hindufaqs-black-logo

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

അശോകന്റെ ഒമ്പത് അജ്ഞാത പുരുഷന്മാർ വെറും ഗൂ cy ാലോചനയോ യാഥാർത്ഥ്യമോ?

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

അശോകന്റെ ഒമ്പത് അജ്ഞാത പുരുഷന്മാർ വെറും ഗൂ cy ാലോചനയോ യാഥാർത്ഥ്യമോ?

ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന “സീക്രട്ട് സൊസൈറ്റി”, ഒൻപത് അറിയപ്പെടാത്ത മെൻ, NUM എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, അശോക രാജാവ് സ്ഥാപിച്ച എല്ലാ ചക്രവർത്തിമാരിലും ഏറ്റവും മഹാനായ ഒരു പഴയ ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരി ca. 269 ​​മുതൽ പൊ.യു.മു. 232 വരെ ..

ഒമ്പത് അജ്ഞാത പുരുഷന്മാർ
ഒമ്പത് അജ്ഞാത പുരുഷന്മാർ

അശോക രാജാവിന്റെ അജ്ഞാത പുരുഷന്മാർ രണ്ട് മില്ലേനിയം പഴക്കമുള്ള ഒരു രഹസ്യ സമൂഹമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിഗൂ is ത. ബിസി 273 മുതൽ അറ്റ്ലാന്റിസിന്റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അശോക രാജാവ് ഇന്ത്യൻ ചക്രവർത്തിയായ ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ ചെറുമകന്റെ ഭരണകാലം. ഇന്ത്യയെ ഏകീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ..

അശോക ചക്രവർത്തി
അശോക ചക്രവർത്തി

അശോക രാജാവ് ജന്മനാ ഹിന്ദുവായിരുന്നു, ഒരു ലക്ഷത്തോളം (ഒരു ലക്ഷം) പുരുഷന്മാരെ അവകാശപ്പെട്ട കലിംഗയുദ്ധത്തിനുശേഷം ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു… .. യുദ്ധം അവസാനിച്ചപ്പോൾ അശോക രാജാവ് കിഴക്കൻ നഗരത്തിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങി, അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് കത്തിച്ച വീടുകളും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ജീവികൾ. ഈ കാഴ്ച അദ്ദേഹത്തെ രോഗിയാക്കി, “ഞാൻ എന്തു ചെയ്തു?” എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഉദ്ധരണി അദ്ദേഹം വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. പട്ടാലിപുത്രയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കം ലഭിക്കാതെ കലിംഗയിലെ പ്രവൃത്തികളെ നിരന്തരം വേട്ടയാടി. ആക്രമണത്തിന്റെ ക്രൂരത ബ്രാഹ്മണ ബുദ്ധമത മുനിമാരായ രാധസ്വാമിയുടെയും മഞ്ജുശ്രിയുടെയും മാർഗനിർദേശപ്രകാരം ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. താരതമ്യേന പുതിയ തത്ത്വചിന്തയെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം തന്റെ സ്ഥാനം ഉപയോഗിച്ചു, പുരാതന റോമിലും ഈജിപ്റ്റിലും.

കലിംഗ യുദ്ധം
കലിംഗ യുദ്ധം

ഐതിഹ്യം അനുസരിച്ച്, തന്റെ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ നടന്ന കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ശേഷം ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ, ചക്രവർത്തി ഒൻപത് സമൂഹം സ്ഥാപിച്ചു, തെറ്റായ കൈകളിൽ വീണാൽ മനുഷ്യരാശിക്ക് അപകടകരമായ അറിവ് സംരക്ഷിക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനും. കഥയുടെ ചില പതിപ്പുകളിൽ ശാസ്ത്രീയ അറിവ് മറച്ചുവെക്കാൻ ചക്രവർത്തിക്ക് ഒരു അധിക പ്രചോദനം ഉൾപ്പെടുന്നു: അറ്റ്ലാന്റിസിന്റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പായ രാമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ഹിന്ദു തിരുവെഴുത്തനുസരിച്ച് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു
15,000 വർഷം മുമ്പ് വിപുലമായ ആയുധങ്ങൾ.
അശോക രാജാവ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രഹസ്യ സമൂഹം സ്ഥാപിച്ചു: ഒമ്പത് അജ്ഞാത മനുഷ്യരുടെ. ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗധേയത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ മഹാന്മാരും ബോസ്, റാം തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഒമ്പത് നിലനിൽപ്പിനെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും അവരിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും ഇപ്പോഴും കരുതപ്പെടുന്നു. രണ്ടായിരത്തിലധികം വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ശേഖരിച്ച പരീക്ഷണങ്ങൾ, പഠനങ്ങൾ, രേഖകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പ്രയോജനം നേടുന്ന ഒമ്പത് പേരുടെ കൈകളിലെ രഹസ്യ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അസാധാരണമായ പ്രാധാന്യം ഒരാൾക്ക് imagine ഹിക്കാനാകും. ഈ മനുഷ്യരുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും? നാശത്തിന്റെ രീതികൾ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരുടെ കൈകളിൽ വീഴാനും മനുഷ്യവർഗത്തിന് പ്രയോജനകരമായ അറിവ് പിന്തുടരാനും അനുവദിക്കരുത്. പുരാതന കാലം മുതൽ കൈമാറിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ രഹസ്യസ്വഭാവം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി കോ-ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അവയുടെ എണ്ണം പുതുക്കും.

അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈന്തപ്പനയുടെ കൈയെഴുത്തുപ്രതികളിലൊന്നാണ് അംസു ബോധിനി, 1931 ലെ ഒരു അജ്ഞാത പാഠമനുസരിച്ച് ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു; വ്യത്യസ്ത തരം പ്രകാശം, ചൂട്, നിറം, വൈദ്യുതകാന്തികക്ഷേത്രങ്ങൾ; സൗരരശ്മികളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും അവയുടെ energy ർജ്ജ ഘടകങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും വേർതിരിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികൾ; വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകളുമായി സംസാരിക്കാനും കേബിൾ വഴി സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കാനുമുള്ള സാധ്യത; മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളെ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള യന്ത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം!

ഒൻപത് അജ്ഞാത പുരുഷന്മാർ പുറം ലോകവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ വിരളമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പാശ്ചാത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നിഗൂ figures മായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അസാധാരണമായ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു: പോപ്പ് സിൽ‌വെസ്റ്റർ II, ഗെർബർട്ട് ഡി ഓറിലാക്ക് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. 920-ൽ ഓവർഗ്‌നിൽ ജനിച്ചു (മരണം 1003) ബെർഡിക്റ്റൈൻ സന്യാസി, റൈംസ് സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസർ, റാവെന്ന അതിരൂപതാ മെത്രാൻ, ഓർത്തോ മൂന്നാമന്റെ കൃപയാൽ മാർപ്പാപ്പ. അദ്ദേഹം കുറച്ച് സമയം സ്പെയിനിൽ ചെലവഴിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്നു, അതിനുശേഷം ഒരു ദുരൂഹമായ യാത്ര അവനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, അവിടെ അദ്ദേഹം വിവിധതരം കഴിവുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു വെങ്കല തല ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചോ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ പൊതുവായ നിലപാടിനെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് ഉത്തരം നൽകി. സിൽ‌വെസ്റ്റർ II അനുസരിച്ച്, ഇത് രണ്ട് അക്കങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലിന് അനുയോജ്യമായ തികച്ചും ലളിതമായ ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു, മാത്രമല്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആധുനിക ബൈനറി മെഷീനുകൾക്ക് സമാനമായ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് നടത്തിയത്. സിൽ‌വെസ്റ്റർ മരിച്ചപ്പോൾ ഈ “മാജിക്” തല നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, അത് നൽകിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മറച്ചു. ഒരു അംഗീകൃത ഗവേഷണ പ്രവർത്തകൻ വത്തിക്കാൻ ലൈബ്രറിയിലെ രസകരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. 1954 ഒക്ടോബറിലെ സൈബർനെറ്റിക്സ് ജേണലായ _ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഓട്ടോമേഷനും_ ഇനിപ്പറയുന്ന അഭിപ്രായം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു: “അദ്ദേഹത്തിന് (സിൽ‌വെസ്റ്റർ) അസാധാരണമായ അറിവും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മെക്കാനിക്കൽ വൈദഗ്ധ്യവും കണ്ടുപിടുത്തവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതണം. ഈ സംസാരിക്കുന്ന തല രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 'എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയുടെ കോഴ്‌സുകളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കൃത്യമായ നിമിഷത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു നിശ്ചിത നക്ഷത്ര സംയോജനത്തിലാണ്.' ഭൂതകാലമോ വർത്തമാനമോ ഭാവിയോ അതിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല, കാരണം ഈ കണ്ടുപിടുത്തം അതിന്റെ എതിരാളികളിൽ, നമ്മുടെ ആധുനിക ഇലക്ട്രോണിക് തലച്ചോറിന്റെ മുൻഗാമിയായ രാജ്ഞിയുടെ 'ചുമരിലെ കണ്ണാടി' എന്ന വികലമായ വ്യാപ്തിയിൽ കവിയുന്നു. സ്വാഭാവികമായും ഗെർബെർട്ടിന് അത്തരമൊരു യന്ത്ര തല സൃഷ്ടിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ, കാരണം അവൻ പിശാചുമായി സഖ്യത്തിലായിരുന്നു, അവനോട് നിത്യമായ വിശ്വസ്തത പുലർത്തിയിരുന്നു. ” മറ്റ് യൂറോപ്യന്മാർക്ക് ഒമ്പത് അജ്ഞാത പുരുഷന്മാരുടെ സമൂഹവുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഫ്രഞ്ച് എഴുത്തുകാരനായ ജാക്കോലിയറ്റിന്റെ കൃതികളിൽ ഈ രഹസ്യം വീണ്ടും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു. രണ്ടാം സാമ്രാജ്യത്തിന് കീഴിൽ കൊൽക്കത്തയിലെ ഫ്രഞ്ച് കോൺസലായിരുന്നു ജാക്കോലിയറ്റ്. ജൂൾസ് വെർണെയേക്കാൾ മികച്ചതല്ലെങ്കിലും താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പ്രാവചനിക കൃതികൾ അദ്ദേഹം എഴുതി. മനുഷ്യരാശിയുടെ മഹത്തായ രഹസ്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നിരവധി പുസ്തകങ്ങളും അദ്ദേഹം വിട്ടു. ഫ്രാൻസിൽ പൂർണ്ണമായും അവഗണിക്കപ്പെട്ട ധാരാളം എഴുത്തുകാർ, പ്രവാചകൻമാർ, അത്ഭുത പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതാണ് റഷ്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്.

സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഒൻപത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ജാക്കോലിയറ്റ് വ്യക്തമായി പറയുന്നു. 1860-ൽ gin ഹിക്കാനാകാത്ത ചില സാങ്കേതികതകളുമായി അദ്ദേഹം ഈ ബന്ധത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, energy ർജ്ജ വിമോചനം, വികിരണം വഴി വന്ധ്യംകരണം, മന psych ശാസ്ത്രപരമായ യുദ്ധം. 1890 ൽ മദ്രാസ് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ചില ജൈവശാസ്ത്രപരമായ രഹസ്യങ്ങൾ പാസ്റ്ററിന്റെയും ഡി റൂക്‌സിന്റെയും ഏറ്റവും അടുത്ത സഹകാരികളിൽ ഒരാളായ യെർസിൻ ഏൽപ്പിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് കോളറയ്ക്കും പ്ലേഗിനുമെതിരെ ഒരു സെറം തയ്യാറാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലം ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് സേനയിൽ അംഗമായിരുന്ന ടാൽബോട്ട് മുണ്ടിയുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ 1927 ൽ ആദ്യമായി ഒമ്പത് അജ്ഞാത പുരുഷന്മാരുടെ കഥ പ്രചാരത്തിലായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം പകുതി ഫിക്ഷൻ, പകുതി ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണമാണ്. ഒൻപത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരു സിന്തറ്റിക് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചു, അവ ഓരോന്നും കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു, അത് നിരന്തരം മാറ്റിയെഴുതുകയും ചില ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിശദമായ വിവരണം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരൊറ്റ പുസ്തകത്തിന്റെ കാവലും മെച്ചപ്പെടുത്തലും ഓരോ ഒൻപതും ഉത്തരവാദികളാണ്. ഈ പുസ്‌തകങ്ങൾ‌ ഓരോന്നും അപകടകരമായ അറിവിന്റെ വ്യത്യസ്‌ത ശാഖകളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. പരമ്പരാഗതമായി, പുസ്തകങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

പ്രചാരണവും മന ological ശാസ്ത്രപരമായ യുദ്ധവും: എന്നത് ധാരാളം ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെയും പെരുമാറ്റത്തെയും സ്വാധീനിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം സന്ദേശങ്ങളാണ്. നിഷ്പക്ഷമായി വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുപകരം, അതിന്റെ അടിസ്ഥാന അർത്ഥത്തിൽ പ്രചാരണം അതിന്റെ പ്രേക്ഷകരെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനായി വിവരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ബഹുജനാഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ളതിനാൽ ഇത് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഏറ്റവും അപകടകരമാണ്. ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഭരിക്കാൻ ഇത് ആരെയും പ്രാപ്തമാക്കും.
ഫിസിയോളജി: ജീവജാലങ്ങളുടെ മെക്കാനിക്കൽ, ഫിസിക്കൽ, ബയോകെമിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഉൾപ്പെടെ. “മരണത്തിന്റെ സ്പർശം (നാഡി-പ്രേരണയുടെ വിപരീതഫലമാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത്)” എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ജൂഡോ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ചോർന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ്.
മൈക്രോബയോളജി: ഏറ്റവും പുതിയ ulation ഹക്കച്ചവടമനുസരിച്ച്, ബയോടെക്നോളജി. പുരാണത്തിന്റെ ചില പതിപ്പുകളിൽ, ഗംഗയിലെ ജലം ഒൻപത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പ്രത്യേക സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച് ഹിമാലയത്തിലെ ഒരു രഹസ്യ താവളത്തിൽ നദിയിലേക്ക് വിടുന്നു.
ആൽക്കെമി: ലോഹങ്ങളുടെ പരിവർത്തനം ഉൾപ്പെടെ. ഇന്ത്യയിൽ, വരൾച്ചയോ മറ്റ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളോ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും മതസംഘടനകൾക്കും അജ്ഞാതമായ ഒരു ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം സ്വർണം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന അഭ്യൂഹമുണ്ട്. ക്ഷേത്രങ്ങളിലും രാജാക്കന്മാരുമായും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സ്വർണ്ണത്തിന്റെ അളവ് കൃത്യമായി കണക്കാക്കാനാവില്ല എന്ന വസ്തുത ഈ രഹസ്യം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുന്നു, കാരണം ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ച് സ്വർണ്ണ ഖനികളുണ്ട്.
ആശയ വിനിമയം: അന്യഗ്രഹജീവികളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം ഉൾപ്പെടെ.
ഗുരുത്വാകർഷണം: “ഇന്ത്യയുടെ പുരാതന യു‌എഫ്‌ഒകൾ” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിമാന നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുക.
പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രം: സ്‌പെയ്‌സ് ടൈം ഫാബ്രിക്, സമയ യാത്ര എന്നിവയിലൂടെ വളരെയധികം വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ശേഷി; അന്തർ-അന്തർ-സാർവത്രിക യാത്രകൾ ഉൾപ്പെടെ.
ലൈറ്റ്: പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുമുള്ള ശേഷി, ഒരു നിശ്ചിത ദിശയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അതിനെ ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയവ.
സോഷ്യോളജി: സമൂഹങ്ങളുടെ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമങ്ങളും അവയുടെ പതനം എങ്ങനെ പ്രവചിക്കാം എന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ശരി, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഉദ്ധരണി ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

തികഞ്ഞ പുരാണം എന്നത് വിശ്വസനീയമാക്കുന്നതിന് മതിയായ ചരിത്രപരമായ സന്ദർഭമുള്ളതും എന്നാൽ യോഗ്യതയില്ലാത്തതാകാൻ അവ്യക്തമായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതുമാണ്. ഇത് വിസ്മയകരമാക്കുന്നതിന് അതിമനോഹരമായ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പല കെട്ടുകഥകളും വസ്തുതകളുടെ അതിശയോക്തി മാത്രമാണ്, പുരാതന കാലത്തെ അവ്യക്തതകളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. (ഉദാ: ഓപ്പസ് ഡേ, ടെംപ്ലർ, അറ്റ്ലാന്റിസ്)

അതിനാൽ ഇത് ഒരു മിഥ്യയാണോ യാഥാർത്ഥ്യമാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്.

കടപ്പാട്:
പോസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റുകൾ: AIUFO
ഫോട്ടോ കടപ്പാട്: ഉടമകൾക്ക്

4.5 2 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
4 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക