hindufaqs-black-logo
hindufaqs.com-nara narayana - കൃഷ്ണ അർജ്ജുന - sarthi

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

മുൻ ജന്മത്തിൽ കർണ്ണനും അർജ്ജുനനും ആരായിരുന്നു?

hindufaqs.com-nara narayana - കൃഷ്ണ അർജ്ജുന - sarthi

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

മുൻ ജന്മത്തിൽ കർണ്ണനും അർജ്ജുനനും ആരായിരുന്നു?

വളരെക്കാലം മുമ്പ് ദംബോദ്ഭവ എന്ന അസുരൻ (അസുരൻ) ജീവിച്ചിരുന്നു. അനശ്വരനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച അദ്ദേഹം സൂര്യദേവനായ സൂര്യയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. തപസ്സിൽ സംതൃപ്തനായ സൂര്യ അവന്റെ മുമ്പാകെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. തന്നെ അമർത്യനാക്കാൻ ദംബോദ്ഭവ സൂര്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ സൂര്യന് ഈ അനുഗ്രഹം നൽകാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഈ ഗ്രഹത്തിൽ ജനിച്ച ആർക്കും മരിക്കേണ്ടിവരും. അമർത്യതയ്ക്ക് പകരം മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ സൂര്യ അദ്ദേഹത്തിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. സൂര്യദേവനെ കബളിപ്പിക്കാൻ ദംബോദ്ഭവ ചിന്തിച്ചു, തന്ത്രപരമായ അഭ്യർത്ഥനയുമായി.

ആയിരം കവചങ്ങളാൽ തന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
1. ആയിരം വർഷത്തേക്ക് തപസ്സുചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ആയിരം കവചങ്ങൾ തകർക്കാൻ കഴിയൂ!
2. കവചം തകർക്കുന്നവൻ ഉടനെ മരിക്കണം!

സൂര്യ ഭയങ്കര വിഷമത്തിലായിരുന്നു. ദംഭോദ്‌ഭവ വളരെ ശക്തമായ ഒരു തപസ്സാണ് നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ട മുഴുവൻ വരവും നേടാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. ദംഭോദ്‌ഭവ തന്റെ അധികാരങ്ങൾ നന്മയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന തോന്നൽ സൂര്യനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ലാതെ സൂര്യ ദംബോദ്ഭവയ്ക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകി. എന്നാൽ സൂര്യൻ വിഷമിക്കുകയും വിഷ്ണുവിന്റെ സഹായം തേടുകയും ചെയ്തു, വിഷമിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അധർമ്മയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കുമെന്നും വിഷ്ണു ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സൂര്യദേവിൽ നിന്ന് വൂൺ ചോദിക്കുന്ന ദംബോദ്ഭവ | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
സൂര്യദേവിൽ നിന്ന് വൂൺ ചോദിക്കുന്ന ദംബോദ്ഭവ


സൂര്യയിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചയുടനെ, ദംബോദ്ഭവ ആളുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹവുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആളുകൾ ഭയപ്പെട്ടു. അവനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല. അവന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന ആരെയും അവൻ തകർത്തു. ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ സഹസ്രകവാച്ച എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി [അതായത് ആയിരം ആയുധങ്ങൾ ഉള്ളയാൾ]. ഈ സമയത്താണ് ദക്ഷ രാജാവിന് [ശിവന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ സതിയുടെ പിതാവ്] തന്റെ പെൺമക്കളിൽ ഒരാളെ ലഭിച്ചത്, മൂർത്തി ധർമ്മത്തെ വിവാഹം കഴിച്ചു - സൃഷ്ടിയുടെ ദൈവമായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ 'മനസ് പുത്രങ്ങളിൽ' ഒന്ന്

മൂർത്തി സഹസ്രകാവച്ചയെക്കുറിച്ചും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, തന്റെ ഭീഷണി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനാൽ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് അവൾ വിഷ്ണുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. വിഷ്ണു അവളോട് സംതൃപ്തനായി അവളുടെ മുൻപിൽ ഹാജരായി പറഞ്ഞു
'നിങ്ങളുടെ ഭക്തിയിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്! ഞാൻ വന്ന് സഹസ്രകാവച്ചയെ കൊല്ലും! നിങ്ങൾ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതിനാൽ സഹസ്രകാവച്ചയെ കൊല്ലാൻ നിങ്ങൾ കാരണമാകും! '.

മൂർത്തി ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചില്ല, മറിച്ച് ഇരട്ടകളായ നാരായണനും നാരയും. നാരായണനും നാരയും കാടുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ആശ്രമത്തിലാണ് വളർന്നത്. അവർ ശിവന്റെ വലിയ ഭക്തരായിരുന്നു. രണ്ട് സഹോദരന്മാരും യുദ്ധകല അഭ്യസിച്ചു. രണ്ട് സഹോദരന്മാർക്കും അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റൊരാൾ വിചാരിച്ചത് മറ്റൊന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. ഇരുവരും പരസ്പരം പരസ്‌പരം വിശ്വസിക്കുകയും ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തില്ല.

സമയം കഴിയുന്തോറും സഹസ്രകവാച്ച നാരായണനും നാരയും താമസിച്ചിരുന്ന ബദ്രിനാഥിന് ചുറ്റുമുള്ള വനമേഖലയിൽ ആക്രമണം തുടങ്ങി. നാര ധ്യാനിക്കുന്നതിനിടയിൽ, നാരായണൻ പോയി സഹസ്രകാവച്ചയെ ഒരു പോരാട്ടത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ചു. സഹസ്രകവാച്ച നാരായണന്റെ ശാന്തമായ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി, അദ്ദേഹത്തിന് വരം ലഭിച്ചതിനുശേഷം ആദ്യമായി അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഭയം വളർന്നു.

നാരായണന്റെ ആക്രമണത്തെ നേരിട്ട സഹസ്രകവാച്ച അമ്പരന്നു. നാരായണൻ ശക്തനാണെന്നും സഹോദരന്റെ തപസ്സിൽ നിന്ന് ധാരാളം ശക്തി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. പോരാട്ടം തുടരുന്നതിനിടയിൽ, നരയുടെ തപസ്സ് നാരായണന് കരുത്ത് പകരുന്നുവെന്ന് സഹസ്രകവാച്ച മനസ്സിലാക്കി. സഹസ്രകവാച്ചയുടെ ആദ്യത്തെ കവചം തകർന്നപ്പോൾ നാരയും നാരായണനും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. ഒരേ ആത്മാവുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികൾ മാത്രമായിരുന്നു അവർ. എന്നാൽ സഹസ്രകവാച്ചയ്ക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവന്റെ ആയുധശേഖരങ്ങളിലൊന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. നാരായണൻ മരിച്ചുപോയപ്പോൾ അയാൾ സന്തോഷത്തോടെ നോക്കി, അവന്റെ ആയുധശേഖരങ്ങളിൽ ഒന്ന് തകർന്നു!

നാരയും നാരായണനും | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
നാരയും നാരായണനും

നാരായണൻ മരിച്ചു വീണപ്പോൾ നാര അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നു. തന്റെ തപസ്സും ശിവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതുമായ വർഷങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം മഹാ മൃതുഞ്ജയ മന്ത്രം നേടി - മരിച്ചവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. ഇപ്പോൾ നാരായണ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ സഹസ്രകവച്ചയുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു! ആയിരം വർഷത്തിനുശേഷം, നാര മറ്റൊരു കവചം തകർത്ത് മരിച്ചു. നാരായണൻ തിരിച്ചുവന്ന് അവനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു. 999 കവചങ്ങൾ താഴുന്നതുവരെ ഇത് തുടർന്നു. തനിക്ക് ഒരിക്കലും രണ്ട് സഹോദരന്മാരെയും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സഹസ്രകവാച സൂര്യയോട് അഭയം തേടി ഓടിപ്പോയി. അവനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നാര സൂര്യനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ സൂര്യൻ തന്റെ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ അത് ചെയ്തില്ല. ഈ പ്രവൃത്തിക്കായി സൂര്യനെ മനുഷ്യനായി ജനിക്കാൻ നാര ശപിക്കുകയും സൂര്യ ഈ ഭക്തന്റെ ശാപം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് ത്രേതയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണ്. സഹസ്രകാവച്ചയുമായി പിരിയാൻ സൂര്യ വിസമ്മതിച്ചയുടനെ, ത്രേതയുഗം അവസാനിക്കുകയും ദ്വാപർ യുഗം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. സഹസ്രകാവച്ചയെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റുന്നതിനായി, നാരായണനും നാരയും പുനർജന്മം നേടി - ഇത്തവണ കൃഷ്ണനും അർജ്ജുനനും.

ശാപത്തെത്തുടർന്ന്, സൂര്യന്റെ ആൻ‌ഷിനൊപ്പം ദംബോദ്‌ഭവ കുന്തിയുടെ മൂത്ത മകനായി കർണ്ണനായി ജനിച്ചു! സ്വാഭാവിക സംരക്ഷണമെന്ന നിലയിൽ ആയുധശേഖരങ്ങളിലൊന്നായാണ് കർണ്ണൻ ജനിച്ചത്, സഹസ്രകാവച്ചയുടെ അവസാനത്തേത്.
കൃഷ്ണന്റെ കവചം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അർജ്ജുനൻ മരിക്കുമായിരുന്നു, കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം, ഇന്ദ്രൻ [അർജ്ജുനന്റെ പിതാവ്] വേഷംമാറി കർണ്ണന്റെ അവസാന കവചം നേടി, യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിനു വളരെ മുമ്പുതന്നെ.
തന്റെ മുൻ ജന്മത്തിൽ കർണ്ണൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദംബോദ്ഭവ രാക്ഷസനായിരുന്നതിനാൽ, തന്റെ മുൻകാല ജീവിതത്തിൽ താൻ ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണാൻ അദ്ദേഹം വളരെ പ്രയാസകരമായ ജീവിതം നയിച്ചു. എന്നാൽ കർണ്ണന് സൂര്യനായ സൂര്യദേവനും ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനാൽ കർണ്ണനും ഒരു നായകനായിരുന്നു! തന്റെ മുൻ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള കർമ്മമാണ് ദുര്യോധനനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അവൻ ചെയ്ത എല്ലാ തിന്മകളുടെയും ഭാഗമാകുകയും ചെയ്തത്. എന്നാൽ അവനിലെ സൂര്യൻ അവനെ ധീരനും ശക്തനും നിർഭയനും ജീവകാരുണ്യനുമായി മാറ്റി. അത് അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘകാലം പ്രശസ്തി നേടി.

അങ്ങനെ കർണ്ണന്റെ മുൻ ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം മനസിലാക്കിയ പാണ്ഡവർ കുന്തിയോടും കൃഷ്ണനോടും വിലപിച്ചതിന് മാപ്പ് പറഞ്ഞു…

കടപ്പാട്:
പോസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റുകൾ ബിമൽ ചന്ദ്ര സിൻഹ
ഇമേജ് ക്രെഡിറ്റുകൾ: ഉടമകൾക്കും ഗോഗിൾ ഇമേജുകൾക്കും

5 4 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
1 അഭിപ്രായം
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക