hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ
ಭಗವಾನ್ ರಾಮ - ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಸಹೋದರರು ಯಾರು?

ಭಗವಾನ್ ರಾಮ - ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಸಹೋದರರು ಯಾರು?

ರಾಜ ದಶರಥ (दशरथ) ರಾಜ ಅಘು ಮತ್ತು ಇಂದುಮತಿಯ ಮಗ, ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ರಾಜವಂಶದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಮನ ಭಗವಂತನಾದ ರಾಜ ರಘುವಿನ ವಂಶಸ್ಥ.
ಅವರ ರಾಜವಂಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಶರಥನಿಗೆ ಮೂವರು ಹೆಂಡತಿಯರು ಇದ್ದರು.
ಕೌಸಲ್ಯ ಹಿರಿಯರು. ಅವಳು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಸರಳವಾದ, ಸರಳವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಳು.
ಕೈಕೇಯಿ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಕುತಂತ್ರ. ಲಾರ್ಡ್ ರಾಮನನ್ನು 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ದಶರಥ ರಾಜನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದವಳು ಅವಳು (ವನವಾಸ)
ಸುಮಿತ್ರಾ ಮೂರನೇ ಹೆಂಡತಿ. ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಳು.

ದಶರಥನಿಗೆ 1 ಮಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.

1. ಶಂತಾ: ಶಾಂತಾ ರಾಜ ದಶರಥನ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಸಹೋದರಿ. ನಂತರ ಅವಳನ್ನು ಅಂಗ ರಾಜ ರಾಜ ರಾಜ ರೊಮಪದನಿಗೆ ದತ್ತು ನೀಡಲಾಯಿತು. ವೇದ ಜ್ಞಾನ, ಕಲೆ, ಕರಕುಶಲ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದಳು. ಅವರು ish ಷ್ಯೃಂಗರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು, ಅವರು ದಶರಥನಿಗಾಗಿ ಪುತ್ರ ಕಾಮೆಷ್ಠಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದರು, ನಂತರ ದಶರಥನಿಗೆ ರಾಮ, ಭರತ ಮತ್ತು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಘ್ನ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು.

2. ರಾಮ: ರಾಮ ಅಥವಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಏಳನೇ ಅವತಾರ (ಅವತಾರ್). ರಾಮನು ಕೌಶಲ್ಯನಿಗೆ ಜನಿಸಿದನು. ರಾಮ ವಿದೇಹ ರಾಜ ಜನಕನ ಮಗಳಾದ ಸೀತಾಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಳು. ಅವನು ಲಂಕಾ ರಾಜನಾದ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜ ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದನು. ಅವರಿಗೆ ಲಾವಾ ಮತ್ತು ಕುಶಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.

ಭಗವಾನ್ ರಾಮ - ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ಭಗವಾನ್ ರಾಮ - ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು

3. ಭಾರತ್: ಭಾರತ್ ಅಥವಾ ಭರತ ಕೈಕೇಯಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು. ಭರತನು ರಾಮನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶವಾದದ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು. ರಾಮನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಭರತನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದ ಅವತಾರ ಎಂದು ಕೆಲವು ದಂತಕಥೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಭರತ್ ಅವರು ಕುಶಧ್ವಾಜಾ ಮತ್ತು ಮಿಥಿಲಾ ರಾಜ ಜನಕನ ಸಹೋದರ ಚಂದ್ರಭಾಗಾ ಅವರ ಮಗಳು ಮಾಂದವಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸೀತಾ ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ.

4. ಲಕ್ಷ್ಮಣ: ಸುಮಿತ್ರರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಘ್ನ ಅವಳಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಥವಾ ಸೌಮಿತ್ರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಒಡನಾಡಿ. ರಾಮನನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಅವತಾರವೆಂದು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು 1000 ತಲೆಯ ಸರ್ಪವಾದ ಶೇಷ ಅಥವಾ ಶೇಷನಾಗ್ ಅವತಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಸೀತೆಯ ತಂಗಿಯಾದ m ರ್ಮಿಳಾಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾದನು. ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು-ಅಂಗದ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಕೇತು. ವನವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತಾಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

5. ಶತ್ರುಘ್ನ: ಶತ್ರುಘ್ನನು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಅವಳಿ ಸಹೋದರ. ರಾವಣನ ಸೋದರಳಿಯನಾಗಿದ್ದ ಮಥುರಾದ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜನಾದ ಲವನಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದವನು. ರಾಜ ಕುಸಧ್ವಾಜನ ಮೂರನೆಯ ಮಗಳು ರಾಜಕುಮಾರಿ ಶ್ರುತಾಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದನು.

 

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

3.5 2 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
5 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ