hindufaqs-black-logo
vyasa വേദങ്ങളുടെ കംപൈലർ - hindufaqs.com

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പുരാണത്തിലെ ഏഴ് അനശ്വരന്മാർ (ചിരഞ്ജിവി) ആരാണ്? ഭാഗം 2

vyasa വേദങ്ങളുടെ കംപൈലർ - hindufaqs.com

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പുരാണത്തിലെ ഏഴ് അനശ്വരന്മാർ (ചിരഞ്ജിവി) ആരാണ്? ഭാഗം 2

ഹിന്ദു പുരാണത്തിലെ ഏഴ് അനശ്വരതകൾ (ചിരഞ്ജിവി):

  1. അശ്വതാമ
  2. മഹാബലി രാജാവ്
  3. വേദവ്യാസ
  4. ഹനുമാൻ
  5. വിഭീഷണൻ
  6. കൃപചാര്യ
  7. പരശുരം

ആദ്യത്തെ രണ്ട് അനശ്വരരെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കുക, അതായത് 'അശ്വതാമ', 'മഹാബലി' എന്നിവ ഇവിടെ:
ഹിന്ദു പുരാണത്തിലെ ഏഴ് അനശ്വരന്മാർ (ചിരഞ്ജിവി) ആരാണ്? ഭാഗം 1


3) വ്യാസ:
മിക്ക ഹിന്ദു പാരമ്പര്യങ്ങളിലും കേന്ദ്രവും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നതുമായ വ്യക്തിയാണ് വ്യാസ 'व्यास'. വേദങ്ങളെ നാല് ഭാഗങ്ങളായി വർഗ്ഗീകരിച്ച അദ്ദേഹത്തെ വേദവ്യാസ 'वेदव्यास' എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് കൃഷ്ണ ദ്വൈപായന.
ത്രേതയുഗത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ജനിച്ച മഹാ മുനിയായിരുന്നു വേദവ്യാസൻ, ദ്വാപരയുഗത്തിലൂടെയും ഇപ്പോഴത്തെ കലിയുഗത്തിലൂടെയും ജീവിച്ചിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ ദുഷരാജിന്റെ മകളായ സത്യാവതിയുടെയും അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന പരാശരന്റെയും മകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം (ആദ്യത്തെ പുരാണത്തിന്റെ രചയിതാവെന്ന ബഹുമതി: വിഷ്ണു പുരാണം).
മറ്റേതൊരു അനശ്വരനെയും പോലെ മുനിക്ക് ഈ മൻ‌വന്താരയുടെ ആയുസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മഹാഭാരതത്തിന്റെയും പുരാണങ്ങളുടെയും രചയിതാവായിരുന്നു വേദവ്യാസ (പതിനെട്ട് പ്രധാന പുരാണങ്ങളുടെ രചനയ്ക്കും വ്യാസൻ അർഹനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ ശുക്ക അല്ലെങ്കിൽ സുക പ്രധാന പുരാണ ഭഗവത്-പുരാണത്തിന്റെ ആഖ്യാതാവാണ്.) കൂടാതെ വേദങ്ങളെ വിഭജിച്ചവനും നാല് ഭാഗങ്ങൾ. വേദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദിവ്യജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാൻ ആളുകളെ അനുവദിച്ച ഒരു നേട്ടമാണ് വിഭജനം. വ്യാസ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പിളരുക, വേർതിരിക്കുക, വിവരിക്കുക. വേദവ്യാസൻ ഒരാളായി മാത്രമല്ല, വേദങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു കൂട്ടം പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നുവെന്നും ഇത് ചർച്ചചെയ്യാം.

vyasa വേദങ്ങളുടെ കംപൈലർ
vyasa വേദങ്ങളുടെ കംപൈലർ

ഈ ഇതിഹാസത്തിന്റെ രചയിതാവ് എന്നാണ് വ്യാസ പരമ്പരാഗതമായി അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ അതിൽ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമായി അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ പിന്നീട് ഹസ്തിനപുര രാജാവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു, രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ട് ആൺമക്കളും പ്രശ്‌നമില്ലാതെ മരിച്ചു, അതിനാൽ അവരുടെ അമ്മ മകൻ മകൻ വിചിത്രവിര്യയുടെ ഭാര്യമാരുടെ കിടക്കയിലേക്ക് പോകാൻ വ്യാസയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വേദവ്യാസ
വേദവ്യാസ

വ്യാസ രാജാക്കന്മാരായ ധൃതരാഷ്ട്ര, പാണ്ഡു എന്നിവരെ അംബികയും അംബാലികയും പിതാക്കന്മാരാക്കി. തനിക്കു സമീപം തനിയെ വരണമെന്ന് വ്യാസ അവരോടു പറഞ്ഞു. ആദ്യം അംബിക ചെയ്തു, പക്ഷേ ലജ്ജയും ഭയവും കാരണം അവൾ കണ്ണുകൾ അടച്ചു. ഈ കുട്ടി അന്ധനാകുമെന്ന് വ്യാസ സത്യാവതിയോട് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഈ കുട്ടിക്ക് ധൃതരാഷ്ട്ര എന്ന് പേരിട്ടു. അങ്ങനെ സത്യവതി അംബലികയെ അയച്ച് ശാന്തനായിരിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എന്നാൽ ഭയം കാരണം അംബാലികയുടെ മുഖം വിളറി. കുട്ടിക്ക് വിളർച്ച ബാധിക്കുമെന്നും രാജ്യം ഭരിക്കാൻ അവൻ യോഗ്യനല്ലെന്നും വ്യാസ അവളോട് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഈ കുട്ടി പാണ്ഡു എന്നറിയപ്പെട്ടു. ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുട്ടി ജനിക്കാൻ വേണ്ടി അവരിൽ ഒരാളെ വീണ്ടും അയയ്ക്കാൻ വ്യാസ സത്യാവതിയോട് പറഞ്ഞു. ഇത്തവണ അംബികയും അംബലികയും തങ്ങൾക്ക് പകരം ഒരു വേലക്കാരിയെ അയച്ചു. വീട്ടുജോലിക്കാരി വളരെ ശാന്തവും രചനാത്മകവുമായിരുന്നു, പിന്നീട് അവൾക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ലഭിച്ചു. ഇവർ മക്കളാണെങ്കിലും, ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച മറ്റൊരു മകൻ സുക, മുനി ജബാലിയുടെ മകൾ പിഞ്ചാല (വതിക), അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ അവകാശിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

മഹാഭാരതത്തിലെ ആദ്യ പുസ്തകത്തിൽ, പാഠം എഴുതാൻ സഹായിക്കാൻ വ്യാസ ഗണേശനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും വ്യാസൻ താൽക്കാലികമായി നിർത്താതെ കഥ വിവരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ താൻ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്ന് ഗണേശൻ ഒരു നിബന്ധന ഏർപ്പെടുത്തി. ഗണപതി അത് പകർത്തിയെഴുതുന്നതിനുമുമ്പ് മനസിലാക്കണം എന്ന് വ്യാസൻ ഒരു നിബന്ധന നൽകി.
ഇപ്രകാരം വേദവ്യാസ് മഹാഭാരതത്തെയും എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളെയും 18 പുരാണങ്ങളെയും വിവരിക്കുന്നു, അതേസമയം ഗണപതി എഴുതി.

ഗണപതിയും വ്യാസനും
വ്യാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗണപതി മഹാഭാരതം എഴുതുന്നു

വേദവ്യാസ എന്നാൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വേദങ്ങളുടെ വിഭജനം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് പരക്കെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു മൻവന്തറയിലൂടെ [പുരാതന ഹിന്ദു പുരാണത്തിലെ ഒരു സമയപരിധിയിലൂടെ] ജീവിക്കുന്ന ഒരു വേദവ്യാസൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട്, അതിനാൽ ഈ മൻവന്തറയിലൂടെ അനശ്വരനാണ്.
വേദവ്യാസ ഒരു സന്യാസിയുടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നുവെന്നും ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നും ജീവജാലങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്നുവെന്നും പരക്കെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.
ഗുരു പൂർണിമയുടെ ഉത്സവം അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനെ വ്യാസ പൂർണിമ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, കാരണം ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസവും വേദങ്ങൾ വിഭജിച്ച ദിവസവുമാണ്

4) ഹനുമാൻ:
ഹനുമാൻ ഒരു ഹിന്ദു ദൈവവും രാമന്റെ കടുത്ത ഭക്തനുമാണ്. ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസമായ രാമായണത്തിലും അതിന്റെ വിവിധ പതിപ്പുകളിലും അദ്ദേഹം ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ്. മഹാഭാരതം, വിവിധ പുരാണങ്ങൾ, ചില ജൈനഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നിവയടക്കം മറ്റു പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വനാര (കുരങ്ങ്), ഹനുമാൻ, ദിവ്യ (അസുര) രാജാവായ രാവണനെതിരായ രാമന്റെ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ശിവന്റെ അവതാരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കേസാരിയുടെ മകനാണ് ഇദ്ദേഹം. വായുവിന്റെ മകൻ എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. നിരവധി കഥകൾ അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനത്തിൽ ഒരു പങ്കുവഹിച്ചു.

ഹനുമാൻ ശക്തിയുടെ ദൈവം
ഹനുമാൻ ശക്തിയുടെ ദൈവം

കുട്ടിക്കാലത്ത് ഹനുമാൻ സൂര്യനെ പഴുത്ത മാങ്ങയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും അത് കഴിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്തു, അങ്ങനെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത സൂര്യഗ്രഹണം രൂപപ്പെടാനുള്ള രാഹുവിന്റെ അജണ്ടയെ തടസ്സപ്പെടുത്തി. രാഹു (ഗ്രഹങ്ങളിലൊന്ന്) ദേവന്മാരുടെ നേതാവായ ഇന്ദ്രനെ ഈ സംഭവം അറിയിച്ചു. കോപാകുലനായ ഇന്ദ്രൻ (ഗോഡ് ഓഫ് റെയിൻ) തന്റെ വജ്ര ആയുധം ഹനുമാന്റെ നേരെ എറിഞ്ഞ് താടിയെല്ല് വികൃതമാക്കി. ഇതിന് പ്രതികാരമായി ഹനുമാന്റെ പിതാവ് വായു (കാറ്റിന്റെ ദൈവം) ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ വായുവും പിൻവലിച്ചു. മനുഷ്യർ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നത് കണ്ട്, എല്ലാ പ്രഭുക്കന്മാരും കാറ്റ് കർത്താവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഹനുമാനെ ഒന്നിലധികം അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ കുളിപ്പിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പുരാണജീവികളിൽ ഒരാൾ പിറന്നു.

ബ്രഹ്മാവ് അവന് ഇവ നൽകി:

1. അദൃശ്യത
ഏതെങ്കിലും യുദ്ധായുധം ശാരീരിക നാശമുണ്ടാക്കുന്നത് തടയാനുള്ള ശക്തിയും ശക്തിയും.

2. ശത്രുക്കളിൽ ഭയം ഉളവാക്കാനും സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഭയം നശിപ്പിക്കാനും ഉള്ള ശക്തി
എല്ലാ പ്രേതങ്ങളും ആത്മാക്കളും ഹനുമാനെ ഭയപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നത് ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും ദുഷ്ടശക്തികളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

3. വലുപ്പം കൈകാര്യം ചെയ്യൽ
അനുപാതം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ വലുപ്പം മാറ്റാനുള്ള കഴിവ്. കൂറ്റൻ ദ്രോണഗിരി പർവ്വതം ഉയർത്താനും രാവണന്റെ ലങ്കയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പ്രവേശിക്കാനും ഈ ശക്തി ഹനുമാനെ സഹായിച്ചു.

4. ഫ്ലൈറ്റ്
ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ നിരാകരിക്കാനുള്ള കഴിവ്.

ശിവൻ ഇവ നൽകി:

1. ദീർഘായുസ്സ്
ദീർഘായുസ്സ് നയിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം. സ്വന്തം കണ്ണുകളാൽ ഹനുമാനെ ശാരീരികമായി കണ്ടതായി പലരും ഇന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

2. മെച്ചപ്പെട്ട ഇന്റലിജൻസ്
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സൂര്യനെ തന്റെ ജ്ഞാനവും അറിവും കൊണ്ട് വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ ഹനുമാന് കഴിഞ്ഞുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

3. ലോംഗ് റേഞ്ച് ഫ്ലൈറ്റ്
ബ്രഹ്മാവ് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന്റെ വിപുലീകരണം മാത്രമാണ് ഇത്. വിശാലമായ സമുദ്രങ്ങൾ കടക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ അനുഗ്രഹം ഹനുമാന് നൽകി.

ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ഹനുമാന് ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയപ്പോൾ മറ്റ് പ്രഭുക്കന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വരം വീതം നൽകി.

ഇന്ദ്രൻ മാരകമായ വജ്ര ആയുധത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകി.

വരുണ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകി.

അഗ്നി തീയിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം നൽകി അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു.

സൂര്യ ഷേപ്പ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശരീര രൂപം മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് മന ingly പൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി.

ആകാക്ഷമാത്രമാണിപ്പോഴും അവനെ അമർത്യനാക്കുകയും മരണം അവനെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

കുബേര ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും സംതൃപ്തനാക്കുകയും ചെയ്തു.

വിശ്വകർമ എല്ലാ ആയുധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷിക്കാനുള്ള ശക്തികളാൽ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ചില ദേവന്മാർ ഇതിനകം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയതിന്റെ ഒരു ആഡ്-ഓൺ മാത്രമാണ് ഇത്.

വായു തന്നെക്കാൾ വേഗതയിൽ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു.
ഹനുമാനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കുക:  ഏറ്റവും ബദാസ് ഹിന്ദു ദൈവം: ഹനുമാൻ

തന്റെ ഭക്തനായ ശ്രീരാമൻ ഭൂമി വിട്ടുപോകുമ്പോൾ, വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് രാമൻ ഹനുമാനോട് ചോദിച്ചു. അതിനു മറുപടിയായി, ശ്രീരാമന്റെ നാമം ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നിടത്തോളം കാലം ഭൂമിയിൽ തന്നെ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഹനുമാനൻ രാമനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അതുപോലെ, ഹനുമാന പ്രഭു ഇപ്പോഴും ഈ ഗ്രഹത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, അവൻ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് can ഹിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ

ഹനുമാൻ
ഹനുമാൻ

നിരവധി മതനേതാക്കൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഹനുമാനെ കണ്ടതായി അവകാശപ്പെടുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് മാധവാചാര്യ (എ.ഡി. 13-ആം നൂറ്റാണ്ട്), തുളസിദാസ് (പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട്), സമർത്ത് രാംദാസ് (പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട്), രാഘവേന്ദ്ര സ്വാമി (പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട്), സ്വാമി രാംദാസ് (ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്) നൂറ്റാണ്ട്).
നാരായണ കവച്ചയിലൂടെ ദൈവാരാധനയല്ലാതെ, ദുഷ്ടാത്മാക്കളാൽ കുഴപ്പമുണ്ടായാൽ ആരാധിക്കാവുന്ന ഒരേയൊരു ദൈവമാണ് ഹനുമാൻ എന്ന് ഹിന്ദു സ്വാമിനാരായൺ വിഭാഗങ്ങളുടെ സ്ഥാപകനായ സ്വാമിനാരായണൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
രാമായണം എവിടെ വായിച്ചാലും മറ്റുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു.

अमलकमलवर्णं प्रज्ज्वलत्पावकाक्षं सरसिजनिभवक्त्रं सर्वदा |
पटुतरघनगात्रं कुण्डलालङ्कृताङ्गं रणजयकरवालं वानरेशं ||

यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्
बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्

യാത്ര യാത്ര രഘുനാഥകീർത്തനം തത്രാ തത്ര കൃത മസ്തകഞ്ജലിം
baspavariparipurnalocanam marutim namata raksasantakam

അർത്ഥം: ഭൂതങ്ങളെ കൊന്നവനും തല കുനിച്ചും കണ്ണു നിറച്ച കണ്ണുകളുമുള്ള ഹനുമാനെ വണങ്ങുക, രാമന്റെ പ്രശസ്തി പാടുന്നിടത്തെല്ലാം.

കടപ്പാട്:
ഫോട്ടോ ക്രെഡിറ്റുകൾ: Google ഇമേജുകൾ

0 0 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
22 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക