hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳು - ಹಿಂದೂ FAQS

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ 4 ಹಂತಗಳು ಯಾವುವು?

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳು - ಹಿಂದೂ FAQS

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ 4 ಹಂತಗಳು ಯಾವುವು?

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ 4 ಹಂತಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು "ಆಶ್ರಮಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು:

1. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ - ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ, ಜೀವನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಂತ
2. ಗೃಹಸ್ಥ - ವಿವಾಹಿತ ಜೀವನ ಹಂತ ಮತ್ತು ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು
3. ವನಪ್ರಸ್ಥ - ನಿವೃತ್ತಿ ಹಂತ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು.
4. ಸನ್ಯಾಸ - ವಸ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಹಂತ. ತಪಸ್ವಿ ಹಂತವನ್ನು ಅಲೆದಾಡುವುದು

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳು - ಹಿಂದೂ FAQS
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳು - ಹಿಂದೂ FAQS

ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ - ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಂತ:

ಕಲೆ, ಯುದ್ಧ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುವಿನಿಂದ formal ಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿ ಇದು. ಹಿಂದೆ, ಸರಾಸರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು 100 ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಂತವು ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ 25 ವರ್ಷಗಳು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಯುವ ಯುವಕನು ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಗುರುಕುಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಂದಿನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಗೃಹಸ್ಥ - ವಿವಾಹಿತ ಕುಟುಂಬ ಮನುಷ್ಯ:

ಈ ಹಂತವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿದೆ (25-50 ವರ್ಷಗಳು) ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಸಂಪತ್ತಿನ (ಅರ್ಥ) ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಆನಂದದಲ್ಲಿ (ಕಾಮ) ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ವನಪ್ರಸ್ಥ - ನಿವೃತ್ತಿ ಹಂತ:

ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಹಂತವು ಮನೆಯವನಾಗಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವು ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವನದ ಮೂರನೇ ಹಂತವಾಗಿದೆ (ಸರಿಸುಮಾರು 51-75). ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅಜ್ಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತು, ಭದ್ರತೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಗೃಹಸ್ಥ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವನಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರವಾಗಿದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ, ಈ ಮೂರನೇ ಆಶ್ರಮವು ಈಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ಸನ್ಯಾಸಾ - ಅಲೆದಾಡುವ ಏಕಾಂತ:

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅವನು ಸನ್ಯಾಸಿ, ಅವನಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬಾಂಧವ್ಯವಿಲ್ಲ; ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು, ಭಯಗಳನ್ನು, ಭರವಸೆಗಳನ್ನು, ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುರಿದುಹೋಗಿವೆ, ಮತ್ತು ಅವನ ಏಕೈಕ ಕಾಳಜಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ವಲಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರು ವನಪ್ರಸ್ಥ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಗೃಹಸ್ಥ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಚಕ್ರವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

2.7 3 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
0 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ