hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ
ಸುಶ್ರುತ್

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ 11 ಹಿಂದೂ ges ಷಿಮುನಿಗಳು

ಸುಶ್ರುತ್

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ 11 ಹಿಂದೂ ges ಷಿಮುನಿಗಳು

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ges ಷಿಮುನಿಗಳು ಇದ್ದರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ, ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನ, ines ಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ 11 ಹಿಂದೂ ges ಷಿಮುನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

1) ಆರ್ಯಭಟ್ಟ

ಆರ್ಯಭಟ್ಟಾ
ಆರ್ಯಭಟ್ಟಾ

ಭಾರತೀಯ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಯುಗದಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಣಿತಜ್ಞ-ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಭಟ ಮೊದಲಿಗರು. ಅವರು ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಲವಾರು ಗ್ರಂಥಗಳ ಲೇಖಕರು.
ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆಯಾದ ಆರ್ಯಭಟಿಯಾವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಗಣಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಆರ್ಯಭಟಿಯ ಗಣಿತದ ಭಾಗವು ಅಂಕಗಣಿತ, ಬೀಜಗಣಿತ, ಸಮತಲ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ ಮತ್ತು ಗೋಳಾಕಾರದ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಮುಂದುವರಿದ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು, ಚತುರ್ಭುಜ ಸಮೀಕರಣಗಳು, ಮೊತ್ತದ ಶಕ್ತಿಯ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೈನ್‌ಗಳ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಅವರು ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು.
2) ಭಾರದ್ವಾಜ್

ರಿಷಿ ಭಾರದ್ವಾಜ್
ರಿಷಿ ಭಾರದ್ವಾಜ್

ಆಚಾರ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ. ವಾಯುಯಾನ ವಿಜ್ಞಾನ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹಾರುವ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಹೋನ್ನತ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ “ಯಂತ್ರ ಸರ್ವಸ್ವ” ವನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಹ ಓದಿ:
ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಎಪಿ IV: ಟೈಮ್ ಡಿಲೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ

3) ಬೌದ್ಧಾಯನ

ರಿಷಿ ಬೌದ್ಧಾಯನ
ರಿಷಿ ಬೌದ್ಧಾಯನ

ಧರ್ಮ, ದೈನಂದಿನ ಆಚರಣೆ, ಗಣಿತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬೌದ್ಧಾಯನ ಸೂತ್ರಗಳ ಲೇಖಕ ಬೌದ್ಧಾಯನ.

ಅವರು ಮೊದಲಿನ ಸುಲ್ಬಾ ಸೂತ್ರದ ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ದರು-ಬೌದ್ಧಾಯನ ಸುಲ್ಬಸೂತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಲಿಪೀಠಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವೇದಗಳಿಗೆ ಅನುಬಂಧಗಳು. ಗಣಿತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಗಣಿತದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪೈ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು, ಮತ್ತು ಈಗ ಪೈಥಾಗರಿಯನ್ ಪ್ರಮೇಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು.

ಪ್ರಾಚೀನ ಪೈಥಾಗರಿಯನ್ ತ್ರಿವಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೌದ್ಧಾಯನ ಅನುಕ್ರಮಗಳು ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅನುಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗುಪ್ತ ಲಿಪಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾದೃಚ್ sequ ಿಕ ಅನುಕ್ರಮಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೀಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಹ ಓದಿ:
ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಎಪಿ I: ಪೈಥಾಗರಸ್ ಪ್ರಮೇಯವು ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ

4) ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ

ರಿಷಿ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ
ರಿಷಿ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ

ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರು ಭಾರತೀಯ ಗಣಿತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೃತಿಗಳು 12 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಖಗೋಳ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಕೃತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿರೋಮಣಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಂಕಗಣಿತ, ಬೀಜಗಣಿತ, ಗ್ರಹಗಳ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಗೋಳಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಲಸವು ನ್ಯೂಟನ್ ಮತ್ತು ಲೀಬ್ನಿಜ್‌ರನ್ನು ಅರ್ಧ ಸಹಸ್ರಮಾನಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಮುನ್ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ತತ್ವಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಖಗೋಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಣನೆಗಳಿಗೆ ಅದರ ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ನ್ಯೂಟನ್ ಮತ್ತು ಲೀಬ್ನಿಜ್ ಭೇದಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಭಾಸ್ಕರಚಾರ್ಯರು ಭೇದಾತ್ಮಕ ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಲವು ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ. ಭೇದಾತ್ಮಕ ಗುಣಾಂಕ ಮತ್ತು ಭೇದಾತ್ಮಕ ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಮೊದಲನೆಯವನು ಅವನು.

ಸಹ ಓದಿ:
ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಎಪಿ III: ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೈ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ

5) ಚರಕ್

ರಿಷಿ ಚರಕ್
ರಿಷಿ ಚರಕ್

ಆಚಾರ್ಯ ಚರಕ್ ಅವರನ್ನು of ಷಧ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕಿರೀಟಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ ”ಚರಕ್ ಸಂಹಿತಾ” ಅನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದ ವಿಶ್ವಕೋಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ತತ್ವಗಳು, ಕರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು ಒಂದೆರಡು ಸಹಸ್ರಮಾನಗಳ ನಂತರವೂ ಅವುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನವು ಯುರೋಪಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ, ಆಚಾರ್ಯ ಚರಕ್ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಭ್ರೂಣಶಾಸ್ತ್ರ, c ಷಧಶಾಸ್ತ್ರ, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ, ಕ್ಷಯ, ಹೃದ್ರೋಗ ಮುಂತಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಸಂಹಿತಾ ”ಅವರು 100,000 ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವು ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಪೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣವಚನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳ ಮೊದಲು ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಚಾರ್ಟರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಚರಕ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರು ish ಷಿ-ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ.
6) ಕನದ್

ರಿಷಿ ಕೆನಡಾ
ರಿಷಿ ಕೆನಡಾ

ಕೆನಡಾ ಹಿಂದೂ age ಷಿ ಮತ್ತು ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿದ್ದು, ವೈಶೇಷಿಕಾ ದಾರ್ಶನಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವೈಶೇಷಿಕಾ ಸೂತ್ರ ಎಂಬ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದರೆ ರಸವಿದಮ್, ಇದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಸವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ನೀರು, ಬೆಂಕಿ, ಭೂಮಿ, ಗಾಳಿ, ಈಥರ್ (ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಂಶ) ಎಂಬ ಐದು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಕೀಟಗಳಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಇದೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರು, ಬೆಂಕಿ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವರು ಈಥರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ-ತಾರತಮ್ಯದ ಅರ್ಥ (ಸಮಯ, ಸ್ಥಳ, ಮನಸ್ಸು) ಒಂದು.

ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಣುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.” ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಮಾಣು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಪರಮಾಣುಗಳ ಆಯಾಮ ಮತ್ತು ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕಾನಡ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
7) ಕಪಿಲ್

ರಿಷಿ ಕಪಿಲ್
ರಿಷಿ ಕಪಿಲ್

ಅವರು ಸಂಧ್ಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಪ್ರವರ್ತಕ ಕಾರ್ಯವು ಅಂತಿಮ ಆತ್ಮ (ಪುರುಷ), ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಸ್ತು (ಪ್ರಕೃತಿ) ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿತು. ಅವನ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ, ಆತ್ಮೇತರ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತಾದ ಆಳವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಅವನನ್ನು ಗಣ್ಯ ವರ್ಗದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಾಧಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತವೆ - ಇತರ ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ, ಪುರುಷನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳ ತಾಯಿ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು.
8) ನಾಗಾರ್ಜುನ

ರಿಷಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ
ರಿಷಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ

ನಾಗಾರ್ಜ್ನಾ ಅವರ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸಮರ್ಪಿತ ಸಂಶೋಧನೆಯು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೋಧನಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು. "ರಾಸ್ ರತ್ನಕರ್," "ರಾಶ್ರುದಯ" ಮತ್ತು "ರಸೇಂದ್ರಮಂಗಲ್" ನಂತಹ ಪಠ್ಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೊಡುಗೆಗಳಾಗಿವೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬೇಸ್ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ರಸವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
9) ಪತಂಜಲಿ  

ಪತಂಜಲಿ
ಪತಂಜಲಿ

ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ (ಜೀವ ಉಸಿರಾಟ) ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪತಂಜಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತರುವಾಯ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಪತಂಜಲಿಯ 84 ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳು ಉಸಿರಾಟ, ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆ, ನರ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಸ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಇತರ ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಗವು ಎಂಟು ಅವಯವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಪತಂಜಲಿ ಅವರು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅಂತಿಮ ಆನಂದವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ: ಯಮ, ನಿಯಮ್, ಆಸನ್, ಪ್ರಾಣಾಯಂ, ಪ್ರತ್ಯಹಾರ್, ಧ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಧರಣ.
10) ಸುಶ್ರುತ್

ಸುಶ್ರುತ್
ಸುಶ್ರುತ್

ಸುಶ್ರುತ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಲೇಖಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು "ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ತಂದೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಶ್ರುತ್ ಸಂಹಿತಾವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಮಹೋನ್ನತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸುಶ್ರುತ ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತಾ isions ೇದನ, ಶೋಧನೆ, ವಿದೇಶಿ ದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು, ಕ್ಷಾರ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಕಾಟರೈಸೇಶನ್, ಹಲ್ಲಿನ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ, isions ೇದನ, ಮತ್ತು ಬಾವು ಬರಿದಾಗಲು, ಹೈಡ್ರೋಸೆಲೆ ಮತ್ತು ತಪಸ್ವಿ ದ್ರವವನ್ನು ಹರಿಸುವುದು, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು, ಮೂತ್ರನಾಳದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ, ವೆಸಿಕುಲೋಲಿಥೊಟೊಮಿ, ಅಂಡವಾಯು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸಿಸೇರಿಯನ್ ವಿಭಾಗ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಫಿಸ್ಟುಲಾ, ಲ್ಯಾಪರೊಟಮಿ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಅಡಚಣೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ರಂದ್ರ ಕರುಳುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಕಸ್ಮಿಕ ರಂದ್ರ ಮತ್ತು ಒಮೆಂಟಮ್ನ ಮುಂಚಾಚಿರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುರಿತದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಎಳೆತ, ಕುಶಲತೆಯ ತತ್ವಗಳು. , ಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕೆಯ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರೀಕರಣ. ಇದು ಆರು ಬಗೆಯ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು, ಹನ್ನೆರಡು ಬಗೆಯ ಮುರಿತಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
11) ವರಾಹ್ಮಿಹಿರ್

ವರಾಹ್ಮಿಹಿರ್
ವರಾಹ್ಮಿಹಿರ್

ವರಮಿಹಿರ್ ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಮತ್ತು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದು, ಅವಂತಿ (ಉಜ್ಜಯಿನಿ) ದಲ್ಲಿ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ವರಾಹಮಿಹಿರ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ “ಪಂಚಸಿದ್ಧಾಂತ್” ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ಕಾಮದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೆಳಕಿನಿಂದಲ್ಲ ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದಾಗಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಬ್ರೂಹಾದ್ ಸಂಹಿತಾ” ಮತ್ತು “ಬ್ರೂಹಾದ್ ಜಟಕ್” ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಭೌಗೋಳಿಕತೆ, ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಸ್ಯವಿಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತಾದ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ವರಾಮಿಹಿರ್ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

ಸಹ ಓದಿ:
ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಎಪಿ II: ಗೋಳಾಕಾರದ ಭೂಮಿಯವರು ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು

ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು: ಫೋಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು ಮಾಲೀಕರು, ಗೂಗಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ.

5 2 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
2 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ