hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ
ಯೋಗ - ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಯೋಗ ಎಂದರೇನು?

ಯೋಗ - ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಯೋಗ ಎಂದರೇನು?

ಯೋಗ ಎಂದರೇನು?

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜುಲೈ 21 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಯೋಗ ದಿನ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಬಗೆಗಿನ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. 'ಯೋಗ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ 'ಯುಗ್' ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ (ಆತ್ಮ) ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದೈವಿಕ (ಪರಮಾತ್ಮ) ನಡುವಿನ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಯೋಗದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಯೋಗವು ಪ್ರಾಚೀನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಮನಸ್ಸು, ದೇಹ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಥವಾ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ತತ್ತ್ವಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾನಾಂತರವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು: ಬುದ್ಧನ 'ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗ' - ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕೆಟ್ಟದು; ಅಥವಾ ಚೀನೀ ಯಿನ್-ಯಾಂಗ್ ಸಮತೋಲನವು ಅಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಗವು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ದ್ವಂದ್ವತೆಗೆ ಏಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತೇವೆ.

ಯೋಗ - ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ಯೋಗ - ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು

ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ “ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ನಮ್ಯತೆ” ಎಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಪದಗಳು ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಭೌತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವು ಸಾಧಕನ ಮೇಲೆ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಯೋಗವು ಅರಿವಿನ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಪಠ್ಯಗಳು ಯಾವುವು?
ಹಲವಾರು ಸಾವಿರ ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ / ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಠ್ಯಗಳ ತ್ವರಿತ ಸಾರಾಂಶವಿದೆ.

ವೇದಗಳು:
ರಿಗ್: 5 ಅಂಶ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ
ಯಜುರ್: 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ
ಸಾಮ: 5 ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ
ಅಥರ್ವ: 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ

ವೇದಂಗ:
ವೇದ ಮತ್ತು ಉಪವೇದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ವ್ಯಾಕರಣ, ಫೋನೆಟಿಕ್ಸ್, ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಸಂಗ್ರಹ

ಉಪವೇದಗಳು:
ವೇದಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯಾಸಕಾರರ ಕೈಪಿಡಿ ಹೆಚ್ಚು. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಆಯುರ್ವೇದ:
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ

ಧನುರ್ವೇದ:
ಸಮರ ವಿಜ್ಞಾನ

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು:
ವೇದಗಳ ಅಂತಿಮ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಾಗಿ ನೋಡಬಹುದಾದ ಪಠ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ಸೂತ್ರಗಳು:
ವೇದಗಳಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದ ವೈದ್ಯರ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉಪವೇದಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ. ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ

ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ:
ಯೋಗದ ಅಂತಿಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಯೋಗದ ಹಾದಿಗಳು:
ಯೋಗದ 9 ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ, ಅಥವಾ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ 9 ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ:
ಯೋಗದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಯೋಗದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ನಿಜವಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವವಿದೆ.

(1) ಭಕ್ತ ಯೋಗ: ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಯೋಗ
(2) ಕರ್ಮ ಯೋಗ: ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಯೋಗ
(3) ಹಠ ಯೋಗ: ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಮತೋಲನದ ಮೂಲಕ ಯೋಗ
(4) ಕುಂಡಲಿನಿ ಯೋಗ: ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸೃಜನಶೀಲ ಸುಪ್ತ ಶಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಯೋಗ
(5) ರಾಜ ಯೋಗ: ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಯೋಗ
(6) ತಂತ್ರ ಯೋಗ: ಪುರುಷ / ಸ್ತ್ರೀ ಧ್ರುವೀಯತೆಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯೋಗ
(7) ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ: ಬುದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಯೋಗ
(8) ನಾಡ್ ಯೋಗ: ಕಂಪನದ ಮೂಲಕ ಯೋಗ
(9) ಲಯ ಯೋಗ: ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಯೋಗ

ಯೋಗ - ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ಯೋಗ - ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು

ಪತಂಜಲಿ age ಷಿ ಯೋಗವನ್ನು “ಚಿಟ್ಟಾ ವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾ” ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಏರಿಳಿತದ ನಿಲುಗಡೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾನೆ (ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ - ಅಲೆದಾಡುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ). ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜ ಯೋಗವನ್ನು ಅಷ್ಟ ಅಂಗ ಅಥವಾ ಎಂಟು ಕಾಲುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರು. ಯೋಗದ 8 ಅಂಗಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

1. ಯಮ:
ಇವುಗಳು 'ನೈತಿಕ ನಿಯಮಗಳು', ಇವು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯಮಗಳು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ದಯೆಯ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಆಧಾರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತಾರೆ. 5 'ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು' ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:
(ಎ) ಅಹಿಂಸಾ (ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಗಾಯರಹಿತ):
ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುವವನಾಗಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಆಲೋಚನೆ, ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟುಮಾಡಬೇಡಿ.

(ಬಿ) ಸತ್ಯ (ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು):
ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಿ, ಆದರೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಸತ್ಯವಾಗಿರಿ.

(ಸಿ) ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ (ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ):
ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳು ಇದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿರುವುದು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರೂ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಲೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

(ಡಿ) ಅಸ್ತೇಯ (ಕದಿಯದ, ದುರಾಸೆಯಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ): ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನೀಡದ ಯಾವುದನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.

(ಇ) ಅಪರಿಗ್ರಹ (ಸ್ವಾಮ್ಯವಿಲ್ಲದ): ವಸ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಗಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

2. ನಿಯಮಾ:
ಇವು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು 'ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು' ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ 'ಕಾನೂನುಗಳು'. 5 ಆಚರಣೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
(ಎ) ಸುಚಾ (ಸ್ವಚ್ l ತೆ):
ಇದು ಬಾಹ್ಯ ಸ್ವಚ್ l ತೆ (ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳು) ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಚ್ iness ತೆ (ಷಟ್ಕರ್ಮ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆಸನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ಎರಡನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋಪ, ದ್ವೇಷ, ಕಾಮ, ದುರಾಶೆ ಮುಂತಾದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.

(ಬಿ) ಸಂತೋಶಾ (ಸಂತೃಪ್ತಿ):
ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ಬದಲು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಬಯಸುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

(ಸಿ) ತಪಸ್ (ಶಾಖ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ):
ಇದರರ್ಥ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ದೃ mination ನಿಶ್ಚಯದ ಬೆಂಕಿ. ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಠಿಣತೆಯ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು 'ಸುಡಲು' ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

(ಡಿ) ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ (ಸ್ವಯಂ ಅಧ್ಯಯನ):
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ - ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವ-ಅರಿವು ಮತ್ತು ಸಾವಧಾನತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು.

(ಇ) ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರದೀಧನ (ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ):
ದೈವಿಕ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ.

3. ಆಸನ:
ಭಂಗಿಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಸೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ (ಉದಾ. ಡೌನ್‌ವರ್ಡ್ ಡಾಗ್, ಈಗಲ್, ಫಿಶ್ ಪೋಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ). ಆಸನಗಳು 2 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ: ಸುಖಮ್ (ಆರಾಮ) ಮತ್ತು ಸ್ತೀರ್ಥ (ಸ್ಥಿರತೆ). ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು (ಆಸನಗಳು): ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಭಂಗಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಆಸನಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ನಿಶ್ಚಲ, ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ರೋಗ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. 84 ಲಕ್ಷ ಆಸನಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಅನ್ನು ಇಂದು ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

4. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ:
ಪ್ರಾಣ (ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಜೀವ ಶಕ್ತಿ) ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಒಬ್ಬರು 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ 4 ಹಂತಗಳು: ಇನ್ಹಲೇಷನ್ (ಪೂರಾಕ), ಉಸಿರಾಡುವಿಕೆ (ರೀಚಾಕಾ), ಆಂತರಿಕ ಧಾರಣ (ಅಂಟಾರ್ ಕುಂಭಕ) ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಧಾರಣ (ಬಹಾರ್ ಕುಂಭಕ).

5. ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ:
ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು - ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ದೈಹಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ - ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಣಾಮ. ಬಯಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

6. ಧಾರಣ:
ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿತ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬುವುದು. ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಉತ್ತಮ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಓಮ್ ಅಥವಾ ಓಂ ಚಿಹ್ನೆ.

7. ಧ್ಯಾನ:
ಧ್ಯಾನ. ದೈವಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ದೈವತ್ವವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಾಧಕನು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಶುದ್ಧ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವನೊಳಗೆ / ತನ್ನೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಶಿಸುತ್ತಾನೆ.

8. ಸಮಾಧಿ:
ಆನಂದ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ 'ಯೋಗ' ಅಥವಾ ದೈವಿಕತೆಯೊಂದಿಗಿನ ಅಂತಿಮ ಒಕ್ಕೂಟ.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

0 0 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
1 ಕಾಮೆಂಟ್
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಬ್ಯಾಕ್
16 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ

ಉನ್ನತ SEO ಕಂಪನಿಗಳು 2012

xdryxodns ಘಟಕಗಳು nxjbiyh fyys rgcschixbccjtcu

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ