും ആചാരങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തിയെന്നും ഞങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നു. ശാശ്വതമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഹിന്ദുമതം പോലുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ അത് സംഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല. തിരുവെഴുത്തുകൾ അനുസരിച്ച്, ഹിന്ദുമതം മനുഷ്യരുടെ മാത്രമല്ല മതം. ദേവന്മാരും ഭൂതങ്ങളും പോലും ഇത് ആചരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനായ ഈശ്വരൻ (ഈശ്വരൻ) അതിന്റെ ഉറവിടമാണ്. അദ്ദേഹം അത് പരിശീലിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഹിന്ദുമതം മനുഷ്യന്റെ ക്ഷേമത്തിനായി വിശുദ്ധ ഗംഗാ നദി പോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കിവിട്ട ദൈവത്തിന്റെ ധർമ്മമാണിത്.

ആരാണ് ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ (സനാതന ധർമ്മം))?

 ഹിന്ദുമതം ഒരു വ്യക്തിയോ പ്രവാചകനോ സ്ഥാപിച്ചതല്ല. അതിന്റെ ഉറവിടം ദൈവം തന്നെയാണ് (ബ്രഹ്മം). അതിനാൽ ഇത് ഒരു ശാശ്വത മതമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു (സനാതന ധർമ്മം). ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവരായിരുന്നു അതിന്റെ ആദ്യ അധ്യാപകർ. ബ്രഹ്മാവ്, സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം വേദങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യവിജ്ഞാനം സൃഷ്ടികൾക്കും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ദേവന്മാർക്കും മനുഷ്യർക്കും ഭൂതങ്ങൾക്കും വെളിപ്പെടുത്തി. സ്വയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യവിജ്ഞാനവും അവൻ അവർക്ക് നൽകി, എന്നാൽ അവരുടെ പരിമിതികൾ കാരണം അവർ അത് അവരുടെ സ്വന്തം വഴികളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി.

വിഷ്ണുവാണ് സംരക്ഷകൻ. ലോകങ്ങളുടെ ക്രമവും ക്രമവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി എണ്ണമറ്റ പ്രകടനങ്ങൾ, അനുബന്ധ ദൈവങ്ങൾ, വശങ്ങൾ, വിശുദ്ധന്മാർ, ദർശകർ എന്നിവരിലൂടെ അദ്ദേഹം ഹിന്ദുമതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സംരക്ഷിക്കുന്നു. അവയിലൂടെ, വിവിധ യോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നഷ്ടപ്പെട്ട അറിവ് അദ്ദേഹം പുന ores സ്ഥാപിക്കുകയോ പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, ഹിന്ദു ധർമ്മം ഒരു ഘട്ടത്തിനപ്പുറം കുറയുമ്പോൾ, അത് പുന restore സ്ഥാപിക്കാനും മറന്നുപോയതോ നഷ്ടപ്പെട്ടതോ ആയ പഠിപ്പിക്കലുകൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനോ അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ മേഖലകളിലെ ജീവനക്കാർ എന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യർ അവരുടെ വ്യക്തിഗത ശേഷിയിൽ ഭൂമിയിൽ നിർവഹിക്കേണ്ട കടമകളെ വിഷ്ണു മാതൃകയാക്കുന്നു.

ഹിന്ദു ധർമ്മം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ ശിവനും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. നശിപ്പിക്കുന്നയാൾ എന്ന നിലയിൽ, നമ്മുടെ പവിത്രമായ അറിവിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന മാലിന്യങ്ങളും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും അവൻ നീക്കംചെയ്യുന്നു. സാർവത്രിക അധ്യാപകനും വിവിധ കലാ-നൃത്തരൂപങ്ങളുടെ (ലളിതകലസ്), യോഗകൾ, തൊഴിലുകൾ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ, കൃഷി, കൃഷി, ആൽക്കെമി, മാജിക്, രോഗശാന്തി, വൈദ്യം, തന്ത്രം തുടങ്ങിയവയുടെ ഉറവിടമായും അദ്ദേഹം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

അങ്ങനെ, വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന നിഗൂ D മായ അശ്വത വൃക്ഷം പോലെ, ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ വേരുകൾ സ്വർഗത്തിലാണ്, അതിന്റെ ശാഖകൾ ഭൂമിയിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ കാതൽ ദൈവിക അറിവാണ്, അത് മനുഷ്യരുടെ മാത്രമല്ല മറ്റ് ലോകങ്ങളിലെ മനുഷ്യരുടെയും പെരുമാറ്റത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ദൈവം അതിന്റെ സ്രഷ്ടാവ്, സംരക്ഷകൻ, മറച്ചുവെക്കുക, വെളിപ്പെടുത്തൽ, തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുക എന്നിവയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിന്റെ പ്രധാന തത്ത്വചിന്ത (ശ്രുതി) ശാശ്വതമാണ്, അതേസമയം ഭാഗങ്ങൾ (സ്മൃതി) മാറുന്നത് സമയത്തിനും സാഹചര്യത്തിനും അനുസരിച്ച് ലോകത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കും അനുസൃതമായി മാറുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ വൈവിധ്യം അതിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അത് എല്ലാ സാധ്യതകൾക്കും പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും ഭാവി കണ്ടെത്തലുകൾക്കുമായി തുറന്നിരിക്കുന്നു.

വായിക്കുക: പ്രജാപതികൾ - ബ്രഹ്മാവിന്റെ 10 പുത്രന്മാർ

ഗണപതി, പ്രജാപതി, ഇന്ദ്രൻ, ശക്തി, നാരദ, സരസ്വതി, ലക്ഷ്മി തുടങ്ങി നിരവധി ദിവ്യത്വങ്ങളും നിരവധി വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവാണ്. ഇതിനുപുറമെ, എണ്ണമറ്റ പണ്ഡിതന്മാർ, കാഴ്ചക്കാർ, ges ഷിമാർ, തത്ത്വചിന്തകർ, ഗുരുക്കൾ, സന്ന്യാസ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, അധ്യാപക പാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്നിവ അവരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ, രചനകൾ, വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ, അവതരണങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഹിന്ദുമതത്തെ സമ്പന്നമാക്കി. അങ്ങനെ പല സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ഹിന്ദുമതം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു. അതിന്റെ പല വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായി ഇടപഴകുന്നതോ ആയ മറ്റ് മതങ്ങളിലേക്കുള്ള വഴി കണ്ടെത്തി.

ഹിന്ദുമതത്തിന് ശാശ്വതമായ അറിവിൽ വേരുകളുള്ളതിനാൽ അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യവും എല്ലാവരുടേയും സ്രഷ്ടാവെന്ന നിലയിൽ ദൈവവുമായി വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിനാൽ, ഇത് ഒരു ശാശ്വത മതമായി (സനാതന ധർമ്മം) കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിന്റെ അസ്വാഭാവിക സ്വഭാവം കാരണം ഹിന്ദുമതം ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായേക്കാം, എന്നാൽ അതിന്റെ അടിത്തറ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പവിത്രമായ അറിവ് എന്നെന്നേക്കുമായി നിലനിൽക്കുകയും സൃഷ്ടിയുടെ ഓരോ ചക്രത്തിലും വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ പ്രകടമാവുകയും ചെയ്യും. ഹിന്ദുമതത്തിന് സ്ഥാപകനോ മിഷനറി ലക്ഷ്യങ്ങളോ ഇല്ലെന്നും പറയപ്പെടുന്നു, കാരണം ആളുകൾ ആത്മീയ സന്നദ്ധത (മുൻ കർമ്മം) കാരണം പ്രൊവിഡൻസ് (ജനനം) അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനം എന്നിവയിലൂടെ അതിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട്.

ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ “സിന്ധു” എന്ന മൂലപദത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഹിന്ദുമതം എന്ന പേര് ഉപയോഗത്തിലായി. ഒരു ആശയപരമായ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ ഹിന്ദുമതം ബ്രിട്ടീഷ് കാലം വരെ നിലവിലില്ല. എ ഡി പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഈ പദം സാഹിത്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ബുദ്ധമതം, ജൈനമതം, ഷൈവിസം, വൈഷ്ണവത, ബ്രാഹ്മണിസം, നിരവധി സന്ന്യാസി പാരമ്പര്യങ്ങൾ, വിഭാഗങ്ങൾ, ഉപവിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാവരും.

നേറ്റീവ് പാരമ്പര്യങ്ങളും സനാതന ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ച ആളുകളും വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ പോയി, പക്ഷേ ഹിന്ദുക്കളായിട്ടല്ല. ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ, എല്ലാ നേറ്റീവ് വിശ്വാസങ്ങളും ഇസ്‌ലാമിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുമതത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിനും നീതി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രാദേശിക തർക്കങ്ങൾ, സ്വത്ത്, നികുതി കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി “ഹിന്ദുമതം” എന്ന പൊതുനാമത്തിൽ തരംതിരിക്കപ്പെട്ടു.

സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ബുദ്ധമതം, ജൈനമതം, സിഖ് മതം എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കി അതിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി. അങ്ങനെ, ഹിന്ദുമതം എന്ന പദം ചരിത്രപരമായ ആവശ്യകതയിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്, നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടനാ നിയമങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു.

14
0
നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ, ദയവായി അഭിപ്രായമിടുക.x