hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ (2014) ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಸಮಯ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆಯೇ?

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ (2014) ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಸಮಯ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆಯೇ?

ಸಾಪೇಕ್ಷತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ, ಸಮಯ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಕಳೆದ ಸಮಯದ ನಿಜವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಸಮಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಅಳೆಯುವ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲಾಗರ್ ಆಗಿ, ನಾನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ.ಅಂತರತಾರಾ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮರಾಜ ಮುಚುಕುಂದ 
ಮೊದಲ ಕಥೆ ರಾಜ ಮುಚುಕುಂದನ ಬಗ್ಗೆ. ರಾಜ ಮಾಂಧತನ ಮಗ ಮುಚುಕುಂದ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ರಾಜವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು.
ಒಮ್ಮೆ, ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ದೇವರುಗಳನ್ನು ರಾಕ್ಷಸರು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪೀಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅವರು ರಾಜ ಮುಚುಕುಂಡರಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಿದರು. ರಾಜ ಮುಚುಕುಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿದನು ಮತ್ತು ದೆವ್ವಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೋರಾಡಿದನು. ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥ ಕಮಾಂಡರ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ರಾಜ ಮುಚುಕುಂಡನು ರಾಕ್ಷಸ ದಾಳಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶಿವನ ಮಗನಾದ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನಂತಹ ಸಮರ್ಥ ಕಮಾಂಡರ್ ಸಿಗುವವರೆಗೂ.

ದೇವರುಗಳು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಮಾಂಡರ್ ಪಡೆದ ನಂತರ, ರಾಜ ಮುಚುಕುಂದನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಸಮಯ. ಆದರೆ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಸಮಯ ಡಯಲೇಷನ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಜ ಮುಚುಕುಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇಂದ್ರನು ರಾಜ ಮುಚುಕುಂಡನಿಗೆ, “ರಾಜ, ನಾವು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ನಿಮಗೆ ted ಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಭೂಮಿಯ ಮುನ್ನೂರು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಇದು ಬಹಳ ಸಮಯವಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಚಿಹ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ.

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ ಮತ್ತು ರಾಜ ಮುಚುಕುಂಡನು ಸಂಬಂಧಿಸುವ ಯಾರೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದನು. ದೇವತೆಗಳು ಮುಚುಕುಂದ ಅವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡಲು ಅವರು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬಹುದು.
"ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ (ವಿಮೋಚನೆ) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ವರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಏಕೆಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ (ವಿಮೋಚನೆ) ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ".

ಮುಚ್ಕುಂದ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಮಲಗಲು ವರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ದೇವತೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವಾಗ, ರಾಜ ಮುಚುಕುಂಡನಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಮಲಗಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ, ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ, ದಣಿವಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ, ಅವನು ತುಂಬಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಹೇಳಿದರು, “ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ, ನಾನು ಮಲಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ತರುವ ಯಾರಾದರೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೂದಿಗೆ ಸುಡಬೇಕು ”.
ಇಂದ್ರನು, “ಹಾಗಾಗಲಿ, ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವವನು ಬೂದಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ”.
ಇದರ ನಂತರ, ರಾಜ ಮುಚುಕುಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಒಂದು ಗುಹೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿದನು, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗದೆ ಮಲಗಬಹುದು.

ರಾಜ ಕಾಕುಡ್ಮಿ 
ಎರಡನೇ ಕಥೆ ಕಾಕುಡ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ. ಕಾಕುಡ್ಮಿನ್ ಅಥವಾ ರೇವತಾ ಅವರ ಮಗ ರೈವತಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ಕುಸಸ್ಥಲಿಯ ರಾಜ. ಅವರು ಬಲರಾಮನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ರೇವತಿಯ ತಂದೆ.

ಕಾಕುಡ್ಮಿಯ ಮಗಳು ರೇವತಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಳು, ಅವಳು ಮದುವೆಯಾಗುವ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಕಾಕುಡ್ಮಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ತನಗೆ ಅರ್ಹನಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಸ್ವತಃ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು.

ಅವರು ಬಂದಾಗ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರು ಗಂಧರ್ವರ ಸಂಗೀತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನವು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಕಾಕುಡ್ಮಿ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಅವರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕಿರುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕರು, ಮತ್ತು ಸಮಯವು ವಿಭಿನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ವಿಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವನನ್ನು ನೋಡಲು ಬ್ರಹ್ಮ-ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು, 27 ಕ್ಯಾಟೂರ್-ಯುಗಗಳು (ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳ ಚಕ್ರ, ಒಟ್ಟು 108 ಯುಗಗಳು, ಅಥವಾ ಯುಗಗಳು ಮನುಷ್ಯನ) ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋಯಿತು. ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾಕುಡ್ಮಿಗೆ, “ಓ ರಾಜ, ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕ್ಯಾಟೂರ್-ಯುಗಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹಾದುಹೋಗಿವೆ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದವರು ಈಗ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಂಶಸ್ಥರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಕನ್ಯೆಯ ರತ್ನವನ್ನು (ಅಂದರೆ ರೇವತಿ) ಬೇರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿರುವಿರಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸೇವಕರು, ಹೆಂಡತಿಯರು, ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗಳು, ಸೈನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸಮಯ. ”

 

ಬ್ರಹ್ಮಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮ
ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ರಾಜ ಕಾಕುಡ್ಮಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಹೊರಬಂದನು. ಹೇಗಾದರೂ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದನು, ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬಲರಾಮ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಬಲರಾಮನನ್ನು ರೇವತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಗಂಡನಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದನು. ಕಾಕುಡ್ಮಿ ಮತ್ತು ರೇವತಿ ನಂತರ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಭೂದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಧ್ಯದ 27 ಚತುರ್-ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾನವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಕಾಸದ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾನವಕುಲವು ತಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದೆ (ಯುಗದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿ). ಭಗವತ ಪುರಾಣವು ಪುರುಷರ ಜನಾಂಗವು "ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ, ಹುರುಪಿನಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಗಳು ಮತ್ತು ತಂದೆ ಬಲರಾಮನನ್ನು ಕಂಡು ಮದುವೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮದುವೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಮಯ
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ (8.17) ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕವಿದೆ, ಅದು ಹೀಗಿದೆ.
ಸಹಸ್ರ-ಯುಗ-ಪರಿಂತಂ
ಅಹರ್ ಯಾದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿದುಹ್
ರಾತ್ರಿಮ್ ಯುಗ-ಸಹಸ್ರಂತಂ
ತೆ ಹೋ-ರಾತ್ರ-ವಿಡೋ ಜನ
“ಬ್ರಹ್ಮದ ಒಂದು ದಿನ ನಾಲ್ಕು ಯೋಗಗಳ ಸತ್ವನ್‌ನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಮಯದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ”
0 0 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
74 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ