திரிதேவி - இந்து மதத்தில் மூன்று உயர்ந்த தெய்வம்

ॐ गंगणबतये नमः

திரிதேவி - இந்து மதத்தில் மூன்று உயர்ந்த தெய்வம்

திரிதேவி - இந்து மதத்தில் மூன்று உயர்ந்த தெய்வம்

ॐ गंगणबतये नमः

திரிதேவி - இந்து மதத்தில் மூன்று உயர்ந்த தெய்வம்

இந்து மதச் சின்னங்கள்- திலகம் (டிக்கா)- இந்து மதத்தைப் பின்பற்றுபவர்கள் நெற்றியில் அணியும் அடையாளக் குறி - HD வால்பேப்பர் - இந்துபாக்ஸ்

திரிதேவி (त्रिदेवी) என்பது இந்து மதத்தில் உள்ள ஒரு கருத்தாகும், இது திரிமூர்த்தியின் (பெரிய திரித்துவத்தின்) மூன்று கூட்டாளிகளுடன் இணைகிறது, அவை இந்து தெய்வங்களின் வடிவங்களால் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன: சரஸ்வதி, லட்சுமி மற்றும் பார்வதி அல்லது துர்கா. அவை ஆதி பராஷக்தி, சக்தியில் உயர்ந்த மற்றும் தெய்வீக தாய் ஆகியோரின் வெளிப்பாடுகள்.

சரஸ்வதி:

சரஸ்வதி அறிவின் இந்து தெய்வம்
சரஸ்வதி அறிவின் இந்து தெய்வம்

சரஸ்வதி கற்றல் மற்றும் கலைகளின் தெய்வம், கலாச்சார பூர்த்தி (பிரம்மாவின் படைப்பாளி). அவள் அண்ட நுண்ணறிவு, அண்ட உணர்வு, அண்ட அறிவு.

லட்சுமி:

லட்சுமி செல்வத்தின் இந்து தெய்வம்
லட்சுமி செல்வத்தின் இந்து தெய்வம்

லட்சுமி என்பது செல்வம் மற்றும் கருவுறுதல், பொருள் பூர்த்தி (தெய்வம். இருப்பினும், தங்கம், கால்நடைகள் போன்ற வெறும் பொருள் செல்வத்தை அவள் குறிக்கவில்லை. எல்லா வகையான செழிப்பும், மகிமையும், மகத்துவமும், மகிழ்ச்சி, மேன்மை, மகத்துவம் ஆகியவை லட்சுமியின் கீழ் வருகின்றன.

பார்வதி அல்லது துர்கா:

துர்கா
துர்கா

பார்வதி / மகாகலி (அல்லது அவரது பேய்-சண்டை அம்சமான துர்காவில்) சக்தி மற்றும் அன்பின் தெய்வம், ஆன்மீக பூர்த்தி (சிவாவின் அழிப்பான் அல்லது மின்மாற்றி). தெய்வீகத்தின் உருமாறும் சக்தியையும், ஒற்றுமையில் பெருக்கத்தைக் கரைக்கும் சக்தியையும் அவள் சித்தரிக்கிறாள்.

கடன்கள்:
உண்மையான கலைஞர்களுக்கு பட வரவு. ஹிந்து கேள்விகள் எந்த படங்களையும் கொண்டிருக்கவில்லை.

4.3 3 வாக்குகள்
கட்டுரை மதிப்பீடு
பதிவு
அறிவிக்க
1 கருத்து
புதிய
பழமையான மிகவும் வாக்களித்தனர்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க

ॐ गंगणबतये नमः

இந்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பற்றி மேலும் ஆராயுங்கள்