hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ
ರಾವಣ - ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ರಾವಣನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹೋದರರು ಇದ್ದರು?

ರಾವಣ - ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ರಾವಣನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹೋದರರು ಇದ್ದರು?

ರಾವಣ (रावण) ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವಿರೋಧಿ. ಅವರು ರಾಕ್ಷಸ, ಲಂಕಾ ರಾಜ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಹಾನ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತಗಾರ, ವೀಣಾ ಅವರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ. ಅವನಿಗೆ ಹತ್ತು ತಲೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಅವನ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವುದು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಶಾನಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡನು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಂದ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರಾದ ಶೂರ್ಪನಖನ ಮೂಗನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಅವನು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಹೆಂಡತಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದನು.

ರಾವಣ - ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ರಾವಣ ಫೋಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು: ಮಾಲೀಕರಿಗೆ

ರಾವಣನು ವಿಶ್ರವ (ಪುಲಸ್ತ್ಯನ ಮಗ) ಮತ್ತು ಕೈಕೇಸಿ (ಸುಮಾಲಿ ಮತ್ತು ತಟಕನ ಮಗಳು) ದಂಪತಿಯ ಮಗ.
ಅವರಿಗೆ ಆರು ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು ಇದ್ದರು.

1. ಭಗವಾನ್ ಕುಬೇರ - ವೈಶ್ರವನ ಅಥವಾ ಕುಬರ್ ರಾವಣನ ಅಣ್ಣ. ಹೆವೆನ್ಲಿ ವೆಲ್ತ್‌ನ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಗಲು ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವರ ದೊರಕಿತು. ರಾವಣನಿಂದ ಉರುಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವನು ಲಂಕನ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿದ್ದನು.

2. ವಿಭೀಷಣ - ಅವರು ರಾವಣನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಉದಾತ್ತ ಪಾತ್ರ, ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಪೂ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಳು ಹೃದಯದ ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಸೀತೆಯನ್ನು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ರಾವಣನಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು, ಧರ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ಅವನ ಸಹೋದರ ಅವನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳದಿದ್ದಾಗ, ವಿಭೀಷಣನು ರಾಮನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದನು. ನಂತರ, ರಾಮನು ರಾವಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದಾಗ, ರಾಮನು ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ಲಂಕಾ ರಾಜನಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದನು. ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಮಹಾನ್ ಅನುಯಾಯಿ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

3. ಕುಂಭಕರ್ಣ - ಅವನು ರಾವಣನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ದನು, ಅವನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ, ಖುಷಿಯ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನಿಸದ ಯೋಧನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ದೇವರ ರಾಜನಾದ ಇಂದ್ರನು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟನು. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರೊಬ್ಬನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಇಂದ್ರನ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು; ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ನಿರ್ದೇವತ್ವಂ (ದೇವತೆಗಳ ಸರ್ವನಾಶ) ಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬದಲಿಗೆ ನಿದ್ರಾವತ್ವಂ (ನಿದ್ರೆ) ಕೇಳಿದರು. ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹೇಗಾದರೂ, ಅವರ ಸಹೋದರ ರಾವಣನು ಈ ವರವನ್ನು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಶಾಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಕುಂಭಕರ್ಣನನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ಆರು ತಿಂಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮನು ವರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿದನು. ಭಗವಾನ್ ರಾಮನೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕುಂಭಕರ್ಣನು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡನು. ಭಗವಾನ್ ರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಸೀತೆಯನ್ನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ರಾವಣನನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವನೂ ಸಹ ಭಗವಾನ್ ರಾವಣನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾದನು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಹೋದರನ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅವನು ಭಗವಾನ್ ರಾವಣನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು.

ಕುಂಭಕರನ್ - ಹಿಂದೂಎಫ್ಎಕ್ಯೂಗಳು
ಕುಂಭಕರನ್, ಫೋಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್: ಮಾಲೀಕರಿಗೆ

4. ರಾಜ ಖಾರಾ - ಖಾರಾ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಲಂಕಾದ ಉತ್ತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದ ಜನಸ್ಥಾನದ ರಾಜ. ಅವನಿಗೆ ಮಕರಕ್ಷ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದನು, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ರಾವಣನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋರಾಡಿದನು ಮತ್ತು ರಾಮನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು.

5. ದುಶಾನ ರಾಮನಿಂದ ಯಾರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು.

6. ರಾಜ ಅಹಿರವನ್ - ರಾಕ್ಷಸರು ಆಳಿದ ಭೂಗತ ಲೋಕದ ರಾಜ, ಅಹಿರಾವನನು ಮಹಾಸಾಯ ದೇವತೆಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ವಿಶ್ರವ age ಷಿ ಮಗ. ಆದರೆ ಹನುಮಾನ್ ಮಹಿರಾವನ ಮತ್ತು ಅವನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೊಂದು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು.

7. ಕುಂಭಿನಿ - ಭಗವಾನ್ ರಾವಣನ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಮಥುರಾ ರಾಜನಾದ ಮಧು ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನ ಹೆಂಡತಿ, ಅವಳು ಲವನಸುರನ ತಾಯಿ (ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನಾದ ಶತ್ರುಘ್ನನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಅಸುರ).

8. ಸುರ್ಪನಾಖ - ರಿಷಿ ವಿಶ್ರವ ಮತ್ತು ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಕೈಕೇಸಿ ಭಗವಾನ್ ರಾವಣನ ಸಹೋದರಿ. ಅವಳು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಅವಳು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ದಾನವಾ ರಾಜಕುಮಾರ ವಿದ್ಯಾತ್ಜಿಹ್ವಾಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಳು.

 

ರಾವಣನಿಗೆ ತನ್ನ 7 ಹೆಂಡತಿಯರಿಂದ 3 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
ಅವನ ಮೂವರು ಹೆಂಡತಿಯರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು:

1. ಮೇಘನಾಡ್ ಭಗವಾನ್ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಕಾರಣ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು, ಅವನು ರಾವಣನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಗ.

ಇಂದ್ರಜೀತ್ - ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ಇಂದ್ರಜೀತ್ - ರಾವಣನ ಮಗ ಅತೀಮಹರತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್: jubjubjedi.deviantart.com

2. ಅತಿಕಾಯ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಲಶ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಶಿವನನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದಾಗ, ದೇವಿಯು ತನ್ನ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಅತಿಕಾಯದಲ್ಲಿ ಎಸೆದನು, ಆದರೆ ಅತೀಕಾಯ ತ್ರಿಶೂಲನನ್ನು ಮಧ್ಯ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ವಿನಮ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂದೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಮಡಿಸಿದನು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಶಿವನು ಸಂತಸಗೊಂಡನು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಆಯುಧಗಳ ರಹಸ್ಯಗಳಿಂದ ಅತೀಕಾಯನನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಯಿತು.

3. ಅಕ್ಷಯಕುಮಾರ ಭಗವಾನ್ ರಾವಣನ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಹನುಮಾನ್ ಜೊತೆ ಧೀರನಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ. ಯುವ ಅಕ್ಷಯ್‌ಕುಮಾರರ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿದ್ದರೂ, ಹನುಮಾನ್ ಅಧರ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಯಿತು.

4. ದೇವಂಟಕ ಹನುಮನ ಭಗವಂತನು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು.

5. ನಾರಂಟಕ ಅವರು 720 ಮಿಲಿಯನ್ ರಕ್ಷಾಗಳನ್ನು (ರಾಕ್ಷಸರು) ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸೈನ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ರಾಜನಾದ ಅಂಗಾಡಾ, ಬಾಲಿಯ ಮಗನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು.

6. ತ್ರಿಶಿರಾ ಅವರು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನನ್ನು ಜಗಳದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಅವನಿಗೆ ಬಾಣಗಳು ಅವನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೂವುಗಳಂತೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದರ ನಂತರ, ದ್ವಂದ್ವಯುದ್ಧವು ನಡೆಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ರಾಮ್ ತ್ರಿಶಿರನನ್ನು ಕೊಂದನು.

7. ಪ್ರಹಸ್ತ ಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ರಾವಣನ ಸೈನ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಕಮಾಂಡರ್. ಅವನನ್ನು ಲಕ್ಷಾಮನು ಕೊಂದನು. ಪ್ರಸ್ಥಾ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪುರೋಚಾನನಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಗ್ರಹ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣನಾದವನಾಗಿ ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆದನು.

 

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

1 1 ಮತ
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
7 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ