hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹರ ಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ (ಭಾಗ 2)

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹರ ಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ (ಭಾಗ 2)

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೃಸಿಂಹ (ನರಸಿಂಹ) ಕರವಲಂಬಂ ಸ್ತೋತ್ರ

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಡಾ_
ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಪ್ರಜ್ಞೆ .
ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಡಾ .्बम्बम .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಸಂಸಾರ-ಸಾಗರ-ವಿಶಾಲ-ಕರಾಲಾ-ಕಾಲ_
ನಕ್ರ-ಗ್ರಹ-ಗ್ರಹಾನ-ನಿಗ್ರಹ-ವಿಗ್ರಹಸ್ಯ |
ವ್ಯಾಗ್ರಾಸ್ಯ ರಾಗ-ರಾಸಾನೊ[aU]ರ್ಮಿ-ನಿಪಿಯಿದ್ದಿತಸ್ಯ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ನರ್ಸಿಂಹ ಮಾಮಾ ದೇಹಿ ಕಾರಾ-ಅವಲಂಬಂ || 5 ||

ಅರ್ಥ:

5.1: (ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೃಸಿಂಹ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ಇದರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಾಗರ of ಸಂಸಾರ (ಲೌಕಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ), ಎಲ್ಲಿ ಕಲಾ (ಸಮಯ) ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲವೂ…
5.2: … ಒಂದು ಹಾಗೆ ಮೊಸಳೆ; ನನ್ನ ಜೀವನವು ಸಂಯಮದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ರಾಹು ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ (ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ),…
5.3: ... ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮಗ್ನವಾಗಿದೆ ದಿ ವೇವ್ಸ್ ಅದರ ರಾಸ (ಜ್ಯೂಸ್) ರಾಗ (ಪ್ಯಾಶನ್) ಆಗಿದೆ ಹಿಸುಕು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ದೂರವಿಡಿ,…
5.4: O ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೃಸಿಂಹ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೈವಿಕ ಕೈಗಳು.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಸರ್ವಜ್ಞ_
ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ .
य्य ಡಾ ಡಾ ಡಾ
ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಡಾ .्बम्बम .XNUMX.

ಮೂಲ- Pinterest

ಅನುವಾದ:

ಸಂಸಾರ-ವರ್ಕ್ಸಮ್-ಆಘಾ-ಬೈಜಮ್-ಅನಂತ-ಕರ್ಮ_
ಶಖಾ-ಶತಮ್ ಕರನ್ನಾ-ಪತ್ರಮ್-ಅನಂಗ-ಪುಸ್ಪಮ್ |
ಆರುಹ್ಯಾ ದುಹ್ಖಾ-ಫಲಿಟಮ್ ಪಟಾಟೊ ದಯಾಲೋ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ನರ್ಸಿಂಹ ಮಾಮಾ ದೇಹಿ ಕಾರಾ-ಅವಲಂಬಂ || 6 ||

ಅರ್ಥ:

6.1: (ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೃಸಿಂಹ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ಇದರಲ್ಲಿ ಮರ of ಸಂಸಾರ (ಲೌಕಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ) - ದುಷ್ಟ ಯಾರದು ಬೀಜಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು...
6.2: … ಯಾರ ನೂರಾರು of  ಶಾಖೆಗಳುಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಯಾರದು ಲೀಫ್ಅನಂಗ (ಕಾಮದೇವ) ಯಾರದು ಹೂ;
6.3: ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ ಆರೋಹಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮರ (ಸಂಸಾರದ) ಮತ್ತು ಅದರ ಕೊಯ್ಲು ಹಣ್ಣುಗಳು of ದುಃಖಗಳಿಂದ, ಈಗ ಬೀಳುವ ಕೆಳಗೆ; ಓ ಸಹಾನುಭೂತಿ,…
6.4: O ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೃಸಿಂಹ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೈವಿಕ ಕೈಗಳು.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಸರ್ವಜ್ಞನಕ್ಷಯ_
ಸರ್ವಜ್ಞನಕ್ಷಯ .
ಡಾ धिनिवास्धिनिवास ಡಾ 
ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಡಾ .्बम्बम .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಸಂಸಾರ-ಸರ್ಪಾ-ಘಾನಾ-ವಕ್ತ್ರಾ-ಭಯೋ[aU]ಗ್ರಾ-ಟೈವ್ರಾ_
ಡ್ಯಾಮ್‌ಸ್ಟ್ರಾ-ಕರಾಲಾ-ವಿಸ್ಸಾ-ದಗ್ಧಾ-ವಿನಾಸ್ತ-ಮುರ್ತೇ |
ನಾಗಾರಿ-ವಾಹನಾ ಸುಧಾ-[ಎ]ಬ್ಧಿ-ನಿವಾಸ ಶೌರೆ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ನರ್ಸಿಂಹ ಮಾಮಾ ದೇಹಿ ಕಾರಾ-ಅವಲಂಬಂ || 7 ||

ಅರ್ಥ:

7.1: (ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೃಸಿಂಹ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ) ಈ ಎಲ್ಲ-ಸರ್ಪವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು of ಸಂಸಾರ (ಲೌಕಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ) ಅದರೊಂದಿಗೆ ಭಯಾನಕ ಮುಖ ...
7.2: … ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕೋರೆಹಲ್ಲುಗಳು, ಇದೆ ಸುಟ್ಟುಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ನಾಶ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಭಯಾನಕ ವಿಷ,
7.3: ಓ ಒನ್ ಸವಾರಿ ದಿ ಸರ್ಪಗಳ ಶತ್ರು (ಗರುಡ) (ಸಂಸಾರದ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲರು), ಓ ಒನ್ ಹೂ ದ್ವಿತೀಯ ರಲ್ಲಿ ಮಕರಂದ ಸಾಗರ (ಇದು ಸುಟ್ಟ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ), ಒ ಶೌರಿ (ವಿಷ್ಣು),…
7.4: O ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೃಸಿಂಹ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೈವಿಕ ಕೈಗಳು.

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
0 0 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
0 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ