hindufaqs-black-logo
ഛത്രപതി ശിവജി മഹാരാജിന്റെ ചരിത്രം - അധ്യായം 1 ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് ഇതിഹാസം - ഹിന്ദുഫാക്കുകൾ

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജിന്റെ ചരിത്രം - അധ്യായം 1: ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് ഇതിഹാസം

ഛത്രപതി ശിവജി മഹാരാജിന്റെ ചരിത്രം - അധ്യായം 1 ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് ഇതിഹാസം - ഹിന്ദുഫാക്കുകൾ

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജിന്റെ ചരിത്രം - അധ്യായം 1: ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് ഇതിഹാസം

ഇതിഹാസം - ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ്

മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഭാരതത്തിലുടനീളവും ഹിന്ദാവി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകനും ഉത്തമ ഭരണാധികാരിയുമായ ഛത്രപതി ശിവജിരാജെ ഭോസ്‌ലെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, അനുകമ്പയുള്ള ഒരു രാജാവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മഹാപ്രദേശിലെ പർവതപ്രദേശങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഗറില്ലാ യുദ്ധ സമ്പ്രദായം ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം വിജയപൂരിലെ ആദിൽഷാ, അഹമ്മദ്‌നഗറിലെ നിസാം, അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും ശക്തനായ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം എന്നിവയുമായി ഏറ്റുമുട്ടി, മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിത്തുകൾ വിതച്ചു.

ആദിൽ‌ഷ, നിസാം, മുഗൾ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്നിട്ടും, അവർ പ്രാദേശിക മേധാവികളെയും (സർദാറുകളെയും) കൊലയാളികളെയും (കോട്ടകളുടെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ) പൂർണമായും ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. ഈ സർദാറുകളുടെയും കൊലയാളികളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആളുകൾ വലിയ ദുരിതത്തിനും അനീതിക്കും വിധേയരായി. ശിവാജി മഹാരാജ് അവരുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് അവരെ ഒഴിവാക്കി ഭാവിയിലെ രാജാക്കന്മാർക്ക് അനുസരിക്കാനുള്ള മികച്ച ഭരണത്തിന്റെ മാതൃകയാണ്.

ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജിന്റെ വ്യക്തിത്വവും ഭരണവും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. ധൈര്യം, ശക്തി, ശാരീരിക ശേഷി, ആദർശവാദം, സംഘടിത കഴിവുകൾ, കർശനവും പ്രതീക്ഷിതവുമായ ഭരണം, നയതന്ത്രം, ധൈര്യം, ദീർഘവീക്ഷണം തുടങ്ങിയവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ നിർവചിച്ചു.

ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജിനെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ

1. കുട്ടിക്കാലത്തും ചെറുപ്പത്തിലും, ശാരീരിക ശക്തി വളർത്തിയെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു.

2. ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായവ കാണാൻ വിവിധ ആയുധങ്ങൾ പഠിച്ചു.

3. ലളിതവും ആത്മാർത്ഥവുമായ മാവ്ലകൾ ശേഖരിക്കുകയും അവയിൽ വിശ്വാസവും ആദർശവാദവും പകരുകയും ചെയ്തു.

4. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ശേഷം ഹിന്ദാവി സ്വരാജ്യ സ്ഥാപനത്തിൽ അദ്ദേഹം പൂർണമായും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായിരുന്നു. പ്രധാന കോട്ടകൾ കീഴടക്കി പുതിയവ നിർമ്മിച്ചു.

5. ശരിയായ സമയത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് ബുദ്ധിപൂർവ്വം നിരവധി ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തി, ആവശ്യം വന്നാൽ ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. സ്വരാജ്യത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം രാജ്യദ്രോഹം, വഞ്ചന, ശത്രുത എന്നിവ വിജയകരമായി നേരിട്ടു.

6. ഗറില്ലാ തന്ത്രത്തിന്റെ വിദഗ്ധ ഉപയോഗത്തിലൂടെ ആക്രമണം.

7. സാധാരണ പൗരന്മാർ‌, കൃഷിക്കാർ‌, ധീരരായ സൈനികർ‌, മതപരമായ സൈറ്റുകൾ‌, മറ്റ് വിവിധ ഇനങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ഉചിതമായ വ്യവസ്ഥകൾ‌ ഏർപ്പെടുത്തി.

8. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, ഹിന്ദാവി സ്വരാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഭരണത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിനായി അദ്ദേഹം ഒരു അഷ്ടപ്രധൻ മണ്ഡൽ (എട്ട് മന്ത്രിമാരുടെ മന്ത്രിസഭ) സൃഷ്ടിച്ചു.

9. രാജഭാഷയുടെ വികാസത്തെ അദ്ദേഹം വളരെ ഗൗരവമായി കാണുകയും വിവിധ കലകളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.

10. താഴേക്കിറങ്ങിയവരുടെയും വിഷാദമുള്ളവരുടെയും മനസ്സിൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, സ്വരാജ്യത്തോടുള്ള ആത്മാഭിമാനം, ശക്തി, ഭക്തി എന്നിവയുടെ മനോഭാവം.

ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അമ്പത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദിയായിരുന്നു.

പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട സ്വരാജ്യത്തിലുള്ള ആത്മാഭിമാനവും ആത്മവിശ്വാസവും ഇന്നും മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് പ്രചോദനമായി തുടരുന്നു.

4.5 2 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
0 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക