hindufaqs-black-logo
മഹാവിഷ്ണുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആകർഷകമായ കഥകൾ - hindufaqs.com

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

മഹാവിഷ്ണുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ കഥകൾ എപ്പി II: മോഹിനി അവതാര

മഹാവിഷ്ണുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആകർഷകമായ കഥകൾ - hindufaqs.com

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

മഹാവിഷ്ണുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ കഥകൾ എപ്പി II: മോഹിനി അവതാര

എല്ലാ അവതാരങ്ങളിലും മോഹിനി ഒരേയൊരു സ്ത്രീ അവതാർ. എന്നാൽ എല്ലാവരിലും വഞ്ചന. പ്രേമികളെ ഭ്രാന്തനാക്കുകയും ചിലപ്പോൾ അവരെ അവരുടെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മന്ത്രവാദിയായിട്ടാണ് അവളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ദശാവതാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വിഷ്ണു മോഹിനി അവതാരത്തെ പല കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഏറ്റെടുക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ പാഠത്തിൽ മോഹിനിയെ വിഷ്ണുവിന്റെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന, സ്ത്രീ രൂപമായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നീടുള്ള പതിപ്പുകളിൽ, മോഹിനിയെ വിവരിക്കുന്നത് മായ(മായ) വിഷ്ണുവിന്റെ (മായ)മായം അഷിറ്റോ മോഹിനിം).

മോഹിനി- വിഷ്ണുവിന്റെ സ്ത്രീ അവതാരം | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
മോഹിനി- വിഷ്ണുവിന്റെ സ്ത്രീ അവതാരം

അവളുടെ മിക്കവാറും എല്ലാ കഥകളിലും ആ മന്ദബുദ്ധിയുടെ ഘടകമുണ്ട്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും അസുരന്മാരെ (മോശം ആളുകളെ) നാശത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ഭാസ്മസൂർ അത്തരത്തിലൊന്നായിരുന്നു അസുര. ഭാസ്മസൂർ ശിവന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു (ശരി, അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കാൻ ആർക്കാണ് ശിവന് യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ഭോലെനാഥ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് - എളുപ്പത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു). ശിവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നീണ്ട തപസ്സുകൾ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ ചെലവുചുരുക്കലിൽ സംതൃപ്തനായ ശിവന് ഒരു ആഗ്രഹം നൽകി. ഭാസ്മസൂർ അദ്ദേഹത്തോട് വ്യക്തമായ ഒരു ആഗ്രഹം ചോദിച്ചു - അനശ്വരത. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് ശിവന്റെ 'പേ-ഗ്രേഡിൽ' നിന്നായിരുന്നു. അതിനാൽ, അടുത്ത രസകരമായ ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു - കൊല്ലാനുള്ള ലൈസൻസ്. കൈകൊണ്ട് തല തൊട്ട ഏതൊരാളും കത്തിച്ച് ഉടൻ ചാരമായി മാറാനുള്ള അധികാരം തനിക്ക് നൽകണമെന്ന് ഭാസ്മസൂർ ആവശ്യപ്പെട്ടു (ഭാസ്മ).

ശരി, ഇതുവരെ ശിവന് കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി. ഭാസ്മസൂർ, ഇപ്പോൾ ശിവന്റെ മനോഹരമായ ഭാര്യയെ കാണുന്നു - പാർവതി. വികൃതനും ദുഷ്ടനുമായ അസുരൻ അവളെ കൈവശപ്പെടുത്തി വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനുശേഷം, ശിവന് തന്നെ പുതുതായി നൽകിയ അനുഗ്രഹം ഉപയോഗിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു (അവൻ ചീഞ്ഞ അസുരന്റെ ഒരു കഷണം). 'കരാറിന്' വിധേയനായ ശിവന് തന്റെ ഗ്രാന്റ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ അധികാരമില്ല. ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തെ ഭാസ്മസൂർ പിന്തുടർന്നു. ശിവൻ എവിടെ പോയാലും ഭാസ്മസൂർ അവനെ പിന്തുടർന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ വിഷ്ണുവിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ശിവന് കഴിഞ്ഞു. ശിവന്റെ പ്രശ്നം കേട്ട വിഷ്ണു അവനെ സഹായിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു.

ശിവനെ പിന്തുടരുന്ന ഭാസ്മസൂർ | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
ശിവനെ ഓടിക്കുന്ന ഭാസ്മസൂർ

വിഷ്ണു അതിന്റെ രൂപം ഏറ്റെടുത്തു മോഹിനി ഭാസ്മസൂരിനു മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മോഹിനി വളരെ സുന്ദരിയായിരുന്നു, ഭാസ്മസൂർ ഉടൻ തന്നെ മോഹിനിയുമായി പ്രണയത്തിലായി (ഇതാണ് വർഷങ്ങളായി ചെലവുചുരുക്കൽ നിങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നത്). ഭാസ്മസൂർ അവളോട് (മോഹിനി) തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു വർഷത്തെ കുറിപ്പിൽ, വേദകാലത്തെ അസുരന്മാർ യഥാർത്ഥ മാന്യൻമാരായിരുന്നു. ഒരു സ്ത്രീയോടൊപ്പമുള്ള ഒരേയൊരു വഴി അവരെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. എന്തായാലും, ഒരു നൃത്തത്തിൽ മോഹിനി അവളോട് ചോദിച്ചു, അവളുടെ നീക്കങ്ങളെ സമാനമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ അവനെ വിവാഹം കഴിക്കൂ. ഭാസ്മസൂർ മത്സരത്തിന് സമ്മതിച്ചു, അതിനാൽ അവർ നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഈ നേട്ടം ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു. ഭാസ്മസൂർ വേഷപ്രച്ഛന്നനായ വിഷ്ണുവിന്റെ നീക്കവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ അയാൾ തന്റെ കാവൽക്കാരെ ഇറക്കിവിടാൻ തുടങ്ങി. നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ മോഹിനി ഒരു പോസ് അടിച്ചു, അവിടെ അവളുടെ കൈ സ്വന്തം തലയ്ക്ക് മുകളിൽ വച്ചിരുന്നു. മോഹിനിയുടെ സുന്ദരമായ മുഖത്ത് നിരന്തരം കണ്ണുകൾ പതിച്ചിരുന്ന ഭാസ്മസുരൻ, ശിവന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ പൂർണമായും മറന്നു, തലയിലും കൈ വച്ചു ചാരമായി.

മോഹിനി കബളിപ്പിക്കുന്ന ഭാസ്മാസുര | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
ഭാസ്മാസുരനെ കബളിപ്പിച്ച മോഹിനി
0 0 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
12 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക