hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ದಶಾವತಾರ ವಿಷ್ಣುವಿನ 10 ಅವತಾರಗಳು - ಭಾಗ IV: ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ದಶಾವತಾರ ವಿಷ್ಣುವಿನ 10 ಅವತಾರಗಳು - ಭಾಗ IV: ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ

ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ್ (नरसिंह), ನರಸಿಂಗ್, ನರಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಗ, ವ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು, ಪ್ರತಿಮಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಧ-ಮನುಷ್ಯ / ಅರ್ಧ-ಸಿಂಹ ಎಂದು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮಾನವನಂತಹ ಮುಂಡ ಮತ್ತು ಕೆಳ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಸಿಂಹದಂತಹ ಮುಖ ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವೈಷ್ಣವ ಗುಂಪುಗಳು ದೇವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 'ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಅವತಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ನರಸಿಂಗ್ ಅವತಾರ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ನರಸಿಂಗ್ ಅವತಾರ

ಹಿರಣ್ಯಕ್ಷ ಸಹೋದರ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಈ ರೀತಿ ಹೋಗುವ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರಿಕಿ ವರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ.

“ಓ ಸ್ವಾಮಿ, ಬೆನೆಡಿಕ್ಷನ್ ನೀಡುವವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದು, ನಾನು ಬಯಸಿದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ನನಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ರಚಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಜೀವಂತ ಘಟಕಗಳಿಂದ ನಾನು ಸಾವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಾರದು.
ನಾನು ಯಾವುದೇ ನಿವಾಸದ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿವಾಸದ ಹೊರಗೆ, ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ನೀಡಿ. ನನ್ನ ಸಾವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆಯುಧದಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತರಬಾರದು ಎಂದು ನನಗೆ ನೀಡಿ.
ನೀವು ರಚಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಜೀವಂತ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜೀವತೆಯಿಂದ ನಾನು ಸಾವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ನೀಡಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ದೆವ್ವದ ರಾಕ್ಷಸ ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸನಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಳ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹಾವಿನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ನೀಡಿ. ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನನಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಂತ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏಕೈಕ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿ, ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ವೈಭವಗಳನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ”

ಬ್ರಹ್ಮ ವರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
ಸಾವಿನ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಅವನು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಜನರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ.
ಒಂದು ದಿನ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮಂದರಾಚಲ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇವತಾವಾದಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ್ಶಿ (ದೈವಿಕ age ಷಿ) ನಾರದನು ತಾನು ಪಾಪವಿಲ್ಲದವನೆಂದು ವರ್ಣಿಸುವ ಕಾಯದುನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ನಾರದನು ಕಾಯದುನನ್ನು ತನ್ನ ಆರೈಕೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಾರದನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗು (ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮಗ) ಪ್ರಹಲಾದಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ಯುವ ಹಂತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ age ಷಿಯ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸೂಚನೆಗಳಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ನಂತರ ನಾರದನ ಈ ಹಿಂದಿನ ತರಬೇತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ, ಕ್ರಮೇಣ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಕ್ತ ಅನುಯಾಯಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು, ಇದು ಅವನ ತಂದೆಯ ನಿರಾಶೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ನಾರದ ಮತ್ತು ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ನಾರದ ಮತ್ತು ಪ್ರಲ್ಹಾದ್

ದೇವರು ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವನು ಫಿಲಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅವನು ಹುಡುಗನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ವಿಶುವಿನ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹತ್ತಿರದ ಕಂಬವೊಂದನ್ನು ತೋರಿಸಿ 'ಅವನ ವಿಷ್ಣು' ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ,

"ಅವನು, ಅವನು ಮತ್ತು ಅವನು ಇರುತ್ತಾನೆ."

ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಕಂಬವನ್ನು ತನ್ನ ಜಟಿಲದಿಂದ ಒಡೆದುಹಾಕಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ನರಸಿಂಹನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಶು ಅದರಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲು ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ನೀಡಿದ ವರವನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸದಿರಲು, ನರಸಿಂಹನ ರೂಪವನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನನ್ನು ಮನುಷ್ಯ, ದೇವ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನರಸಿಂಹನು ಈ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬನಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ವಿಶು ಅವತಾರದ ಒಂದು ಭಾಗ-ಮಾನವ, ಭಾಗ-ಪ್ರಾಣಿ. ಅವನು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮೇಲೆ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಅದು ಹಗಲು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ) ಅಂಗಳದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ (ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಅಲ್ಲ) ಬಂದು ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಾನೆ (ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ). ತನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬೆರಳಿನ ಉಗುರುಗಳನ್ನು (ಅನಿಮೇಟ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜೀವವಲ್ಲ) ಆಯುಧಗಳಾಗಿ ಬಳಸಿ, ಅವನು ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ.

ನರಸಿಂಗ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ನರಸಿಂಗ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು

ಪರಿಣಾಮ:
ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ಶಿವನು ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ, ನರಸಿಂಹನ ಕೋಪವು ಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಜಗತ್ತು ನಡುಗಿತು. ನರಸಿಂಹನನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ದೇವತೆಗಳು (ದೇವರುಗಳು) ಶಿವನನ್ನು ಕೋರಿದರು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶಿವನು ತನ್ನ ಭಯಾನಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ವಿರಭದ್ರನನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತಾನೆ. ಅದು ವಿಫಲವಾದಾಗ, ಶಿವನು ಮಾನವ-ಸಿಂಹ-ಪಕ್ಷಿ ಶರಭನಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಶಿವನು ನಂತರ ಶಾರಭ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದನು.

ಶರಭಾ, ಭಾಗ-ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಭಾಗ-ಸಿಂಹ
ಶರಭಾ, ಭಾಗ-ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಭಾಗ-ಸಿಂಹ

ನಂತರ ಶರಭನು ನರಸಿಂಹನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗುವವರೆಗೂ ಅವನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಹೀಗೆ ಅವನು ನರಸಿಂಹನ ಭಯಾನಕ ಕೋಪವನ್ನು ತಣಿಸಿದನು. ನರಸಿಂಹನು ಶರಭನಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಶಿವನ ಭಕ್ತನಾದನು. ಶರಭನು ನಂತರ ಶಿರಚ್ itated ೇದನ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವುಳ್ಳ ನರಸಿಂಹನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಶಿವನು ಮರೆಮಾಚುವ ಮತ್ತು ಸಿಂಹದ ತಲೆಯನ್ನು ಉಡುಪಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಲಿಂಗ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಶರಭ ಉಪನಿಷತ್ ಕೂಡ ನರಸಿಂಹನ ಈ uti ನಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. Uti ನಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಶಿವನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಗಳಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತನಾದನು. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶಿವನನ್ನು “ಶರಬೇಶಮೂರ್ತಿ” ಅಥವಾ “ಸಿಂಹಗ್ನಮೂರ್ತಿ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

ಈ ಪುರಾಣವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಶೈವ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವರ ನಡುವಿನ ಹಿಂದಿನ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ.

ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನರಸಿಂಹ:
ಸಸ್ತನಿಗಳು ಅಥವಾ ಅರೆ ಉಭಯಚರಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ವಿಕಸನಗೊಂಡು ಮಾನವನಂತಹ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟವು, ಅದು ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಬಲ್ಲದು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು, ಆದರೆ ಮೆದುಳು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಳ ದೇಹದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ದೇಹದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ನಿಖರವಾಗಿ ವಾನರರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ್ ಮೇಲಿನ ವಿವರಣೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೇರ ಉಲ್ಲೇಖವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಾನರ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ನರಸಿಂಹನ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವವರು, ಅವರು ಒಂದು ಸಮಯ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣವು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ (ಮಾನವ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ, ಯಾವುದೇ ದಿನ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ)

ದೇವಾಲಯಗಳು: ನರಸಿಂಹನ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದವರು,
ಅಹೋಬಿಲಂ. ಅಹೋಬಾಲಂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲ್ಲಗಡ್ಡ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿದೆ. ಭಗವಂತನು ಹಿರಣ್ಯಕಸಿಪುನನ್ನು ಕೊಂದು ಪ್ರಹಲಾದನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಇದು.

ಅಹೋಬಿಲಂ, ಭಗವಂತನು ಹಿರಣ್ಯಕಸಿಪುನನ್ನು ಕೊಂದು ಪ್ರಹಲಾದನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸ್ಥಳ. | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ಅಹೋಬಿಲಂ, ಭಗವಂತನು ಹಿರಣ್ಯಕಸಿಪುನನ್ನು ಕೊಂದು ಪ್ರಹಲಾದನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸ್ಥಳ.


ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇದು ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಸುಮಾರು 55 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಅರಕೊಣಂನಿಂದ 21 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ತಿರುವಳ್ಳೂರಿನ ನರಸಿಂಗಪುರಂನಲ್ಲಿ

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್: ಮೂಲ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಅಪ್‌ಲೋಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು

0 0 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
0 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ