hindufaqs-ਕਾਲਾ-ਲੋਗੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਦੇਵੀ ਅੰਨਾਪੂਰਨਾ ਤੇ ਸਟੋਤਰਾ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਦੇਵੀ ਅੰਨਾਪੂਰਨਾ ਤੇ ਸਟੋਤਰਾ

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਨਿਤਨੇਂਦਰਕ ਵਰਾਭੇਕਰੀ सौन्दर्यरत्ਨਾਕ
ਨਿਰਧੁਤਾਖਿਲਘੋਰਪਾਵਨਕ ਅਹਿਲਾਹੈਸ਼ੂਰੀ .
ਪ੍ਰੋਲੇਆਚਲਵੰਸ਼ਪਾਵਨਕ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰਾਧੀਸ਼ਵਰੀ
ਭੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾਵਲਮਬਿਨਕ ਮਾਤਾਨਫੁਲਸ਼ਵਰੀ ॥੧॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਨਿਤਿਆ-[ਏ]ਅਨੰਦਾ-ਕਰੀ ਵੈਰਾ-ਅਭਿਆ-ਕਰੀ ਸੈਂਡਰੀਆ-ਰਤਨਾ-[ਏ]ਅਕਾਰੀ
ਨਿਰਧਨੁਤਾ-ਅਖੀਲਾ-ਘੋੜਾ-ਪਾਵਣਾ-ਕਰੀ ਪ੍ਰਤਿਆਕਸ-ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ |
ਪ੍ਰਾਲੀਆ-ਅਕਾਲਾ-ਵੰਸ਼ਾ-ਪਾਵਣਾ-ਕਰਿ ਕਾਸ਼ੀ-ਪੁਰਾ-ਅਧੀਸ਼ਵਰੀ
ਭੀਖਸਮ ਦੇਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਅਵਲਾਮਬਾਨਾ-ਕਰਿ ਮਤਾ-ਅੰਨਾਪੁਰਨ[a-II]shvarii || 1 ||

ਭਾਵ:

1.1: (ਮਾਤਾ ਅੰਨਾਪੂਰਨਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ) ਕੌਣ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਉਸਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਿਰਭਉ(ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਧੀਨ); ਕੌਣ ਏ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੀਰੇ ਉਸ ਦਾ (ਅੰਦਰਲਾ) ਸੁੰਦਰਤਾ,
1.2: ਕੌਣ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ The ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦਾ (ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ), ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਮਹਾਨ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿੱਖ ਦਾ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚ,
1.3: ਕੌਣ ਪਵਿੱਤਰ The ਵੰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਾਉਂਟੇਨ of ਹਿਮਾਲਿਆ (ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਵਜੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ); ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ of ਕਾਸੀ,
1.4: O ਮਾਂ ਅੰਨਾਪੋਰਨੇਸਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਭੀਖ ਤੁ ਹਾ ਡਾ ਕਿਰਪਾ; ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ.

 

ਸਰੋਤ: Pinterest

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਨੈਨਾਰਨਟਵੀਟਿषणਬਕਸ਼ਨ हेमाम्ब्राडम्बरी
ਮੁਕਤਹਾਰਵਿਲਮ੍ਮਨਵਿਲਸ ਪ੍ਰਦੇਸਕੋਸ੍ਕੁਂਭਂ ਤਤ੍ਰ .
ਕਸ਼ਮੀਰਾਗੁਰਵਸਿਤਾङਗ੍ਰੁਚੇਰੇ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰਾਧੀਸ਼ਵਰੀ
ਭੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾਵਲਮਬਿਨਕ ਮਾਤਾਨਫੁਲਸ਼ਵਰੀ ॥੨॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਨਾਨਾ-ਰਤਨਾ-ਵਿਕਿਤਰਾ-ਭੂਸੰਨਾ-ਕਰੈ ਹੇਮਾ-ਅੰਬਾਰਾ-[ਏ]addambarii
ਮੁਕਤਾ-ਹਾਰਾ-ਵਿਲਮਬਾਮਾਨਾ-ਵਿਲਾਸਦ-ਵਕਸੋਜਾ-ਕੁੰਭ-ਅੰਟਾਰੀ |
ਕਾਸ਼ਮੀਰਾ-ਅਗਰੂ-ਵਾਸਿਤਾ-ਅੰਗਗਾ-ਰੁਕਾਇਰ ਕਾਸ਼ੀ-ਪੁਰਾ-ਅਧੀਸ਼ਵਰੀ
ਭੀਖਸਮ ਦੇਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਅਵਲਾਮਬਾਨਾ-ਕਰਿ ਮਤਾ-ਅੰਨਾਪੁਰਨ[a-II]shvarii || 2 ||

ਭਾਵ:

2.1: (ਮਾਂ ਅੰਨਾਪੂਰਨਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ) ਕੌਣ ਹੈ ਸਜਾਇਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾ ਕਈ ਰੰਗ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਪੜੇ ਦੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਗੋਲਡ (ਭਾਵ ਗੋਲਡਨ ਲੱਕਸਡ),
2.2: ਕੌਣ ਹੈ ਸਜਾਇਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਾਰਲੈਂਡ of ਮੋਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਂਗਿੰਗ ਡਾਊਨ ਅਤੇ ਚਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਧ ਉਸ ਦਾ ਬੋਸਮ,
2.3: ਜਿਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ is ਸੁਗੰਧ ਵਾਲਾ ਨਾਲ Saffron ਅਤੇ ਅਗਰੁ (ਅਗਰਵੁੱਡ); ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ of ਕਾਸੀ,
2.4: O ਮਾਂ ਅੰਨਾਪੋਰਨੇਸਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਭੀਖ ਤੁ ਹਾ ਡਾ ਕਿਰਪਾ; ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ.

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਪੂਕੈੱਕਰੀ ਧਰਮਥਿਰਸਟਾਕ
चन्द्रार्कनालभासमानलहरी ਤ੍ਰੈਲੋਕਯਰਿਕ੍ਤਕ .
ਸਰ੍ਵਾਸ਼੍ਯਾਮਸ੍ਥਾਗ੍ਰਹ੍ਯਕ੍ਤਿਤ. ਕਾਸ਼ੀਪੁਰਾਧੀਸ਼ਵਰੀ
ਭੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾਵਲਮਬਿਨਕ ਮਾਤਾਨਫੁਲਸ਼ਵਰੀ ॥੩॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਯੋਗ-[ਏ]ਅਨੰਦਾ-ਕਰਿ ਰਿਪੁ-ਕਸਿਆ-ਕਰਿ ਧਰਮ-ਅਰਥ-ਨਿਸਥਾ-ਕਰਿ
ਕੈਂਡਰਾ-ਅਰਕਾ-ਅਨਾਲਾ-ਭਸਮਾਨਾ-ਲਹਾਰੀ ਟਰੈਲੋਕਿਆ-ਰਕਸਾ-ਕਰਿ |
ਸਰਵ-[ਏ]ਈਸ਼ਵਰਿਆ-ਸਮਸਤਾ-ਵਨ.ਚਿਤਾ-ਕਰਿ ਕਾਸ਼ੀ-ਪੁਰਾ-ਅਧੀਸ਼ਵਰੀ
ਭੀਖਸਮ ਦੇਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਅਵਲਾਮਬਾਨਾ-ਕਰਿ ਮਤਾ-ਅੰਨਾਪੁਰਨ[a-II]shvarii || 3 ||

ਭਾਵ:

3.1: (ਮਾਤਾ ਅੰਨਾਪੂਰਨਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ) ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ The Bliss ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਾ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਸੰਕੇਤ (ਜੋ ਹਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯੋਗਿਕ ਸਾਂਝ ਦਾ); ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਮਰਪਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨੇਕ ਜਤਨ ਦੌਲਤ (ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਜੋਂ),
3.2: ਜੋ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਵੇਵ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ giesਰਜਾ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਚੰਦਸੂਰਜ ਅਤੇ ਅੱਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ The ਤਿੰਨ ਸੰਸਾਰ,
3.3: ਕੌਣ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ; ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ of ਕਾਸੀ,
3.4: O ਮਾਂ ਅੰਨਾਪੋਰਨੇਸਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਭੀਖ ਤੁ ਹਾ ਡਾ ਕਿਰਪਾ; ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ.

ਬੇਦਾਅਵਾ:
 ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਤਰ / ਡਿਜ਼ਾਈਨ / ਵੀਡਿਓ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ.
0 0 ਵੋਟ
ਲੇਖ ਰੇਟਿੰਗ
ਗਾਹਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
18 Comments
ਨਵੀਨਤਮ
ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਇਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ
ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ