hindufaqs-ਕਾਲਾ-ਲੋਗੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਬੋਨਸ

ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ (ਵਰਧਨ ਜਾਂ ਵਰਦਾਨ) ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਥਿਹਾਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਨੀ, ਰੋਮਨ, ਸੇਲਟਿਕ, ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਸਰਾਪ ਅਤੇ ਵਰਦਾਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਿਆਂ (ਤਪਸਿਆ) ਤੋਂ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਰੱਬ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਨਾਇਕ (ਗਣਪਤੀ) ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ (ਪ੍ਰਥਮਪੂਜਿਆ)।

ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੋਨਸ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਰਦਾਨ ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਇੱਕ "ਦੈਵੀ ਬਰਕਤ" ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਆਕਾਸ਼ੀ ਜੀਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਤਪੱਸਿਆ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।