hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ
ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಎಪಿ II - ಪೈ ಮೌಲ್ಯ - ಹಿಂದುಫಾಕ್ಸ್.ಕಾಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಎಪಿ II: ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೈ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ

ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಎಪಿ II - ಪೈ ಮೌಲ್ಯ - ಹಿಂದುಫಾಕ್ಸ್.ಕಾಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಎಪಿ II: ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೈ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ

ವೈದಿಕ ಗಣಿತವು ಜ್ಞಾನದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು. ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕೆಲವು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತವೆ, ಅದು ವೇದ ಹಿಂದೂಸಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವಂತೆ, ನಾವು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಲು ನಮಗೆ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಂಬಲಾಗದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಯಿರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತದೆ! ! !

ಆದರೆ ಮೊದಲು, ಸ್ಟಿಗ್ಲರ್‌ನ ನಾಮಸೂಚಕ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ:
"ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಅನ್ವೇಷಕನ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿಲ್ಲ."

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಗಣಿತದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೂ ry ಲಿಪೀಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಅದು ಡೇಟಾಸ್ನ ಗೂ ry ಲಿಪೀಕರಣದ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.

683 ರಲ್ಲಿ ಹರಿದತ್ತರಿಂದ ಗ್ರಹಾಪರಾಣಿಬಂಧನದಿಂದ ಕಾಸಪಯಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪುರಾವೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ರಿ.ಶ 869 ರಲ್ಲಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಬರೆದ ಲಘುಭಾಸ್ಕರಿಯವೀರನಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೂ | FAQ ಗಳು
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವರರುಚಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇರಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಖಗೋಳ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಪಯಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಮೊದಲ ಕೃತಿಯನ್ನು ವರರುಚಿಯ ಚಂದ್ರ-ವಾಕ್ಯಾನಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇವರನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸಿಇ ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೊದಲ ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಟಪಯಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಅಂದಾಜು.

ಕಟಪಾಯ ಟೇಬಲ್ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ಕಟಪಾಯ ಟೇಬಲ್

ಆರ್ಯಭಟ, ಆರ್ಯಭಟಿಯಾ ಎಂಬ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ಖಗೋಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಈಗ, ಗುಂಪಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು 1 ರಿಂದ 9 ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ 0 ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಾ 1, ಸಾ 7, ಮಾ 5, ನಾ 0 ಮತ್ತು ಹೀಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 356 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಒಬ್ಬರು "ಗಾನಿತಮ್" ಅಥವಾ "ಲೆಸಕಾ" ನಂತಹ ಗುಂಪುಗಳ ಮೂರನೇ, ಐದನೇ ಮತ್ತು ಆರನೇ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬರಬಹುದು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಳ ಮೌಲ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ - ನಾವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಬಳಸಿದ ರೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುಂಪಿನ 356, 6 ಮತ್ತು 5 ನೇ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 3 ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾ. “ಟ್ರೈಸುಲಾಮ್”.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದ ನಿಜವಾದ ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಗಣಿತದ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ರಾಧಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ರಾಧಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ

 

“ಗೋಪಿ ಭಾಗ್ಯ ಮಧುವ್ರತ
ಸೃಂಗಿಸೋ ದಧಿ ಸಂಧಿಗ
ಖಲಾ ಜೀವಿತಾ ಖತವ
gala hala rasandara ”

ಅನುವಾದ ಹೀಗಿದೆ: “ಓ ಭಗವಾನ್ ಮಿಲ್ಕ್‌ಮೇಡ್‌ಗಳ ಆರಾಧನೆಯ ಮೊಸರಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ (ಕೃಷ್ಣ), ಬಿದ್ದವರ ರಕ್ಷಕ, ಶಿವನ ಓ ಓ ಓ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.”

ಸ್ವರಗಳು ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಂಜನ ಅಥವಾ ಸ್ವರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷಾಂಶವು ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತರಲು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಪಾ, ತಪಾ, ಪಾಪಾ ಮತ್ತು ಯಪ ಎಲ್ಲವೂ 11 ಎಂದರ್ಥ.

ಈಗ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ನೀವು ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ go = 3, pi = 1, bha = 4, ya = 1, ma = 5, duv = 9 ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ನೀವು 31415926535897932384626433832792 ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.

ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು Can ಹಿಸಬಲ್ಲಿರಾ ???

ಇದು ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆಯ ವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ದಶಮಾಂಶ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಧುನಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ “ಪೈ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮೇಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ದಶಮಾಂಶ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪೈ / 31 ಸರಿಯಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಲ್ಲವೇ ???

ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಮಂತ್ರದ ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಾಗ, ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಕೋಡ್ 32 ದಶಮಾಂಶ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪೈ ಅನ್ನು ನೀಡಿತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ 32 ರ ಮಾದರಿಯೊಳಗೆ ರಹಸ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀ ಇತ್ತು, ಅದು ಪೈನ ಮುಂದಿನ 32 ದಶಮಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಹೀಗೆ. ಅನಂತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್…

ಸಂಹಿತೆಯು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಶಂಕರ ಅಥವಾ ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್: ಈ ಅದ್ಭುತ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರೆದವರು ರಹಸ್ಯಗಳು ಪರಿಶೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ

0 0 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
0 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ