hindufaqs-ਕਾਲਾ-ਲੋਗੋ
ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮੂਰਤੀ | ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਸ਼ਿਵ ਤੰਦਵ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ

ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮੂਰਤੀ | ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਸ਼ਿਵ ਤੰਦਵ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ

ਸ਼ਿਵ ਟੰਡਵ ਸਟੋਤਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ.

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਜੱਟਟਵੀਜਲਜਲਪ੍ਰਵਾਹਪਾਤਰਿਸਥਿਤਲੇ

ग्लेवलवलम्ब्य लम्बितां भुजङत्गतुङ्गमालिकाम्।

डमड्डमड्डमड्डमन्निनाडवड्डमर्वयं

चकार चण्डताण्डव तनोतु नः शिवः शिवम् ॥१॥

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ:

ਜੱਟਾ ਤਵੀ ਗਲਾਜ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹਾ ਪਵਿਤਾ ਥਾਪੇ

ਗਲੇ ਵਾਲੰਬਿਆ ਲੰਬੀਟੈਮ ਭੁਜੰਗ ਤੁੰਗ ਮਲੀਕਾਮ |

ਦਮਦਦ ਦਮਦ ਦਮਦ ਦਮਦ ਦਮਨ ਨੀਨਦਵਦਦ ਦਮਰ ਵਯਮ

ਚਕਾਰਾ ਚੰਦਾ ਤੰਦਾਵਮ ਤਨੋਟੁ ਨਹੀ ਸ਼ਿਵਹ ਸ਼ਿਵਮ || || ||

ਭਾਵ:

1.1: ਜੰਗਲ ਵਾਂਗ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਚਟਾਈ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਤਾੰਦਾਵ ਨਾਚ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ;

1.2: ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲਟਕਣਾ ਉੱਚੇ ਸੱਪ ਹਨ ਜੋ ਉਸਦੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਮਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ.

1.3: ਉਸਦਾ ਡੈਮਰੂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੱmit ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,

1.4: ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਭਾਵੁਕ ਤੰਦਵਾ ਕੀਤਾ; ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਸ਼ਿਵ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਤੰਦਵਾ ਨ੍ਰਿਤ ਵਧਾਓ.

 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

जटाकटाहस अंश्रम्भ्रमन्निलिम्पफिझरी_

ਵਿਲੋਲਵੀਵਿਵਿਲਰੀਵਿਰਾਜਮਾਨਮੂਰਧਿਨ।

ਧਗਧਗਧਗਜਲ੍ਲਿਲਾਟਪੱਟਪਾਵਕ

ਕਿਸ਼ਚਨਸ਼ੇਖਰੇ ਰਤਿਹ ਕਾिक्ष੍ਕ੍ਸ਼ੇ ਮਮ ॥२॥

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ:

ਜੱਟਾ ਕਟਹਾ ਸੰਭਰਮ ਭ੍ਰਮਣ ਨੀਲਿੰਪਾ ਨਿਰਜਾਰੀ

ਵਿਲੋਲਾ ਵੀਚੀ ਵੈਲਾਰੀ ਵਿਰਾਜਾਮਾਨਾ ਮੁਰਧਨੀ |

ਧਗਦ ਧਗਦ ਧਗਜ ਜਵਾਲਾਲ ਲਲਤ ਪੱਟ ਪਾਵਕੇ

ਕਿਸ਼ੋਰਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰੇ ਰਤਿਹ ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਨਮ ਮਾਮਾ || || ||

ਭਾਵ:

2.1: ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਟਦੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਗੋਲ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਮਹਾਨ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਹੈ.

2.2: ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਉਸ ਦਾ ਮੱਥੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚੌੜਾ ਹੈ

2.3: ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੱਥੇ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਧੁਧ - ਧੜਦ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ.

ਧੱਗੜ, ਧੱਗੜ (ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ)

2.4: ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸੇਂਟ ਚੰਦਰਮਾ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ.

 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਧਾਦਰੇਂਦਰ ਨਦੀਨੀ ਸੀਲਬੰਦਬੰਦੁਰ

स्फुरद्दिਗन्तਸंतਤਿਪ੍ਰਮੋਦਮਾਨਮਾਨસે।

ਕ੍ਰਿਪਾਕਤਾਕਸ਼ਧੋਰਨੀਨਿਸ਼ਨੁਦੁਰਧਰਾਪਦੀ

ਕਵਚਿਦਗਿਮ੍ਬਰੇ ਮਨੋ ਵਿਨੋਦਮੇਤੁ ਵਸਤਿਨੀ ॥३॥

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ:

ਧਾਰ ਧਰੇਂਦਰ ਨਦੀਨੀ ਵਿਲਾਸਾ ਬੰਧੁ ਬੰਧੁਰਾ

ਸਪੁਰਦ ਦਿਗੰਤ ਸੰਤਤਿ ਪ੍ਰਮੋਦਮਾਨਾ ਮਾਨੇਸ |

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਟਾਕਸ਼ਾ ਧੋਰਾਨੀ ਨਿਰੁਧ ਦੁਰਧਾਰਾ ਅਪਦੀ

ਕਵਾਚਿਦ ਦਿਗਾਂਬਰੇ ਮਨੋ ਵਿਨੋਦਮੇਤੁ ਵਿਸ਼ਾਲੁਨੀ || || ||

ਭਾਵ:

3.1: ਹੁਣ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ; ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਥੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,

3.2: ਸਮੁੱਚਾ ਦੂਰੀ ਉਸ ਤੰਦਵ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੰਦਵ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ.

3.3: ਉਹ ਸ਼ਿਵ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰਵੀਂ ਝਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬੇਕਾਬੂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ.

3.4: ਜਿਹੜਾ ਡਿਗਾਂਬੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਅਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਨਾਚ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਜਟਾਭਜਿੰਗਗੋਪੀਲਗ੍ਲਸ੍ਫੁਰਤਸ੍ਮਿਨ੍ਮਪ੍ਰਭਾ

कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलप्तदिग्वधुमुख।

ਮਦਨਧਿਸਨਦੂਰਸੂਰਤੁਤਗੁਤ੍ਰਿਯਮੇਦੁਰੇ

ਮਨ ਵਿਨੋਦਮਦ੍ਯਦਰ੍ਨ ਬਿਭਰ੍ਤੁ ਭੂਤਭਰਿਤਿ ॥४॥

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ:

ਜਟਾ ਭੁਜੰਗ ਪਿੰਗਲਾ ਸਪੁਰਤ ਫਾਨਾ ​​ਮਨਿ ਪ੍ਰਭਾ॥

ਕਡੰਬਾ ਕੁੰਗਕੁਮਾ ਦ੍ਰਾਵ ਪ੍ਰਲੀਪਟਾ ਦਿਗਵਾਧੁ ਮੁਖੇ |

ਮਾਦਾ ਅੰਧਾ ਸਿੰਧੁਰਾ ਸਪੁਰਤ ਟੀਵੀਗ ਉੱਤਰਿਆ ਅਭਿਆਸ

ਮਨੋ ਵਿਨੋਦਮ ਅਦਭੁਤਮ ਬਿਭਾਰਤੁ ਭੂਤਾ ਭਰਤਿ || || ||

ਭਾਵ:

4.1.१: ਉਸ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਸੱਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ.

4.2. Col: ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਉਸ ਲਾਲ ਭਗਵੇਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਇਕ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਿਹਰੇ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ

4.3: ਉਸ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਕੱਪੜਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਮੋਟੀ ਚਮੜੀ ਵਾਂਗ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ,

4.4: ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਰੋਮਾਂਚ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਸਹਿਯੋਗ

ਪ੍ਰਸੂਨਧੂਲਿਧੋਰਾਣੀ ਵਿਧੁਸਰਾङਘਘ੍ਰਿਪਿਠਭੁ।।

ਭੁਜੋਂਗ੍ਰਾਮਲਯਾ ਨਿਲੇਡਜਟੁਸ਼ਕः

ਸ਼ਰਿਆਇ ਚਿਰਾਯ ਜਾਇਤਾੰ ਚਕੋਰ ਬੰਦੁਸ਼ਚਾਰਿ ॥५॥

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ:

ਸਹਸ੍ਰਾ ਲੋਚਣਾ ਪ੍ਰਭੂਤਿ ਅਸ਼ੇਸ ਲੇਖਾ ਸ਼ੇਖਰਾ

ਪ੍ਰਸੁਨਾ ਧੂਲਿ ਧੋਰਾਨੀ ਵਿਧੁਸਰਿ ਅੰਘਰੀ ਪਿਠਾ ਭਉ |

ਭੁਜੰਗ ਰਾਜਾ ਮਲਾਇਆ ਨਿਬਧ ਜੱਟ ਜੁਟਾਕਾਹ

ਸ਼੍ਰੀਯੈ ਸਿਰਾਯਾ ਜਾਯਤਮ ਚਕੋਰ ਬੰਧੁ ਸ਼ੇਖਾਰਹ || || ||

ਭਾਵ:

.5.1..XNUMX: ਸਹਿਸਰਾ ਲੋਕਾਣਾ (ਭਾਵ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਰ ਦੀ ਇਕ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ.

5.2: ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਧੂੜ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੈਰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਧੂੜ-ਰੰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ.

.5.3. His: ਉਸਦੇ ਚਟਦੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ.

5.4: ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਮਕਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਜੋ ਚਕੋਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਚੰਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸੁਹਜਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਸ਼ਿਵ ਜਿਵੇਂ ਨਟਰਾਜ

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਲਲਾਟਚੱਟਸਵਰ੍ਜਲ੍ਲਹ੍ਨਜ੍ਜ੍ਯਂ ਦ੍ਸ਼ੁਤ੍ਤੁਸ਼੍ਯਤਿ।

निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम्।

ਸੁਧਿਕੁਖੋਦਿਆ ਵਿਰਾਜਮਾਨਸ਼ੇਰਂ

ਮਹਾਕਪਲਿਸਮਪਦੇਸ਼ਿਰੋਜਤਾਲਮਸਤੁ ਨः ॥६॥

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ:

ਲਲਾਟਾ ਚਾਟਵਰ ਜਵਾਲਾਦ ਧਨੰਜਯ ਸ੍ਫੂਲਿੰਗ ਭਾ
ਨਿਪਿਤਾ ਪੰਚ ਸਯकाम ਨਾਮ ਨਿਲਿੰਪਾ ਨਯਕਮ |
ਸੁਧਾ ਮਯੁਖਾ ਲੇਖੈ ਵਿਰਾਜਮਣਾ ਸ਼ੇਖਰਮ
ਮਹਾ ਕਪਾਲੀ ਸੰਪਦੇ ਸਿਰੋ ਜੱਟਲਮ ਅਸਤੁ ਨਹੀ || || ||

ਭਾਵ:

.6.1..XNUMX: ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚਮਕ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ (ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ)

.6.2..XNUMX: ਉਹ ਅੱਗ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜ ਤੀਰ (ਕਾਮਾ ਦੇਵ ਦੇ) ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਕਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ,

.6.3. his: ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਰੇ-ਸਟ੍ਰੋਕ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ,

6.4: ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕਪਾਲੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੋ ਉਸਦੇ ਗਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

करालभालपट्टिकाधगद्‍धਗद्‍ਧਗਿੱਜਵਲद्_

धनञ्जयाहुतिरेटेडप्रचण्डपश्चिसायके।

ਧਾਦਰੇਂਦਰ ਨਦੀਨੀਕੁਚੋਗ੍ਰਾਫਟਕ

ਪ੍ਰੋਜੈਨਾਕਿਸ਼ਿਲਿਨਿ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨੇ ਰਤਿਮਮ ॥७॥

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ:

ਕਰਲਾ ਭੱਲਾ ਪਤਿਕਾ ਧੜਦ ਧਗਦ ਧਵਜ ਜਵਾਲਦ
ਧਨੰਜਯ ਅਹਤਿ ਕ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪੰਚ ਸਯੇਕੇ |
ਧਾਰਾ ਧੇਂਦਰ ਨਨ੍ਦਿਨੀ ਕੁਚਗ੍ਰਾ ਚਿਤ੍ਰਾ ਪਾਤਰਕਾ
ਪ੍ਰਕਲਪਣੈ ਕਸ਼ੀਲਪਿਨੀ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨੇ ਰਤਿਰਮਾ || || ||

ਭਾਵ:

.7.1. his: ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਤਹ ਧੁਧ, ਧੜਦ, ਧੜਦ, gਧੜ ਨਾਲ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ -

7.2: ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਤੀਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ (ਭਾਵ ਕਾਮ ਦੇਵ),

7.3: ਉਸਦੇ ਮਹਾਨ ਤੰਦਵ ਡਾਂਸ ਦੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ (ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ)

7.4: ਉਹ ਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਰਚਦਾ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਇਸ ਟੰਡਵਾ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ.

 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਨਵਮੇਘਮੰਡਲੀ ਨੀਰੁਦ‍ਧਦੂਰਧਸੂਰਤ_

ਕੁਹੂਨਿਸ਼ੀਥੀਨੀਤਮः ਪ੍ਰਬੰਧਿਤਕੁੰਦਰः।

ਨੀਲਿਮਪਦ੍ਜਿਦ੍ਰਸ੍ਤੋਤ੍ਯੁਤੋ ਕ੍ਰਿਤੀਸਨ੍ਦੂਰः

कलानिधान बंधुरः श्रियं जगधुरंधरः ॥८॥

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ:

ਨਵਿਨਾ ਮੇਘਾ ਮੰਡਲੀ ਨਿਰੁਧ ਦੁਰਧਾਰਾ ਸਪੁਰਤ
ਕੁਹੁ ਨਿਸ਼ਿਥੀਨੀ ਤਮਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਬਧਧਾ ਕੰਧਰਾਹ |
ਨੀਲਿੰਪਾ ਨਿਰਜਾਰੀ ਧਾਰਸ ਤਨੋਤੁ ਕ੍ਰਤਿ ਸਿੰਧੁਰਹ॥
ਕਾਲ ਨਿਧਾਨ ਬੰਧੁਰਹ ਸ਼੍ਰੀਯਾਮ ਜਗਤ ਧੁਰੰਧਾਰਹ || || ||

ਭਾਵ:

8.1: ਮਹਾਨ ਟੰਡਵਾ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਅਸੰਬੰਧਿਤ bਰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ

8.2: ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ,

.8.3..XNUMX: ਹੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਗੰਗਾ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਓਹਲੇ ਦਾ ਪਹਿਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਭਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਓ

.8.4..XNUMX: ਹੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਧਾਰਕ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਕਰਵ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਤੰਦਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ੍ਰੀਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੋ.

 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

प्रफुल्लनीलपङ लिंकजप्रਪ੍ਚ੍ਚਿਚ੍ਯਕ੍ਸ਼ਣਪ੍ਰਭਾ_

वलम्बिकण्ठकन्दलिरुचिप्रसिद्धकन्धरम्।

ਸਮੀਰਟਿਡਨ ਪੁਰਾਤਿਰਦਿਨ ਭਵਚਿਦਂ ਮਖਿਚਿਨ

गजਚिदान्धकचिद्दीन तमंतकचिद्दीन भजे ॥९॥

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ:

ਪ੍ਰਫੁਲਾ ਨੀਲਾ ਪੰਗਕਜਾ ਪ੍ਰਪੰਚਾ ਕਲੀਮਾ ਪ੍ਰਭਾ_
ਵਾਲੰਬੀ ਕਾਂਠਾ ਕੰਧਲੀ ਰੁਚਿਤ ਪ੍ਰਬਧ ਕੰਧਰਮ |
ਸ੍ਮਰਚ ਚਿਦਮ ਪੁਰਦ ਚਿਦਮ ਭਵਾਚ ਚਿਦਮ ਮਖਾਚ ਚਿਦਮ
ਗਜਾਚ ਚਿਦਮ ਅੰਧਕਚ ਚਿਦਮ ਤਮ ਅੰਤਾਕਚ ਚਿਦਮ ਭਾਜੇ || || ||

ਭਾਵ:

9.1: ਹਲਾਹਾਲ ਦਾ ਕਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਇਕ ਖਿੜਦੇ ਨੀਲੇ ਕੰਵਲ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ

9.2: ਕੰਬਲ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ; ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਹੈ,

.9.3..XNUMX: ਮੈਂ ਕਾਮ ਦੇਵ (ਭਾਵ ਕਾਮ ਦੇਵ) ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦਕਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

9.4: ਮੈਂ ਗਜਾਸੁਰ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ, ਭੂਤ ਅੰਧਕ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ; ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.

 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

अखर्वसर्वमङ्गਲਾ ਕਲਾਕਦम्बਮਸ਼ਗਰੀ_

ਰਸਪ੍ਰਵਾਹਮਾਧੂਰੀਵਿਜ੍ਰਿम्भ੍ਣਂ ਧਨੁਦ੍ਰੁਤ੍ਤਮ੍।

ਸ੍ਮਰਨ੍ਕਂ ਪੁਰਾਣਾਕਂ ਭਵਣ੍ਤਕਂ ਮਖਂਤ੍ਕਂ

गजानकांधकांतकं तमंतकान्तकं भजे ॥१०॥

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ:

ਅਖਰਵਾ ਸਰ੍ਵਾ ਮੰਗਲਾ ਕਾਲਾ ਕਦੰਬਾ ਮੰਜਰੀ
ਰਸਪ੍ਰਵਾਹਹਾ ਮਾਧੁਰੀ ਵਿਜ੍ਰਮ੍ਭਣਾ ਮਧੁ ਵ੍ਰਤਮ |
ਸਮਾਰਾ ਅੰਤਕਮ ਪੁਰਾ ਅੰਤਕਮ ਭਾਵਾ ਅੰਤਕਮ ਮਖਾ ਅੰਤਕਮ
ਗਾਜਾ ਅੰਤਾਕਾ ਅੰਧਾਕਾ ਤਮੰਤਾਕਾ ਅੰਤਰਮ ਭਜੇ || 10 ||

ਭਾਵ:

10.1: ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਾ ਘਟਣ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਝੁੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

10.2: ਉਸ ਦੇ ਤੰਦਵ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਹਰ ਕੱ is ਰਿਹਾ ਹੈ,

10.3: ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਕਾਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ...

10.4: ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਗਜਸੁਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਭੂਤ ਅਤੇ ਅੰਧਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਯਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ; ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

जयत्वਦਭ੍ਰਵਿਭ੍ਰਮਭ੍ਰਮਦ੍ਭੁਜङ्गਮਸ਼੍ਵਾਸद्_

ਵਿਨੀਰਗਮਸਕੋਰਸੂਰਸਕਰਾਲਭਲਹ੍ਯਵਾਤ੍।

ਧੀਮਿਤੀਮਹ੍ਯਮਧ੍ਵਂ ਨਮ੍ਰਿਦਦਤ੍ਗਤੁङ੍ਗੁਮਗ੍ਗਲ_

ननिकमत शिव

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ:

ਜਯਤ ਵਦਾ ਭ੍ਰਾ ਵਿਭ੍ਰਾਮ ਭ੍ਰਮਾਦ ਭੁਜang੍ਗਮਾ ਸ਼੍ਵਾਦad
ਵਿਨਿਰਗਮਤ ਕਰਮ ਸਪੁਰਤ ਕਰਲਾ ਭਲਾ ਹਵਿਆ ਵੱਤ |
ਧੀਮਿਦ ਧਿਮਦ ਧੀਮਿਧਵਾਨਂ ਮ੍ਰਦੰਗਾ ਤੁੰਗਾ ਮੰਗਲਾ
ਧਵਨਿ ਕਰਮਾ ਪ੍ਰਵਰਤਿਤਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤੰਦਵਹੁ ਸਿਵਹ || || 11 ||

ਭਾਵ:

11.1: ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮਾਲਕਪਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸੱਪ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰਮ ਸਾਹ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਰਹੇ ਹਨ

11.2: ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਧੜਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਭੜਕਦੀ ਹੈ,

11.3: ਮ੍ਰਿਦੰਗਮ ਲਗਾਤਾਰ ਧੀਮਿਦ, ਧੀਮਿਦ, ਧੀਮਿਦ, ਧੀਮਿਦ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ

11.4: ਧੜਕਣ ਦੇ ਉਸ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਾ ਆਪਣਾ ਭਾਵੁਕ ਤੰਦਵਾ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.

 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

अविष्द्वीਟੈਲਪਟੋਰਿਯੋਵਰੁਜङਗੁਮੌ ਮਿਲਿਸਸ੍ਰਜੋਰ_

ਗनिष्ठरत्नਲੋਸ੍ਥਯੋ ਸੁਹ੍ਰਿਦ੍ਵਿਪਕਸ਼ਪਕ੍ਸ਼ਯੋ।

ਵਿਸ਼नाविन्दश्चक्षुषोः प्रजामहिमहेन्द्रयोः

समप्रवत्तिकःः सदाशिंव भजाम्यहम् ॥१२॥

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ:

ਦ੍ਰਸਾਦ੍ਵਿਚਿਤ੍ਰਾ ਤਾਲਪੇਯ ਭੁਜanga੍ਗਾ ਮuk੍ਚਿਕਾ ਸਰਜੋਰ
ਗਰਿਥਾ ਰਤਨਾ ਲੋਸਹਯੋਹ ਸੁਦ੍ਰ ਵਿਪਕ੍ਸ਼ਾ ਪਕਸਾਯੋਹ |
ਤ੍ਰਿਣਾਰਵਿਨ੍ਦਾ ਚਕ੍ਸ਼ੁਸੋਹ ਪ੍ਰਜਾ ਮਾਹੀ ਮਹਿੰਦਰਯੋਹ
ਸਮ ਪ੍ਰਵ੍ਰਤਿਕਾah ਕਦਾ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਭਜਮਿਹਮ ​​|| || 12 ||

 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਕਣਕ ਨਿਲੀਮਪ੍ਰਫਜ਼ਰੀਨਿਕੁਸ਼ਜਕੈਟਰੇ ਬਸੰਤ

विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरःस्थमञ्जलिं हेन्।

ਵਿਮੁਕਲੋਲੋਲੋਚਨੋ ਲਲ੍ਮਭਲ ਖੋਜਕः

ਸਿਵਤਿ ਮਨੰਤਰਮੁਚਰਨਕਦਾ ਸੁਖੀ ਭਵਾਮਯहਮ ॥१३॥

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ:

ਕਡਾ ਨੀਲਿੰਪਾ ਨਿਰਜਾਰੀ ਨਿਕੰਜਾ ਕੋਟਰੇ ਵੱਸਣ
ਵਿਮੁਕ੍ਤਾ ਦੁਰਮਤਿ ਸਦਾ ਸ਼ਿਰਹਸ੍ਥਮ ਅੰਜਲਿਮ ਵਹਾਨ |
ਵਿਮੁਕ੍ਤ ਲੋਲਾ ਲੋਕਾਣੋ ਲਲ੍ਮਾ ਭਲਾ ਲਗ੍ਨਾਕਾਹ
ਸ਼ਿਵੇਤਿ ਮੰਤਰਮ ਉਚਰਨ ਕਦਾ ਸੁਖੀ ਭਾਵੈ ਅਹਮ || || 13 ||

ਭਾਵ:

13.1: ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਦੇਵੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰ byੇ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ

13.2: ਪਾਪੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ?

13.3: ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚੁੰਬਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗਾ (ਕਾਮ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹਾਂ) ਅਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗਾ?

13.4: ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ?

 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

इमं हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तंव

ਭੇਜਣਸਮਰਨਬ੍ਰੁਵਣੋਰੋ ਵਾਸ਼੍ਰੀਮਮੇਤਿਸਨਤ੍ਤਮ੍।

ਹਰਿ ਗੁਰੁ ਸੁਭਕਮਾਸ਼ਿ ਨਮਿ ਨਾਨ੍ਯਥਾ ਗਤਿਂ

विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम् ॥१४॥

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ:

ਇਮ੍ਮ ਹ੍ਯ ਨਿਤ੍ਯ ਏਵਮ ਉਕ੍ਤਮ ਉਤਤਮੋਤ੍ਤਮਮ ਸ੍ਵਵਮ੍
ਪਠਾਨ ਸਮ੍ਰਾਨ ਬਰੁਵਨ ਨਾਰੋ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਿਮੇਤਿ ਸਂਤਾਤਮ |
ਹਰਿ ਗੁਰੁ ਸੁਭਤਿਮ ਆਸ਼ੁ ਯਾਤਿ ਨ ਕੋਈਥਾ ਗਤਿਮ॥
ਵਿਮੋਹਨਮ ਹਿ ਦੇਹਿਨਾਮ ਸੁ ਸ਼hang੍ਗਕਾਰਸ੍ਯ ਚਿੰਤਨਮ || || 14 ||

ਭਾਵ:

14.1: ਮਹਾਨ ਭਜਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ;

14.2: ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ shੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ

.14.3 XNUMX.ra: ਹਾਰਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ, ਉਸ ਵੱਲ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ; ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ,

14.4: ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

 

0 0 ਵੋਟ
ਲੇਖ ਰੇਟਿੰਗ
ਗਾਹਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
1 ਟਿੱਪਣੀ
ਨਵੀਨਤਮ
ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਇਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ
ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ
Trackback

ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਬੈਕਲਿੰਕਸ ਖਰੀਦੋ

xvemjesuz dijdh evxgaxc nuzc hmhkgiychyqjwin

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ