hindufaqs-black-logo
മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്നുള്ള കർണ്ണൻ

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്നുള്ള ആകർഷകമായ കഥകൾ എപി ആറാമൻ: കൃഷ്ണനും കർണനും

മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്നുള്ള കർണ്ണൻ

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്നുള്ള ആകർഷകമായ കഥകൾ എപി ആറാമൻ: കൃഷ്ണനും കർണനും

കർണ്ണൻ വില്ലിന് ഒരു അമ്പടയാളം അറ്റാച്ചുചെയ്ത് പുറകോട്ട് വലിച്ചിഴക്കുന്നു - അമ്പടയാളം അർജുനന്റെ ഹൃദയത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി. അർജുനന്റെ രഥമായ കൃഷ്ണൻ രഥത്തെ നിലത്തു വീഴ്ത്തി നിരവധി അടി ഓടിക്കുന്നു. അമ്പടയാളം അർജുനന്റെ ശിരോവസ്ത്രം തട്ടി അതിനെ തട്ടുന്നു. ലക്ഷ്യം നഷ്ടമായി - അർജ്ജുനന്റെ ഹൃദയം.
കൃഷ്ണ അലറുന്നു, “വൗ! നല്ല ഷോട്ട്, കർണ്ണൻ. "
അർജ്ജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുന്നു, 'നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കർണ്ണനെ പ്രശംസിക്കുന്നത്? '
കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, 'നിങ്ങളെ നോക്കൂ! ഈ രഥത്തിന്റെ പതാകയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹനുമാൻ പ്രഭു ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ രഥമായി നിങ്ങൾ എന്നെ ഉണ്ട്. യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മാ ദുർഗയുടെയും നിങ്ങളുടെ ഗുരു ദ്രോണാചാര്യന്റെയും അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു, സ്നേഹവാനായ ഒരു അമ്മയും പ്രഭുവർഗ്ഗ പാരമ്പര്യവുമുണ്ട്. ഈ കർണ്ണന് ആരുമില്ല, സ്വന്തം രഥം, സല്യ അവനെ നിന്ദിക്കുന്നു, സ്വന്തം ഗുരു (പരുസുരാമ) അവനെ ശപിച്ചു, ജനിച്ചപ്പോൾ അമ്മ അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു, അവന് അറിയാവുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യവുമില്ല. എന്നിട്ടും, അവൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന യുദ്ധം നോക്കൂ. ഈ രഥത്തിൽ ഞാനും ഹനുമാനും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരിക്കും? '

കർണ്ണൻ
കൃഷ്ണനും കർണ്ണനും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം
വിവിധ അവസരങ്ങളിൽ. അവയിൽ ചിലത് മിഥ്യകളും ചിലത് ശുദ്ധമായ വസ്തുതകളുമാണ്.


1. കൃഷ്ണന്റെ ജനനത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ, അദ്ദേഹത്തെ അച്ഛൻ വാസുദേവ നദിയിലൂടെ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. വളർത്തമ്മമാരായ നന്ദയും യശോദയും
കർണ്ണന്റെ ജനനത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ, അവന്റെ അമ്മ - കുന്തി അവനെ നദിയിൽ ഒരു കൊട്ടയിൽ വച്ചു. പിതാവ് സൂര്യദേവിന്റെ ജാഗ്രതയോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ രണ്ടാനച്ഛന്മാരായ അദിരതയിലേക്കും രാധയിലേക്കും കൊണ്ടുപോയത്

2. കർണ്ണന്റെ പേര് - വാസുസേന
- കൃഷ്ണനെയും വിളിച്ചിരുന്നു - വാസുദേവ

3. കൃഷ്ണന്റെ അമ്മ ദേവകി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാനമ്മ - യശോദ, മുഖ്യ ഭാര്യ - രുക്മിണി, എന്നിട്ടും രാധയുമായുള്ള ലീലയെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ ഓർമ്മിക്കുന്നത്. 'രാധ-കൃഷ്ണ'
- കർണ്ണന്റെ ജനന മാതാവ് കുന്തി ആയിരുന്നു, അവൾ അവന്റെ അമ്മയാണെന്ന് അറിഞ്ഞതിനുശേഷവും - കൃഷ്ണനോട് അവനെ വിളിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു - ക nt ണ്ടേയ - കുന്തിയുടെ മകൻ, പക്ഷേ രാധേയ - രാധയുടെ പുത്രൻ. ഇന്നുവരെ മഹാഭാരതം കർണ്ണനെ 'രാധേയ' എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്

4. കൃഷ്ണനെ തന്റെ ആളുകൾ - യാദവന്മാർ- രാജാവാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണൻ നിരസിച്ചു, ഉഗ്രസേന യാദവന്മാരുടെ രാജാവായിരുന്നു.
- ഭാരതവർഷ- അക്കാലത്ത് പാകിസ്താൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു) മഹാഭാരതയുദ്ധം തടയാൻ കൃഷ്ണൻ കർണ്ണനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. യുധിഷ്ഠിരനും ദുര്യോധനനും കർണ്ണൻ മൂപ്പനായിരിക്കുമെന്ന് കൃഷ്ണൻ വാദിച്ചു - സിംഹാസനത്തിന്റെ ശരിയായ അവകാശി അദ്ദേഹം ആയിരിക്കും. തത്ത്വം നിമിത്തം കർണ്ണൻ രാജ്യം നിരസിച്ചു

5. യുദ്ധസമയത്ത് ആയുധം എടുക്കില്ലെന്ന പ്രതിജ്ഞ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തകർത്തു, തന്റെ ചക്രവുമായി ഭീഷ്മ ദേവിലേക്ക് ആവേശപൂർവ്വം ഓടിയെത്തിയപ്പോൾ.

കൃഷ്ണൻ തന്റെ ചക്രവുമായി ഭീഷ്മന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടുന്നു

എല്ലാ 6 പാണ്ഡവരും തന്റെ സംരക്ഷണയിലാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ കുന്തിയോട് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു
- 4 പാണ്ഡവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുമെന്നും അർജ്ജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്നും കർണ്ണൻ കുന്തിയോട് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു (യുദ്ധത്തിൽ, കർണ്ണന് കൊല്ലാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നു - യുധിഷ്ഠിര, ഭീമ, നകുല, സഹദേവ എന്നിവരെ വിവിധ ഇടവേളകളിൽ. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു)

7. ക്ഷത്രിയ ജാതിയിലാണ് കൃഷ്ണൻ ജനിച്ചത്, എന്നിട്ടും യുദ്ധത്തിൽ അർജ്ജുനന്റെ രഥത്തിന്റെ വേഷം ചെയ്തു
- കർണ്ണൻ വളർന്നത് സൂത (രഥ) ജാതിയിലാണ്, എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിൽ ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ വേഷം ചെയ്തു

8. ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് കബളിപ്പിച്ചതിന് കർണ്ണനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു - ish ഷി പരുഷാരം ശപിച്ചു (വാസ്തവത്തിൽ, പരശുരാമന് കർണ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു - എന്നിരുന്നാലും, പിന്നീട് കളിക്കേണ്ട വലിയ ചിത്രവും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. അത് - ഭിഷ്മ ദേവിനൊപ്പം കർണ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായിരുന്നു)
- യുദ്ധം തുടരാൻ അനുവദിച്ചതായും അത് തടയാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമായിരുന്നുവെന്നും തോന്നിയതിനാൽ കൃഷ്ണനെ മരണത്തിൽ ശപിച്ചു.

9. ദ്രൗപതി വിളിച്ചു കൃഷ്ണ അവളുടെ സഖ (സഹോദരൻ) അവനെ പരസ്യമായി സ്നേഹിച്ചു. (കൃഷ്ണൻ സുദർശൻ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് വിരൽ മുറിച്ചു, ദ്രൗപതി ഉടൻ തന്നെ അവൾ ധരിച്ചിരുന്ന അവളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സാരിയിൽ നിന്ന് ഒരു തുണി വലിച്ചുകീറി, വെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചിറങ്ങി, രക്തസ്രാവം തടയാൻ വേഗത്തിൽ വിരലിൽ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ, 'അത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സാരി! '. വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന മട്ടിൽ ദ്രൗപതി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തോളിലേറ്റി. കൃഷ്ണനെ ഇത് സ്പർശിച്ചു - അതിനാൽ അവളെ ദുഷാഷന അസംബ്ലി ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമ്പോൾ - കൃഷ്ണൻ മായ ദ്രൗപതിയെ സാരികൾക്ക് ഒരിക്കലും അവസാനിപ്പിക്കാതെ വിതരണം ചെയ്തു.
- ദ്രൗപതി കർണ്ണനെ രഹസ്യമായി സ്നേഹിച്ചു. അവൻ അവളുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രഷ് ആയിരുന്നു. അസംബ്ലി ഹാളിൽ ദുഷാഷന തന്റെ സാരിയുടെ ദ്രൗപതിയെ അഴിക്കുമ്പോൾ. ഏത് കൃഷ്ണൻ ഓരോന്നായി നിറച്ചു (ഭീമൻ ഒരിക്കൽ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, 'സഹോദരാ, കൃഷ്ണന് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നൽകരുത്. അവൻ എല്ലാം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.')

10. യുദ്ധത്തിനുമുമ്പ് കൃഷ്ണനെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി നോക്കിയിരുന്നു. യാദവർക്കിടയിൽ പോലും, കൃഷ്ണൻ വലിയവനാണെന്നും ഏറ്റവും വലിയവനാണെന്നും അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു… എന്നിട്ടും, അവന്റെ ദൈവത്വം അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കൃഷ്ണൻ ആരാണെന്ന് വളരെ കുറച്ചുപേർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ. യുദ്ധാനന്തരം, നിരവധി ish ഷികളും ജനങ്ങളും കൃഷ്ണനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു, കാരണം ഈ ക്രൂരതയെയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മരണങ്ങളെയും തടയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു.
- യുദ്ധത്തിനുമുമ്പ്, ദുര്യോധനന്റെ ഉത്തേജകനും വലംകൈയ്യനുമായി കർണ്ണനെ കാണപ്പെട്ടു - പാണ്ഡവരുടെ അസൂയ. യുദ്ധാനന്തരം പാണ്ഡവർ, ധൃതരാഷ്ട്ര, ഗാന്ധാരി എന്നിവരാണ് കർണ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം നോക്കിക്കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തമായ ത്യാഗത്തിനും അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കർണ്ണന് അത്തരം അജ്ഞത നേരിടേണ്ടിവന്നതിൽ സങ്കടമുണ്ട്

11. കൃഷ്ണ / കർണ്ണന് പരസ്പരം വളരെയധികം ബഹുമാനമുണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യത്വത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും അറിയുന്ന കർണ്ണൻ തന്റെ ലീലയ്ക്ക് കീഴടങ്ങി. അതേസമയം, കർണ്ണൻ കൃഷ്ണനോട് കീഴടങ്ങി മഹത്വം നേടി - പിതാവ് ദ്രോണാചാര്യനെ കൊന്നതും പഞ്ചാലകൾക്കെതിരായ ഒരു ഗറില്ലാ യുദ്ധം അഴിച്ചുവിട്ടതും അംഗത്വത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല - പുരുഷന്മാർ, സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ. ദുര്യോധനനേക്കാൾ വലിയ വില്ലനായി അവസാനിക്കുന്നു.

12. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ പാണ്ഡവർ വിജയിക്കുമെന്ന് തനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് കൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു. ഇതിനോട് കർണ്ണൻ പ്രതികരിച്ചു, 'കുരുക്ഷേത്ര ഒരു ത്യാഗപരമായ മേഖലയാണ്. അർജുനൻ പ്രധാന പുരോഹിതനാണ്, നിങ്ങൾ-കൃഷ്ണൻ പ്രധാന ദേവതയാണ്. ഞാൻ (കർണ്ണൻ), ഭീഷ്മ ദേവ്, ദ്രോണാചാര്യ, ദുര്യോധനൻ. '
കൃഷ്ണനോട് കൃഷ്ണൻ അവരുടെ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു, 'നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരിൽ ഏറ്റവും മികച്ചവനാണ്. '

13. ത്യാഗത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ലോകത്തെ കാണിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ വിധി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് കർണ്ണൻ. എല്ലാ മോശം ഭാഗ്യങ്ങളും മോശം സമയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും: നിങ്ങളുടെ ആത്മീയത, നിങ്ങളുടെ er ദാര്യം, കുലീനത, നിങ്ങളുടെ അന്തസ്സ്, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനം, ബഹുമാനം.

അർജ്ജുനൻ കർണ്ണനെ കൊല്ലുന്നുഅർജ്ജുനൻ കർണ്ണനെ കൊല്ലുന്നു

പോസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റുകൾ: അമാൻ ഭഗത്
ഇമേജ് ക്രെഡിറ്റുകൾ: ഉടമയ്ക്ക്

0 0 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
7 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക