hindufaqs-black-logo
രാവണൻ - ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

രാവണന് എത്ര സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു?

രാവണൻ - ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

രാവണന് എത്ര സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു?

രാവണനാണ് (रावण) രാമായണത്തിലെ പ്രധാന എതിരാളി. അദ്ദേഹം ഒരു രാക്ഷസനും ലങ്കയിലെ രാജാവും ശിവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ വിദ്യാലയം, കഴിവുള്ള ഭരണാധികാരി, വീണയുടെ മാസ്റ്ററോ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പത്ത് തലകളാണുള്ളത്, അത് നാല് വേദങ്ങളെയും ആറ് ശാസ്ത്രങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. എല്ലാ ദേവന്മാരെയും പരാജയപ്പെടുത്തി ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അദ്ദേഹം ശനി പ്രഭുവിനെ തടവുകാരനാക്കി. സഹോദരിമാരായ ശുർപാനഖയുടെ മൂക്ക് ലക്ഷ്മണൻ മുറിച്ചതിന് പ്രതികാരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ശ്രീരാമന്റെ ഭാര്യ സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്.

രാവണൻ - ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
രാവണ ഫോട്ടോ കടപ്പാട്: ഉടമയ്ക്ക്

വിശ്രവന്റെയും (പുലസ്ത്യയുടെ മകൻ) കൈകേസിയുടെയും (സുമാലിയുടെയും തതകയുടെയും മകൾ) മകനായിരുന്നു രാവണൻ.
അദ്ദേഹത്തിന് ആറ് സഹോദരന്മാരും രണ്ട് സഹോദരിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

1. പ്രഭു കുബേരൻ - വൈസ്രാവന അല്ലെങ്കിൽ കുബെർ രാവണന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിരുന്നു. സ്വർഗ്ഗീയ സമ്പത്തിന്റെ രക്ഷാധികാരിയാകാൻ ബ്രഹ്മാ പ്രഭുവിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു. രാവണനെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അദ്ദേഹം ലങ്കയുടെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു.

2. വിഭീഷണം - അദ്ദേഹം രാവണന്റെ ഒരു ഇളയ സഹോദരനായിരുന്നു, മാന്യനായ ഒരു കഥാപാത്രം, ഭയമില്ലാതെ സ്പൂ, ദയയുള്ള ഹൃദയമുള്ള സഹോദരൻ, സീതയെ ശ്രീരാമന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ രാവണനെ ഉപദേശിച്ചു. സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം ശ്രദ്ധിക്കാത്തപ്പോൾ വിഭീഷണൻ രാമന്റെ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നു. പിന്നീട് രാമൻ രാവണനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ രാമൻ വിഭീഷണനെ ലങ്ക രാജാവായി കിരീടധാരണം ചെയ്തു. ശ്രീരാമന്റെ മികച്ച അനുയായിയും രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രവും.

3. കുംഭകർണ്ണൻ - അവൻ രാവണന്റെ ഒരു ഇളയ സഹോദരനായിരുന്നു, യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ഭക്തനും, ഉല്ലാസവാനും, ബുദ്ധിമാനും, വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടാത്തതുമായ ഒരു യോദ്ധാവായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു, ദേവന്മാരുടെ രാജാവായ ഇന്ദ്രൻ അവനോടും അവന്റെ ശക്തിയോടും അസൂയപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ദ്രന്റെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സരസ്വതി ദേവിയാണ് അവന്റെ നാവ് ബന്ധിച്ചത്; അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നിർദേവത്വത്തെ (ദേവന്മാരെ ഉന്മൂലനം) ആവശ്യപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, പകരം നിദ്രാവത്വം (ഉറക്കം) ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന അനുവദിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, സഹോദരൻ രാവണൻ ബ്രഹ്മാവിനോട് ഈ അനുഗ്രഹം പഴയപടിയാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു, കാരണം ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ശാപമാണ്. കുംഭകർണ്ണനെ ആറുമാസം ഉറങ്ങുകയും വർഷത്തിൽ ആറുമാസം വിശ്രമിക്കാൻ ഉണരുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് വരത്തിന്റെ ശക്തി ലഘൂകരിച്ചു. ശ്രീരാമനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ കുംഭകർണ്ണൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് അകാലത്തിൽ ഉണർന്നു. രാമനുമായി ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കാനും സീതയെ തന്നിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാനും രാവണനെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. രാവണന്റെ വഴികൾ ശരിയാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹവും പരാജയപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു സഹോദരന്റെ കടമയാൽ ബന്ധിതനായ അദ്ദേഹം രാവണന്റെ പക്ഷത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും യുദ്ധക്കളത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

കുംഭകരൻ - ഹിന്ദുഫാക്കുകൾ
കുംഭകരൻ, ഫോട്ടോ കടപ്പാട്: ഉടമയ്ക്ക്

4. ഖര രാജാവ് - ഖര പ്രധാന ഭൂപ്രദേശമായ ലങ്കയുടെ വടക്കൻ രാജ്യമായ ജനസ്ഥാനിലെ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു, മകരാക്ഷ, അമ്മാവൻ രാവണന്റെ പക്ഷത്ത് യുദ്ധം ചെയ്തു, രാമൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

5. ദുഷന ആരാണ് രാമൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

6. രാജാവ് അഹിരവൻ - രാക്ഷസന്മാർ ഭരിച്ച അധോലോകത്തിലെ രാജാവായ അഹിരവനൻ മഹാനായ ദേവിയെ ഭയപ്പെടുത്താനായി രാമനെയും ലക്ഷ്മണനെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ വിശ്വര മുനിയുടെ മകനായിരുന്നു. എന്നാൽ മഹിരവനെയും സൈന്യത്തെയും കൊന്നാണ് ഹനുമാൻ അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത്.

7. കുംഭിനി - രാവണന്റെ സഹോദരിയും മഥുരയിലെ രാജാവായ മധു എന്ന രാക്ഷസന്റെ ഭാര്യയുമായ അവൾ ലവനാസുരന്റെ അമ്മയായിരുന്നു (രാമന്റെ ഇളയ സഹോദരനായ ശത്രുഘ്‌ണൻ കൊല്ലപ്പെട്ട അസുരൻ).

8. സുർപാനഖ - ish ഷി വിശ്വ്രവനും രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ കൈകേസിയും രാവണന്റെ സഹോദരിയായിരുന്നു. അമ്മയെപ്പോലെ സുന്ദരിയായ അവൾ രഹസ്യമായി ദാനവ രാജകുമാരനായ വിദ്യുത്ജിഹ്വയെയും വിവാഹം കഴിച്ചു.

 

രാവണന് 7 ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് 3 ആൺമക്കളുണ്ടായിരുന്നു.
അവന്റെ മൂന്ന് ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് ഏഴു പുത്രന്മാർ:

1. മേഘ്‌നാദ് ഇന്ദ്രനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ഇന്ദ്രജിത് എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം രാവണന്റെ ഏറ്റവും ശക്തനായ പുത്രനായിരുന്നു.

ഇന്ദ്രജീത് - ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
ഇന്ദ്രജീത് - രാവണന്റെ മകൻ അതിമഹാരതി കടപ്പാട്: jubjubjedi.deviantart.com

2. അതികായ ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ ഇളയ സഹോദരനും അങ്ങേയറ്റം ശക്തനുമായിരുന്നു. ഒരുകാലത്ത് കൈലാഷ പർവതത്തിൽ ശിവനെ പ്രകോപിപ്പിച്ച ദേവൻ തന്റെ ത്രിശൂലിനെ അതികായയിൽ എറിഞ്ഞെങ്കിലും അതികായ ത്രിശൂലിനെ വായുവിൽ പിടിച്ച് താഴ്മയോടെ യജമാനന്റെ മുമ്പിൽ കൈകൾ മടക്കി. ഇത് കണ്ട് ശിവൻ സന്തോഷിച്ചു, അതിരൂപത്തിന്റെയും ദിവ്യായുധങ്ങളുടെയും രഹസ്യങ്ങളാൽ അതികായയെ ദയാപൂർവ്വം അനുഗ്രഹിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവുകളും മികവും കാരണം ലക്ഷ്മണനെ വധിക്കേണ്ടിവന്നു.

3. അക്ഷയകുമാര രാവണന്റെ ഇളയ മകൻ ഹനുമാൻ പ്രഭുവിനോട് ധീരമായി പോരാടി. യുവ അക്ഷയ്കുമാരയുടെ വീര്യവും കഴിവുകളും വളരെയധികം ആകർഷിച്ചെങ്കിലും, അധർമ്മയ്‌ക്കെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ ഹനുമാൻ പ്രഭുവിനെ കൊല്ലേണ്ടിവന്നു.

4. ദേവന്തക ഹനുമാൻ പ്രഭു യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

5. നരന്തക 720 ദശലക്ഷം രാക്ഷസന്മാർ (പിശാചുക്കൾ) അടങ്ങുന്ന സൈന്യത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ളവർ. സൈന്യത്തോടൊപ്പം ബാലിയിലെ പുത്രനായ അങ്കഡ എന്ന കുരങ്ങൻ രാജാവിനെ കൊന്നു.

6. ത്രിശിര അദ്ദേഹം രാമനെ ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തി നിരവധി അമ്പുകളാൽ അടിച്ചു. അമ്പുകൾ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ പുഷ്പങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന് രാമൻ അവനോടു പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം, ഒരു യുദ്ധം നടന്നു, അതിൽ രാമൻ ത്രിശിരനെ കൊന്നു.

7. പ്രഹസ്ത ലങ്കയിലെ രാവണന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ ചീഫ് കമാൻഡർ. ലക്ഷ്മണനാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നത്. മഹാഭാരതത്തിൽ പുരോചനയായി പ്രഹസ്ത പുനർജനിച്ചു, ദുര്യോധനന്റെ വിശ്വസ്ത സഹായിയും ലക്ഷാഗ്രഹ സംഭവത്തിന് ഉത്തരവാദിയുമാണ്.

 

നിരാകരണം: ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

1 1 വോട്ടുചെയ്യുക
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
7 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക