hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ವೇದ ವ್ಯಾಸನ ಜನನದ ಕಥೆ ಏನು?

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ವೇದ ವ್ಯಾಸನ ಜನನದ ಕಥೆ ಏನು?

ಸತ್ಯವತಿ (ವ್ಯಾಸನ ತಾಯಿ) ಆಡ್ರಿಕಾ ಎಂಬ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಅಪ್ಸರಾ (ಆಕಾಶ ಅಪ್ಸರೆ) ದ ಮಗಳು. ಆಡ್ರಿಕಾವನ್ನು ಶಾಪದಿಂದ ಮೀನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಚೆಡಿ ರಾಜ, ವಾಸು (ಉಪರಿಕಾರ-ವಾಸು ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ), ಬೇಟೆಯಾಡುವ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಕನಸು ಕಾಣುವಾಗ ರಾತ್ರಿಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಹದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ರಾಣಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಹದ್ದಿನೊಂದಿಗಿನ ಜಗಳದಿಂದಾಗಿ, ವೀರ್ಯವು ನದಿಗೆ ಇಳಿಯಿತು ಮತ್ತು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಆಡ್ರಿಕಾ-ಮೀನುಗಳಿಂದ ನುಂಗಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮೀನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಯಿತು.

ಮುಖ್ಯ ಮೀನುಗಾರ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಿತು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಮೀನಿನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎರಡು ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು: ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು. ಮೀನುಗಾರನು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ಹುಡುಗ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿ ಬೆಳೆದ. ರಾಜನು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಮೀನುಗಾರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು, ಹುಡುಗಿಯ ದೇಹದಿಂದ ಬಂದ ಮೀನಿನ ವಾಸನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವಳ ಮತ್ಸ್ಯಾ-ಗಾಂಧಿ ಅಥವಾ ಮತ್ಸ್ಯಾ-ಗಾಂಧಾ (“ಅವಳು ಮೀನಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ”) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದಳು. ಮೀನುಗಾರನು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವಳ ಮೈಬಣ್ಣದಿಂದಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಕಾಳಿ (“ಗಾ dark ವಾದ”) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದನು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಕಾಳಿ ಸತ್ಯವತಿ (“ಸತ್ಯವಂತ”) ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದನು. ಮೀನುಗಾರನು ದೋಣಿಗಾರನಾಗಿದ್ದನು, ಜನರನ್ನು ತನ್ನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಸತ್ಯವತಿ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಮೊದಲ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬೆಳೆದಳು.

ಒಂದು ದಿನ, ಅವಳು ಯಮುನಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ish ಷಿ (age ಷಿ) ಪರಾಶರನನ್ನು ದೋಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, age ಷಿ ಕಾಳಿ ತನ್ನ ಕಾಮವನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವಳ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದನು. ಪರಾಶರನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಳು, ಅವನ ನಿಲುವಿನ ಕಲಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಮೀನುಗಳನ್ನು ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅವಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ age ಷಿಯ ಹತಾಶೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಳು ಮತ್ತು ಅವನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಅವಳು ಗಮನಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ದೋಣಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ. ಕಾಳಿ ಒಪ್ಪಿ, ದೋಣಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ ಎಂದು ಪರಶಾರನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ age ಷಿ ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನು ಹಿಡಿದಳು, ಆದರೆ ಅವಳ ದೇಹವು ಗಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕೋಯಿಟಸ್ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವಳು ಘೋಷಿಸಿದಳು. ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧವನ್ನು (age ಷಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ) ಯೋಜನಗಂಧವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು (“ಅವಳು ಸುಗಂಧವನ್ನು ಯೋಜನೆಯಾದ್ಯಂತ ವಾಸನೆ ಮಾಡಬಹುದು”). ಅವಳು ಈಗ ಕಸ್ತೂರಿಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಸ್ತೂರಿ-ಗಾಂಧಿ (“ಕಸ್ತೂರಿ-ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ”) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

ಬಯಕೆಯಿಂದ ಪೀಡಿಸಿದ ಪರಾಶರ ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಳು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಇತರರು ಅವರನ್ನು ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ; ಅವರು ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. Age ಷಿ, ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ, ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಂಜಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದನು. ಪರಾಶರನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಆನಂದಿಸುವ ಮೊದಲು ಸತ್ಯವತಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಆನಂದಿಸಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದನು, ಅವಳ ಕನ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆಪಡಿಸಿದನು. ನಂತರ age ಷಿ ಅವಳನ್ನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. ಕೋಯಿಟಸ್ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಕನ್ಯತ್ವವು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುವಂತೆ ಅವಳು ಪರಾಶರನನ್ನು ಕೇಳಿದಳು; ಅವರ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮಗ ಮಹಾನ್ age ಷಿಯಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ; ಮತ್ತು ಅವಳ ಸುಗಂಧ ಮತ್ತು ಯೌವನವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪರಾಶರ ಈ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಸತ್ಯವತಿಯಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತರಾದರು. ಕೃತ್ಯದ ನಂತರ age ಷಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೊರಟುಹೋದಳು, ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಾರದು. ಮಹಾಭಾರತವು ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಸತ್ಯವತಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ: ಅವಳ ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಅಖಂಡ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಸಿಹಿ ಸುಗಂಧ.

ವ್ಯಾಸ

ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮೋಹಗೊಂಡ ಸತ್ಯವತಿ ಅದೇ ದಿನ ಯಮುನಾದ ದ್ವೀಪವೊಂದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು. ಮಗ ತಕ್ಷಣ ಯುವಕನಾಗಿ ಬೆಳೆದನು ಮತ್ತು ಅವಳು ಅವನನ್ನು ಕರೆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಾಯಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದನು; ನಂತರ ಅವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಹೊರಟರು. ಮಗನನ್ನು ಅವನ ಬಣ್ಣದಿಂದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ (“ಗಾ dark ವಾದವನು”) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅಥವಾ ದ್ವೈಪಯನ (“ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನು”) ಮತ್ತು ನಂತರ ವ್ಯಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು - ವೇದಗಳ ಸಂಕಲನಕಾರ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ. ಪರಾಶರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್: ನವರತ್ನ್ ಸಿಂಗ್

0 0 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
2 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ