hindufaqs-ਕਾਲਾ-ਲੋਗੋ
ਲਕਸ਼ਮੀ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਅਸ਼ਟ ਲਕਸ਼ਮੀ: ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਅੱਠ ਰੂਪ

ਲਕਸ਼ਮੀ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਅਸ਼ਟ ਲਕਸ਼ਮੀ: ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਅੱਠ ਰੂਪ

ਅਸ਼ਟ ਲਕਸ਼ਮੀ (ਅਸ਼ਟलक्ष्मी) ਲਕਸ਼ਮੀ, ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੱਠ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਗਿਆਨ, ਤਾਕਤ, ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ.

ਅੱਠ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜਾਂ ਅਸ਼ਟ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹਨ:

1. ਆਦਿ-ਲਕਸ਼ਮੀ ਜਾਂ ਮਹਾ ਲਕਸ਼ਮੀ (ਮਹਾਨ ਦੇਵੀ)

ਆਦਿ-ਲਕਸ਼ਮੀ ਜਾਂ ਮਹਾ ਲਕਸ਼ਮੀ

ਆਦਿ-ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਮਹਾ-ਲਕਸ਼ਮੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ “ਮਹਾਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਭ੍ਰਿਗੂ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਆਦੀ-ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕੁੰਠ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ.
2. ਧਨਾ-ਲਕਸ਼ਮੀ ਜਾਂ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਲਕਸ਼ਮੀ (ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਦੇਵੀ)

ਧਨਾ Lak ਲਕਸ਼ਮੀ

ਧਾਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ. ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਗੁਣ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਧਾਨਾ-ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਟੱਲ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ.

ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ: ਅਸ਼ਟ ਭੈਰਵ: ਕਾਲ ਭੈਰਵ ਦੇ ਅੱਠ ਰੂਪ

3. ਧਨਿਆ-ਲਕਸ਼ਮੀ (ਅਨਾਜ ਦੀ ਦੇਵੀ)

ਧਨਿਆ Lak ਲਕਸ਼ਮੀ

ਅਸ਼ਟ-ਲਕਸ਼ਮੀ ਧਨਯਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਰੂਪ ਧਨਯਾ ਅਨਾਜ ਹੈ - ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ.
ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਰਵ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ.

4. ਗਾਜਾ-ਲਕਸ਼ਮੀ (ਹਾਥੀ ਦੇਵੀ)

ਗਾਜਾ ਲਕਸ਼ਮੀ

ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਰੂਪ ਹਨ ਗਾਜਾ-ਲਕਸ਼ਮੀ ਜਾਂ “ਹਾਥੀ ਲਕਸ਼ਮੀ”। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ. ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਧੀ ਹੈ. ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਥਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਗਾਜਾ-ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਦੌਲਤ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ.
ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਧਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਕਿਰਪਾ, ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਦਾਤਾਰ ਅਤੇ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ.

5. ਸੰਤਾਨਾ-ਲਕਸ਼ਮੀ (ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਦੇਵੀ)

ਸੰਤਾਨਾ ਲਕਸ਼ਮੀ

ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਰੂਪ ਸੰਤਾਨਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ. ਸੈਂਟਾਨਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

6. ਵੀਰਾ-ਲਕਸ਼ਮੀ ਜਾਂ ਧੈਰਿਆ ਲਕਸ਼ਮੀ (ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਦੀ ਦੇਵੀ)

ਵੀਰਾ ਲਕਸ਼ਮੀ

ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਰੂਪ ਵੀਰਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਵੀਰਾ = ਬਹਾਦਰੀ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ). ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ.
ਵੀਰਾ-ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

7. ਵਿਦਿਆ-ਲਕਸ਼ਮੀ (ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੇਵੀ)

ਵਿਦਿਆ ਲਕਸ਼ਮੀ

ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਦਿਆ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ.
ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ.

8. ਵਿਜਯ-ਲਕਸ਼ਮੀ ਜਾਂ ਜਯਾ ਲਕਸ਼ਮੀ (ਜਿੱਤ ਦੀ ਦੇਵੀ)

ਵਿਜਯਾ ਲਕਸ਼ਮੀ

ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਜਯਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿੱਤ. ਇਸ ਲਈ, ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ. ਵਿਜੇ-ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚ ਸਰਬੋਤਮ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ.

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਤਰ / ਡਿਜ਼ਾਈਨ / ਵੀਡਿਓ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ.

2 1 ਵੋਟ
ਲੇਖ ਰੇਟਿੰਗ
ਗਾਹਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
1 ਟਿੱਪਣੀ
ਨਵੀਨਤਮ
ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਇਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ
ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ