hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ
ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಮನ ಅವತಾರ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ದಶಾವತಾರ ವಿಷ್ಣುವಿನ 10 ಅವತಾರಗಳು - ಭಾಗ XNUMX: ವಾಮನ ಅವತಾರ

ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಮನ ಅವತಾರ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ದಶಾವತಾರ ವಿಷ್ಣುವಿನ 10 ಅವತಾರಗಳು - ಭಾಗ XNUMX: ವಾಮನ ಅವತಾರ

ವಾಮನ (वामन) ಯನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಐದನೇ ಅವತಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಯುಗದ ಮೊದಲ ಅವತಾರ ಅಥವಾ ತ್ರೇತ ಯುಗ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಮನ ಅದಿತಿ ಮತ್ತು ಕಶ್ಯಪ ದಂಪತಿಗೆ ಜನಿಸಿದಳು. ಅವರು ಕುಬ್ಜ ನಂಬೂತಿರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಮಾನವರೂಪದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಅವತಾರ. ಅವನು ಆದಿತ್ಯರ ಹನ್ನೆರಡನೇ. ವಾಮನೂ ಇಂದ್ರನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ. ಅವರನ್ನು ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಮನ ಅವತಾರ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಮನ ಅವತಾರ

ಭಗವತ ಪುರಾಣವು ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಾಮನ ಅವತಾರವಾಗಿ ಇಳಿಯಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಮಹಾಬಲಿ, ಪರೋಪಕಾರಿ ಅಸುರ ರಾಜನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಹಿರಣ್ಯಕ್ಷಿಪು ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ.

ಮಹಾಬಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಲಿ “ದೈತ್ಯ” ರಾಜ ಮತ್ತು ಅವನ ರಾಜಧಾನಿ ಇಂದಿನ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ದೇವಂಬ ಮತ್ತು ವಿರೋಚನರ ಮಗ. ಅವನು ತನ್ನ ಅಜ್ಜ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದನು, ಆತನು ಸದಾಚಾರ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದನು. ಅವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತ, ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಉದಾರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು. ರಾಜ ಮಹಾಬಲಿ ಒಬ್ಬ ಉದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತೀವ್ರ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದನು. ಈ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಅವರ ಆಸ್ಥಾನಿಕರು ಮತ್ತು ಇತರರಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅವರು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಕೇಳುವದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಅವನು ಕರುಣಾಮಯಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವನು ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಂಬರಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ತನಗಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತನು. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ರಾಜನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಧರ್ಮ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಹಾಬಲಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧಕ. ಸರ್ವಶಕ್ತ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಟಸ್ಥ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದವನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ; ಅವನು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತನು ತನ್ನ ದೈವಿಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಬಾಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಅಜ್ಜನ ನಂತರ ಅಸುರರ ರಾಜನಾಗಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದನು, ಮತ್ತು ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಂತರ ಅವನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನ ಪರೋಪಕಾರಿ ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ದೇವರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಭೂಗತ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ದೇವತೆಗಳು, ಬಾಲಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ, ಅವರ ಪೋಷಕ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿ, ತನ್ನ ಗುರು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರ ಸುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದನು.
ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿ ತನ್ನ er ದಾರ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನು.

ಸಣ್ಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ವಾಮನ ಅವತಾರ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ಸಣ್ಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ವಾಮನ ಅವತಾರ

ಮರದ umb ತ್ರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ವಾಮನನು ಮೂರು ಪೇಸ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೋರಲು ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಮಹಾಬಲಿ ತನ್ನ ಗುರು ಸುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿದರು. ವಾಮನನು ನಂತರ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದನು. ಅವನು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ, ಎರಡನೆಯದರೊಂದಿಗೆ ನೆದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದನು. ತನ್ನ ಮೂರನೆಯ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಾಗಿ, ರಾಜ ಬಾಲಿ ತನ್ನ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡು ವಾಮನನ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ .

ವಾಮನ ಮತ್ತು ಬಾಲಿ
ವಾಮನ ರಾಜ ಬಾಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ

ವಾಮನ್ ನಂತರ ಮೂರನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಅವನನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ರೂಪವಾದ ಸುತಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದನು. ಹೇಗಾದರೂ, ಅವರ er ದಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಬಾಲಿಯ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಾಮನನು ತನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಭೂಮಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು. ಓಣಂ ಹಬ್ಬವು ಮಹಾಬಲಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕಳೆದುಹೋದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಾದ್ಯಂತ ದೋಣಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಹಬ್ಬ.

ಮಹಾಬಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೂರ್ವಜ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಾಗ, ಅವರು ನೆದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಟಾಲಾದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳು ವಾಮನ ನೆದರ್ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಯಮವನ್ನು ಬಾಲಿಗೆ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ದೈತ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ವಾಮನನ್ನು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಹಾಬಲಿ ಅಹಂಕರ್ ಅನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ, ಮೂರು ಪಾದಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮೂರು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು (ಜಾಗ್ರತ್, ಸ್ವಪ್ನಾ ಮತ್ತು ಸುಸುಪ್ತಿ) ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹಂತವು ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರೂ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಮೇಲೇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ವಿಕಾಸದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ವಾಮನ:
ಸುಮಾರು 5 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಹೋಮೋ ಎರೆಕ್ಟಸ್ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು. ಈ ಜಾತಿಯ ಜೀವಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರಂತೆಯೇ ಇದ್ದವು. ಅವರು ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದರು, ಕಡಿಮೆ ಮುಖದ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಕುಬ್ಜರಾಗಿದ್ದರು
ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಮನ ಅವತಾರವು ನಿಯಾಂಡರ್ತಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಅವು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ದೇವಾಲಯಗಳು:
ವಾಮನ ಅವತಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳು.

ತ್ರಿಕ್ಕಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ತ್ರಿಕ್ಕಕ್ಕರ, ಕೊಚ್ಚಿನ್, ಕೇರಳ.

ತ್ರಿಕ್ಕಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ತ್ರಿಕ್ಕಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಭಗವಾನ್ ವಾಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಕೆಲವೇ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕ್ಕರ ದೇವಾಲಯವೂ ಒಂದು. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಕೊಚ್ಚಿ ಬಳಿಯ ಹಳ್ಳಿಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಥ್ರಿಕಕರದಲ್ಲಿದೆ.

ಉಲಗಲಾಂಥ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಾಂಚೀಪುರಂನಲ್ಲಿ ಕಾಂಚೀಪುರಂ.

ಉಲಗಲಾಂಥ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ಉಲಗಲಾಂಥ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಲಗಲಂತ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಾಲಯವು ಭಾರತದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಕ್ಕೊಯಿಲೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಕ್ರಿ.ಶ 6 ರಿಂದ 9 ನೇ ಶತಮಾನಗಳ ಅಜ್ವಾರ್ ಸಂತರ ಆರಂಭಿಕ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ತಮಿಳು ಕ್ಯಾನನ್ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ವೈಭವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ 108 ದಿವ್ಯಾಡೆಸಂನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ, ಅವರನ್ನು ಉಲಗಲಂತ ಪೆರುಮಾಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪೂಂಗೋಥೈ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ವಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ಖಜುರಾಹೊ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ.

ವಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಖಜುರಾವ್ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ವಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಖಜುರಾಹೊ

ವಾಮನ ದೇವಾಲಯವು ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಅವತಾರವಾದ ವಾಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಸಿರ್ಕಾ 1050-75ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದಾದ ನಡುವೆ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯುನೆಸ್ಕೋದ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಾದ ಖಜುರಾಹೊ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್:
ಮೂಲ ಫೋಟೋ ಗ್ರಾಫರ್ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು.
www.harekrsna.com

0 0 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
9 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ