பொதுவான தேர்வாளர்கள்
சரியான பொருத்தங்கள் மட்டுமே
தலைப்பில் தேடவும்
உள்ளடக்கத்தில் தேடவும்
இடுகை வகை தேர்வாளர்கள்
இடுகைகளில் தேடவும்
பக்கங்களில் தேடவும்

பிரபலமான கட்டுரை

அஷ்டவநாயக்க: விநாயகர் எட்டு பகுதி

அஷ்டவிநாயகன், அஸ்தவிநாயகர் என்றும் உச்சரிக்கப்படுகிறது, அஷ்டவிநாயக (टविनायक्टविनायक) என்பது சமஸ்கிருதத்தில் "எட்டு கணேசர்கள்" என்று பொருள். கணேஷ் இந்து ஒற்றுமை, செழிப்பு மற்றும் கற்றல் தெய்வம்

மேலும் படிக்க »

தேவி ராதராணி மீதான ஸ்தோத்திரங்கள் ராதா-கிருஷ்ணரின் பக்தர்களால் பாடப்படுகின்றன.

சமஸ்கிருதம்:

रीनारायण्रीनारायण 
 वरी्वरी  वरी्वरी .
्णाप्राणाधिका ्णप्रिया ्णस्वरूपिणी .XNUMX.

மொழிபெயர்ப்பு:

ஸ்ரீநாராயண்ண உவாச்சா
ராதா ராசேஸ்வரி ராசவாசினி ராசிகேஸ்வரி |
Krssnnaapraannaadhikaa Krssnnapriyaa Krssnnasvaruupinnii || 1 ||

பொருள்:

ஸ்ரீ நாராயணர் கூறினார்:
1.1: (ராதரானியின் பதினாறு பெயர்கள்) ராதாராசேஸ்வரிராசவாசினிரசிகேஸ்வரி, ...
1.2: ... கிருஷ்ணபிரநாதிகாகிருஷ்ணபிரியாகிருஷ்ணா ஸ்வரூபினி, ...

சமஸ்கிருதம்:

णवामाङ्णवामाङ्गसम्भूता दरूपिणी्दरूपिणी .
णा्णा दावनी्दावनी दा्दा दावनविनोदिनी्दावनविनोदिनी .XNUMX.

மொழிபெயர்ப்பு:

க்ருஸ்னவமாங்கசம்பூதா பரமநந்தருபின்னி |
Krssnnaa Vrndaavanii Vrndaa Vrndaavanavinodinii || 2 ||
(ராதரானியின் பதினாறு பெயர்கள் தொடர்ந்தன)

மூல: Pinterest

பொருள்:

2.1: ... கிருஷ்ணா வாமங்க சம்பூட்டாபரமநந்தருபினி, ...
2.2: ... கிருஷ்ணாபிருந்தாவனிபிருந்தாபிருந்தாவன வினோதினி,

சமஸ்கிருதம்:

्द्रावली द्द्रकान्ता चन्चन्द्रप्रभानना .
येतानि्येतानि  ्यन्तराणि  .XNUMX.

மொழிபெயர்ப்பு:

காண்ட்ராவலி காந்திரகாந்தா ஷரகந்திரப்பிரபனனா |
நாமணி-எட்டானி சாரன்னி டெஸ்ஸாம்-அபியந்தரன்னி சி || 3 ||
(ராதரானியின் பதினாறு பெயர்கள் தொடர்ந்தன)

பொருள்:

3.1: ... சந்திரவலிசந்திரகாந்தாஷரச்சந்திர பிரபனனா (ஷரத் சந்திர பிரபனனா),
3.2: இந்த (பதினாறு) பெயர்கள், அவை சாரம் இல் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன அந்த (ஆயிரம் பெயர்கள்),

சமஸ்கிருதம்:

येवं्येवं  धौ्धौ   .
वयं्वयं ्वाणदात्री या   तिता्तिता .XNUMX.

மொழிபெயர்ப்பு:

ராதே[aI]டை[aI]வம் கா சம்சித்தu ராகாரோ தானா-வாசகஹ் |
ஸ்வயம் நிர்வாணா-தத்ரி யா சா சா ராதா பரிகிரிதிதா || 4 ||

பொருள்:

4.1: (முதல் பெயர்) ராதா நோக்கி புள்ளிகள் சம்சித்தி (மோட்சம்), மற்றும் தி Ra-காரா வெளிப்படுத்துகிறது கொடுத்து (எனவே ராதா என்றால் மோட்சத்தை கொடுப்பவர் என்று பொருள்),
4.2: அவள் இருக்கிறது கொடுப்பவர் of நிர்வாணா (மோட்சம்) (கிருஷ்ணர் மீதான பக்தியின் மூலம்); அவள் யார் is வலியுறுத்தப்பட்ட as ராதா (உண்மையில் ராசாவின் தெய்வீக உணர்வில் பக்தர்களை மூழ்கடித்து மோட்சத்தை வழங்குபவர்),

சமஸ்கிருதம்:

्वरस्य नीयं्नीयं  वरी्वरी मृता्मृता .
   ्याश्च    .XNUMX.

மொழிபெயர்ப்பு:

ரேஸ்[aI]shvarasya Patniiyam Tena Raasehvarii Smrtaa |
ராஸ் கா வாசோ யஸ்யாஷ்-கா தேனா சா ராசவாசினி || 5 ||

பொருள்:

5.1: அவள் தான் மனைவி என்ற ராஷேஸ்வர (ராசாவின் இறைவன்) (பிருந்தாவனத்தில் ராசாவின் தெய்வீக நடனத்தில் கிருஷ்ணரைக் குறிப்பிடுகிறார்), எனவே அவள் அறியப்பட்ட as ராஷேஸ்வரி,
5.2: அவள் கருதுகிறது in ராசா (அதாவது ராசாவின் பக்தி உணர்வில் மூழ்கி), எனவே அவள் என அழைக்கப்படுகிறது ராசவாசினி (யாருடைய மனம் எப்போதும் ராசாவில் மூழ்கியிருக்கும்)

மறுதலிப்பு:
 இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள அனைத்து படங்கள், வடிவமைப்புகள் அல்லது வீடியோக்கள் அந்தந்த உரிமையாளர்களின் பதிப்புரிமை. இந்த படங்கள் / வடிவமைப்புகள் / வீடியோக்கள் எங்களிடம் இல்லை. உங்களுக்கான யோசனைகளாகப் பயன்படுத்த தேடுபொறி மற்றும் பிற மூலங்களிலிருந்து அவற்றை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம். பதிப்புரிமை மீறல் எதுவும் நோக்கம் இல்லை. எங்கள் உள்ளடக்கங்களில் ஒன்று உங்கள் பதிப்புரிமைகளை மீறுவதாக நீங்கள் நம்புவதற்கு காரணம் இருந்தால், தயவுசெய்து நாங்கள் அறிவைப் பரப்ப முயற்சிக்கும்போது எந்தவொரு சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டாம். வரவு வைக்க நீங்கள் நேரடியாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது தளத்திலிருந்து உருப்படியை அகற்றலாம்.

பதினெட்டாம் ஆத்யாய் என்பது முன்னர் விவாதிக்கப்பட்ட தலைப்புகளின் துணை சுருக்கமாகும். பகவத் கீதையின் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும்.

அர்ஜுனா உவாச
சன்னியாசஸ்ய மஹா-பகோ
தத்தம் இச்சாமி வேதிடும்
தியாகஸ்ய கே ஹர்சிகேசா
பிர்தக் கேசி-நிசுதானா


மொழிபெயர்ப்பு

அர்ஜுனா கூறினார், வலிமைமிக்க ஆயுதமே, கேசி அரக்கனைக் கொன்றவர், ஹ்ர்சிகேஸா, துறவறத்தின் நோக்கம் [தியாகா] மற்றும் கைவிடப்பட்ட வாழ்க்கை ஒழுங்கை [சன்னியாசா] புரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன்.

நோக்கத்துக்கு

 உண்மையில், அந்த பகவத்-கீதை பதினேழு அத்தியாயங்களில் முடிக்கப்பட்டுள்ளது. பதினெட்டாம் அத்தியாயம் முன்பு விவாதிக்கப்பட்ட தலைப்புகளின் துணை சுருக்கமாகும். ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் பகவத்-கீதை, கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமைக்கு பக்தி சேவை என்பது வாழ்க்கையின் இறுதி குறிக்கோள் என்று பகவான் க்ர்ஸ்னா வலியுறுத்துகிறார். இதே புள்ளி பதினெட்டாம் அத்தியாயத்தில் அறிவின் மிகவும் ரகசிய பாதையாக சுருக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில், பக்தி சேவைக்கு மன அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டது: யோகினம் அபி சர்வேசம் ...

"எல்லாவற்றிலும் யோகிகள் அல்லது ஆழ்நிலை வல்லுநர்கள், என்னை எப்போதும் தனக்குள்ளேயே நினைப்பவர் சிறந்தவர். ” அடுத்த ஆறு அத்தியாயங்களில், தூய பக்தி சேவை மற்றும் அதன் இயல்பு மற்றும் செயல்பாடு பற்றி விவாதிக்கப்பட்டது. மூன்றாவது ஆறு அத்தியாயங்களில், அறிவு, மறுப்பு, பொருள் இயல்பு மற்றும் ஆழ்நிலை இயல்பு மற்றும் பக்தி சேவை ஆகியவற்றின் நடவடிக்கைகள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. சொற்களால் சுருக்கமாக, அனைத்து செயல்களும் உச்ச இறைவனுடன் இணைந்து செய்யப்பட வேண்டும் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது om அது அமர்ந்தது, இது விஷ்ணுவை குறிக்கிறது.

இன் மூன்றாம் பகுதியில் பகவத்-கீதை, பக்தி சேவை கடந்த கால உதாரணத்தால் நிறுவப்பட்டது ஆசார்யர்கள் மற்றும் இந்த பிரம்மா-சூத்திரம், அந்த வேதாந்த-சூத்திரம், இது பக்தி சேவை என்பது வாழ்க்கையின் இறுதி நோக்கம் மற்றும் வேறு ஒன்றும் இல்லை என்று மேற்கோளிடுகிறது. சில ஆள்மாறாட்டம் செய்பவர்கள் தங்களை அறிவின் ஏகபோக உரிமையாளர்களாக கருதுகின்றனர் வேதாந்த-சூத்திரம், ஆனால் உண்மையில் வேதாந்த-சூத்திரம் பக்தி சேவையைப் புரிந்துகொள்வதற்காகவே, இறைவனைப் பொறுத்தவரை, அவரே இசையமைப்பாளர் வேதாந்த-சூத்திரம், அவர் அதை அறிந்தவர். அது பதினைந்தாம் அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வேதத்திலும், ஒவ்வொன்றும் வேதம், பக்தி சேவை என்பது குறிக்கோள். இல் விளக்கப்பட்டுள்ளது பகவத்-கீதை.

இரண்டாவது அத்தியாயத்தைப் போலவே, முழு விஷயத்தின் சுருக்கமும் விவரிக்கப்பட்டது, இதேபோல், பதினெட்டாம் அத்தியாயத்திலும் அனைத்து அறிவுறுத்தல்களின் சுருக்கமும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. வாழ்க்கையின் நோக்கம் இயற்கையின் மூன்று பொருள் முறைகளுக்கு மேலான ஆழ்நிலை நிலையை கைவிடுவது மற்றும் அடைவது என்று குறிக்கப்படுகிறது.

அர்ஜுனனின் இரண்டு தனித்துவமான விஷயங்களை தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறார் பகவத்-கீதை, அதாவது துறத்தல் (தியாகா) மற்றும் வாழ்க்கையின் கைவிடப்பட்ட வரிசை (ஸந்யாஸம்). இவ்வாறு அவர் இந்த இரண்டு சொற்களின் அர்த்தத்தையும் கேட்கிறார்.

இந்த வசனத்தில் உச்ச இறைவன்-ஹர்சிகேசா மற்றும் கெசினிசுதனா ஆகியோரை உரையாற்ற இரண்டு சொற்கள் குறிப்பிடத்தக்கவை. ஹர்சிகேசா க்ர்ஸ்னா, எல்லா புலன்களின் எஜமானர், அவர் எப்போதும் மன அமைதியை அடைய எங்களுக்கு உதவ முடியும். அர்ஜுனன் அவனிடம் எல்லாவற்றையும் சுருக்கமாக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறான். இன்னும் அவருக்கு சில சந்தேகங்கள் உள்ளன, சந்தேகங்கள் எப்போதும் பேய்களுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன.

எனவே அவர் க்ர்ஸ்னாவை கேசினிசுதனா என்று அழைக்கிறார். கர்த்தரால் கொல்லப்பட்ட கேசி மிகவும் வலிமையான பேய்; இப்போது அர்ஜுனன் க்ர்ஸ்னா சந்தேகத்தின் அரக்கனைக் கொல்ல வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறான்.

மறுதலிப்பு:
 இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள அனைத்து படங்கள், வடிவமைப்புகள் அல்லது வீடியோக்கள் அந்தந்த உரிமையாளர்களின் பதிப்புரிமை. இந்த படங்கள் / வடிவமைப்புகள் / வீடியோக்கள் எங்களிடம் இல்லை. உங்களுக்கான யோசனைகளாகப் பயன்படுத்த தேடுபொறி மற்றும் பிற மூலங்களிலிருந்து அவற்றை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம். பதிப்புரிமை மீறல் எதுவும் நோக்கம் இல்லை. எங்கள் உள்ளடக்கங்களில் ஒன்று உங்கள் பதிப்புரிமைகளை மீறுவதாக நீங்கள் நம்புவதற்கு காரணம் இருந்தால், தயவுசெய்து நாங்கள் அறிவைப் பரப்ப முயற்சிக்கும்போது எந்தவொரு சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டாம். வரவு வைக்க நீங்கள் நேரடியாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது தளத்திலிருந்து உருப்படியை அகற்றலாம்.

நான்காவது ஆத்யாயில், ஒரு குறிப்பிட்ட வகை வழிபாட்டுக்கு விசுவாசமுள்ள ஒருவர் படிப்படியாக அறிவின் நிலைக்கு உயர்த்தப்படுவார் என்று கூறப்படுகிறது.

அர்ஜுனா உவாச
நீங்கள் சாஸ்திர-விதிம் உத்ர்ஜ்யா
யஜந்தே rad்ரத்யயன்விதah
தேசம் நிஷ்ட து கா கிருஷ்ண
சத்தம் அஹோ ராஜஸ் தமஹ்

அர்ஜுனன், ஓ க்ர்ஸ்னா, வேதத்தின் கொள்கைகளைப் பின்பற்றாமல், தன் கற்பனைக்கு ஏற்ப வழிபடும் ஒருவனின் நிலைமை என்ன? அவர் நன்மையிலோ, ஆர்வத்திலோ அல்லது அறியாமையிலோ இருக்கிறாரா?

நோக்கத்துக்கு

நான்காம் அத்தியாயத்தில், முப்பத்தொன்பதாம் வசனத்தில், ஒரு குறிப்பிட்ட வகை வழிபாட்டுக்கு விசுவாசமுள்ள ஒருவர் படிப்படியாக அறிவின் நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டு அமைதி மற்றும் செழிப்பின் மிக உயர்ந்த முழுமையை அடைகிறார் என்று கூறப்படுகிறது. பதினாறாம் அத்தியாயத்தில், வேதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கொள்கைகளைப் பின்பற்றாதவர் ஒரு என்று அழைக்கப்படுகிறார் அசுர, பேய் கருத்தை உண்மையாக நூல் injunctions பின்வருமாறு ஒருவர் என்றழைக்கப்படுகிறது, இது ஒரு தேவா, அல்லது டெமிகோட்.

இப்போது, ​​ஒருவர், விசுவாசத்துடன், வேதப்பூர்வ உத்தரவுகளில் குறிப்பிடப்படாத சில விதிகளைப் பின்பற்றினால், அவருடைய நிலைப்பாடு என்ன? அர்ஜுனனின் இந்த சந்தேகத்தை க்ர்ஸ்னா அழிக்க வேண்டும். ஒரு மனிதனைத் தேர்ந்தெடுத்து, அவர்மீது நம்பிக்கை வைப்பதன் மூலம் ஒருவித கடவுளை உருவாக்குபவர்கள் நன்மை, ஆர்வம் அல்லது அறியாமை ஆகியவற்றில் வழிபடுகிறார்களா? அத்தகைய நபர்கள் வாழ்க்கையின் முழுமையான கட்டத்தை அடைகிறார்களா?

அவர்கள் உண்மையான அறிவில் அமைந்திருக்கவும், தங்களை மிக உயர்ந்த நிலைக்கு உயர்த்தவும் முடியுமா? வேதவசனங்களின் விதிகளையும் விதிகளையும் பின்பற்றாதவர்கள், ஆனால் எதையாவது விசுவாசிக்கிறவர்கள், தெய்வங்களையும் தேவதைகளையும் வணங்குகிறார்கள், ஆண்கள் தங்கள் முயற்சியில் வெற்றியைப் பெறுகிறார்களா? அர்ஜுனன் இந்த கேள்விகளை க்ர்ஸ்னாவிடம் வைக்கிறான்.

மறுதலிப்பு:
 இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள அனைத்து படங்கள், வடிவமைப்புகள் அல்லது வீடியோக்கள் அந்தந்த உரிமையாளர்களின் பதிப்புரிமை. இந்த படங்கள் / வடிவமைப்புகள் / வீடியோக்கள் எங்களிடம் இல்லை. உங்களுக்கான யோசனைகளாகப் பயன்படுத்த தேடுபொறி மற்றும் பிற மூலங்களிலிருந்து அவற்றை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம். பதிப்புரிமை மீறல் எதுவும் நோக்கம் இல்லை. எங்கள் உள்ளடக்கங்களில் ஒன்று உங்கள் பதிப்புரிமைகளை மீறுவதாக நீங்கள் நம்புவதற்கு காரணம் இருந்தால், தயவுசெய்து நாங்கள் அறிவைப் பரப்ப முயற்சிக்கும்போது எந்தவொரு சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டாம். வரவு வைக்க நீங்கள் நேரடியாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது தளத்திலிருந்து உருப்படியை அகற்றலாம்.

ஸ்ரீ-பகவன் உவாகா
அபயம் சத்வ-சம்சுத்தீர்
ஞான-யோகா-வ்யாவஸ்தித்
danam damas ca yajnas ca.
ஸ்வாத்யஸ் தப அர்ஜவம்
அஹிம்சா சத்யம் அக்ரோதாஸ்
தியாகா சாந்திர் அபைசுனம்
தயா பூதேஸ் அலோலுப்த்வம்
மார்தவம் ஹிர்ர் அச்சபலம்
தேஜா க்ஷமா த்ருதிஹ் சucசம்
அத்ரோஹோ நாடி-மனிதா
பவந்தி சம்பதம் டைவிம்
அபிஜதஸ்ய பாரத

 

ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இறைவன் கூறினார்: அச்சமற்ற தன்மை, ஒருவரின் இருப்பை சுத்திகரித்தல், ஆன்மீக அறிவை வளர்ப்பது, தர்மம், சுய கட்டுப்பாடு, தியாகத்தின் செயல்திறன், வேதங்களைப் படித்தல், சிக்கனம் மற்றும் எளிமை; அஹிம்சை, உண்மைத்தன்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபடுதல்; துறத்தல், அமைதி, தவறு செய்வதில் வெறுப்பு, இரக்கம் மற்றும் பேராசையிலிருந்து விடுபடுதல்; மென்மை, அடக்கம் மற்றும் நிலையான உறுதிப்பாடு; வீரியம், மன்னிப்பு, துணிச்சல், தூய்மை, பொறாமையிலிருந்து விடுபடுதல் மற்றும் க honor ரவத்திற்கான ஆர்வம்-பாரதத்தின் மகனே, இந்த ஆழ்நிலை குணங்கள், தெய்வீக இயல்பு கொண்ட தெய்வீக மனிதர்களுக்கு சொந்தமானது.

நோக்கத்துக்கு

பதினைந்தாம் அத்தியாயத்தின் தொடக்கத்தில், இந்த பொருள் உலகின் ஆலமரம் விளக்கப்பட்டது. அதிலிருந்து வெளிவரும் கூடுதல் வேர்கள், உயிருள்ள நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகளுடன் ஒப்பிடப்பட்டன, சில நல்லவை, சில தீங்கு விளைவிக்கும். ஒன்பதாம் அத்தியாயத்தில், மேலும் தேவாஸ், அல்லது தெய்வீக, மற்றும் அசுரர்கள், தேவபக்தியற்றவர்கள் அல்லது பேய்கள் விளக்கப்பட்டன. இப்போது, ​​வேத சடங்குகளின்படி, நற்குணத்தின் செயல்பாடுகள் விடுதலையின் பாதையில் முன்னேற்றத்திற்கு நல்லதாகக் கருதப்படுகின்றன, மேலும் இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் அறியப்படுகின்றன தேவ பிரகிருதி, இயற்கையால் ஆழ்நிலை.

ஆழ்நிலை இயல்பில் அமைந்திருப்பவர்கள் விடுதலையின் பாதையில் முன்னேறுகிறார்கள். பேரார்வம் மற்றும் அறியாமை முறைகளில் செயல்படுபவர்களுக்கு, மறுபுறம், விடுதலைக்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஒன்று அவர்கள் இந்த பொருள் உலகில் மனிதர்களாக இருக்க வேண்டியிருக்கும், அல்லது அவை விலங்குகளின் இனங்கள் அல்லது குறைந்த வாழ்க்கை வடிவங்களுக்கிடையில் இறங்குகின்றன. இந்த பதினாறாம் அத்தியாயத்தில் இறைவன் ஆழ்நிலை இயல்பு மற்றும் அதன் உதவியாளர் குணங்கள், அத்துடன் பேய் இயல்பு மற்றும் அதன் குணங்கள் இரண்டையும் விளக்குகிறார். இந்த குணங்களின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் பற்றியும் அவர் விளக்குகிறார்.

அந்த வார்த்தை அபிஜதஸ்ய ஆழ்நிலை குணங்கள் அல்லது தெய்வீக போக்குகளால் பிறந்த ஒருவரைக் குறிப்பிடுவது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். ஒரு தெய்வீக வளிமண்டலத்தில் ஒரு குழந்தையைப் பெற்றெடுப்பது வேத வசனங்களில் அறியப்படுகிறது கர்பதான-சம்ஸ்காரா. தெய்வீக குணங்களில் பெற்றோர் ஒரு குழந்தையை விரும்பினால், அவர்கள் மனிதனின் பத்து கொள்கைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும். இல் பகவத்-கீதை ஒரு நல்ல குழந்தையைப் பெற்றெடுப்பதற்கான பாலியல் வாழ்க்கை க்ர்ஸ்னா தானே என்பதற்கு முன்பே நாங்கள் படித்திருக்கிறோம். க்ர்ஸ்னா நனவில் செயல்முறை பயன்படுத்தப்பட்டால் பாலியல் வாழ்க்கை கண்டிக்கப்படவில்லை.

க்ர்ஸ்னா நனவில் இருப்பவர்கள் குறைந்தபட்சம் பூனைகள் மற்றும் நாய்களைப் போன்ற குழந்தைகளைப் பெறக்கூடாது, ஆனால் அவற்றைப் பெற்றெடுக்க வேண்டும், அதனால் அவர்கள் பிறந்த பிறகு க்ர்ஸ்னா உணர்வுடையவர்களாக மாறக்கூடும். க்ர்ஸ்னா நனவில் உறிஞ்சப்பட்ட ஒரு தந்தை அல்லது தாயால் பிறந்த குழந்தைகளின் நன்மை அதுவாக இருக்க வேண்டும்.

எனப்படும் சமூக நிறுவனம் வர்ணாஸ்ரம-தர்மம்-சமுதாயத்தை நான்கு பிரிவுகளாக அல்லது சாதிகளாகப் பிரிக்கும் நிறுவனம் - பிறப்புக்கு ஏற்ப மனித சமுதாயத்தைப் பிரிப்பதற்காக அல்ல. இத்தகைய பிரிவுகள் கல்வித் தகுதிகளின் அடிப்படையில் உள்ளன. அவை சமுதாயத்தை அமைதி மற்றும் செழிப்பு நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குணங்கள் ஆன்மீக புரிதலில் ஒரு நபரை முன்னேற்றுவதற்கான ஆழ்நிலை குணங்களாக விளக்கப்பட்டுள்ளன, இதனால் அவர் பொருள் உலகத்திலிருந்து விடுபட முடியும். இல் வர்ணாசிரம நிறுவனம் சன்யாசி, அல்லது வாழ்க்கையின் கைவிடப்பட்ட வரிசையில் உள்ள நபர், அனைத்து சமூக நிலைகள் மற்றும் கட்டளைகளின் தலைவராக அல்லது ஆன்மீக எஜமானராக கருதப்படுகிறார். அ பிராமண ஒரு சமூகத்தின் மற்ற மூன்று பிரிவுகளின் ஆன்மீக எஜமானராக கருதப்படுகிறார், அதாவது க்ஷத்ரியர்கள், அந்த வைசியஸ் மற்றும் இந்த சூத்திரங்கள், ஆனால் ஒரு சன்யாசி, நிறுவனத்தின் மேல் இருக்கும், ஆன்மீக எஜமானராக கருதப்படுகிறார் பிராமணர்கள் மேலும். ஒரு சன்யாசி, முதல் தகுதி அச்சமற்றதாக இருக்க வேண்டும். ஏனெனில் ஒரு சன்யாசி எந்தவொரு ஆதரவும் அல்லது ஆதரவின் உத்தரவாதமும் இல்லாமல் தனியாக இருக்க வேண்டும், அவர் வெறுமனே கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமையின் கருணையை சார்ந்து இருக்க வேண்டும்.

அவர் நினைத்தால், “எனது தொடர்புகளை விட்டு வெளியேறிய பிறகு, யார் என்னைப் பாதுகாப்பார்கள்?” அவர் வாழ்க்கையின் கைவிடப்பட்ட ஒழுங்கை ஏற்கக்கூடாது. பரமாத்மா என்ற அவரது உள்ளூர்மயமாக்கப்பட்ட அம்சத்தில் க்ர்ஸ்னா அல்லது கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை எப்போதும் உள்ளதாக இருப்பதை ஒருவர் முழுமையாக நம்ப வேண்டும், அவர் எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறார், ஒருவர் என்ன செய்ய விரும்புகிறார் என்பது அவருக்கு எப்போதும் தெரியும்.

  மறுதலிப்பு:
 இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள அனைத்து படங்கள், வடிவமைப்புகள் அல்லது வீடியோக்கள் அந்தந்த உரிமையாளர்களின் பதிப்புரிமை. இந்த படங்கள் / வடிவமைப்புகள் / வீடியோக்கள் எங்களிடம் இல்லை. உங்களுக்கான யோசனைகளாகப் பயன்படுத்த தேடுபொறி மற்றும் பிற மூலங்களிலிருந்து அவற்றை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம். பதிப்புரிமை மீறல் எதுவும் நோக்கம் இல்லை. எங்கள் உள்ளடக்கங்களில் ஒன்று உங்கள் பதிப்புரிமைகளை மீறுவதாக நீங்கள் நம்புவதற்கு காரணம் இருந்தால், தயவுசெய்து நாங்கள் அறிவைப் பரப்ப முயற்சிக்கும்போது எந்தவொரு சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டாம். வரவு வைக்க நீங்கள் நேரடியாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது தளத்திலிருந்து உருப்படியை அகற்றலாம்.
பகவத் கீதையின் அத்யாய் 15 இன் நோக்கம் பின்வருமாறு.
ஸ்ரீ-பகவன் உவாகா
ஊர்த்வா-முலம் அதா-சாகம்
அஸ்வத்தம் பிரஹூர் அவ்யாயம்
சந்தம்ஸி யஸ்ய பர்ணானி
யஸ் தம் வேத ச வேத-வித்

மொழிபெயர்ப்பு

ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இறைவன் கூறினார்: ஒரு ஆலமரம் உள்ளது, அதன் வேர்கள் மேல்நோக்கி மற்றும் அதன் கிளைகளை கீழே வைத்திருக்கின்றன, அதன் இலைகள் வேத பாடல்கள். இந்த மரத்தை அறிந்தவர் வேதங்களை அறிந்தவர்.

நோக்கத்துக்கு

முக்கியத்துவத்தின் விவாதத்திற்குப் பிறகு பக்தி-யோகா, ஒருவர் கேள்வி எழுப்பக்கூடும், “என்ன? வேதங்கள்? ” இந்த அத்தியாயத்தில் வேத ஆய்வின் நோக்கம் க்ர்ஸ்னாவைப் புரிந்துகொள்வதாகும். ஆகவே, பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டுள்ள கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள ஒருவருக்கு ஏற்கனவே தெரியும் வேதங்கள் ஆகும்.

இந்த பொருள் உலகின் சிக்கல் இங்கே ஒரு ஆலமரத்துடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. பலனளிக்கும் செயல்களில் ஈடுபடும் ஒருவருக்கு, ஆலமரத்திற்கு முடிவே இல்லை. அவர் ஒரு கிளையிலிருந்து இன்னொரு கிளைக்கு, மற்றொரு கிளைக்கு, மற்றொரு கிளைக்கு அலைகிறார். இந்த பொருள் உலகின் மரத்திற்கு முடிவே இல்லை, இந்த மரத்துடன் இணைந்த ஒருவருக்கு, விடுதலையின் சாத்தியம் இல்லை. தன்னை உயர்த்துவதற்கான வேத பாடல்கள் இந்த மரத்தின் இலைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

இந்த மரத்தின் வேர்கள் மேல்நோக்கி வளர்கின்றன, ஏனெனில் அவை பிரபஞ்சம் அமைந்துள்ள இடத்திலிருந்து தொடங்குகின்றன, இந்த பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த கிரகம். இந்த அழியாத மாயை மரத்தை ஒருவர் புரிந்து கொள்ள முடிந்தால், ஒருவர் அதிலிருந்து வெளியேறலாம்.

பறிமுதல் செய்யும் இந்த செயல்முறையைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். முந்தைய அத்தியாயங்களில், பொருள் சிக்கலில் இருந்து வெளியேற பல செயல்முறைகள் உள்ளன என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பதின்மூன்றாம் அத்தியாயம் வரை, உன்னதமான இறைவனுக்கான பக்திச் சேவையே சிறந்த வழி என்பதைக் கண்டோம். இப்போது, ​​பக்தி சேவையின் அடிப்படைக் கொள்கையானது பொருள் நடவடிக்கைகளிலிருந்து பிரித்தல் மற்றும் இறைவனின் ஆழ்நிலை சேவைக்கான இணைப்பு. பொருள் உலகத்துடனான இணைப்பை முறிக்கும் செயல்முறை இந்த அத்தியாயத்தின் தொடக்கத்தில் விவாதிக்கப்படுகிறது.

இந்த பொருள் இருப்பின் வேர் மேல்நோக்கி வளர்கிறது. இதன் பொருள் இது மொத்த பொருள் பொருளிலிருந்து, பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த கிரகத்திலிருந்து தொடங்குகிறது. அங்கிருந்து, முழு பிரபஞ்சமும் விரிவடைந்து, பல கிளைகளுடன், பல்வேறு கிரக அமைப்புகளைக் குறிக்கிறது. மதம், பொருளாதார வளர்ச்சி, உணர்வு திருப்தி மற்றும் விடுதலை போன்ற உயிரினங்களின் செயல்பாடுகளின் முடிவுகளை பழங்கள் குறிக்கின்றன.

இப்போது, ​​ஒரு மரத்தின் கிளைகளும் அதன் வேர்களும் மேல்நோக்கி அமைந்துள்ள இந்த உலகில் எந்த அனுபவமும் இல்லை, ஆனால் அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. அந்த மரத்தை ஒரு நீர்த்தேக்கத்தின் அருகே காணலாம். கரையில் உள்ள மரங்கள் அவற்றின் கிளைகளைக் கொண்டு தண்ணீரைப் பிரதிபலிப்பதை நாம் காணலாம். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இந்த பொருள் உலகின் மரம் ஆன்மீக உலகின் உண்மையான மரத்தின் பிரதிபலிப்பு மட்டுமே. ஆன்மீக உலகின் இந்த பிரதிபலிப்பு மரத்தின் பிரதிபலிப்பு தண்ணீரில் அமைந்திருப்பதைப் போலவே ஆசையிலும் அமைந்துள்ளது.

இந்த பிரதிபலித்த பொருள் ஒளியில் விஷயங்கள் அமைந்திருக்க ஆசைதான் காரணம். இந்த பொருள் இருப்பிலிருந்து வெளியேற விரும்பும் ஒருவர் இந்த மரத்தை பகுப்பாய்வு ஆய்வின் மூலம் முழுமையாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனுடன் அவர் தனது உறவைத் துண்டிக்க முடியும்.

இந்த மரம், உண்மையான மரத்தின் பிரதிபலிப்பாக இருப்பதால், இது ஒரு சரியான பிரதி. ஆன்மீக உலகில் எல்லாம் இருக்கிறது. ஆள்மாறாட்டம் செய்பவர்கள் பிரம்மாவை இந்த பொருள் மரத்தின் வேராகவும், வேரிலிருந்து, அதன்படி எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் சங்கியா தத்துவம், வாருங்கள் பிரகிருதி, புருசா, பின்னர் மூன்று குணாஸ், ஐந்து மொத்த கூறுகள் (பஞ்சா-மகாபூதா), பின்னர் பத்து புலன்கள் (தசேந்திரியா), மனம், முதலியன இந்த வழியில், அவை முழு பொருள் உலகத்தையும் பிரிக்கின்றன. பிரம்மா அனைத்து வெளிப்பாடுகளின் மையமாக இருந்தால், இந்த பொருள் உலகம் 180 டிகிரிகளால் மையத்தின் வெளிப்பாடாகும், மற்ற 180 டிகிரி ஆன்மீக உலகத்தை உருவாக்குகிறது. பொருள் உலகம் என்பது விபரீத பிரதிபலிப்பாகும், எனவே ஆன்மீக உலகமும் ஒரே மாதிரியான மாறுபாட்டைக் கொண்டிருக்க வேண்டும், ஆனால் உண்மையில்.

தி பிரகிருதி உச்ச இறைவனின் வெளிப்புற ஆற்றல், மற்றும் புருசா உச்ச இறைவன் தானே, அது விவரிக்கப்பட்டுள்ளது பகவத்-கீதை. இந்த வெளிப்பாடு பொருள் என்பதால், அது தற்காலிகமானது. ஒரு பிரதிபலிப்பு தற்காலிகமானது, ஏனென்றால் அது சில நேரங்களில் காணப்படுகிறது மற்றும் சில நேரங்களில் காணப்படவில்லை. ஆனால் பிரதிபலிப்பு எங்கிருந்து பிரதிபலிக்கிறது என்பது நித்தியமானது. உண்மையான மரத்தின் பொருள் பிரதிபலிப்பு துண்டிக்கப்பட வேண்டும். ஒரு நபருக்கு தெரியும் என்று கூறப்படும் போது வேதங்கள், இந்த பொருள் உலகத்துடன் இணைப்பை எவ்வாறு துண்டிக்க வேண்டும் என்று அவருக்குத் தெரியும் என்று கருதப்படுகிறது. அந்த செயல்முறை ஒருவருக்குத் தெரிந்தால், அவருக்கு உண்மையில் தெரியும் வேதங்கள் ஆகும்.

 சடங்கு சூத்திரங்களால் ஈர்க்கப்பட்ட ஒருவர் வேதங்கள் மரத்தின் அழகான பச்சை இலைகளால் ஈர்க்கப்படுகிறது. இதன் நோக்கம் அவருக்கு சரியாகத் தெரியாது வேதங்கள் ஆகும். நோக்கம் வேதங்கள், கடவுளின் ஆளுமையால் வெளிப்படுத்தப்பட்டபடி, இந்த பிரதிபலித்த மரத்தை வெட்டி ஆன்மீக உலகின் உண்மையான மரத்தை அடைவது.

மறுதலிப்பு:
 இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள அனைத்து படங்கள், வடிவமைப்புகள் அல்லது வீடியோக்கள் அந்தந்த உரிமையாளர்களின் பதிப்புரிமை. இந்த படங்கள் / வடிவமைப்புகள் / வீடியோக்கள் எங்களிடம் இல்லை. உங்களுக்கான யோசனைகளாகப் பயன்படுத்த தேடுபொறி மற்றும் பிற மூலங்களிலிருந்து அவற்றை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம். பதிப்புரிமை மீறல் எதுவும் நோக்கம் இல்லை. எங்கள் உள்ளடக்கங்களில் ஒன்று உங்கள் பதிப்புரிமைகளை மீறுவதாக நீங்கள் நம்புவதற்கு காரணம் இருந்தால், தயவுசெய்து நாங்கள் அறிவைப் பரப்ப முயற்சிக்கும்போது எந்தவொரு சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டாம். வரவு வைக்க நீங்கள் நேரடியாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது தளத்திலிருந்து உருப்படியை அகற்றலாம்.

ஸ்ரீ-பகவன் உவாகா
பரம் புயா ப்ரவக்ஷ்யாமி
ஞானம் ஞானம் உத்தமம்
யஜ் ஜ்ஞாத்வா முனயாஹ் சர்வே
பரம் சித்திம் இதோ கடா

ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இறைவன் கூறினார்: எல்லா முனிவர்களும் உயர்ந்த பரிபூரணத்தை அடைந்ததை அறிந்து, எல்லா அறிவிலும் மிகச் சிறந்த இந்த உயர்ந்த ஞானத்தை மீண்டும் உங்களுக்கு அறிவிப்பேன்.
நோக்கத்துக்கு

க்ர்ஸ்னா இப்போது தனிப்பட்ட, ஆள்மாறாட்டம் மற்றும் உலகளாவிய பற்றி விளக்கினார் மற்றும் இந்த அத்தியாயத்தில் அனைத்து வகையான பக்தர்கள் மற்றும் யோகிகளை விவரித்தார்.

அர்ஜுனா உவாச
பிரக்திம் புருஷம் சைவா
ksetram ksetra-jnam eva ca.
ஏதாத் வேதிடும் இச்சாமி
ஞானம் ஜ்ஞேயம் ச கேசவா
ஸ்ரீ-பகவன் உவாகா
இதம் சரீரம் கவுண்டேயா
க்ஷேத்திரம் இத்தி அபிதியதே
ஏதத் யோ வேட்டி தம் பிரஹு
க்ஷேத்ர-ஞான இதி தத்-விதா

அர்ஜுனா கூறினார்: என் அன்பான க்ர்ஸ்னா, பிரகிருதி [இயல்பு], புருசா [ரசிப்பவர்], மற்றும் புலம் மற்றும் புலத்தை அறிந்தவர், மற்றும் அறிவு மற்றும் அறிவின் முடிவைப் பற்றி அறிய விரும்புகிறேன். அப்போது ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இறைவன் கூறினார்: குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் வயல் என்று அழைக்கப்படுகிறது, இந்த உடலை அறிந்தவர் புலத்தை அறிந்தவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார்.

நோக்கம்

அர்ஜுனன் விசாரித்தான் பிரகிருதி அல்லது இயற்கை, புருசா, ரசிப்பவர், க்ஷேத்ரா, அந்த மைதானம், க்ஷேத்ரஜ்னா, அதன் அறிவாளர், மற்றும் அறிவு மற்றும் அறிவின் பொருள். இவை அனைத்தையும் பற்றி அவர் விசாரித்தபோது, ​​இந்த உடலை புலம் என்றும், இந்த உடலை அறிந்தவர் புலத்தை அறிந்தவர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் என்று க்ர்ஸ்னா கூறினார். இந்த உடல் நிபந்தனைக்குட்பட்ட ஆன்மாவுக்கான செயல்பாட்டுத் துறையாகும். நிபந்தனைக்குட்பட்ட ஆத்மா பொருள் இருப்பில் சிக்கியுள்ளது, மேலும் அவர் பொருள் இயற்கையின் மீது அதிபதியாக இருக்க முயற்சிக்கிறார். எனவே, பொருள் இயற்கையில் ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கான அவரது திறனுக்கு ஏற்ப, அவர் ஒரு செயல்பாட்டுத் துறையைப் பெறுகிறார். அந்த செயல்பாட்டுத் துறை உடல். உடல் என்றால் என்ன?

உடல் புலன்களால் ஆனது. நிபந்தனைக்குட்பட்ட ஆத்மா உணர்வு மனநிறைவை அனுபவிக்க விரும்புகிறது, மேலும், உணர்வு திருப்தியை அனுபவிக்கும் திறனுக்கேற்ப, அவருக்கு ஒரு உடல் அல்லது செயல்பாட்டுத் துறை வழங்கப்படுகிறது. எனவே உடல் என்று அழைக்கப்படுகிறது க்ஷேத்ரா, அல்லது நிபந்தனைக்குட்பட்ட ஆன்மாவுக்கான செயல்பாட்டுத் துறை. இப்போது, ​​உடலுடன் தன்னை அடையாளம் காணாத நபர் அழைக்கப்படுகிறார் க்ஷேத்ரஜ்னா, புலத்தை அறிந்தவர். புலத்திற்கும் அதன் அறிவாளருக்கும், உடலுக்கும், உடலை அறிந்தவருக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தைப் புரிந்துகொள்வது மிகவும் கடினம் அல்ல. எந்தவொரு நபரும் சிறுவயது முதல் முதுமை வரை உடலில் பல மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகிறார், இன்னும் ஒரு நபர், மீதமுள்ளவர் என்று கருதலாம்.

ஆகவே செயல்பாட்டுத் துறையை அறிந்தவருக்கும் உண்மையான செயல்பாட்டுத் துறைக்கும் வித்தியாசம் உள்ளது. ஒரு வாழ்க்கை நிபந்தனை ஆத்மா இதனால் அவர் உடலில் இருந்து வேறுபட்டவர் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். இது ஆரம்பத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது-dehe 'ஸ்மின்- வாழும் நிறுவனம் உடலுக்குள் இருப்பதாகவும், உடல் குழந்தை பருவத்திலிருந்தும் சிறுவயதிலிருந்தும், சிறுவயதிலிருந்தே இளைஞர்களிடமிருந்தும், இளைஞர்களிடமிருந்தும் முதியவர்களிடமிருந்தும் மாறுகிறது என்பதையும், உடலை வைத்திருப்பவருக்கு உடல் மாறுகிறது என்பதை அறிவார். உரிமையாளர் தெளிவாக இருக்கிறார் ksetrajna. சில நேரங்களில் நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன், எனக்கு பைத்தியம், நான் ஒரு பெண், நான் ஒரு நாய், நான் ஒரு பூனை என்று புரிந்துகொள்கிறோம்: இவர்கள் தான் அறிந்தவர்கள். தெரிந்தவர் புலத்திலிருந்து வேறுபட்டவர். நாம் பல கட்டுரைகளைப் பயன்படுத்தினாலும்-நம்முடைய உடைகள் போன்றவை-நமக்குத் தெரியும்- நாம் பயன்படுத்திய விஷயங்களிலிருந்து வேறுபட்டவர்கள். இதேபோல், நாம் உடலிலிருந்து வேறுபட்டவர்கள் என்பதையும் கொஞ்சம் சிந்தித்துப் புரிந்துகொள்கிறோம்.

முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் பகவத்-கீதை, உடலை அறிந்தவர், வாழும் நிறுவனம் மற்றும் உச்ச இறைவனை அவர் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலை ஆகியவை விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. நடுத்தர ஆறு அத்தியாயங்களில் கீதை, கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை மற்றும் பக்தி சேவை தொடர்பாக தனிப்பட்ட ஆத்மாவுக்கும் சூப்பர்சவுலுக்கும் இடையிலான உறவு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமையின் உயர்ந்த நிலை மற்றும் தனிப்பட்ட ஆன்மாவின் அடிபணிந்த நிலை ஆகியவை இந்த அத்தியாயங்களில் நிச்சயமாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. வாழும் நிறுவனங்கள் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் கீழ்ப்பட்டவை, ஆனால் அவர்களின் மறதி காரணமாக அவை பாதிக்கப்படுகின்றன. புனிதமான செயல்களால் அறிவொளி பெறும்போது, ​​அவர்கள் வெவ்வேறு திறன்களில் உச்ச இறைவனை அணுகுகிறார்கள்-துன்பப்பட்டவர்கள், பணம் தேவைப்படுபவர்கள், விசாரிப்பவர்கள் மற்றும் அறிவைத் தேடுபவர்கள்.

அதுவும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போது, ​​பதின்மூன்றாம் அத்தியாயத்திலிருந்து தொடங்கி, வாழ்க்கை நிறுவனம் எவ்வாறு பொருள் இயல்புடன் தொடர்பு கொள்கிறது, பலனளிக்கும் செயல்களின் பல்வேறு முறைகள், அறிவை வளர்ப்பது மற்றும் பக்தி சேவையை வெளியேற்றுவது ஆகியவற்றின் மூலம் அவர் எவ்வாறு உயர்ந்த இறைவனால் வழங்கப்படுகிறார் என்பது விளக்கப்பட்டுள்ளது. வாழும் பொருள் பொருள் உடலில் இருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது என்றாலும், அவர் எப்படியாவது தொடர்புடையவராக மாறுகிறார். இதுவும் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

மறுதலிப்பு:
 இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள அனைத்து படங்கள், வடிவமைப்புகள் அல்லது வீடியோக்கள் அந்தந்த உரிமையாளர்களின் பதிப்புரிமை. இந்த படங்கள் / வடிவமைப்புகள் / வீடியோக்கள் எங்களிடம் இல்லை. உங்களுக்கான யோசனைகளாகப் பயன்படுத்த தேடுபொறி மற்றும் பிற மூலங்களிலிருந்து அவற்றை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம். பதிப்புரிமை மீறல் எதுவும் நோக்கம் இல்லை. எங்கள் உள்ளடக்கங்களில் ஒன்று உங்கள் பதிப்புரிமைகளை மீறுவதாக நீங்கள் நம்புவதற்கு காரணம் இருந்தால், தயவுசெய்து நாங்கள் அறிவைப் பரப்ப முயற்சிக்கும்போது எந்தவொரு சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டாம். வரவு வைக்க நீங்கள் நேரடியாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது தளத்திலிருந்து உருப்படியை அகற்றலாம்.

 

அர்ஜுனனால் க்ர்ஸ்னாவிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி பகவத் கீதையின் இந்த அத்தியாயத்தில் ஆள்மாறாட்டம் மற்றும் தனிப்பட்ட கருத்துக்களுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டை தெளிவுபடுத்துகிறது

அர்ஜுனா உவாச
ஏவம் சதட-யுக்தா யே
பக்தஸ் தவம் பர்யுபாஸதே
யே கேபி அக்சரம் அவயக்தம்
tesam ke யோகா-விட்டமா

அர்ஜுனா விசாரித்தார்: இது மிகவும் சரியானதாக கருதப்படுகிறது: உங்கள் பக்தி சேவையில் முறையாக ஈடுபடுபவர்கள், அல்லது ஆள்மாறான பிரம்மத்தை வணங்குபவர்கள், வெளிப்படுத்தப்படாதவர்கள்?

நோக்கம்:

க்ர்ஸ்னா இப்போது தனிப்பட்ட, ஆள்மாறாட்டம் மற்றும் உலகளாவிய பற்றி விளக்கினார் மற்றும் அனைத்து வகையான பக்தர்களையும் விவரித்தார் யோகிகள். பொதுவாக, ஆழ்நிலை வல்லுநர்களை இரண்டு வகுப்புகளாகப் பிரிக்கலாம். ஒருவர் ஆள்மாறாளர், மற்றவர் தனிப்பட்டவர். தனிமனித பக்தர் உச்ச இறைவனின் சேவையில் முழு ஆற்றலுடனும் ஈடுபடுகிறார்.

ஆள்மாறாளர் தன்னை நேரடியாக க்ர்ஸ்னாவின் சேவையில் ஈடுபடுத்தாமல், ஆள்மாறான பிரம்மத்தைப் பற்றி தியானத்தில் ஈடுபடுகிறார்.

இந்த அத்தியாயத்தில் முழுமையான உண்மையை உணர்ந்து கொள்வதற்கான வெவ்வேறு செயல்முறைகளை நாம் காண்கிறோம், பக்தி-யோகா, பக்தி சேவை, மிக உயர்ந்தது. கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமையின் தொடர்பை ஒருவர் விரும்பினால், அவர் பக்தி சேவைக்கு செல்ல வேண்டும்.

பக்தி சேவையால் நேரடியாக உச்ச இறைவனை வணங்குபவர்களை தனிநபர்கள் என்று அழைக்கிறார்கள். ஆள்மாறான பிரம்மத்தைப் பற்றி தியானத்தில் ஈடுபடுவோர் ஆள்மாறாட்டம் செய்பவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். எந்த நிலை சிறந்தது என்று அர்ஜுனா இங்கே கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். முழுமையான உண்மையை உணர பல்வேறு வழிகள் உள்ளன, ஆனால் க்ர்ஸ்னா இந்த அத்தியாயத்தில் அதைக் குறிப்பிடுகிறார் பக்தி-யோகா, அல்லது அவருக்கு பக்தி சேவை செய்வது எல்லாவற்றிற்கும் மேலானது.

இது மிகவும் நேரடியானது, மேலும் இது கடவுளுடன் இணைவதற்கான எளிதான வழிமுறையாகும்.

இரண்டாவது அத்தியாயத்தில், ஒரு உயிருள்ள பொருள் பொருள் உடல் அல்ல, ஆனால் ஒரு ஆன்மீக தீப்பொறி, முழுமையான சத்தியத்தின் ஒரு பகுதி என்று இறைவன் விளக்குகிறார். ஏழாவது அத்தியாயத்தில், அவர் உயிருள்ள நிறுவனத்தை உச்சத்தின் ஒரு பகுதியாகவும், பகுதியாகவும் பேசுகிறார், மேலும் அவர் தனது கவனத்தை முழுவதுமாக மாற்றுமாறு பரிந்துரைக்கிறார்.

எட்டாவது அத்தியாயத்தில், இறக்கும் தருணத்தில் க்ர்ஸ்னாவைப் பற்றி யார் நினைத்தாலும், ஒரே நேரத்தில் ஆன்மீக வானத்திற்கு மாற்றப்படுவார், க்ர்ஸ்னாவின் தங்குமிடம். ஆறாவது அத்தியாயத்தின் முடிவில் இறைவன் கூறுகிறார் யோகிகள், தனக்குள்ளேயே க்ர்ஸ்னாவைப் பற்றி நினைப்பவர் மிகவும் பரிபூரணராகக் கருதப்படுகிறார். எனவே முழுவதும் கீதை ஆன்மீக உணர்தலின் மிக உயர்ந்த வடிவமாக க்ர்ஸ்னா மீதான தனிப்பட்ட பக்தி பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

இன்னும் க்ர்ஸ்னாவின் ஆள்மாறாட்டத்தில் ஈர்க்கப்பட்டவர்கள் இன்னும் உள்ளனர் பிரம்மஜோதி முழுமையான சத்தியத்தின் பரவலான அம்சம் மற்றும் வெளிப்படையானது மற்றும் புலன்களை அடைய முடியாதது. அர்ஜுனன் இந்த இரண்டு வகை ஆழ்நிலை அறிஞர்களில் யார் அறிவில் மிகவும் சரியானவர் என்பதை அறிய விரும்புகிறார். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், அவர் க்ர்ஸ்னாவின் தனிப்பட்ட வடிவத்துடன் இணைந்திருப்பதால் அவர் தனது சொந்த நிலையை தெளிவுபடுத்துகிறார்.

அவர் ஆள்மாறான பிரம்மத்துடன் இணைக்கப்படவில்லை. அவர் தனது நிலை பாதுகாப்பானதா என்பதை அறிய விரும்புகிறார். இந்த பொருள் உலகில் அல்லது உச்ச இறைவனின் ஆன்மீக உலகில் ஆள்மாறாட்டம் வெளிப்படுவது தியானத்திற்கு ஒரு பிரச்சினையாகும். உண்மையில், முழுமையான சத்தியத்தின் ஆள்மாறான அம்சத்தை ஒருவர் முழுமையாக கருத்தரிக்க முடியாது. எனவே அர்ஜுனன், “இதுபோன்ற நேரத்தை வீணடிப்பதன் பயன் என்ன?” என்று சொல்ல விரும்புகிறார்.

அர்ஜுனன் பதினொன்றாம் அத்தியாயத்தில் க்ர்ஸ்னாவின் தனிப்பட்ட வடிவத்துடன் இணைக்கப்படுவது சிறந்தது, ஏனென்றால் அவர் மற்ற எல்லா வடிவங்களையும் ஒரே நேரத்தில் புரிந்து கொள்ள முடியும், மேலும் க்ர்ஸ்னா மீதான அவரது அன்பிற்கு எந்த இடையூறும் இல்லை.

அர்ஜுனனால் க்ர்ஸ்னாவிடம் கேட்கப்பட்ட இந்த முக்கியமான கேள்வி முழுமையான சத்தியத்தின் ஆள்மாறாட்டம் மற்றும் தனிப்பட்ட கருத்துக்களுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டை தெளிவுபடுத்துகிறது.

மறுதலிப்பு:
 இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள அனைத்து படங்கள், வடிவமைப்புகள் அல்லது வீடியோக்கள் அந்தந்த உரிமையாளர்களின் பதிப்புரிமை. இந்த படங்கள் / வடிவமைப்புகள் / வீடியோக்கள் எங்களிடம் இல்லை. உங்களுக்கான யோசனைகளாகப் பயன்படுத்த தேடுபொறி மற்றும் பிற மூலங்களிலிருந்து அவற்றை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம். பதிப்புரிமை மீறல் எதுவும் நோக்கம் இல்லை. எங்கள் உள்ளடக்கங்களில் ஒன்று உங்கள் பதிப்புரிமைகளை மீறுவதாக நீங்கள் நம்புவதற்கு காரணம் இருந்தால், தயவுசெய்து நாங்கள் அறிவைப் பரப்ப முயற்சிக்கும்போது எந்தவொரு சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டாம். வரவு வைக்க நீங்கள் நேரடியாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது தளத்திலிருந்து உருப்படியை அகற்றலாம்.

கீதையின் இந்த அத்தியாயம் அனைத்து காரணங்களுக்கும் க்ர்ஸ்னாவின் நோக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.

அர்ஜுனா உவாச
பைத்தியம்-அனுகிராய பரமம்
குஹ்யம் அத்யாத்மா-சம்ஜ்னிதம்
யத் த்வயோக்தம் வசஸ் தேனா
moho 'yam vigato mama

அர்ஜுனா கூறினார்: ரகசியமான ஆன்மீக விஷயங்களைப் பற்றிய உங்கள் அறிவுறுத்தலை நான் மிகவும் அன்பாக எனக்கு வழங்கியிருக்கிறேன், என் மாயை இப்போது அகற்றப்பட்டது.
நோக்கம்:

ஸ்ரீ-பகவன் உவாகா
பூயா எவா மஹா-பஹோ
ஸ்ர்னு மே பரமம் வச்சா
yat te 'ham priyamanaya
வக்ஷ்யாமி ஹித-கம்யாயா

உச்ச கர்த்தர் சொன்னார்: என் அன்பான நண்பரே, வலிமைமிக்க ஆயுதம் கொண்ட அர்ஜுனனே, என் உன்னதமான வார்த்தையை மீண்டும் கேளுங்கள், இது உங்கள் நன்மைக்காக நான் உங்களுக்கு வழங்குவேன், அது உங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியைத் தரும்.
நோக்கத்துக்கு
பரமம் என்ற வார்த்தையை இவ்வாறு விளக்கினார் பராசரா முனி: ஆறு செழுமைகளில் நிறைந்தவர், முழு வலிமை, முழு புகழ், செல்வம், அறிவு, அழகு, மற்றும் துறத்தல் ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒருவர், பரமம், அல்லது கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை.

இந்த பூமியில் க்ர்ஸ்னா இருந்தபோது, ​​அவர் ஆறு செழுமைகளையும் காட்டினார். எனவே பராசர முனி போன்ற பெரிய முனிவர்கள் அனைவரும் க்ர்ஸ்னாவை கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை என்று ஏற்றுக்கொண்டனர். இப்போது க்ர்ஸ்னா அர்ஜுனனுக்கு அவனது செல்வங்கள் மற்றும் அவனது பணிகள் குறித்த ரகசிய அறிவில் அறிவுறுத்துகிறான். முன்னதாக, ஏழாம் அத்தியாயத்தில் தொடங்கி, இறைவன் ஏற்கனவே தனது வெவ்வேறு ஆற்றல்களையும் அவை எவ்வாறு செயல்படுகிறார் என்பதையும் விளக்கினார். இப்போது இந்த அத்தியாயத்தில், அவர் அர்ஜுனனுக்கு தனது குறிப்பிட்ட செழுமையை விளக்குகிறார்.

முந்தைய அத்தியாயத்தில் அவர் உறுதியான நம்பிக்கையில் பக்தியை நிலைநாட்ட தனது வெவ்வேறு ஆற்றல்களை தெளிவாக விளக்கியுள்ளார். மீண்டும் இந்த அத்தியாயத்தில் அவர் அர்ஜுனனிடம் தனது வெளிப்பாடுகள் மற்றும் பல்வேறு செழுமைகளைப் பற்றி கூறுகிறார்.

உயர்ந்த கடவுளைப் பற்றி ஒருவர் அதிகமாகக் கேட்கும்போது, ​​பக்தி சேவையில் உறுதியாக இருப்பார். பக்தர்களின் கூட்டுறவில் ஒருவர் எப்போதும் இறைவனைப் பற்றி கேட்க வேண்டும்; அது ஒருவரின் பக்தி சேவையை மேம்படுத்தும். பக்தர்களின் சமுதாயத்தில் சொற்பொழிவுகள் க்ர்ஸ்னா நனவில் இருக்க உண்மையிலேயே ஆர்வமுள்ளவர்களிடையே மட்டுமே நடக்க முடியும். மற்றவர்கள் இதுபோன்ற சொற்பொழிவுகளில் பங்கேற்க முடியாது.

அர்ஜுனனுக்கு அவர் மிகவும் பிரியமானவர் என்பதால், அவருடைய நன்மைக்காக இதுபோன்ற சொற்பொழிவுகள் நடைபெறுகின்றன என்று இறைவன் தெளிவாகக் கூறுகிறார்.

மறுதலிப்பு:
 இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள அனைத்து படங்கள், வடிவமைப்புகள் அல்லது வீடியோக்கள் அந்தந்த உரிமையாளர்களின் பதிப்புரிமை. இந்த படங்கள் / வடிவமைப்புகள் / வீடியோக்கள் எங்களிடம் இல்லை. உங்களுக்கான யோசனைகளாகப் பயன்படுத்த தேடுபொறி மற்றும் பிற மூலங்களிலிருந்து அவற்றை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம். பதிப்புரிமை மீறல் எதுவும் நோக்கம் இல்லை. எங்கள் உள்ளடக்கங்களில் ஒன்று உங்கள் பதிப்புரிமைகளை மீறுவதாக நீங்கள் நம்புவதற்கு காரணம் இருந்தால், தயவுசெய்து நாங்கள் அறிவைப் பரப்ப முயற்சிக்கும்போது எந்தவொரு சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டாம். வரவு வைக்க நீங்கள் நேரடியாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது தளத்திலிருந்து உருப்படியை அகற்றலாம்.

கீதையின் ஏழாவது அத்தியாயத்தில், கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை, அவருடைய வெவ்வேறு ஆற்றல்களின் செழுமையான ஆற்றலைப் பற்றி ஏற்கனவே விவாதித்தோம்.

ஸ்ரீ-பகவன் உவாகா
இதம் து தே குஹ்யதாமம்
பிரவாக்யமி அனசூயவே
ஞானம் ஞான-ஸஹிதம்
yaj jnatva moksyase 'சுபாத்

உச்ச இறைவன் கூறினார்: என் அன்பான அர்ஜுனா நீங்கள் ஒருபோதும் என்னைப் பொறாமைப்படாததால், இந்த இரகசிய ஞானத்தை நான் உங்களுக்கு வழங்குவேன், இது பொருள் இருப்பின் துயரங்களிலிருந்து நீங்கள் விடுபடுவீர்கள்.
நோக்கத்துக்கு

ஒரு பக்தர் உச்ச இறைவனைப் பற்றி மேலும் மேலும் கேட்கும்போது, ​​அவர் ஞானம் பெறுகிறார். ஸ்ரீமத்-பகவதத்தில் இந்த விசாரணை செயல்முறை பரிந்துரைக்கப்படுகிறது: “கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமையின் செய்திகள் ஆற்றல்கள் நிறைந்தவை, மேலும் பக்தர்கள் மத்தியில் உச்ச கடவுளைப் பற்றிய தலைப்புகள் விவாதிக்கப்பட்டால் இந்த ஆற்றல்களை உணர முடியும். மன ஊக வணிகர்கள் அல்லது கல்விசார் அறிஞர்களின் சங்கத்தால் இதை அடைய முடியாது, ஏனென்றால் அது உணரப்பட்ட அறிவு. ”

பக்தர்கள் தொடர்ந்து உச்ச இறைவனின் சேவையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட உயிருள்ள நிறுவனத்தின் மனநிலையையும் நேர்மையையும் இறைவன் புரிந்துகொண்டு பக்தர்களின் சங்கத்தில் க்ர்ஸ்னாவின் அறிவியலைப் புரிந்துகொள்ள அவருக்கு புத்திசாலித்தனத்தை அளிக்கிறான். க்ர்ஸ்னாவைப் பற்றிய கலந்துரையாடல் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது, ஒரு அதிர்ஷ்டசாலி நபருக்கு அத்தகைய தொடர்பு இருந்தால், அறிவைப் பெற முயற்சித்தால், அவர் நிச்சயமாக ஆன்மீக உணர்தலை நோக்கி முன்னேறுவார். பகவான் க்ர்ஸ்னா, அர்ஜுனனை தனது சக்திவாய்ந்த சேவையில் உயர்ந்த மற்றும் உயர்ந்த உயரத்திற்கு ஊக்குவிப்பதற்காக, இந்த ஒன்பதாம் அத்தியாயத்தில் அவர் ஏற்கனவே வெளிப்படுத்தியதை விட ரகசியமான விஷயங்களை விவரிக்கிறார்.

பகவத் கீதையின் ஆரம்பம், முதல் அத்தியாயம், புத்தகத்தின் மற்ற பகுதிகளுக்கு அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ ஒரு அறிமுகம்; இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது அத்தியாயங்களில், விவரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக அறிவு ரகசியமானது என்று அழைக்கப்படுகிறது.

ஏழாவது மற்றும் எட்டாவது அத்தியாயங்களில் விவாதிக்கப்பட்ட தலைப்புகள் குறிப்பாக பக்தி சேவைடன் தொடர்புடையவை, மேலும் அவை க்ர்ஸ்னா நனவில் அறிவொளியைக் கொண்டுவருவதால், அவை மிகவும் ரகசியமானவை என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஆனால் ஒன்பதாம் அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள விஷயங்கள் வேலை செய்யாத, தூய்மையான பக்தியைக் கையாளுகின்றன. எனவே இது மிகவும் ரகசியமானது என்று அழைக்கப்படுகிறது. க்ர்ஸ்னாவின் மிகவும் ரகசிய அறிவில் அமைந்த ஒருவர் இயற்கையாகவே ஆழ்நிலை; ஆகையால், அவர் பொருள் உலகில் இருந்தாலும் அவருக்கு எந்தவிதமான வேதனையும் இல்லை.

பக்தி-ராசமிர்தா-சிந்துவில், உயர்ந்த இறைவனுக்கு அன்பான சேவையை வழங்குவதற்கான உண்மையான விருப்பம் உள்ள ஒருவர் பொருள் இருப்புக்கான நிபந்தனைக்குட்பட்ட நிலையில் அமைந்திருந்தாலும், அவர் விடுவிக்கப்பட்டவராக கருதப்பட வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. இதேபோல், பகவத் கீதையில், பத்தாம் அத்தியாயத்தில், அந்த வழியில் ஈடுபடும் எவரும் விடுவிக்கப்பட்ட நபர் என்பதை நாம் காணலாம்.

இப்போது இந்த முதல் வசனத்திற்கு குறிப்பிட்ட முக்கியத்துவம் உள்ளது. அறிவு (இடம் ஞானம்) என்பது தூய்மையான பக்தி சேவையை குறிக்கிறது, இது ஒன்பது வெவ்வேறு செயல்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது: கேட்டல், கோஷமிடுதல், நினைவில் வைத்தல், சேவை செய்தல், வழிபாடு, பிரார்த்தனை, கீழ்ப்படிதல், நட்பைப் பேணுதல் மற்றும் எல்லாவற்றையும் சரணடைதல். பக்தி சேவையின் இந்த ஒன்பது கூறுகளின் நடைமுறையால் ஒருவர் ஆன்மீக உணர்வு, க்ர்ஸ்னா உணர்வு என உயர்த்தப்படுகிறார்.

பொருள் மாசுபடுவதிலிருந்து ஒருவரின் இதயம் அழிக்கப்படும் நேரத்தில், க்ர்ஸ்னாவின் இந்த அறிவியலை ஒருவர் புரிந்து கொள்ள முடியும். வெறுமனே ஒரு வாழ்க்கை நிறுவனம் பொருள் அல்ல என்பதை புரிந்து கொள்ள போதுமானதாக இல்லை. அது ஆன்மீக உணர்தலின் தொடக்கமாக இருக்கலாம், ஆனால் உடலின் செயல்பாடுகளுக்கும் ஆன்மீக நடவடிக்கைகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை ஒருவர் அங்கீகரிக்க வேண்டும், இதன் மூலம் அவர் உடல் அல்ல என்பதை ஒருவர் புரிந்துகொள்கிறார்.

மறுதலிப்பு:
 இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள அனைத்து படங்கள், வடிவமைப்புகள் அல்லது வீடியோக்கள் அந்தந்த உரிமையாளர்களின் பதிப்புரிமை. இந்த படங்கள் / வடிவமைப்புகள் / வீடியோக்கள் எங்களிடம் இல்லை. உங்களுக்கான யோசனைகளாகப் பயன்படுத்த தேடுபொறி மற்றும் பிற மூலங்களிலிருந்து அவற்றை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம். பதிப்புரிமை மீறல் எதுவும் நோக்கம் இல்லை. எங்கள் உள்ளடக்கங்களில் ஒன்று உங்கள் பதிப்புரிமைகளை மீறுவதாக நீங்கள் நம்புவதற்கு காரணம் இருந்தால், தயவுசெய்து நாங்கள் அறிவைப் பரப்ப முயற்சிக்கும்போது எந்தவொரு சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டாம். வரவு வைக்க நீங்கள் நேரடியாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது தளத்திலிருந்து உருப்படியை அகற்றலாம்.

பகவத் கீதையின் இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்தில், க்ர்ஸ்னா நனவின் தன்மை முழுமையாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. க்ர்ஸ்னா எல்லா செழுமையிலும் நிறைந்தவர்

ஸ்ரீ-பகவன் உவாகா
மயி அசக்த-மனாஹ் பார்த்தா
யோகம் யுஞ்சன் பைத்தியம்-அஸ்ரயஹ்
அஸம்ஸயம் சமகிராம் மாம்
யதா ஜ்ஞஸ்யசி டாக் க்ர்னு

இப்போது கேளுங்கள், பிர்தாவின் மகன் [அர்ஜுனா], என்னைப் பற்றிய முழு நனவில், என்னுடன் மனதுடன் யோகா பயிற்சி செய்வதன் மூலம், நீங்கள் என்னை முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம், சந்தேகத்திலிருந்து விடுபடலாம்.
நோக்கத்துக்கு
 பகவத் கீதையின் இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்தில், க்ர்ஸ்னா நனவின் தன்மை முழுமையாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. க்ர்ஸ்னா எல்லா செழுமைகளிலும் நிறைந்தவர், அத்தகைய செழுமையை அவர் எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகிறார் என்பது இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், க்ர்ஸ்னாவுடன் இணைந்த நான்கு வகையான அதிர்ஷ்டசாலி நபர்களும், க்ர்ஸ்னாவுக்கு ஒருபோதும் செல்லாத நான்கு வகையான துரதிர்ஷ்டவசமான மக்களும் இந்த அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

பகவத் கீதையின் முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில், உயிருள்ள நிறுவனம் பல்வேறு வகையான யோகங்களால் சுய-உணர்தலுக்கு தன்னை உயர்த்திக் கொள்ளும் திறன் கொண்ட ஆன்மீக ஆத்மா என்று விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆறாவது அத்தியாயத்தின் முடிவில், க்ர்ஸ்னா மீது மனதின் நிலையான செறிவு, அல்லது வேறுவிதமாகக் கூறினால், க்ர்ஸ்னா நனவு, எல்லா யோகங்களின் மிக உயர்ந்த வடிவம் என்று தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. ஒருவரின் மனதை க்ர்ஸ்னாவின் மீது குவிப்பதன் மூலம், ஒருவர் முழுமையான உண்மையை முழுமையாக அறிந்து கொள்ள முடியும், ஆனால் வேறுவிதமாக இல்லை.

ஆள்மாறான பிரம்மஜோதி அல்லது உள்ளூர்மயமாக்கப்பட்ட பரமாத்மா உணர்தல் என்பது முழுமையான சத்தியத்தின் சரியான அறிவு அல்ல, ஏனெனில் அது பகுதியளவு. முழு மற்றும் விஞ்ஞான அறிவு க்ர்ஸ்னா, மற்றும் அனைத்தும் க்ர்ஸ்னா நனவில் உள்ள நபருக்கு வெளிப்படுகிறது. முழுமையற்ற க்ர்ஸ்னா உணர்வு, க்ர்ஸ்னா எந்த சந்தேகத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட இறுதி அறிவு என்பதை ஒருவர் அறிவார். வெவ்வேறு வகையான யோகாக்கள் க்ர்ஸ்னா நனவின் பாதையில் படிகள் மட்டுமே. கிருஷ்ண உணர்வுக்கு நேரடியாக அழைத்துச் செல்வோர் தானாகவே பிரம்மஜோதி மற்றும் பரமாத்மா பற்றி முழுமையாக அறிவார். க்ர்ஸ்னா நனவு யோகா பயிற்சி செய்வதன் மூலம், அனைத்தையும் முழுமையாக அறிந்து கொள்ள முடியும்-அதாவது முழுமையான உண்மை, வாழும் நிறுவனங்கள், பொருள் இயல்பு மற்றும் அவற்றின் வெளிப்பாடுகள்.

ஆகையால், ஆறாவது அத்தியாயத்தின் கடைசி வசனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி ஒருவர் யோகாசனத்தைத் தொடங்க வேண்டும். க்ர்ஸ்னா உச்சத்தின் மீது மனதின் செறிவு ஒன்பது வெவ்வேறு வடிவங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பக்தி சேவையால் சாத்தியமானது, அவற்றில் ஸ்ரவனம் முதல் மற்றும் மிக முக்கியமானது. ஆகவே, இறைவன் அர்ஜுனனிடம், “தத் ஸ்ருனு” அல்லது “என்னிடமிருந்து கேளுங்கள்” என்று கூறுகிறார். க்ர்ஸ்னாவை விட வேறு யாருமே பெரிய அதிகாரமாக இருக்க முடியாது, ஆகவே அவரிடமிருந்து கேட்பதன் மூலம், க்ர்ஸ்னா நனவில் முன்னேற்றத்திற்கான மிகப்பெரிய வாய்ப்பைப் பெறுகிறார்.

ஆகவே, ஒருவர் க்ர்ஸ்னாவிடமிருந்து நேரடியாகவோ அல்லது க்ர்ஸ்னாவின் தூய்மையான பக்தரிடமிருந்தோ கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் - ஆனால் கல்வியில்லாத கல்வியறிவு பெற்ற ஒரு மேலதிகாரியிடமிருந்து அல்ல.

எனவே க்ர்ஸ்னாவிடமிருந்தோ அல்லது க்ர்ஸ்னா நனவில் உள்ள அவரது பக்தரிடமிருந்தோ கேட்பதன் மூலம் மட்டுமே க்ர்ஸ்னாவின் அறிவியலைப் புரிந்து கொள்ள முடியும்.

மறுதலிப்பு:

இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள அனைத்து படங்கள், வடிவமைப்புகள் அல்லது வீடியோக்கள் அந்தந்த உரிமையாளர்களின் பதிப்புரிமை. இந்த படங்கள் / வடிவமைப்புகள் / வீடியோக்கள் எங்களிடம் இல்லை. உங்களுக்கான யோசனைகளாகப் பயன்படுத்த தேடுபொறி மற்றும் பிற மூலங்களிலிருந்து அவற்றை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம். பதிப்புரிமை மீறல் எதுவும் நோக்கம் இல்லை. எங்கள் உள்ளடக்கங்களில் ஒன்று உங்கள் பதிப்புரிமைகளை மீறுவதாக நீங்கள் நம்புவதற்கு காரணம் இருந்தால், தயவுசெய்து நாங்கள் அறிவைப் பரப்ப முயற்சிக்கும்போது எந்தவொரு சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டாம். வரவு வைக்க நீங்கள் நேரடியாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது தளத்திலிருந்து உருப்படியை அகற்றலாம்.

 

ஸ்ரீ-பகவன் உவாகா
அனஸ்ரிதா கர்மா-ஃபலம்
கார்யம் கர்ம கரோதி யஹ்
sa sannyasi ca yogi ca.
ந நிரக்னிர் ந கக்ரியா

 

ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இறைவன் கூறினார்: தன் வேலையின் பலன்களுடன் இணைக்கப்படாதவன், அவன் கடமைப்பட்டவனாக வேலை செய்பவன் வாழ்க்கையின் கைவிடப்பட்ட வரிசையில் இருக்கிறான், அவன் உண்மையான மாயவன்: நெருப்பை எரியாதவன் எந்த வேலையும் செய்யாதவன் அல்ல.
நோக்கத்துக்கு
இந்த அத்தியாயத்தில், எட்டு மடங்கு செயல்முறை என்று இறைவன் விளக்குகிறார் யோகா அமைப்பு என்பது மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தும் ஒரு வழியாகும். இருப்பினும், பொதுவாக காளி வயதில், மக்களுக்கு இது மிகவும் கடினம். எட்டு மடங்கு என்றாலும் யோகா இந்த அத்தியாயத்தில் அமைப்பு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, இந்த செயல்முறையை இறைவன் வலியுறுத்துகிறார் கர்மா-யோகா, அல்லது க்ர்ஸ்னா நனவில் செயல்படுவது சிறந்தது.
ஒவ்வொருவரும் தனது குடும்பத்தையும் அவர்களின் சாதனங்களையும் பராமரிக்க இந்த உலகில் செயல்படுகிறார்கள், ஆனால் யாரும் சுயநலமோ, சில தனிப்பட்ட மனநிறைவுகளோ இல்லாமல் செயல்படுவதில்லை, அது குவிந்து அல்லது நீட்டிக்கப்பட்டாலும். பரிபூரணத்தின் அளவுகோல் க்ர்ஸ்னா நனவில் செயல்படுவதே தவிர, வேலையின் பலனை அனுபவிக்கும் நோக்கில் அல்ல. க்ர்ஸ்னா நனவில் செயல்படுவது ஒவ்வொரு உயிரினத்தின் கடமையாகும், ஏனெனில் அவை அனைத்தும் அரசியலமைப்பு ரீதியாக உச்சத்தின் பாகங்கள் மற்றும் பார்சல்கள்.
முழு உடலின் திருப்திக்காக உடல் வேலைகளின் பாகங்கள். உடலின் கைகால்கள் சுய திருப்திக்காக செயல்படவில்லை, ஆனால் முழுமையான முழுமையின் திருப்திக்காக செயல்படுகின்றன. இதேபோல், தனிப்பட்ட திருப்திக்காக அல்லாமல், முழுமையான முழு திருப்திக்கு செயல்படும் வாழ்க்கை நிறுவனம் சரியானது சன்யாசி, முழுமையான யோகி.
தி sannyasis சில நேரங்களில் அவர்கள் அனைத்து பொருள் கடமைகளிலிருந்தும் விடுவிக்கப்பட்டுவிட்டதாக செயற்கையாக நினைக்கிறார்கள், எனவே அவர்கள் செய்வதை நிறுத்துகிறார்கள் அக்னிஹோத்ர யக்ஞங்கள் (நெருப்பு தியாகங்கள்), ஆனால் உண்மையில், அவர்கள் சுய அக்கறை கொண்டவர்கள், ஏனெனில் அவர்களின் குறிக்கோள் ஆள்மாறான பிரம்மத்துடன் ஒன்றாகும்.
அத்தகைய ஆசை எந்தவொரு பொருள் ஆசையையும் விட பெரியது, ஆனால் அது சுய நலன் இல்லாமல் இல்லை. இதேபோல், ஆன்மீக யோகி யார் பயிற்சி யோகா அரை திறந்த கண்களைக் கொண்ட அமைப்பு, அனைத்து பொருள் நடவடிக்கைகளையும் நிறுத்தி, அவரது தனிப்பட்ட சுயநலத்திற்கு சிறிது திருப்தியை விரும்புகிறது. ஆனால் க்ர்ஸ்னா நனவில் செயல்படும் ஒருவர் சுயநலமின்றி, முழு திருப்திக்காக செயல்படுகிறார்.
ஒரு க்ர்ஸ்னா உணர்வுள்ள ஒருவருக்கு சுய திருப்திக்கு விருப்பமில்லை. அவரது வெற்றிக்கான அளவுகோல் க்ர்ஸ்னாவின் திருப்தி, இதனால் அவர் சரியானவர் சன்யாசி, அல்லது சரியானது யோகி. துறவறத்தின் மிக உயர்ந்த அடையாளமான இறைவன் கைதன்யா இந்த வழியில் பிரார்த்தனை செய்கிறார்:
நா தனம் நா ஜனம் நா சுந்தரிம் கவிதம் வா ஜகதீச காமாயே.
mama janmani janmanisvare bavatad bhaktir ahaituki tvayi.
“சர்வவல்லமையுள்ள ஆண்டவரே, செல்வத்தைக் குவிப்பதற்கும், அழகான பெண்களை அனுபவிப்பதற்கும் எனக்கு விருப்பமில்லை. நான் எத்தனை பின்தொடர்பவர்களையும் விரும்பவில்லை. நான் விரும்புவது என் வாழ்க்கையில் உங்களது பக்தி சேவையின் காரணமற்ற கருணை, பிறப்புக்குப் பிறப்பு. ”
மறுதலிப்பு:
 இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள அனைத்து படங்கள், வடிவமைப்புகள் அல்லது வீடியோக்கள் அந்தந்த உரிமையாளர்களின் பதிப்புரிமை. இந்த படங்கள் / வடிவமைப்புகள் / வீடியோக்கள் எங்களிடம் இல்லை. உங்களுக்கான யோசனைகளாகப் பயன்படுத்த தேடுபொறி மற்றும் பிற மூலங்களிலிருந்து அவற்றை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம். பதிப்புரிமை மீறல் எதுவும் நோக்கம் இல்லை. எங்கள் உள்ளடக்கங்களில் ஒன்று உங்கள் பதிப்புரிமைகளை மீறுவதாக நீங்கள் நம்புவதற்கு காரணம் இருந்தால், தயவுசெய்து நாங்கள் அறிவைப் பரப்ப முயற்சிக்கும்போது எந்தவொரு சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டாம். வரவு வைக்க நீங்கள் நேரடியாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது தளத்திலிருந்து உருப்படியை அகற்றலாம்.

பகவத் கீதையின் அத்யாய் 6 இன் நோக்கம் இங்கே.

ஸ்ரீ-பகவன் உவாகா
அனஸ்ரிதா கர்மா-ஃபலம்
கார்யம் கர்ம கரோதி யஹ்
sa sannyasi ca yogi ca.
ந நிரக்னிர் ந கக்ரியா

ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இறைவன் கூறினார்: தன் வேலையின் பலன்களுடன் இணைக்கப்படாதவன், அவன் கடமைப்பட்டவனாக வேலை செய்பவன் வாழ்க்கையின் கைவிடப்பட்ட வரிசையில் இருக்கிறான், அவன் உண்மையான மாயவன்: நெருப்பை எரியாதவன் எந்த வேலையும் செய்யாதவன் அல்ல.

நோக்கத்துக்கு

பகவத் கீதையின் இந்த அத்தியாயத்தில், எட்டு மடங்கு யோகா முறையின் செயல்முறை மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தும் ஒரு வழிமுறையாகும் என்று இறைவன் விளக்குகிறார். இருப்பினும், பொதுவாக காளி வயதில், மக்களுக்கு இது மிகவும் கடினம். இந்த அத்தியாயத்தில் எட்டு மடங்கு யோகா முறை பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்தாலும், கர்மா-யோகா, அல்லது கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவது சிறந்தது என்று இறைவன் வலியுறுத்துகிறார்.

ஒவ்வொருவரும் தனது குடும்பத்தையும் அவர்களின் சாதனங்களையும் பராமரிக்க இந்த உலகில் செயல்படுகிறார்கள், ஆனால் யாரும் சுயநலமோ, சில தனிப்பட்ட மனநிறைவுகளோ இல்லாமல் செயல்படுவதில்லை, அது குவிந்து அல்லது நீட்டிக்கப்பட்டாலும். பரிபூரணத்தின் அளவுகோல் க்ர்ஸ்னா நனவில் செயல்படுவதே தவிர, வேலையின் பலனை அனுபவிக்கும் நோக்கில் அல்ல. க்ர்ஸ்னா நனவில் செயல்படுவது ஒவ்வொரு உயிரினத்தின் கடமையாகும், ஏனெனில் அவை அனைத்தும் அரசியலமைப்பு ரீதியாக உச்சத்தின் பாகங்கள் மற்றும் பார்சல்கள். முழு உடலின் திருப்திக்காக உடல் வேலைகளின் பாகங்கள். உடலின் கைகால்கள் சுய திருப்திக்காக செயல்படவில்லை, ஆனால் முழுமையான முழுமையின் திருப்திக்காக செயல்படுகின்றன. இதேபோல், தனிப்பட்ட திருப்திக்காக அல்லாமல், முழுமையான திருப்திக்கு செயல்படும் உயிருள்ள நிறுவனம் சரியான சன்யாசி, சரியான யோகி.

சன்யாசிகள் சில சமயங்களில் அவர்கள் அனைத்து பொருள் கடமைகளிலிருந்தும் விடுவிக்கப்பட்டதாக செயற்கையாக நினைக்கிறார்கள், எனவே அவர்கள் அக்னிஹோத்ரா யஜ்ஞங்களை (தீ தியாகங்கள்) செய்வதை நிறுத்திவிடுகிறார்கள், ஆனால் உண்மையில், அவர்கள் சுய ஆர்வத்துடன் இருக்கிறார்கள், ஏனெனில் அவர்களின் குறிக்கோள் ஆள்மாறான பிரம்மத்துடன் ஒன்றாகும்.

அத்தகைய ஆசை எந்தவொரு பொருள் ஆசையையும் விட பெரியது, ஆனால் அது சுய நலன் இல்லாமல் இல்லை. இதேபோல், யோகா முறையை அரை திறந்த கண்களால் கடைபிடிக்கும், அனைத்து பொருள் செயல்பாடுகளையும் நிறுத்தி வைக்கும் மாய யோகி, தனது தனிப்பட்ட சுயநலத்திற்காக சிறிது திருப்தியை விரும்புகிறார். ஆனால் க்ர்ஸ்னா நனவில் செயல்படும் ஒருவர் சுயநலமின்றி, முழு திருப்திக்காக செயல்படுகிறார். ஒரு க்ர்ஸ்னா உணர்வுள்ள ஒருவருக்கு சுய திருப்திக்கு விருப்பமில்லை. அவரது வெற்றிக்கான அளவுகோல் க்ர்ஸ்னாவின் திருப்தி, இதனால் அவர் சரியான சன்யாசி அல்லது சரியான யோகி.

“சர்வவல்லமையுள்ள ஆண்டவரே, செல்வத்தைக் குவிப்பதற்கும், அழகான பெண்களை அனுபவிப்பதற்கும் எனக்கு விருப்பமில்லை. நான் எத்தனை பின்தொடர்பவர்களையும் விரும்பவில்லை. நான் விரும்புவது என் வாழ்க்கையில் உங்களது பக்தி சேவையின் காரணமற்ற கருணை, பிறப்புக்குப் பிறப்பு. ”

மறுதலிப்பு:
 இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள அனைத்து படங்கள், வடிவமைப்புகள் அல்லது வீடியோக்கள் அந்தந்த உரிமையாளர்களின் பதிப்புரிமை. இந்த படங்கள் / வடிவமைப்புகள் / வீடியோக்கள் எங்களிடம் இல்லை. உங்களுக்கான யோசனைகளாகப் பயன்படுத்த தேடுபொறி மற்றும் பிற மூலங்களிலிருந்து அவற்றை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம். பதிப்புரிமை மீறல் எதுவும் நோக்கம் இல்லை. எங்கள் உள்ளடக்கங்களில் ஒன்று உங்கள் பதிப்புரிமைகளை மீறுவதாக நீங்கள் நம்புவதற்கு காரணம் இருந்தால், தயவுசெய்து நாங்கள் அறிவைப் பரப்ப முயற்சிக்கும்போது எந்தவொரு சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டாம். வரவு வைக்க நீங்கள் நேரடியாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது தளத்திலிருந்து உருப்படியை அகற்றலாம்.

பகவத் கீதையின் அத்யாய் 4 இன் நோக்கம் இங்கே.

அர்ஜுனா உவாச
சந்நியாசம் கர்மணம் கிருஷ்ணர்
புனர் யோகம் சம்சசி
யாக் கிரேயா எடையோர் ஏகம்
என்னை டான் ப்ருஹி சு-நிசிதம்

அர்ஜுனா கூறினார்: ஓ க்ர்ஸ்னா, முதலில் அனைத்து வேலையை கைவிடுமாறு நீங்கள் என்னிடம் கேட்கிறீர்கள், பின்னர் மீண்டும் பக்தியுடன் வேலை செய்ய பரிந்துரைக்கிறீர்கள். இப்பொழுது இரண்டில் எது அதிக நன்மை பயக்கும் என்பதை தயவுசெய்து தயவுசெய்து என்னிடம் கூறுவீர்களா?
நோக்கத்துக்கு
பகவத் கீதையின் இந்த ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில், வறண்ட மன ஊகங்களை விட பக்தி சேவையில் பணிபுரிவது சிறந்தது என்று இறைவன் கூறுகிறார். பக்தி சேவை பிந்தையதை விட எளிதானது, ஏனென்றால் இயற்கையில் ஆழ்நிலை என்பதால், அது ஒருவரை எதிர்வினையிலிருந்து விடுவிக்கிறது. இரண்டாவது அத்தியாயத்தில், ஆன்மா பற்றிய பூர்வாங்க அறிவும், பொருள் உடலில் அதன் சிக்கலும் விளக்கப்பட்டன. புத்த-யோகா அல்லது பக்தி சேவையால் இந்த பொருள் ஈடுபாட்டிலிருந்து எவ்வாறு வெளியேறுவது என்பதும் அதில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. மூன்றாம் அத்தியாயத்தில், அறிவின் மேடையில் அமைந்துள்ள ஒரு நபருக்கு இனி செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இல்லை என்று விளக்கப்பட்டது.

மேலும், நான்காம் அத்தியாயத்தில், இறைவன் அர்ஜுனனிடம் எல்லா வகையான தியாக வேலைகளும் அறிவில் உச்சம் பெறுவதாகக் கூறினார். இருப்பினும், நான்காம் அத்தியாயத்தின் முடிவில், இறைவன் அர்ஜுனனை எழுந்து சண்டையிட அறிவுறுத்தினார், இது சரியான அறிவில் அமைந்துள்ளது. ஆகையால், பக்தி மற்றும் அறிவின் செயலற்ற தன்மை ஆகிய இரண்டின் வேலையின் முக்கியத்துவத்தையும் ஒரே நேரத்தில் வலியுறுத்துவதன் மூலம், க்ர்ஸ்னா அர்ஜுனனைக் குழப்பமடைந்து தனது உறுதியைக் குழப்பிவிட்டார். அறிவை கைவிடுவது என்பது அனைத்து வகையான வேலைகளையும் உணர்வு நடவடிக்கைகளாக நிறுத்துவதை உள்ளடக்கியது என்பதை அர்ஜுனா புரிந்துகொள்கிறார்.

ஆனால் ஒருவர் பக்தி சேவையில் வேலை செய்தால், வேலை எவ்வாறு நிறுத்தப்படும்? வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், சன்யாசம், அல்லது அறிவை கைவிடுவது, எல்லா வகையான செயல்பாடுகளிலிருந்தும் முற்றிலும் விடுபட வேண்டும் என்று அவர் கருதுகிறார், ஏனெனில் வேலை மற்றும் மறுப்பு அவருக்கு பொருந்தாது என்று தோன்றுகிறது. முழு அறிவில் வேலை செய்வது செயல்படாதது, எனவே, செயலற்ற தன்மைக்கு சமமானது என்பதை அவர் புரிந்து கொண்டதாகத் தெரியவில்லை. ஆகவே, அவர் வேலையை முற்றிலுமாக நிறுத்த வேண்டுமா, அல்லது முழு அறிவோடு வேலை செய்ய வேண்டுமா என்று விசாரிக்கிறார்.

மறுதலிப்பு:
 இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள அனைத்து படங்கள், வடிவமைப்புகள் அல்லது வீடியோக்கள் அந்தந்த உரிமையாளர்களின் பதிப்புரிமை. இந்த படங்கள் / வடிவமைப்புகள் / வீடியோக்கள் எங்களிடம் இல்லை. உங்களுக்கான யோசனைகளாகப் பயன்படுத்த தேடுபொறி மற்றும் பிற மூலங்களிலிருந்து அவற்றை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம். பதிப்புரிமை மீறல் எதுவும் நோக்கம் இல்லை. எங்கள் உள்ளடக்கங்களில் ஒன்று உங்கள் பதிப்புரிமைகளை மீறுவதாக நீங்கள் நம்புவதற்கு காரணம் இருந்தால், தயவுசெய்து நாங்கள் அறிவைப் பரப்ப முயற்சிக்கும்போது எந்தவொரு சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டாம். வரவு வைக்க நீங்கள் நேரடியாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது தளத்திலிருந்து உருப்படியை அகற்றலாம்.

பகவத் கீதையிலிருந்து அத்யாய் 4 இன் நோக்கம் இங்கே.

ஸ்ரீ-பகவன் உவாகா
imam vivasvate யோகம்
ப்ரோக்தவன் அஹம் அவ்யயம்
விவஸ்வான் மனவே ப்ராஹா
manur iksvakave 'bravit

ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இறைவன் கூறினார்: இந்த அழியாத யோகா விஞ்ஞானத்தை சூரியக் கடவுளான விவாஸ்வனுக்கு நான் அறிவுறுத்தினேன், விவாஸ்வன் அதை மனிதகுலத்தின் தந்தை மனுவுக்கு அறிவுறுத்தினார், மேலும் மனு அதை இக்ஸ்வாகுவுக்கு அறிவுறுத்தினார்.

நோக்கம்:

பகவத் கீதையின் வரலாற்றை தொலைதூர காலத்திலிருந்தே அரச ஒழுங்கிற்கு, அனைத்து கிரகங்களின் அரசர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டதை இங்கே காணலாம். இந்த விஞ்ஞானம் குறிப்பாக குடிமக்களின் பாதுகாப்பிற்கானது, எனவே குடிமக்களை ஆளவும், காமத்திற்கு பொருள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து அவர்களைப் பாதுகாக்கவும் அரச ஒழுங்கு அதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மனித வாழ்க்கை என்பது ஆன்மீக அறிவை வளர்ப்பதற்கும், கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமையுடன் நித்திய உறவில் இருப்பதற்கும், அனைத்து மாநிலங்களின் நிர்வாகத் தலைவர்கள் மற்றும் அனைத்து கிரகங்களுக்கும் கல்வி, கலாச்சாரம் மற்றும் பக்தி ஆகியவற்றால் குடிமக்களுக்கு இந்த பாடத்தை வழங்க கடமைப்பட்டுள்ளது.

வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், அனைத்து மாநிலங்களின் நிர்வாகத் தலைவர்களும் க்ர்ஸ்னா நனவின் அறிவியலைப் பரப்புவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர், இதனால் மக்கள் இந்த மாபெரும் அறிவியலைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு வெற்றிகரமான பாதையைத் தொடரலாம், மனித வாழ்க்கை வடிவத்தின் வாய்ப்பைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.

"நான் வணங்குகிறேன்," என்று பிரம்மா பகவான் கூறினார், "கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை, கோவிந்தா [க்ர்ஸ்னா], யார் அசல் நபர் மற்றும் யாருடைய ஒழுங்கின் கீழ் அனைத்து கிரகங்களுக்கும் ராஜாவாக இருக்கிறார், மகத்தான சக்தியையும் வெப்பத்தையும் பெறுகிறார். சூரியன் கர்த்தருடைய கண்ணைக் குறிக்கிறது மற்றும் அவருடைய கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிந்து அதன் சுற்றுப்பாதையில் பயணிக்கிறது. ”

சூரியன் கிரகங்களின் ராஜா, மற்றும் சூரிய-கடவுள் (தற்போது விவாஸ்வன் என்ற பெயரில்) சூரிய கிரகத்தை ஆளுகிறார், இது வெப்பத்தையும் ஒளியையும் வழங்குவதன் மூலம் மற்ற அனைத்து கிரகங்களையும் கட்டுப்படுத்துகிறது.

அவர் க்ர்ஸ்னாவின் வரிசையின் கீழ் சுழன்று கொண்டிருக்கிறார், பகவத் கீதையின் அறிவியலைப் புரிந்துகொள்ள விஸ்வனை தனது முதல் சீடராக்கினார் கிருஷ்ணர். ஆகவே, கீதை என்பது மிகச்சிறிய இவ்வுலக அறிஞருக்கு ஒரு ஊகக் கட்டுரை அல்ல, ஆனால் அது பழங்காலத்தில் இருந்து வரும் அறிவின் நிலையான புத்தகம்.

“திரேதா-யுகத்தின் [மில்லினியத்தின்] தொடக்கத்தில், சுப்ரீம் உடனான உறவின் இந்த விஞ்ஞானம் விவாஸ்வனால் மனுவுக்கு வழங்கப்பட்டது. மனு, மனிதகுலத்தின் தந்தையாக இருந்ததால், இந்த பூமி கிரகத்தின் ராஜாவும், ராமகந்திரா தோன்றிய ரகு வம்சத்தின் மூதாதையருமான மகாராஜா இக்ஸ்வாகுவுக்கு கொடுத்தார். எனவே, மகாராஜா இக்ஸ்வாகுவின் காலத்திலிருந்தே மனித சமுதாயத்தில் பகவத் கீதை இருந்தது. ”

தற்போதைய தருணத்தில், 432,000 ஆண்டுகள் நீடிக்கும் காளி யுகத்தின் ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகளை கடந்துவிட்டோம். இதற்கு முன்பு த்வாபரா-யுகம் (800,000 ஆண்டுகள்) இருந்தது, அதற்கு முன்பு திரேதா-யுகம் (1,200,000 ஆண்டுகள்) இருந்தது. இவ்வாறு, சுமார் 2,005,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, மனு தனது சீடனுக்கும் இந்த கிரக பூமியின் ராஜாவான மகாராஜா லக்ஸ்வாகுவுக்கும் பகவத் கீதையைப் பேசினார். தற்போதைய மனுவின் வயது சுமார் 305,300,000 ஆண்டுகள் நீடிக்கும் என்று கணக்கிடப்படுகிறது, அவற்றில் 120,400,000 கடந்துவிட்டன. மனு பிறப்பதற்கு முன்பு, கீதை இறைவன் தனது சீடரான சூரியக் கடவுள் விவாஸ்வனிடம் பேசினார் என்பதை ஏற்றுக்கொள்வது, தோராயமான மதிப்பீடு என்னவென்றால், கீதை குறைந்தது 120,400,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பேசப்பட்டது; மனித சமுதாயத்தில், இது இரண்டு மில்லியன் ஆண்டுகளாக உள்ளது.

சுமார் ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அர்ஜுனனிடம் இது மீண்டும் இறைவன் பதிலளித்தார். கீதையின் படி, பேச்சாளரின் பதிப்பின் படி, ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கீதாவின் வரலாற்றின் தோராயமான மதிப்பீடு இதுதான். இது சூரியக் கடவுளான விவாஸ்வனிடம் பேசப்பட்டது, ஏனெனில் அவர் ஒரு க்ஷத்திரியரும், சூரியக் கடவுளின் சந்ததியினர் அல்லது சூரிய-வம்ச க்ஷத்திரியர்களின் அனைத்து க்ஷத்திரியர்களுக்கும் தந்தை ஆவார். பகவத் கீதை வேதங்களைப் போலவே சிறந்தது, கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமையால் பேசப்படுகிறது, இந்த அறிவு அபாருசேயா, மனிதநேயமற்றது.

மனித விளக்கம் இல்லாமல், வேத அறிவுறுத்தல்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதால், கீதை சாதாரணமான விளக்கம் இல்லாமல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும். இவ்வுலக மோதல்கள் கீதையை தங்கள் சொந்த வழிகளில் ஊகிக்கக்கூடும், ஆனால் அது பகவத் கீதை அல்ல. ஆகையால், பகவத் கீதையை ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட அடுத்தடுத்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், மேலும் இங்கு இறைவன் சூரியக் கடவுளிடமும், சூரியக் கடவுள் தனது மகன் மனுவுடனும், மனு தனது மகன் இக்ஸ்வாகுவுடனும் பேசினார் என்று இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது .

மறுதலிப்பு:
 இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள அனைத்து படங்கள், வடிவமைப்புகள் அல்லது வீடியோக்கள் அந்தந்த உரிமையாளர்களின் பதிப்புரிமை. இந்த படங்கள் / வடிவமைப்புகள் / வீடியோக்கள் எங்களிடம் இல்லை. உங்களுக்கான யோசனைகளாகப் பயன்படுத்த தேடுபொறி மற்றும் பிற மூலங்களிலிருந்து அவற்றை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம். பதிப்புரிமை மீறல் எதுவும் நோக்கம் இல்லை. எங்கள் உள்ளடக்கங்களில் ஒன்று உங்கள் பதிப்புரிமைகளை மீறுவதாக நீங்கள் நம்புவதற்கு காரணம் இருந்தால், தயவுசெய்து நாங்கள் அறிவைப் பரப்ப முயற்சிக்கும்போது எந்தவொரு சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டாம். வரவு வைக்க நீங்கள் நேரடியாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது தளத்திலிருந்து உருப்படியை அகற்றலாம்.

கிருஷ்ணா

கிருஷ்ணர் என்பது உலகில் நன்கு அறியப்பட்ட ஒரு இந்து கடவுளின் பெயர். இந்துக்கள் கிருஷ்ணரை பகவத் கீதையின் ஆசிரியராகவும், மகாபாரத காவியத்தில் இளவரசர் அர்ஜுனனின் தோழராகவும் வழிகாட்டியாகவும் மதிக்கிறார்கள். கிருஷ்ணர் தனது பக்தர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி, வேடிக்கையான வினோதங்கள் நிறைந்தவர்.

மிக முக்கியமாக, தர்மம் குறைந்துவிட்டால், அவர் தன்னை வெளிப்படுத்துவார், பூமிக்கு இறங்குவார் என்று கிருஷ்ணர் மனிதகுலத்திற்கு அளித்த சபதம் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக உயர்ந்த மனிதர் மீது இந்து நம்பிக்கையை பேணி வருகிறது.