ਸਧਾਰਨ ਚੋਣਕਾਰ
ਸਹੀ ਮੈਚ ਸਿਰਫ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ
ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰੋ
ਪੋਸਟ ਕਿਸਮ ਚੋਣਕਾਰ
ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰੋ
ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖ

ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀਆਂ ਏਪੀ ਵੀ: ਉਡੂਪੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੁੱਧ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ. ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "
ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਜਨਾ ਸਟੋਤਰਾ - ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਜਨਾ ਸਟੋਤਰਾ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਪੈਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੰੁਮਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ.

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਹਨੁਮਾਨਾਂਜਨਸਨੂਰਵਾਯੁਪ੍ਰਤੋ ਮਹਾਬਲ: .
ਰਾਮੇਸ਼ਠ: ਫਾਲਗੁਨਸਖਾਹ: पिਿੰਗਾक्षोऽਮਿਕਟਿਕ੍ਰਮः ॥੧॥
उदरेत्रणश्चैव ਸੀਤਾਸ਼ੋਕਵਿਨਾਸ਼ਨ: .
ਲਕਸ਼ਮਨਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਸ਼ਿਗਰੀਵਾਸਯ ਰਜਿਸਟਰ ॥੨॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਹਨੁਮਾਨ-ਅਨਾਜਨਾ-ਸੁਨੂਰ-ਵਾਯੁ-ਪੁਤ੍ਰੋ ਮਹਾ-ਬਾਲਹ |
ਰੈਮ[a_I]ssttah Phaalguna-Sakhah ਪਿੰਗਗਾ-ਅਕਸੋ-ਅਮਿਤਾ-ਵਿਕਰਮਾਹ || 1 ||
ਉਦੈ-ਕ੍ਰਮਣਨਾਸ਼-ਕੈ[ਏਈ]ਵਾ ਸੀਤਾ-ਸ਼ੋਕਾ-ਵਿਨਾਸ਼ਨਾਹ |
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾ-ਪ੍ਰਣਾ- ਦਤਾਸ਼-ਕੈ ਦਸ਼ਾ-ਗ੍ਰਿਵਸ੍ਯ ਦਰ੍ਪਾ-ਹਾ || || ||

ਭਾਵ:

(ਭਗਤ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰਵੇਂ ਨਾਮ ਹਨ)
1: ਹਨੂਮਾਨ (ਭਗਤ ਹਨੂੰਮਾਨ), ਅੰਜਨਾ ਸੁਨੂੰ (ਦੇਵੀ ਅੰਜਨਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ), ਵਾਯੁ ਪੁਤ੍ਰ (ਵਾਯੂ ਦੇਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ), Mਆਹ ਬਾਲਾ (ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ),
2: ਰਮੇਸਟਾ (ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹੈ), ਫਲਗੁਣਾ ਸਖਾ (ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ), ਪਿੰਗਕਸ਼ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਹਨ), ਅਮਿਤਾ ਵਿਕਰਮਾ (ਜਿਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਸੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ),
3: ਉਦਾਦੀ ਕ੍ਰਮਨਾ (ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ), ਸੀਤਾ ਸ਼ੋਕਾ ਵਿਨਾਸ਼ਨ (ਜਿਸਨੇ ਦੇਵੀ ਸੀਤਾ ਦੇ ਦੁਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ), ਲਕਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾਤਾ (ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ) ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਗਰਿਵਾ ਦਰਪਹਾ (ਜਿਸਨੇ ਦਸ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ)

ਸਰੋਤ: Pinterest

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਅਤੇ द्विवाद ਨਾਮਨਿ कपींद्रस्य ਮਹਾਤਮਾਹਣ: .
ਸਵਾਪਕਲੇ ਪ੍ਰਬੋਧ  ਯਾਤਰਾ ਭੈੜਾ  ਯੈਅ पाठेत् ॥੩॥
ਤਸੀ ਸਭਭੇ ਨਾਸਤੀ रਨੇ  ਜੀ ਭਵੇਤ .
ਰਾਜ ਸਭਾ ਗਾਈਗੇ  भयंकर ਨਾਸਤੀ ਚਾਚ ॥੪॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਏਵਂ ਦ੍ਵਾਦਾਸ਼ਾ ਨਾਮਾਣੀ ਕਪਿਣ੍ਦ੍ਰਸ੍ਯ ਮਹਾਤ੍ਮਨਹ |
ਸ੍ਵਪਾ-ਕਾਲੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੈ ਯਤ੍ਰਾ ਕਾਲੇ ਯੇ ਯ ਪਥਤੇ || || ||
ਤਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਭਾਯਾਮ ਨ- ਅਸ੍ਤਿ ਰਨੇ ਕੈ ਵਿਜਯੀ ਭਵੇਤ |
ਰਾਜਾ-ਦੁਵਾਰੇ ਗਹਵਰੇ ਕੈ ਭਯਮ ਨ ਅਸਤਿ ਕਦਾਕਾਨਾ || || ||

ਭਾਵ:

4: ਇਹ ਬਾਰਾਂ ਨਾਮ of ਕਪਿੰਦਰਾ (ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੌਣ) ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਨੋਬਲ, ...
5: ... ਉਹ ਜੋ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਲੀਪ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗਣਾ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜਰਨੀ; …
6: … ਲਈ ਉਸ ਨੂੰਸਾਰੇ ਡਰ ਕਰੇਗਾ ਮਿਟਾਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਤੂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ (ਜੀਵਨ ਦਾ),
7: ਉੱਥੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ be ਕੋਈ ਡਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਚ ਹੈ ਮਹਿਲ ਕਿੰਗ ਜਾਂ ਰਿਮੋਟ ਵਿਚ ਗੁਫਾ.

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਮਨੋਜਵੰਤ ਮਾਰੂਤੁਲਯ ਹੋਣਾं
ਜੀेंद्रेंद्रं ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀਨੀਅਰ .
ਅਵਸਥਾਜਨ ਵੈਨਰੂਥਮੁਯਂ
श्रीरामਬੰਨ ਸ਼ਰਣੰ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ .


ਅਨੁਵਾਦ:

ਮਨੋ-ਜਾਵਮ ਮਾਰੂਟਾ-ਤੁਲੀਆ-ਵੇਗਮ
ਜੀਤ[ਏਆਈ]ndriyam ਬੁੱਧੀ-ਮਤਮ ਵਰਿਸਸਟਾ |
ਵਤਾ-ਆਤਮਜਮ ਵਾਨਾਰਾ-ਯੁuਥਾ-ਮੁਖਯਮ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਾਮਾ- ਦੂਤਮ ਸ਼ਰਨਮ ਪ੍ਰਪਦੈ |

ਭਾਵ:

(ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ)
1: ਕੌਣ ਹੈ ਸਵਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾ,
2: ਕੌਣ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਸੰਕੇਤ, ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੁੱਧੀਲਰਨਿੰਗਹੈ, ਅਤੇ ਬੁੱਧ,
3: ਕੌਣ ਹਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਰੱਬ ਅਤੇ ਚੀਫ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਨਾਰਸ (ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ),
4: ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਂਜਰ of ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਰਫਿ .ਜੀ (ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਭਾਰਤ ਵਿਚ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ

ਬੇਦਾਅਵਾ:

ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਤਰ / ਡਿਜ਼ਾਈਨ / ਵੀਡਿਓ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ.

ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਹਨੂੰਮਾਨ | ਹਿੰਦੂ ਸਵਾਲ

ਹਨੂੰਮਾਨ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਰਾਮ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂਮਾਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ.

1. ਸ਼੍ਰੀਕਾਕੂਲਮ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮੈਡਾਪਮ ਵਿਖੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ.

ਮਦਨਪਮ ਵਿਖੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ | ਹਿੰਦੂ ਸਵਾਲ
ਮਦਾਪਮ ਵਿਖੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਬੁੱਤ

ਕੱਦ: 176 ਫੁੱਟ.

ਸਾਡੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਕੂਲਮ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮੈਡਾਪੈਮ ਵਿਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਬੁੱਤ 176 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਬੁੱਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ.


2. ਵੀਰਾ ਅਭਿਆ ਅੰਜਨੇਆ ਹਨੁਮਾਨ ਸਵਾਮੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼.

ਵੀਰਾ ਅਭਿਆ ਅੰਜਨੇਆ ਹਨੁਮਾਨ ਸਵਾਮੀ | ਹਿੰਦੂ ਸਵਾਲ
ਵੀਰਾ ਅਭਿਆ ਅੰਜਨੇਯ ਹਨੁਮਾਨ ਸਵਾਮੀ

ਕੱਦ: 135 ਪੈਰ

ਵੀਰਾ ਅਭਿਆ ਅੰਜਨੇਯਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਵਾਮੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਹੈ.
ਇਸ ਬੁੱਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁੱਧ ਚਿੱਟੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 135 ਫੁੱਟ ਹੈ. ਬੁੱਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2003 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.

3. ਝਾਕੂ ਪਹਾੜੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਬੁੱਤ, ਸ਼ਿਮਲਾ.

ਝਾਕੂ ਪਹਾੜੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਬੁੱਤ | ਹਿੰਦੂ ਸਵਾਲ
ਝਾਕੂ ਪਹਾੜੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਬੁੱਤ

ਕੱਦ: 108 ਫੁੱਟ.

ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਖੂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੁਆਮੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੈ. ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ 108 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਹੈ. ਇਸ ਬੁੱਤ ਦਾ ਬਜਟ ਡੇ crore ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬੁੱਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 1.5 ਨਵੰਬਰ, 4 ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹਨੂੰਮਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਉਥੇ ਰਹੇ.

4. ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਹਨੂੰਮਾਨ, ਦਿੱਲੀ.

ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਹਨੂੰਮਾਨ | ਹਿੰਦੂ ਸਵਾਲ
ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਹਨੂੰਮਾਨ

ਕੱਦ: 108 ਫੁੱਟ.

108 ਫੁੱਟ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਬੁੱਤ ਦਿਲੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ. ਇਹ ਨਿ Link ਲਿੰਕ ਰੋਡ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ 'ਤੇ ਹੈ. . ਇਹ ਬੁੱਤ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ. ਬੁੱਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ. ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਚੀਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਨ.


5. ਹਨੂਮਾਨ ਸਟੈਚੂ, ਨੰਦੂਰਾ

ਹਨੂਮਾਨ ਸਟੈਚੂ, ਨੰਦੂਰਾ | ਹਿੰਦੂ ਸਵਾਲ
ਹਨੂਮਾਨ ਸਟੈਚੂ, ਨੰਦੂਰਾ

ਕੱਦ: 105 ਫੁੱਟ

ਪੰਜਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੁਆਮੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲਗਭਗ 105 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨੰਦੂਰਾ ਬੁੱਲਧਾਨਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ. ਇਹ ਬੁੱਤ NH6 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ. ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਹਨੂੰਮਾਨ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਰੱਥ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ?

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਤਰ / ਡਿਜ਼ਾਈਨ / ਵੀਡਿਓ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ.

ਭੀਮ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਪੂਛ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਝੰਡੇ 'ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੇਤੂ ਹੋਏ ਸਨ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ 'ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ

ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਰਾਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਦੀਵੀ ਪਤਨੀ, ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਦੇਵੀ, ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਅਰਜੁਨ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਯਕੀਨਨ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.

ਹਨੂੰਮਾਨ ਰਥ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਅਤੇ ਭੀਮ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਕ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਰਜੁਨ ਦਿਮਾਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਪਾਂਡਵ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਉੱਚੇ ਬਡਰਿਕਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਭਟਕ ਗਏ. ਅਚਾਨਕ, ਅਲਾਕਾਨੰਦ ਨਦੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰ-ਪੱਤਰੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈ ਗਈ. ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ ਸੀ. “ਭੀਮ, ਇਹ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਯੁਧਿਸ਼ਠਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮਿਆਕਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ”

ਭੀਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੌੜਿਆ, ਉਸਨੇ ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡਰਾਇਆ. ਉਸਨੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ. ਜੰਗਲ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਇਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਦ ਤਕ ਉਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪਏ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ.

“ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ?” ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਬਸ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਲ ਖਾਓ।”
ਭੀਮ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ” ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਕੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ।

ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ?
“ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁੱ .ਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੋ। ”

ਭੀਮ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਪਰ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਫੇਰ ਬੁ oldਾਪੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਆਪਣੀ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਘਮੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਭੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ. ਪਰ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ. ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ. ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਕਸ਼ਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।

ਭੀਮ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਪੂਛ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਭੀਮਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਪੂਛ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਫੋਟੋ ਦੁਆਰਾ - ਵਾਕਲੇਨੈਕਸਨ

ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ, ਭੀਮ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਰੂਪ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ. ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੀਮ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ. ਭੀਮ ਨੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੀ.

ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ: “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਰਥ ਦੇ ਝੰਡੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਤੂ ਹੋਵੋਗੇ. ”

ਤਦ ਉਸਨੇ ਭੀਮ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ।
“ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਝੰਡੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਗਰਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ. ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ. ”

ਹਨੂੰਮਾਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਰਥ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੇ
ਹਨੂੰਮਾਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੇ

ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਪੰਚਮੁਖੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀ ਹੈ?

ਫੋਟੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਗੂਗਲ ਚਿੱਤਰ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਵੈਕਲੇਨੈਕਸਨ
ਹਿੰਦੂ ਫਕੀਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਪੰਚਮੁਖੀ ਹਨੁਮਾਨ

ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਕਸ਼ਸ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂਗਰ ਅਹੀਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੰਚਮੁਖੀ ਜਾਂ ਪੰਜ-ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ।

ਪੰਚਮੁਖੀ ਹਨੁਮਾਨ
ਪੰਚਮੁਖੀ ਹਨੁਮਾਨ

ਰਾਮਾਇਣ ਵਿਚ, ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਹਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਅਟਰਾਵਲਾ, ਪਤਾਲਾ ਦਾ ਰਾਜਾ (ਅੰਡਰਵਰਲਡ) ਮਦਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਅਹਿਰਾਵਣਾ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਹਰਾਵਣ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਅਹਰਾਵਣ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ" ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਮਕਰਧਵਾਜਾ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ
ਮਕਰਧਵਾਜਾ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ

ਜਦੋਂ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਭੀਸ਼ਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਹਾਏ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਰਾਵਣਾ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਹਨੂਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਹੀਰਾਵਣਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦੀ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ” ਹਨੂੰਮਾਨ ਪਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਵਨਾਰਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ. ਹਨੂੰਮਾਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਮਕਰਧਵਾਜਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ!" ਹਨੂੰਮਾਨ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਕ ਮਾਹਰ ਬ੍ਰਹਮਾਚਾਰੀ ਹੈ. ਜੀਵ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਜ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ. ”

ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਪਤਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਹੀਰਾਵਣਾ ਅਤੇ ਮਾਹੀਰਾਵਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਫੌਜ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦਰਸੇਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ. ਹਨੂੰਮਾਨ ਆਪਣਾ ਪੰਜ-ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਰੂਪ (ਪੰਚਮੁਖੀ ਹਨੁਮਾਨ) ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ 5 ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱ .ੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹੀਰਾਵਣ ਅਤੇ ਮਾਹੀਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ. ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਮ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੋਵੇਂ ਭੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ.

ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਹਨੁਮਾਨ ਨੇ ਅਹਰਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ
ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਹਨੁਮਾਨ ਨੇ ਅਹਰਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਚਿਹਰੇ ਹਨ

 • ਸ੍ਰੀ ਹਨੁਮਾਨ  - (ਪੂਰਬ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ)
  ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਪਾਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • ਨਰਸਿਮਹਾ - (ਦੱਖਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ)
  ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ-ਪੁਰਖ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪਿਤਾ ਹਿਰਨਿਆਕਸ਼ੀਪੂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ।
 • Garuda - (ਵੈਸਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ)
  ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਜਾਦੂ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਗਰੁੜ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਛੀ ਮੌਤ ਦੇ ਭੇਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ. ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਾਠ ਹੈ.
 • ਵਰਾਹਾ - (ਉੱਤਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ)
  ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਠ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ (ਅਸ਼ਟ ਐਸ਼ਵਰਿਆ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਵਰਾਹਾ ਇਕ ਹੋਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟੀ.
 • ਹਯਾਗ੍ਰਿਵਾ - (ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ)
  ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਗਿਆਨ, ਜਿੱਤ, ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਪੰਚਮੁਖੀ ਹਨੁਮਾਨ
ਪੰਚਮੁਖੀ ਹਨੁਮਾਨ

ਸ੍ਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਚਮੁਖਾ ਅੰਜਨਿਆ ਅਤੇ ਪੰਚਮੁਖੀ ਅੰਜਨੇਯਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਅੰਜਨਾਯ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਅੰਜਨਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ”, ਸ੍ਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ)। ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਉਸਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਪੰਜ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ - ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਉਪਰ ਵੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ / ਜ਼ੈਨੀਥ ਉੱਤੇ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਬੈਠੇ ਪੰਚਮੁਖੀ ਹਨੂੰਮਾਨ
ਬੈਠੇ ਪੰਚਮੁਖੀ ਹਨੂੰਮਾਨ

ਇਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਪੰਜ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਨਮਨ, ਸਮਾਰਨ, ਕੀਰਤਨਮ, ਯਾਚਨਮ ਅਤੇ ਅਰਪਨਮ। ਪੰਜ ਚਿਹਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਮਨ, ਸਮਾਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਕੀਰਤਨਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਅਰਪਨਮ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਸ਼੍ਰੀ (ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ) ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੇ।

ਹਥਿਆਰ ਇੱਕ ਪਰਸ਼ੂ, ਇੱਕ ਖੰਡਾ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਗਦਾ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ, ਇੱਕ ਕੁੰਭ, ਇੱਕ ਕਟਾਰ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਾਡਾ ਹਨ.

vyasa ਵੇਦ ਦਾ ਕੰਪਾਈਲਰ - hindufaqs.com

ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਦੇ ਸੱਤ ਅਮਰ (ਚਿਰੰਜੀਵੀ) ਇਹ ਹਨ:

 1. ਅਸਵਥਾਮਾ
 2. ਰਾਜਾ ਮਹਾਬਲੀ
 3. ਵੇਦ ਵਿਆਸ
 4. ਹਨੂਮਾਨ
 5. ਵਿਭੀਸ਼ਣਾ
 6. ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ
 7. ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ

ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਦੀਵੀ ਅਮਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ 'ਅਸਵਥਾਮਾ' ਅਤੇ 'ਮਹਾਬਲੀ' ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ:
ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਦੇ ਸੱਤ ਅਮਰ (ਚਿਰੰਜੀਵੀ) ਕੌਣ ਹਨ? ਭਾਗ 1


3) ਵਿਆਸ:
ਵਿਆਸ 'ਵਿਆਸ' ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ. ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਵੈਪਯਾਨਾ ਹੈ।
ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਇਕ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ ਜੋ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਵਪਾਰਾ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਯੁਗ ਵਿਚ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਉਹ ਮਛੇਰੇ ਦੁਸ਼ਾਰਾਜ ਦੀ ਧੀ, ਅਤੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ੀ ਪਰਸ਼ਾਰਾ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਲੇਖਕ: ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੱਤਿਆਵਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਮਰ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਮੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨਵੰਤ ਜਾਂ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਨ (ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਅਠਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੂਕਾ ਜਾਂ ਸੂਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੁਰਾਣ ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ।) ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਸਨੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ. ਫੁੱਟਣਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਵਿਆਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੰਡਣਾ, ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ. ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੀ ਜੋ ਵੇਦਾਂ' ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ.

ਵਿਆਸ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ
ਵਿਆਸ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ

ਵਿਆਸ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੈ. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਹਸਟੀਨਾਪੁਰਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚਿੱਤਰਵੀਰਿਆ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ.

ਵੇਦ ਵਿਆਸ
ਵੇਦ ਵਿਆਸ

ਵਿਆਸ ਅੰਬਰਿਕਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ. ਵਿਆਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਿਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ. ਵਿਆਸ ਨੇ ਸੱਤਿਆਵਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਿਆਵਤੀ ਨੇ ਅੰਬਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਿਕਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਫ਼ਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਿਆਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਨੀਮੀਆ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਂਡੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਫਿਰ ਵਿਆਸ ਨੇ ਸੱਤਿਆਵਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ. ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਬਿਕਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ. ਨੌਕਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੂਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਇਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਸੁਕਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਜਬਾਲੀ ਦੀ ਧੀ ਪਿੰਜਲਾ (ਵਾਟਿਕਾ) ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਸ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਠ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਿਆਸ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਵੱਲ ਵਿਆਸ ਨੇ ਫੇਰ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵੇਦਵਿਯਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਅਤੇ 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ।

ਗਣੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਸ
ਗਣੇਸ਼ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ

ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ. ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੋ ਮਨੁੱਖ ਸੀ. ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਮੰਵੰਤਾਰ [ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਕਥਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ] ਦੁਆਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਨਵੰਤ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰ ਹੈ.
ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ toਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੀਵਿਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਵਿਤ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਸ ਪੂਰਨਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

4) ਹਨੂੰਮਾਨ:
ਹਨੂੰਮਾਨ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਭਗਤ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਰਮਾਇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਤਰ ਹੈ. ਉਸਨੂੰ ਮਹਾਂਭਾਰਤ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੈਨ ਪਾਠਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਣਾਰਾ (ਬਾਂਦਰ), ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਦੈਤ (ਰਾਖਸ਼) ਰਾਜਾ ਰਾਵਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਉਸਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ.

ਹਨੂੰਮਾਨ ਤਾਕਤ ਦਾ ਰੱਬ
ਹਨੂੰਮਾਨ ਤਾਕਤ ਦਾ ਰੱਬ

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਅੰਬ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁੂ ਦਾ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਰਾਹੁ (ਇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚੋਂ) ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂ ਦੇਵਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਇੰਦਰ (ਮੀਂਹ ਦੇ ਦੇਵਤਾ) ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਜਰਾ ਹਥਿਆਰ ਹਨੂਮਾਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ. ਬਦਲੇ ਵਿਚ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਾਯੂ (ਹਵਾ ਦੇ ਦੇਵਤਾ) ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਵੇਖ, ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ.

ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ:

1. ਅਣਉਚਿਤਤਾ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ.

2. ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਅਤੇ ਆਤਮੇ ਹਨੂਮਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

3. ਅਕਾਰ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ
ਇਸਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ. ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰੋਣਾਗਿਰੀ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਰਾਵਣ ਦੇ ਲੰਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

4. ਉਡਾਣ
ਗਰੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ.

ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ:

1. ਲੰਬੀ ਉਮਰ
ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਕਤ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ.

2. ਇਨਹਾਂਸਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ.

3. ਲੰਬੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਉਡਾਣ
ਇਹ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਰਦਾਨ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿੱਤੀ.

ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ.

ਇੰਦਰ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰੂ ਵਜਰਾ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਵਰੁਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ.

ਅਗਨੀ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ.

ਸੂਰਯ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੈਪਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਯਮ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਿਆ.

ਕੁਬੇਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬਣਾਇਆ.

ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਐਡ-ਆਨ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ.

ਵਯੁ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਤੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ.
ਹਨੂਮਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:  ਬਹੁਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹਿੰਦੂ ਰੱਬ: ਹਨੂਮਾਨ

ਜਦੋਂ ਰਾਮ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਪਤ ਪ੍ਰਭੂ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ. ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਭਗਵਾਨ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ

ਹਨੂਮਾਨ
ਹਨੂਮਾਨ

ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਾਧਵਾਚਾਰਿਆ (13 ਵੀਂ ਸਦੀ ਸਾ.ਯੁ.), ਤੁਲਸੀਦਾਸ (16 ਵੀਂ ਸਦੀ), ਸਮਰਥ ਰਾਮਦਾਸ (17 ਵੀਂ ਸਦੀ), ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਸਵਾਮੀ (17 ਵੀਂ ਸਦੀ) ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦਾਸ (20 ਵੀਂ) ਸਦੀ).
ਹਿੰਦੂ ਸਵਾਮੀਨਾਰਾਇਣ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਸਵਾਮੀਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਕਵਾਚ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਨੂਮਾਨ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਵੀ ਰਾਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

अमलकमलवर्त प्रਜ੍ਜਲ੍ਤ੍ਪਵਕਾਕ੍ਸ਼੍ਣ ਸਰਸਿਜਨੀਭਕ੍ਤ੍ਰਂ ਸਰਦਾ ਸੁਪ੍ਰਸਨ੍ਤਮ |
ਪਤੁਤਰੰਗਰਥਂ ਕੁੰਡਲਾਲङ੍ਕ੍ਰਿਤਾङ੍ਗਂ ਰਣ੍ਯवा੍ਕਰਵਲ੍ਲਂ ਵਣਰ੍ਸ਼ਿਣ ਨਮਮੀ ||

यत्र यत्र रंद्रनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम्।
बाष्पवारिਪਰਪ੍ਰਤ੍ਲੋਚਨ ਮਾਰੁਤਿਂ ਨਮਤ ਰਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਕਮ੍॥

ਯਤ੍ਰ ਯਾਤਰਾ ਰਘੁਨਾਥਕੀਰਤਨਂ ਤਤ੍ਰ ਤਤ੍ਰ ਕ੍ਰ੍ਤਾ ਮਸਤਕਂਜਲਿਮ੍।
ਬਾਸਪਾਵਰਿਪੂਰ੍ਣਲੋਕਨਂ ਮਾਰੁਤਿਮ ਨਮਤਾ ਰਕ੍ਸ਼ਾਂਤਤਕਮ੍॥

ਅਰਥ: ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਜੋ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਗਦਿਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵੀ ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਕ੍ਰੈਡਿਟ:
ਫੋਟੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਗੂਗਲ ਚਿੱਤਰ

hindufaqs.com ਬਹੁਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤੇ - ਹਨੂਮਾਨ

ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਚਪੇੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਬਾਂਦਰ-ਰੱਬ ਜਾਂ ਬਾਂਦਰ-ਹਿoidਮਨੋਇਡ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ.

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ.

ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਪੁਨਰਜਨਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਉੜੀਆ ਪੋਥੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ-ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ

ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ.
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਅੰਬ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁੂ ਦਾ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਰਾਹੁ (ਇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚੋਂ) ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂ ਦੇਵਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਇੰਦਰ (ਮੀਂਹ ਦੇ ਦੇਵਤਾ) ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਜਰਾ ਹਥਿਆਰ ਹਨੂਮਾਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ. ਬਦਲੇ ਵਿਚ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਾਯੂ (ਹਵਾ ਦੇ ਦੇਵਤਾ) ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਵੇਖ, ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ.

ਹਨੂਮਾਨ
ਹਨੂਮਾਨ

ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ:

1. ਅਣਉਚਿਤਤਾ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ.

2. ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਅਤੇ ਆਤਮੇ ਹਨੂਮਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

3. ਅਕਾਰ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ
ਇਸਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ. ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰੋਣਾਗਿਰੀ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਰਾਵਣ ਦੇ ਲੰਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
ਨੋਟ: ਹਨੂਮਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦ ਹਿੰਦੂ FAQs ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ.

4. ਉਡਾਣ
ਗਰੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ.

ਹਨੂੰਮਾਨ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨਾਵਲ ਦੁਆਰਾ

ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ:

1. ਲੰਬੀ ਉਮਰ
ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਕਤ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ.

2. ਇਨਹਾਂਸਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ.

3. ਲੰਬੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਉਡਾਣ
ਇਹ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਰਦਾਨ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿੱਤੀ.

ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ.

ਇੰਦਰ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰੂ ਵਜਰਾ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਵਰੁਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ.

ਅਗਨੀ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ.

ਸੂਰਯ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੈਪਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਯਮ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਿਆ.

ਕੁਬੇਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬਣਾਇਆ.

ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਐਡ-ਆਨ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ.

ਵਯੁ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਤੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ.

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਡਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਡਰਿਆ. ਉਹ ਹਰੇਕ ਰੱਬ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਸਰਵਉੱਚ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਇਕ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਹਨੇਰਾ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ.

ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਅਸਲੀ ਪੋਸਟ- ਨੂੰ ਆਦਿਤਯ ਵਿਪ੍ਰਦਾਸ
ਪਲੱਸ
ਹਨੁਮਾਨ
ਹਿੰਦੂ ਦੇਵ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ

ਹਨੂਮਾਨ

ਹਨੂੰਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਨਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਗਤ, ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਬੁੱਧ, ਤਾਕਤ, ਹਿੰਮਤ, ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਿਰੰਜੀਵੀ (ਅਮਰ) ਹਨ। ਉਹ ਅੱਠ ਮਹਾਨ ਅਮਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।